נושאים קשורים
×
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

אם לא ניתן להתקין עדכונים, אתה מקבל הודעת שגיאה, או ש- Surface קופא במהלך העדכון שלו, הנה כמה דברים שתוכל לנסות.

הערה: כדי ללמוד כיצד להתקין עדכונים באופן ידני, ראה עדכון קושחה של Surface ו- Windows.

הפעל את פותר הבעיות של Windows Update.

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת עדכון, נסה להפעיל את פותר הבעיות Windows Update אוטומטי, מה שיכול לפתור כמה בעיות עדכון נפוצות:

 1. בחר התחל > הגדרות > מערכת > פתרון בעיות , או בחר בלחצן להלן.

  עבור אל 'פתרון בעיות'

 2. בחר פותרי בעיות אחרים . לצד אפשרויות Windows Update , בחר הפעל.

בדיקת הגדרות התאריך והשעה

אם הגדרות התאריך והשעה אינן נכונות, ייתכן שתראה את Windows Update שגיאה 80072F8F בעת בדיקת עדכונים, או שייתכן שהעדכונים לא יותקנו כראוי.

כדי לבדוק את הגדרות התאריך והשעה , עבור אל התחל ובחר הגדרות > זמן & שפה .

טעינת הסוללה

הערה: מקטע זה אינו חל על Surface Studio (אין לו סוללה).

ודא שהסוללה טעונה ל- 40 אחוזים לפחות לפני שתנסה להתקין עדכונים.

אם אתה רואה Windows Update 8024004C, או אם הסוללה של Surface אינה נטען מעל 40 אחוז, הסר והתקן מחדש את מתאם הסוללה. כך תעשה זאת:

 1. חבר את ה- Surface שלך.

 2. בחר חיפוש בשורת המשימות, הזן מנהל ההתקנים, בתוצאות החיפוש, בחר מנהל ההתקנים.

 3. בחר את החץ לצד הקטגוריה סוללות .

 4. לחץ פעמיים על Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery או על Surface Battery, ותחת הכרטיסיה Driver , בחר Uninstall device > OK.

 5. בחר התחל >הפעלה >הפעל מחדש . הפעלה מחדש תתקין מחדש את מנהל ההתקן עבורך.

אם הסוללה טעונה מעל ל- 40 אחוז לאחר התקנת מנהל ההתקן מחדש, נסה להתקין שוב את העדכונים.

אם הסוללה עדיין לא נטען מעל 40 אחוזים, ייתכן ש- Surface שלך זקוק לשירות. לקבלת עזרה נוספת, כיצד לקבל שירות עבור Surface.

הערה: לקבלת מידע נוסף על סוללות וצריכת חשמל של Surface, ראה כיצד לטעון את Surface.

הפעל מחדש את Surface

אזהרה: הפסקת עדכונים בזמן ביצועם עלולה לגרום נזק ל- Surface שלך. אם נראה שהעדכון נתקע וה- Surface שלך אינו מופעל מחדש באופן אוטומטי, המתן לפחות 20 דקות לפני שתנסה להפעיל מחדש את ה- Surface בעצמך.

אם אתה רואה אחת משגיאות אלה, הפעלה מחדש של Surface עשויה לפתור את הבעיה:

 • שגיאת עדכון 80248007

 • התקנת העדכון קופאת למשך יותר מ- 20 דקות

 • העדכון נשאר ב"מכנת מכשירים..." למשך יותר מ- 20 דקות

 • העדכון נשאר במסך "נא המתן בעת התקנת עדכון מערכת" למשך יותר מ- 20 דקות

 • היסטוריית העדכונים מציגה את ההודעה "ממתינה להפעלה מחדש"

 • היסטוריית עדכונים מציגה את העדכון "נכשל"

אם אתה מקבל אחת משגיאות אלה, נסה כל אחד מפתרונות ההפעלה מחדש שלהלן, בסדר המפורט.

פתרון 1: הפעל מחדש את Surface

בחר התחל > הפעלה > מחדש (או עדכן והפעל מחדש ).

לאחר הפעלה מחדש של Surface, נסה להתקין עדכונים שוב. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, נסה את פתרון 2.

פתרון 2: כפיית כיבוי

ראה כפה כיבוי והפעל מחדש את Surface כדי לגלות כיצד.

לאחר הפעלה מחדש של Surface, נסה להתקין עדכונים שוב. אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכונים, ייתכן ש- Surface שלך זקוק לשירות. לקבלת עזרה בנושא זה, כיצד לקבל שירות עבור Surface.

התקנת עדכונים של Surface באופן ידני

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכוני Surface, נסה להוריד קובץ עדכון ולהתקין אותו באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון קושחה של Surface ו- Windows.

הערות: 

 • קבצי העדכון מיועדים לחומרה ול בקושחה של Surface בלבד. לא ניתן להתקין עדכונים של Windows בדרך זו.

 • לא ניתן להוריד ולהתקין עדכונים של Surface באופן ידני ב- Surface Pro או Surface Pro 2.

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכונים, ייתכן שיהיה עליך לשחזר או לאפס את ה- Surface שלך.

נושא קשור

הערה: ייתכן שמוצרים מסוימים לא יהיו זמינים במדינה או באזור שלך.

