שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בלוח השנה של Outlook

סמל דקורטיבי. תוכן קורא המסך

מאמר זה מיועד לאנשים לקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות של Office. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של התמיכה של Microsoft.

השתמשלוח שנה של Outlook עם לוח המקשים וקורא המסך כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • החל מ- 1 באוקטובר 2017, ניווט בטבלה באמצעות קורא מסך הפך ללא זמין באופן זמני.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

הטקסטלוח שנה של Outlook מורכב מרכיבי המסך הבאים:

 • חלונית התיקיות מימין

 • תצוגת לוח השנה הנוכחית בצד ימין

 • כרטיסיות רצועת הכלים מעל החלוניות

 • שורת המצב בחלק התחתון של המסך

כדי לעבור בין הרכיבים בתצוגה הראשית, הקש F6 (קדימה) או Shift+F6 (אחורה).

ניווט בין כרטיסיות רצועת הכלים

לוח שנה של Outlook נפתחת עם הכרטיסיה בית נבחרת. הכרטיסיה בית כוללת לחצנים, לדוגמה, ליצירת פעילות חדשה או בקשה לפגישה ולשיתוף לוח שנה.

 • כדי לנווט אל השורה של כרטיסיות רצועת הכלים, הקש Alt. תשמע "Ribbon tabs", ואחריו את הכרטיסיה שנבחרה כעת.

 • כדי לעבור בין כרטיסיות רצועת הכלים, הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש על מקש Tab פעם אחת כדי לעבור לאפשרויות ברצועת הכלים.

ניווט בתצוגת לוח השנה הנוכחית

כאשר אתה נוחת בתצוגת לוח השנה, תשמע את התאריך והשעה שנבחרו, את האירועים (אם בכלל) ואת תצוגת לוח השנה שנבחרה כעת.

 • כדי לעבור בין אירועי לוח השנה, השתמש במקש Tab או ב- Shift+Tab. תשמע את פרטי האירוע. כדי לפתוח אירוע בחלון נפרד, הקש Enter. כדי לצאת מאירוע, הקש Esc.

 • השתמש במקשי החצים כדי לנוע בלוח השנה ושמע מתי אתה זמין.

 • כדי לעבור לתאריך ספציפי, הקש Ctrl+G. בורר תאריכים מופיע. המוקד נמצא בשדה תאריך. הזן את התאריך והקש Enter. כדי לחזור להיום, הקש Alt+H, O, D.

ניווט בחלונית התיקיות

כאשר אתה נוחת בחלונית התיקיות, תשמע "Calendar folders" ולאחר מכן את שם התיקיה שנבחרה כעת.

בחלונית התיקיות, באפשרותך לבחור אילו לוחות שנה מוצגים בחלונית לוח השנה שלך. באפשרותך לבחור, לדוגמה, את לוח החגים עבור המדינה שלך או לוחות שנה משותפים מעמיתיך לעבודה.

 • כדי לנווט בתיקיות, הקש על מקש חץ למעלה או למטה. תשמע את השם של כל תיקיה כאשר היא מסומנת.

 • כדי לכווץ תיקיה, הקש על מקש חץ שמאלה. כדי להרחיב תיקיה, הקש על מקש חץ ימינה.

 • כדי לבחור לוח שנה, הקש על מקש הרווח.

מעבר בין תצוגות

מעבר בין חלון אירוע חדש לתצוגת לוח השנה הראשית

 1. הקש Ctrl+N כדי לפתוח חלון פעילות ריק. המוקד נמצא בשדה הטקסט נושא. תשמע: "Subject, editing".

 2. כדי לחזור לתצוגת לוח השנה הראשית, הקש והחזק את מקש Alt ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב כדי לעבור בין היישומים הפעילים. תשמע את שמות התוכניות הפועלות.

 3. שחרר את מקש Tab כשתשמע: "Calendar".

ניווט בתפריט קובץ

בתפריט קובץ, באפשרותך, לדוגמה, לשנות את הגדרות לוח השנה ולהגדיר תשובות מחוץ למשרד.

 1. הקש Alt+כ כדי לפתוח את התפריט קובץ.

