נושאים קשורים
×
דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

צור מטלות, שלח אותן וחלק עבורן ציונים, הכל ב-Microsoft Teams.

יצירת מטלה

 1. נווט אל צוות הכיתה שלך ובחר מטלות.

 2. בחר צור > מטלה.

האפליקציה 'מטלות' נפתחה בצוות כיתה.

בחר 'צור' ולאחר מכן 'מטלה'.

הוסף פרטים למטלה

הדבר היחיד שצריך כדי לשמור מטלה הוא לתת לה כותרת. כל השדות האחרים הם אופציונליים.

עצה:  קרא הוראות צעד-אחר-צעד נוספות אודות שימוש חוזר במטלות, הקצאת בחנים ועוד.

לאחר שתסיים, בחר באפשרות הקצה. כדי לשמור מטלה זו כטיוטה, בחר 'שמור'.

דף יצירה של מטלה חדשה

מידע נוסף על הוספת משאבים

 1. בחר הוסף משאבים כדי לבחור קובץ קיים או ליצור מסמך ריק של Office 365 שיוקצה לכל תלמיד.

 2. בחר צרף.

 • ברירת המחדל עבור הקובץ תהיה התלמידים אינם יכולים לערוך, כלומר המסמך הוא לקריאה בלבד. זוהי אפשרות מצוינת לחומרי עזר.

 • בחר אפשרויות נוספות לחצן אפשרויות נוספות> תלמידים עורכים עותק בעצמםכדי להפיץ לכל תלמיד מסמך זהה שאותו הוא יכול לערוך ולהגיש.

הוספת משאבים למטלה.

בחירת ציר זמן עבור המטלה

 1. כדי להגדיר תאריך הקצאה עתידי או למנוע מתלמידים הגשת מטלות מאוחרת, בחר ערוך מתחת לשדה תאריך היעד.

 2. בצע את הבחירות שלך ובחר באפשרות בוצע.

הערה: כברירת מחדל, לא נבחרו תאריכי סגירה, דבר המאפשר לתלמידים להגיש מטלות ב- 'מטלות'.

עריכת חלון ציר זמן של מטלה.

הצגת ציונים

עקוב אחר התקדמות התלמידים וגש לציונים ב- 'ציונים'.

 1. נווט אל צוות הכיתה שלך ובחר ציונים.

המטלות מופיעות בשורות והתלמידים שלך בעמודה. המטלות מסודרות לפי תאריך היעד הקרוב ביותר. גלול מטה או לרוחב כדי להציג את כל המטלות.

באפשרותך גם להציג את מצבי המטלות של התלמידים:

 • נצפתה – התלמיד פתח את המטלה וצפה בה.

 • הוגשה – התלמיד הגיש את המטלה והיא מוכנה לקבלת ציון.

 • הוחזרה או נקודות – לאחר שתיתן ציון לעבודת התלמיד, הנקודות שניתנו יוצגו. האפשרות 'הוחזרה' תוצג כאשר אין נקודות למטלה.

 • ריק – לא ננקטה עדיין פעולה לגבי המטלה.

האפליקציה 'ציונים' פתוחה בצוות כיתה.

תצוגה מלאה של הכרטיסיה 'ציונים'

התחל לתת ציונים

ניתן לבחור בכל תא בכרטיסיה 'ציונים' כדי לערוך אותו.

 1. כדי להתחיל במתן ציונים, בחר אפשרויות נוספות לחצן אפשרויות נוספות בתא, ולאחר מכן פתח את עבודת התלמיד.

 2. פעולה זו תפתח את המטלה של התלמיד עם שדה למתן משוב וניקוד שתוכל למלא.

 3. כדי לכתוב הערות במסמך עצמו, בחר ערוך מסמךולאחר מכן בחר עריכה ביישום שולחן העבודה או בדפדפן האינטרנט.

 4. בחר את החצים לצד שם התלמיד כדי לנווט בין המטלות של התלמיד.

 5. בחרהחזר >החזראו חזור לתיקוןכאשר אתה מסיים לתת ציון וברצונך להחזיר מטלה לתלמיד. הם יקבלו הודעה ויוכלו לראות את המשוב שלך.

פתיחת עבודות תלמידים

חלוקת ציונים למטלות תלמיד

עריכת מסמכים

החזרת ציונים מרובים בבת אחת

 1. כדי להחזיר ציוני תלמידים מרובים בו-זמנית, בחר מטלות.

 2. בחר מטלה.

 3. באפשרותך להזין משוב ונקודות כאן מבלי לפתוח את עבודת התלמיד.

 4. סמן את התיבות כדי לציין אילו עבודת תלמידים להחזיר, או בחר הכל.

 5. לחץ על החזר החזר או החזר לצורך תיקון.

עצה: קבל מידע נוסף על הכרטיסיה ציונים ועל בדיקת עבודות של תלמידים.

רשימת מטלות של תלמידים לסקירה, מתן ציונים ולחזור.

הצגה והגשה של מטלות 

 1. נווט אל צוות כיתה ובחר מטלות.  

 2. כדי להציג את פרטי המטלה ולשלוח את עבודתך, בחר את המטלה.  

 3. צרף את החומרים הדרושים ובחר הגש.

בחר את הכרטיסיה 'מטלות' כדי להציג את המטלות השייכות לשיעור מסוים.

הצג את המטלה ובחר 'הגש'.

ראה את הציונים שלך 

כדי לראות ציונים עבור מטלות שהמחנך שלך בדק ושלח לך בחזרה: 

 1. בחר ציונים בצוות הכיתה שלך.

 2. כל המטלות שלך מפורטות כאן עם תאריך היעד הקרוב ביותר בחלק העליון. הצג את המצב שלך בכל מטלה, וכן את הנקודות שקיבלת על מטלות שניתנו בהן ציונים. מטלות ללא נקודות יוצגו כ-הוחזר לאחר שהמחנך שלך בדק אותן. 

 3. השתמש בחצים לצד תאריך יעד ומטלה כדי לסדר את המטלות שלך.

האפליקציה 'ציונים' פתוחה בצוות כיתה.

תצוגת תלמיד בכרטיסיה 'ציונים'.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×