אם לא ניתן להתקין עדכונים, אתה מקבל הודעת שגיאה, או ש- Surface קופא במהלך העדכון שלו, הנה כמה דברים שתוכל לנסות.

הערה: כדי ללמוד כיצד להתקין עדכונים באופן ידני, ראה התקנת עדכונים של Surface ו- Windows.

הפעל את פותר הבעיות של Windows Update.

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת עדכון, נסה להפעיל את פותר הבעיות Windows Update אוטומטי, מה שיכול לפתור כמה בעיות עדכון נפוצות:

 1. בחר התחל > הגדרות > עדכון & אבטחה > פתרון בעיות , או בחר בלחצן להלן.

  עבור אל 'פתרון בעיות'

 2. בחר פותרי בעיות נוספים ולאחר מכן בחר Windows Update .

 3. בחר הפעל את פותר הבעיות.

בדיקת הגדרות התאריך והשעה

אם הגדרות התאריך והשעה אינן נכונות, ייתכן שתראה את Windows Update שגיאה 80072F8F בעת בדיקת עדכונים, או שייתכן שהעדכונים לא יותקנו כראוי.

כדי לבדוק את הגדרות התאריך והשעה , עבור אל התחל ובחר הגדרות > זמן & שפה .

טעינת הסוללה

הערה: מקטע זה אינו חל על Surface Studio (אין לו סוללה).

ודא שהסוללה טעונה ל- 40 אחוזים לפחות לפני שתנסה להתקין עדכונים.

אם אתה רואה Windows Update 8024004C, או אם הסוללה של Surface אינה נטען מעל 40 אחוז, הסר והתקן מחדש את מתאם הסוללה. כך תעשה זאת:

 1. חבר את ה- Surface שלך.

 2. בחר את תיבת החיפוש בשורת המשימות, הזן מנהל ההתקנים, בתוצאות החיפוש, בחר מנהל ההתקנים.

 3. בחר את החץ לצד הקטגוריה סוללות .

 4. לחץ פעמיים על Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery, ותחת הכרטיסיה Driver , בחר Uninstall > OK.

 5. עבור אל התחל ובחר הפעלה > מחדש .
  הפעלה מחדש תתקין מחדש את מנהל ההתקן עבורך.

אם הסוללה טעונה מעל ל- 40 אחוז לאחר התקנת מנהל ההתקן מחדש, נסה להתקין שוב את העדכונים.

אם הסוללה עדיין לא נטען מעל 40 אחוזים, ייתכן ש- Surface שלך זקוק לשירות. עבור אל פתרון בעיות ותמיכה של Surface לקבלת מידע נוסף.

הערה: לקבלת מידע נוסף על סוללות וצריכת חשמל של Surface, ראה סוללה וצריכת חשמל של Surface.

הפעל מחדש את Surface

אזהרה: הפסקת עדכונים בזמן ביצועם עלולה לגרום נזק ל- Surface שלך. אם נראה שהעדכון נתקע וה- Surface שלך אינו מופעל מחדש באופן אוטומטי, המתן לפחות 20 דקות לפני שתנסה להפעיל מחדש את ה- Surface בעצמך.

אם אתה רואה אחת משגיאות אלה, הפעלה מחדש של Surface עשויה לפתור את הבעיה:

 • שגיאת עדכון 80248007

 • התקנת העדכון קופאת למשך יותר מ- 20 דקות

 • העדכון נשאר ב"מכנת מכשירים..." למשך יותר מ- 20 דקות

 • העדכון נשאר במסך "נא המתן בעת התקנת עדכון מערכת" למשך יותר מ- 20 דקות

 • היסטוריית העדכונים מציגה את ההודעה "ממתינה להפעלה מחדש"

 • היסטוריית עדכונים מציגה את העדכון "נכשל"

אם אתה מקבל אחת משגיאות אלה, נסה כל אחד מפתרונות ההפעלה מחדש שלהלן, בסדר המפורט.

פתרון 1: הפעל מחדש את Surface

עבור אל התחל ולאחר מכן בחר הפעלה > מחדש (או עדכן והפעל מחדש ).

לאחר הפעלה מחדש של Surface, נסה להתקין עדכונים שוב. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, נסה את פתרון 2.

פתרון 2: כפיית כיבוי

ראה כפה כיבוי והפעל מחדש את Surface כדי לגלות כיצד.

לאחר הפעלה מחדש של Surface, נסה להתקין עדכונים שוב. אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכונים, ייתכן ש- Surface שלך זקוק לשירות. עבור אל פתרון בעיות ותמיכה של Surface לקבלת מידע נוסף.

התקנת עדכונים של Surface באופן ידני

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכוני Surface, נסה להוריד קובץ עדכון ולהתקין אותו באופן ידני. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת עדכונים של Surface ו- Windows.

הערות: 

 • קבצי העדכון מיועדים לחומרה ול בקושחה של Surface בלבד. לא ניתן להתקין עדכונים של Windows בדרך זו.

 • לא ניתן להוריד ולהתקין עדכונים של Surface באופן ידני ב- Surface Pro או Surface Pro 2.

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתקנת עדכונים, ייתכן שיהיה עליך לשחזר או לאפס את ה- Surface שלך.

נושאים קשורים

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×