 2. כדי לעבור בין אפשרויות התפריט קובץ, הקש על מקש חץ למעלה או למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור פריט תפריט או מקש Tab כדי לעבור בין הפריטים בכרטיסיה.

 3. כדי לסגור את תפריט קובץ ולחזור אל התצוגה הראשית, הקש Esc.

ניווט אל הגדרות לוח השנה

באפשרותך לשנות הגדרות לוח שנה בחלוןOutlook אפשרויות. באפשרותך, לדוגמה, להגדיר את שעות העבודה ואת ימי העבודה ולהגדיר את זמן התזכורות המהווה ברירת מחדל.

 1. כדי לפתוח את Outlook אפשרויות, הקש Alt+F, T.

 2. הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע: "Calendar".

 3. כדי לעבור ברשימת ההגדרות, הקש על מקש Tab. הקש על מקש הרווח כדי לבחור הגדרה שברצונך לשנות.

 4. כדי לסגור את חלוןOutlook אפשרויות ולחזור אל התצוגה הראשית, הקש Enter.

ניווט אל חלון התזכורות

 1. כדי להציג את כל התזכורות הנוכחיות, הקש Alt+V, M. תשמע את מספר התזכורות.

 2. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לעבור בין התזכורות.

 3. הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את התזכורת שנבחרה או הקש Esc כדי לצאת מחלון התזכורות.

ניווט בין התצוגות הראשיות של Outlook

 • כדי לנווט אל דואר, הקש Ctrl+1.

 • כדי לנווט אל לוח שנה, הקש Ctrl+2.

 • כדי לנווט אל אנשי קשר, הקש Ctrl+3.

 • כדי לנווט אל ניהול משימות, הקש Ctrl+4.

שימוש בתכונה 'ספר לי'

כדי למצוא אפשרות או לבצע פעולה במהירות, השתמש בשדה הטקסט חיפוש. לקבלת מידע נוסף על תכונת החיפוש, עבור אל מציאת המידע הדרוש באמצעות 'חיפוש של Microsoft'.

הערה: בהתאם לגירסת Office שבה אתה משתמש, שדה הטקסט חיפוש בחלק העליון של חלון היישום עשוי להיקרא ספר לי במקום זאת. שתי הגירסאות מציעות חוויה דומה בעיקרון, אך כמה אפשרויות ותוצאות חיפוש עשויות להשתנות.

 1. בחר את הפריט או את המקום במסמך, במצגת או בגיליון האלקטרוני שבו ברצונך לבצע פעולה. לדוגמה, בגיליון אלקטרוני של Excel, בחר טווח תאים.

 2. כדי לעבור אל שדה הטקסט חיפוש, הקש Alt+Q.

 3. הקלד את מילות החיפוש עבור הפעולה שברצונך לבצע. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף רשימה עם תבליטים, הקלד תבליטים.

 4. הקש על מקש חץ למטה כדי לעיין בתוצאות החיפוש.

 5. כאשר תמצא את התוצאה הרצויה, הקש Enter כדי לבחור אותה ולבצע את הפעולה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הודעת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות

השתמש בלוח השנהOutlook עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

הקש F6 (קדימה) או Shift+F6 (אחורה) כדי לעבור בין הרכיבים בסדר הבא:

 • חלונית הניווט ורשת בורר הימים בצד ימין

 • רצועת הכלים מעל חלונית הניווט ורשת בורר הימים עם לחצנים להסתרת חלונית הניווט ויצירת אירוע חדש

 • חלונית לוח השנה המציגה את תוכן לוח השנה הנוכחי

 • סרגל הכלים לגישה מהירה מתחת לחלונית הניווט לניווט בין התצוגות הראשיות של Outlook

 • הכרזה בחלק העליון של המסך. היא מכילה לחצנים לגישה אל חיפוש ומציגה את הפעילות האחרונה שלך.

ניווט בחלונית הניווט וברשת בורר הימים

כאשר אתה נוחת בחלונית הניווט, תשמע: "Navigation pane". בטבלת חלונית הניווט, באפשרותך לבחור אילו לוחות שנה מוצגים בחלונית לוח השנה שלך. מעל חלונית הניווט, תמצא את רשת בורר הימים שבה תוכל לבחור את היום שברצונך להציג בחלונית לוח השנה.

