נושאים קשורים
×
דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

נהל תקשורת עם הכיתה שלך באמצעות Microsoft Teams בתחום החינוך! כעת, חיבורי כיתה יכולים לעבור הרבה יותר מעבר לקירות הכיתה באמצעות פגישות, צ'אטים ופרסומים בערוצים בצוותי כיתה.

ארח פגישות כיתה וירטואליות כדי לעבור על תוכניות שיעור ולארח דיוני כיתה בעלי משמעות. למד כיצד ליישם פיצולי חדרים בפגישות הכיתה שלך כדי להקל על שיחות ופרוייקטים של קבוצות קטנות.

שלח הודעות ישירות לתלמידים ולמורים כדי לעבור על שאלות או הערות לגבי השיעורים הנוכחיים, המטלות הקרובות והתקדמות התלמידים בכיתה. ודא את בטיחות התלמידים על-ידי הטמעת הגדרות צ'אט פיקוח !

השתמש בערוץ של צוות הכיתה שלך כדי ליצור פרסומים עם נושאי דיונים, שאלות ומידע מעניין אחר שצוות הכיתה שלך עשוי למצוא בו תועלת!

שלח הודעה לכיתה שלך

 1. כדי ליצור הודעה עבור הכיתה כולה, בחר Teams לחצן Teamsולאחר מכן נווט אל צוות כיתה וערוץ.

 2. בחר פרסומים.

 3. הזן את ההודעה שלך בתיבת החיבור ובחר שלח לחצן 'שלח' .

 4. השתמש ב-@ ובשם הכיתה כדי להודיע לכולם על הפרסום שלך. דוגמה: @אלגברה.

התחלת שיחה עם תלמיד אחד או עם קבוצה של תלמידים

 1. בחלק העליון של האפליקציה, בחר צ'אט חדש לחצן 'צ'אט חדש' .

 2. בשדה אל, הקלד את שם התלמיד/ים שברצונך לשלוח להם הודעה.

 3. הקלד את ההודעה בתיבת חיבור ההודעה, ולאחר מכן בחר שלח לחצן 'שלח'.

פרסום שהוקלד בתיבת חיבור ההודעה.

התחל צ'אט חדש

מענה לשיחה

פרסומים בערוצים משורשרים באופן דומה לפרסומים במדיה החברתית. השב תחת הפרסום המקורי, כדי לשמור על כל ההודעות בשיחה כשהן מסודרות יחד.

 1. חפש את השרשור שאליו אתה רוצה להשיב.

 2. בחר השב, הוסף את ההודעה ובחר שלח לחצן 'שלח' .

השב לשיחה

הכרזות

השתמש בהכרזות כדי למשוך את תשומת הלב של התלמידים לפרסומים חשובים.

 1. בחר עיצוב עיצוב כדי להרחיב את התיבה 'חיבור הודעה'.

 2. בחר הכרזה ובחר צבע רקע כדי להתאים אישית פרסום חשוב.

בחר הכרזה.

בחר תמונה עבור ההכרזה.

הוספת נופך משעשע להודעות באמצעות מדבקות ועוד

 • בחר מדבקה לחצן 'מדבקה' מתחת לתיבת החיבור כדי לבחור מתוך מגוון מדבקות מותאמות אישית של Microsoft Education!

 • בחר Emoji לחצן Emoji של פנים מחייכות וGiphy לחצן GIF עבור קבצי GIF מונפשים.

מדבקות

תזמון פגישה וירטואלית עבור הכיתה שלך

השתמש בפגישות ב- Teams כדי לתזמן מצגות ודיונים וירטואליים עבור הכיתה כולה. 

 1. בחר Teams  לחצן Teams, ולאחר מכן בחר
  לוח  
  לחצן 'פגישות'.

 2. בחר + פגישה חדשה.

 3. תן כותרת לפגישה החדשה. החלט על תאריך ושעה והוסף פרטים נוספים.

  עצה: באפשרותך להגדיר כל פגישה כך שתחזור על קדימות מותאמת אישית מדי יום, שבועית, חודשית, שנתית או מותאמת אישית.

 4. בחר הוסף ערוץ כדי לראות רשימה של צוותי הכיתה והערוצים שלהם ולאחר מכן בחר ערוץ כדי להיפגש בו.

  הערה: כאשר אתה בוחר ערוץ בצוות כיתה כדי לארח פגישה, כל התלמידים בעלי גישה לערוץ יוכלו להצטרף לפגישה. בנוסף, כל המשאבים המשותפים וכל ההקלטות שהתבצעו במהלך הפגישה יישמרו בערוץ.

 5. הקדש רגע לסקירת פרטי הפגישה שלך. כשתסיים, בחר באפשרות שלח. פעולה זו תוסיף את הפגישה ללוח השנה שלך וללוחות השנה של התלמידים.בחר + פגישה חדשה.תן לפגישה שלך כותרת.

