משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

השתמש בהודעת הדואר האלקטרוני Outlook עם לוח המקשים וקורא המסך כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ו- JAWS, אך הוא עשוי לעבוד עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות הנפוצים. ניתן ליצור ולשלוח הודעות דוא"ל חדשות, לקרוא הודעות דוא"ל שמתקבלות ולהשיב להן, לחפש, לסנן ולהדפיס הודעות דוא"ל, לעבוד עם קבצים מצורפים, ועוד.

הערות: 

בנושא זה

קריאת דואר אלקטרוני, שליחת מענה או העברה לנמען

השתמש בקורא המסך שלך ובקיצורי מקשים כדי לקרוא ולהגיב להודעות דואר אלקטרוני. כאשר יגיע דואר חדש, תשמע צליל.

פתיחה וקריאה של הודעת דואר אלקטרוני

 1. בתיבת הדואר הנכנס, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד לשמיעת הודעת הדואר הראשונה ברשימת ההודעות. קורא המסך מכריז על השולח, הנושא, תאריך ושעת הקבלה, ומציין אם הודעת הדואר האלקטרוני לא נקראה.

  • כדי לעיין ברשימת ההודעות, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה.

  • כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני, הקש Enter.

  • כדי לקרוא את הודעת הדואר האלקטרוני מלמעלה למטה, הקש על מקש SR+Ctrl+R.

  • כדי להפסיק את הקריאה, הקש Ctrl.

  • כדי לעבור להודעת הדואר האלקטרוני הבאה, הקש Alt+5.

  • כדי לעבור להודעת הדואר האלקטרוני הקודמת, הקש Alt+4.

 2. כשאתה מסיים לקרוא את הודעת הדואר האלקטרוני, כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס, הקש Esc.

מענה לדואר אלקטרוני

 1. בהודעת דואר אלקטרוני פתוחה או בהודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשיב לשולח המקורי בלבד, הקש Ctrl+R. תשמע: "Re", ואחריו נושא ההודעה.

  • אם ההודעה כוללת נמענים מרובים וברצונך להשיב לכולם, הקש Ctrl+Shift+R.

 2. נפתחת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בעלת אותו נושא, המוגדרת לשליחת תשובה לשולח בלבד או לכל האנשים הכלולים בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. המוקד נמצא בגוף ההודעה. הקלד את ההודעה.

 3. כשתסיים לחבר את ההודעה, הקש Alt+ל כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני.

העברת דואר אלקטרוני

 1. בהודעת דואר אלקטרוני פתוחה או בהודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס, הקש Ctrl+F. תשמע: "Fw", ואחריו נושא ההודעה.

 2. המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את שמותיהם של הנמענים.

 3. אם ברצונך לכלול הודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Fw", ואחריו נושא ההודעה ולאחר מכן "עריכת הודעה" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 4. כשתסיים לחבר את ההודעה, הקש Alt+ל כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני.

יצירה ושליחה של דואר אלקטרוני

 1. בתיבת הדואר הנכנס, הקש Ctrl+N. תשמע: "Untitled, message", ואחריו את תבנית ההודעה ו- "Window, To, editing".

 2. המוקד נמצא בשדה אל. הקלד את שמותיהם של הנמענים.

 3. כדי לשלוח עותק, הקש על מקש Tab. תשמע: "Cc, editing". הקלד את השמות של אנשי הקשר שיקבלו עותק.

 4. כדי לשלוח עותק מוסתר, הקש על מקש Tab. תשמע: "Bcc, editing". הקלד את השמות של אנשי הקשר שיקבלו עותק.

  אם אינך שומע "Bcc, editing", השדה עותק מוסתר מוסתר. כדי לבטל את הסתרתו, הקש Alt+ת, ע.

 5. כדי להוסיף נושא עבור הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Subject, editing" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 6. כדי להוסיף את ההודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע את נושא הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן "Message, editing" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 7. כשתסיים לחבר את ההודעה, הקש Alt+ל כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני.

עבודה עם תיבת הדואר הנכנס 'ממוקד'

התמקד בהודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר. כברירת מחדל, Outlook יוצר תיבת דואר נכנס בשם ממוקד ותיבת דואר נכנס בשם אחר. הודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר נמצאות בתיבת הדואר הנכנס ממוקד בעוד שהיתר נשארות נגישות, אך אינן מפריעות, בתיבת הדואר הנכנס אחר.

מעבר בין תיבת הדואר הנכנס 'ממוקד' לתיבת הדואר הנכנס 'אחר'

כברירת מחדל, Outlook פותח את תיבת הדואר הנכנס ממוקד.

 1. הקש F6 עד שתשמע "Table, table view" ולאחר מכן את מספר השורות בתיבת הדואר הנכנס.

 2. הקש Shift+Tab עד שתשמע "Other button" ולאחר מכן הקש Enter.

 3. כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס ממוקד, הקש F6 עד שתשמע "Table, table view" ולאחר מכן הקש Shift+Tab עד שתשמע "Focused button". כדי לבחור, הקש Enter.

העברת הודעת דואר אלקטרוני מתיבת הדואר הנכנס 'אחר' לתיבת הדואר הנכנס 'ממוקד'

 1. בתיבת הדואר הנכנס אחר, נווט אל הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך להעביר לתיבת הדואר הנכנס ממוקד.

 2. כדי להעביר את הודעת הדואר האלקטרוני, הקש Shift+F10‏, V.

הסתרת תיבת הדואר הנכנס הממוקדת

ניתן להסתיר את תיבת הדואר הנכנס ממוקד ולעבוד עם רשימת הודעות אחת.