 • כדי לעיין בלוחות השנה הזמינים, הקש על מקש חץ למעלה או למטה. VoiceOver קורא את שמות לוחות השנה כשהם מסומנים. VoiceOver גם מכריז אם לוח השנה מוצג או מוסתר בחלונית לוח השנה הנוכחית.

 • כדי לבחור או לבטל את הבחירה בלוח שנה, הקש על מקש הרווח.

 • כדי לנווט מחלונית הניווט לרשת בורר הימים שמעל חלונית הניווט, הקש Shift+Tab עד שתשמע: "Leaving navigation pane, next month button".

  • כדי להעביר את המוקד לרשת בורר הימים, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע את החודש שנבחר כעת, ואחריו "Grid".

  • כדי לעבור בתוך הרשת, הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ למעלה, למטה, שמאלה או ימינה עד שתשמע את היום הרצוי. כדי להציג את אירועי היום בתוכן לוח השנה, הקש Control+Option+מקש רווח.

ניווט בחלונית לוח השנה

כאשר אתה נוחת בחלונית לוח השנה, VoiceOver מכריז על הנושא ואת פרטי האירוע הראשון בלוח השנה הנוכחי. אם תצוגת לוח השנה הנוכחית אינה מכילה אירועים, תשמע את טווח התאריכים שנבחר.

 • כדי לעבור בין אירועי לוח השנה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab. VoiceOver מכריז על פרטי האירוע.

 • כדי לפתוח ולערוך את האירוע, הקש Command+O או Control+Option+מקש רווח. כדי ללמוד כיצד לערוך או לקרוא את פרטי האירוע, עיין בסעיף "הגדרת תצוגת לוח השנה שלך" במשימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook.

 • בהתאם לתצוגה שבה אתה נמצא, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לנוע בתוך לוח השנה:

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הבא, הקש על Command+מקש חץ שמאלה.

  • כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם, הקש על Command+מקש חץ ימינה.

 • כדי לחזור להיום, הקש Command+T.

ניווט שורת התפריטים של האפליקציה

שורת התפריטים של האפליקציה מכילה את Outlook הראשיים ליצירה, הצגה ועיצוב של אירועי לוח השנה שלך. הוא מחולק למספר כרטיסיות, כגון קובץ, עריכה, עיצובוכלים.

 • כדי להעביר את המוקד אל שורת התפריטים של האפליקציה, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar, Apple".

 • כדי לנווט בין הכרטיסיות בשורת התפריטים, הקש Command+Option+מקש חץ ימינה או שמאלה. כדי להרחיב את הכרטיסיה הנמצאת כעת במיקוד, הקש Command+Option+מקש רווח.

 • לאחר הרחבת כרטיסיה, השתמש במקש חץ למטה או למעלה כדי לעיין באפשרויות שלה והקש Command+Option+מקש רווח כדי לבחור אפשרות.

מעבר בין תצוגות

מעבר בין חלון אירוע חדש לתצוגת לוח השנה הראשית

כדי לפתוח חלון פעילות ריק, הקש Command+N. המוקד נמצא בשדה הטקסט נושא. כדי לעבור בין חלון האירוע החדש לתצוגת לוח השנה הראשית, באפשרותך להשתמש ב- Dock.

 1. כדי לעבור ל- Dock, הקש Control+Option+D.

 2. הקש Control+Option+מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Microsoft Outlook ".

 3. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע "Calendar" או את נושא הפעילות שברצונך לעבור לה ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

ניווט בתפריט קובץ

בתפריט קובץ, באפשרותך, לדוגמה, ליצור פעילויות חדשות ובקשות לפגישה.

 1. בלוח השנה ב-Outlook עבור Mac, הקש Control+Option+M. תשמע: "Menu bar, Apple".

 2. הקש על מקש חץ ימינה עד שתשמע: "File".

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור את האפשרות.

ניווט אל העדפות לוח השנה

באפשרותך לשנות את הגדרות לוח השנה בחלוןOutlook העדפות. באפשרותך, לדוגמה, להגדיר את שעות העבודה והימים ולהגדיר את זמן התזכורת המהווה ברירת מחדל.