בחר את ערוץ הצוות עבור הכיתה שלך.

פגוש את התלמידים שלך באמצעות שיחות וידאו או שמע 

השתמש בצ'אט וידאו או שמע ב- Teams כדי להיפגש עם תלמידים או קבוצות בודדים. 

 1. בחר צ'אט בסרגל האפליקציות.

 2. בחר צ'אט חדש לחצן 'צ'אט חדש'. בתיבה אל, הזן שם תלמיד אחד או יותר. כדי לקבץ יחד תלמידים, בחר את החץ הנפתח והזן שם קבוצה.

 3. שלח הודעת ברכה כדי להתחיל את השיחה!

 4. בחר שיחת וידאו לחצן 'שיחת וידאו' כדי להיפגש בווידאו או שיחת שמע לחצן שיחות טלפוןאם אתה מעדיף להשתמש בשמע בלבד.

ניתן גם לקיים פגישה חיה עם תלמידים בצ'אט קיים. 

 1. בחר צ'אט מסרגל האפליקציות ולאחר מכן בחר את הצ'אט שממנו ברצונך לקיים את הפגישה.

 2. בחר שיחת וידאו לחצן 'שיחת וידאו' או שיחת שמע לחצן שיחות טלפון כדי להתחיל פגישה עם תלמיד או עם קבוצת תלמידים.

  עצה: כדי לתזמן פגישה מראש, בחר לוח שנה > + פגישה חדשה.

  הערה: קבל הדרכה מעמיקה לגבי פגישות עם תלמידים ובטיחות הפגישות.
הזן שם תלמיד אחד או יותר בתיבה 'אל'.

בחר שיחת וידאו או שיחת שמע.


בחר 'צ'אט' מסרגל האפליקציות.

הצטרפות לפגישה וניהולה 

הצטרף לפגישה שתזמנת או שמישהו אחר הזמין אותך אליה. 

 1. בחר לוח שנה לחצן 'פגישות'ונווט לפגישה שברצונך להצטרף אליה.

 2. פתח את הפגישה ובחר הצטרף

 3. בדוק את קלט השמע והווידאו, הפעל את המצלמה ובטל את השתקת המיקרופון כדי שיוכלו לשמוע אותך. בחר הצטרף עכשיו כדי להיכנס לפגישה.בחר 'הצטרף' כדי להצטרף לפגישה.#x2

יצירה ושליחה של הודעה בצ'אט או בערוץ  

בחר את תיבת החיבור כדי ליצור הודעה. באפשרותך להקליד הודעה פשוטה או להרחיב אותה. 

 • צרף תמונה, קובץ GIF, מדבקה או קובץ

 • השתמש בטקסט עשיר כדי להבליט את ההודעה

 • עצב את ההודעה באמצעות תבליטים או צור רשימה ממוספרת

 • @mention המורה או חבר לכיתה. 

כדי לעבור משיחה בערוץ צוות לקבוצת צ'אט פרטית, בחר את סמל הצ'אט.  

סטודנט יוצר פרסום בערוץ צוות כיתה באמצעות אפשרויות עריכה של טקסט וקובץ מצורף מדבקה

צ'אטים פרטיים של תלמיד ב- Teams

התחבר בעזרת וידאו  

השתמש בפגישות Teams כדי להצטרף באופן וירטואלי למורים ולחבריך לכיתה בכיתות מקוונות, קבוצות לימוד, מצגות וכל פעם שעליך ללמוד פנים אל פנים. 

 1. בחר לוח לחצן 'פגישות' כדי לראות פגישות שהמורים או חבריך לכיתה הוסיפו אותך אליהן, או פגישות שיצרת בעצמך. בחר הצטרף כאשר הגיע הזמן להיפגש.

 2. התאם את הגדרות השמע והווידאו ולאחר מכן בחר הצטרף כעת.  

  השתמש בסרגל הכלים במהלך הפגישה:

  הפעל את הווידאו שלך  סמל וידאו פעיל וכבה אותו   סמל וידאו לא פעיל.

  השתק  סמל מיקרופון לא פעיל בסרגל הכלים של פגישת Teams ובטל השתקה  סמל מיקרופון פעיל בסרגל הכלים של פגישת Teams של המיקרופון שלך.

  שתף את המסך או המסמך שלך לחצן 'שתף מסך'.

  השתתף בצ‘אט בפגישה לחצן 'פתח צ'אט'.

  ראה מי נמצא בפגישה סמל משתתפים בסרגל הכלים של פגישת Teams.

תצוגת לוח שנה ב- Teams

לחצן 'הצטרף' מפגישה בלוח שנה

בחר הגדרות שמע ווידאו עבור קבוצות פגישה לפני ההצטרפות

סרגל הכלים של פגישה ב- Teams

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×