 1. כדי לפתוח Outlook,הקש Command+פסיק (,).

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Calendar, button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 3. כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות, הקש על מקש Tab. כדי לבחור הגדרה שברצונך לשנות, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי לסגור את חלוןOutlook העדפות ולחזור אל התצוגה הראשית, הקש Command+W.

ניווט אל חלון התזכורות

 1. כדי לעבור ל- Dock, הקש Control+Option+D.

 2. הקש על מקש חץ שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Microsoft Outlook ".

 3. הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע את מספר התזכורות.

 4. הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את חלון התזכורות.

ניווט בין התצוגות הראשיות של Outlook

 • כדי לנווט אל דואר, הקש Command+1.

 • כדי לנווט אל לוח שנה, הקש Command+2.

 • כדי לנווט אל אנשים, הקש Command+3.

 • כדי לנווט אל ניהול משימות, הקש Command+4.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הודעת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות

השתמש בלוח השנהOutlook עבור iOS VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית

בעת פתיחת לוח השנה ב- Outlook עבור iOS, התצוגה הראשית המהווה ברירת מחדל מציגה את תצוגת סדר היום של אירועים קרובים. כדי ללמוד כיצד לשנות את התצוגה, עיין בסעיף "הגדרת תצוגת לוח השנה שלך" במשימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook.

כדי לחקור את התצוגה הראשית, החלק אצבע אחת לאורך המסך או החלק ימינה או שמאלה. VoiceOver מכריז על הפריטים בעת המעבר ביניהם.

התצוגה הראשית מכילה את הרכיבים העיקריים הבאים:

 • בחלק העליון של התצוגה הראשית, לחצן הצג חלונית ניווט, שם החודש הנוכחי, לחצן תצוגת סדר יום לשינוי תצוגת לוח השנה הנוכחית ולחצן ליצירת אירוע חדש.

 • בורר תאריכים ממוקם מתחת ללחצנים, עם התאריך הנוכחי מסומן.

 • מתחת לבורר התאריכים, אירועי לוח השנה הנוכחיים והצפויים מוצגים כרשימה. החלק במהירות למעלה או למטה כדי לגלול את הרשימה קדימה ואחורה.

 • בחלק התחתון של המסך, תחת רשימת אירועי לוח השנה, נמצאים הלחצנים דואראלקטרוני , חיפוש ולוח שנה עבור מעבר בין Outlook הראשיות.

ניווט בתצוגת תוכן לוח השנה

 1. כדי לנווט לתוכן לוח השנה, עשה אחת מהפעולות הבאות בהתאם לת התצוגה שנבחרה:

  • בתצוגה סדר יום, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Agenda". כדי לעיין באירועים בעתיד, החלק במהירות כלפי מעלה. כדי לעיין באירועים האחרונות, החלק במהירות כלפי מטה.

  • בתצוגת יום, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Day, today" ולאחר מכן את התאריך הנוכחי ואת מספר האירועים המתוזמנת להיום. כדי לסקור אירועים בימים הקרובים, החלק במהירות כלפי מעלה.

  • בתצוגה של 3 ימים, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Timeslot events", ולאחר מכן את הפרטים של האירוע הראשון של היום. כדי לנווט לאירועים בעתיד, החלק במהירות כלפי מעלה.

  • בתצוגה חודש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האירוע הראשון בתצוגת החודש הנוכחי. כדי לנווט לאירועים בעתיד, החלק במהירות שמאלה. אם יש לך ערכים מרובים עבור יום אחד, הקש פעמיים על המסך כדי לעבור לתצוגת סדר יום ול לסקור כל אירוע בנפרד.

 2. כדי לפתוח את האירוע המסומן כעת, הקש פעמיים על המסך. חלונית פרטי האירוע נפתחת.

ניווט בחלונית פרטי האירוע

חלונית פרטי האירוע מכילה את פרטי האירוע המלאים. באפשרותך גם לערוך פרטים של אירוע שיצרת. כדי ללמוד כיצד לערוך את הפרטים, עיין בסעיף "הגדרת תצוגת לוח השנה שלך" במשימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook.

החלק העליון של חלונית הפרטים מכיל סרגל כלים עם לחצן הקודם לחזרה אל התצוגה הראשית של לוח השנה, שם לוח השנה שהאירוע שייך לו, כתובת הדואר האלקטרוני של משתמש לוח השנה והלחצן מחק.

כדי לנווט בחלונית פרטי האירוע, החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין הרכיבים בחלונית. VoiceOver קורא את השם של כל רכיב מסומן. באפשרותך גם להחליק אצבע אחת לאורך המסך כדי לסייר בחלונית פרטי האירוע. VoiceOver מכריז על הפריטים בעת המעבר ביניהם.

מעבר בין תצוגות

נווט אל הגדרות Outlook ובתוך

באפשרותך לשנות הגדרות לוח שנה כגון הודעות ואפשרויות שילוב לוח שנה.

 1. הקש בארבע אצבעות ליד החלק העליון של המסך. תשמע: "Calendar navigation menu button, shows navigation pane". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "הגדרות לחצן" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לפתוח את הגדרות החלון.

 3. כדי לעבור בין קטגוריות ההגדרה השונות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את הקטגוריה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. הגדרות מסוימות נפתחות בחלון נפרד. אם כן, החלק ימינה עד שתשמע "Back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לחזור לחלון הגדרות.

 4. כדי לסגור את הגדרות ולחזור אל התצוגה הראשית, החלק ימינה עד שתשמע "Close button" והקש פעמיים על המסך.

מעבר בין לוח שנה של Outlook לביןדואר של Outlook

 • כדי לעבורדואר של Outlook אללוח שנה של Outlook, הקש בארבע אצבעות ליד החלק התחתון של המסך. תשמע: "Calendar tab". הקש פעמיים על המסך.

 • כדי לעבור מ- לוח שנה של Outlook ל- דואר של Outlook, הקש בארבע אצבעות ליד החלק התחתון של המסך, החלק ימינה עד שתשמע "Mail tab" והקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הודעת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות

השתמש בלוח השנהOutlook עבור Android TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

בעת פתיחת לוח השנה ב- Outlook עבור Android, התצוגה הראשית המציגה את לוח השנה עבור השבוע הנוכחי ולאחר מכן מוצגת. כדי לנווט בין רכיבי התצוגה והמסך הראשיים ובתוך אותם, עשה את הפעולות הבאות:

 • כדי להעביר את המוקד בין רכיבי המסך, החלק ימינה או שמאלה.

 • כאשר המוקד נמצא על לחצן או רכיב ניתן לבחירה, הקש פעמיים על המסך כדי לבצע את הפעולה או בחר את הרכיב.

 • כדי לעבור במחזוריות בין האזורים הראשיים של המסך, החלק במהירות כלפי מעלה-מטה בלבד עד שתשמע: "Controls". לאחר מכן החלק במהירות למעלה או למטה כדי לעבור בין האזורים הראשיים בסדר הבא:

  • לחצן מגירת הניווט

  • לחצן 'הרחב' של בורר היום

  • סרגל בורר היום

  • לחצן 'מסנן'

  • לחצן הוסף אירוע חדש

  • כל תיבת דו-שיח מוקפץ שעשויה להיות פתוחה, כגון תיבת דו-שיח של כניסה לחשבון)

 • כדי לחדש את הניווט המוגדר כברירת מחדל, החלק במהירות שמאלה או ימינה.

רכיבי המסך והאזורים הראשיים בלוח השנה

התצוגה הראשית מכילה את הרכיבים והאזורים העיקריים הבאים:

 • שורת התפריטים בחלק העליון של המסך

 • תצוגת לוח השנה הנוכחית

 • סרגל הניווט בחלק התחתון של המסך

שורת תפריטים

שורת התפריטים מכילה את לחצן מגירת הניווט בפינה הימנית העליונה, המאפשרת לך לגשת לחשבון שלך Outlook עבור Android הגדרות. הוא מכיל גם את לחצן בורר היום כדי להרחיב או לכווץ את רשת לוח השנה הנוכחית. בעת ניווט אל לחצן בורר היום, TalkBack מכריז על החודש והשנה הנוכחיים, לדוגמה, "July 2021".

לוח השנה הנוכחי

לוח השנה הנוכחי מציג את בורר היום בחלק העליון ואת סדר היום שלך בימים הקרובים מתחת ל בורר.

 • כדי לנווט ב בורר הימים, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Events on", ואחריו את יום השבוע ואת התאריך במיקוד. המשך להקיש ימינה או שמאלה עד שתמצא את התאריך שברצונך לבחור והקש פעמיים על המסך. 

 • כדי להרחיב את רשת לוח השנה, בורר היום מוצג כעת בעוד שלושה שבועות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את החודש הנוכחי, ואחריו "Day picker expand" והקש פעמיים על המסך. כדי לכווץ את תצוגת בורר היום, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Day picker, collapse" והקש פעמיים על המסך.

 • כדי לעיין באירועים ביום שנבחר, החלק ימינה או שמאלה. כדי לגשת לפרטי האירוע, הקש פעמיים על המסך. כדי ללמוד כיצד לערוך או לקרוא את פרטי האירוע, עיין בסעיף "הגדרת תצוגת לוח השנה שלך" במשימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook.

סרגל ניווט

סרגל הניווט ממוקם בחלק התחתון של המסך. הוא מכיל לחצני גישה מהירה למעבר בין דואר, חיפושולוח שנה. כאשר המוקד עובר אל סרגל הניווט, תשמע את שם התצוגה שנבחרה כעת. כדי ללמוד כיצד לעבור בין התצוגות, עיין בסעיף מעבר בין תצוגות.

ניווט אל הגדרות החשבון

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Open navigation drawer, button" והקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu".

 2. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין חשבונות לוח השנה שלך. לכל חשבון יש הגדרות ניראות אחת או יותר, כגון לוח שנהאו ימי הולדת. כאשר תשמע Talkback מכריז משהו שאין ברצונך לכלול בלוח השנה שלך, לדוגמה, "Checked, Birthdays calendaribility, checkbox", הקש פעמיים על המסך כדי לכבות או להפעיל אותו שוב.

 3. כדי לחזור ללוח השנה, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

ניווט אל הגדרות האפליקציה

 1. כדי לפתוח את הגדרות, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Open navigation drawer, button" והקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu".

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "הגדרות" והקש פעמיים על המסך. כדי לנווט בקטגוריות ההגדרות הזמינות, החלק במהירות שמאלה או ימינה.

 3. כדי לסגור את הגדרות ולחזור ללוח השנה, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

מעבר בין תצוגות

 1. כדי לעבור מהת התצוגה לוח שנה אל חיפוש או דואר ,ובחזרה ללוח השנה החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Mail, tab" "Search, tab" או "Calendar, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. TalkBack מכריז על התצוגה שנבחרה כעת כ'נבחר', ואחריה את שם התצוגה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

הפיכת הודעת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות

השתמש בלוח השנהOutlook באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך, כדי לחקור ולנווט בין התצוגות השונות ולעבור ביניהן. בדקנו אותו עם קורא טקסטים ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לעבוד עם קוראי מסך ודפדפני אינטרנט אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות הנפוצים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

 • פריסת Outlook באינטרנט תואמת להנחיות הבינלאומיות העדכניות ביותר אודות ניווט נגיש באמצעות לוח המקשים. אם אתה משתמש בקיצורי מקשים מסוימים שהינם ספציפיים לקורא המסך שלך, תוכל להיעזר בסימוני ARIA בדף.

 • ההוראות הקשורות ללוח השנה מתועדות ללא חלונית הקריאה.

 • אנחנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

בנושא זה

ניווט בתצוגה הראשית וברכיבי המסך

בעת פתיחת לוח השנה Outlook באינטרנט, התצוגה הראשית מוצגת. תשמע את התאריך הנוכחי ואם יש אירועים עבור אותו יום. תשמע גם את מספר האירועים הכולל עבור חודש זה. כדי לנווט בין רכיבי התצוגה והמסך הראשיים ובתוך אותם, עשה את הפעולות הבאות:

 • הקש על מקש Tab כדי להעביר את המוקד בין רכיבי המסך.

 • כדי לעבור במחזוריות בין האזורים הראשיים של המסך בלבד, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Jump to", ולאחר מכן את שם האזור שברצונך לעבור אל ולאחר מכן הקש Enter. המוקד עובר בין האזורים הראשיים בסדר הבא:

  • לחצן אירוע חדש

  • בורר תאריכים

  • רשימת לוחות השנה

  • בורר התצוגה

  • אפשרויות תצוגת לוח השנה

  • תצוגת לוח השנה

 • כאשר המוקד נמצא על לחצן או רכיב ניתן לבחירה, הקש Enter כדי לבצע את הפעולה או בחר את הרכיב.

האזורים הראשיים

לוח השנה   ב-Outlook באינטרנט מכיל את האזורים העיקריים הבאים:

 • סרגל הניווט האופקי בחלק העליון

 • חלונית הניווט מימין

 • לוח השנה הנוכחי

סרגל ניווט אופקי

סרגל הניווט האופקי נמצא בחלק העליון של המסך מתחת לשדה כתובת ה- URL. הוא מכיל את מפעיל היישומים, את שדה הטקסט חיפוש באמצע וגישה למידע כללי, כגון עזרה הגדרות בצד ימין.

חלונית הניווט

חלונית הניווט מכילה את לחצן אירוע חדש בחלק העליון, בורר תאריכים ורשימת לוח שנה מתחתיה. בצד הימני של החלונית, באפשרותך למצוא את בורר התצוגה, המכיל לחצני גישה מהירה עבור דואר, לוחשנה ,אנשי קשר ניהול משימות.

כדי לעבור בין הפריטים בחלונית הניווט, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

לוח השנה הנוכחי

לוח השנה הנוכחי מציג את התצוגה שנבחרה של לוח השנה הנוכחי, כגון שבוע או חודש. כדי לעיין בלוח השנה, הקש על מקש החץ למעלה או למטה.

בחלק העליון של לוח השנה הנוכחי, יש סרגל כלים שבו באפשרותך לחקור את החודש והשנה הנוכחיים, לבחור את החודש הקודם או הבא, או להשתמש ב בורר חודשים כדי לבחור את התצוגה עבור לוח השנה הנוכחי(יום , שבועעבודה , שבוע, חודשאו היום )ולשתף לוחות שנה. הקש על מקש חץ שמאלה, ימינה, למעלה או למטה כדי לעבור בין פריטי סרגל הכלים ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור פריט.

כדי להתחיל ליצור אירוע חדש מלוח השנה הנוכחי, הקש Ctrl+N. מלחין האירועים מחליף את לוח השנה הנוכחי על המסך. הקש על מקש Tab כדי לעבור בין שדות האירוע. כדי לשמור את האירוע, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Save button" ולאחר מכן הקש Enter. כדי לצאת מ- event composer מבלי לשמור, הקש Esc. המוקד חוזר ללוח השנה הנוכחי.

מעבר בין תצוגות

באפשרותך לעבור מת התצוגה לוח שנה לתצוגת דואר,אנשים או קבצים או ליישוםניהול משימות, או אפילו ליישום Microsoft 365 אחר.

 1. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "Navigation pane, region landmark" ולאחר מכן הקש Shift+Tab פעם אחת. תשמע: "Calendar, button".

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם התצוגה או היישום הרצויים והקש Enter.

ניווט אל הגדרות האפליקציה

 1. כדי לפתוח את הגדרות, הקש Ctrl+F6 או Shift+Ctrl+F6 עד שתשמע "Banner, Search, landmark", הקש על מקש Tab עד שתשמע "הגדרות button" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Complimentary, search Outlook settings ולאחר מכן השתמש במקש חץ למטה כדי לעיין באפשרויות הזמינות בחלונית הגדרות.

 3. כדי לסקור את Outlook, הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "View all Outlook settings button" ולאחר מכן הקש Enter. חלון הגדרות נפתח. השתמש במקש Tab, Shift+Tab ובמקשים חצים למעלה או למטה כדי לנווט בחלון.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לתזמן פעילויות או פגישות Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לקרוא ולהגיב לבקשה לפגישה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הפיכת הודעת הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook לנגישה לאנשים בעלי מוגבלויות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×