 1. כדי לבדוק אם תיבת הדואר הנכנס ממוקד מוצגת או כבר מוסתרת, הקש F6 עד שתשמע "Table, table view" ולאחר מכן את מספר השורות בתיבת הדואר הנכנס. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם חלונית הקריאה מבוטלת, הקש על מקש Tab פעם אחת. אם תשמע "Focused button", תיבת הדואר הנכנס ממוקד מוצגת.

  • אם חלונית הקריאה מופעלת, הקש Shift+Tab פעמיים. אם תשמע "Other button", תיבת הדואר הנכנס ממוקד מוצגת.

 2. כדי להסתיר את תיבת הדואר הנכנס ממוקד, הקש Alt+V‏, W.

שימוש בחיפוש ובסינון כדי למצוא הודעת דואר אלקטרוני

לא צריך יותר לבזבז זמן בחיפוש ברשימות או בארכיונים כדי לאתר את אותה הודעת דואר אלקטרוני חשובה שאתה זקוק לה. השתמש בחיפוש ובסינון כדי לאתר במהירות את מה שאתה מחפש.

חיפוש הודעת דואר אלקטרוני

 1. בתיבת הדואר הנכנס, הקש Ctrl+E. המוקד עובר לשדה הטקסט חיפוש. תשמע: "Search query, editing, search current mailbox".

 2. כדי לשנות את התיקיה שבה ברצונך לחפש, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Current mailbox" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקלד את מילות החיפוש.

 4. כדי לעיין בהצעות האיות, הקש על מקש חץ למטה. כדי לבחור הצעה, הקש Enter. תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ההודעות.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע את ההודעה הראשונה. כדי לעיין ברשימה, הקש על מקש חץ למטה. כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני, הקש Enter.

 6. כדי לנקות את רשימת תוצאות החיפוש, הקש Esc.

  כדי לחזור אל תיבת הדואר הנכנס מהודעת דואר אלקטרוני פתוחה ולנקות את רשימת תוצאות החיפוש, הקש פעמיים על Esc.

שימוש במסנן כדי למצוא הודעת דואר אלקטרוני

 1. בתיבת הדואר הנכנס, הקש Alt+י, ס. המוקד עובר לפריט הראשון ברשימת אפשרויות המסנן.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Table view has finished loading".

 3. כדי לעבור לרשימת הודעות הדואר האלקטרוני התואמות למסנן, הקש על מקש Tab עד לשמיעת ההודעה הראשונה. כדי לעיין ברשימה, הקש על מקש חץ למטה. כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני, הקש Enter.

 4. כדי לנקות את רשימת התוצאות ואת המסנן, הקש Esc.

  כדי לחזור אל תיבת הדואר הנכנס מהודעת דואר אלקטרוני פתוחה ולנקות את רשימת תוצאות החיפוש, הקש פעמיים על Esc.

פתיחה או הוספה של קבצים מצורפים

ניתן לפתוח ולהוסיף קבצים מצורפים בהודעות דואר אלקטרוני ב- Outlook.

פתיחת קבצים מצורפים

בעת קבלת הודעת דואר אלקטרוני, קורא המסך מכריז אם ההודעה כוללת קבצים מצורפים ומציין את מספר הקבצים המצורפים.

 1. פתח הודעת דואר אלקטרוני עם קובץ מצורף. המוקד נמצא בגוף ההודעה.

 2. הקש Shift+Tab עד לשמיעת פרטי הקובץ המצורף, כולל שם קובץ וסוג.

 3. כדי לפתוח את הקובץ המצורף, הקש Enter. הקובץ נפתח ביישום תואם.

הוספת קבצים מצורפים

ניתן לשלוח קבצים כגון קורות חיים, ידיעונים או תמונות כעותקים או כקבצי OneDrive.

 1. בהודעת דואר אלקטרוני, הקש Alt+ה, ף. נפתח תפריט תלוי הקשר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לצרף קובץ שהיה בשימוש לאחרונה, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם הקובץ ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לצרף קובץ ממיקום אינטרנט, הקש W. תשמע את המיקום המקוון הראשון, לדוגמה, "OneDrive". כדי לבחור, הקש Enter. תיבת הדו-שיחהוספת קובץ נפתחת. הקש על מקש Tab ועל מקשי החצים עד שתשמע את הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש Alt+S.

  • כדי לצרף קובץ מאחסון מקומי, לדוגמה, הכונן הקשיח שלך, הקש B. תיבת הדו-שיח הוספת קובץ נפתחת. הקש על מקש Tab ועל מקשי החצים עד שתשמע את הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש Alt+S.

הדפסת הודעת דואר אלקטרוני

ניתן להדפיס הודעות דואר אלקטרוני על-גבי נייר או לקובץ.

 1. בהודעת דואר אלקטרוני פתוחה או בהודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס, הקש Ctrl+P. תיבת הדו-שיח הדפסה נפתחת.

 2. כדי להדפיס באמצעות הגדרות ברירת המחדל, הקש Alt+כ, ד, ד.

הפעלה או ביטול של התראות חזותיות או התראות שמע

אפקטי צליל או אפקטים חזותיים יכולים לתת לך התראה כאשר מגיעה הודעת דואר אלקטרוני חדשה. אם עליך לעבוד ללא הפרעה, באפשרותך לבטל את ההתראות.

 1. בתיבת הדוארהנכנס , הקש Alt+F, T. החלון אפשרויות Outlook נפתח, המוקד נמצא בכרטיסיה כללי.

 2. הקש ד. הכרטיסיה דואר נפתחת.

 3. הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש P. תשמע: "Checked" או "Unchecked" ואחריו "Play a sound, checkbox". כדי לבחור או לבטל את הבחירה באפשרות זו, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי לעבור בין אפשרויות ההתראה האחרות, הקש על מקש Tab. כדי לבחור אפשרות או לבטל את בחירתה, הקש על מקש רווח. כשאתה שומע "Browse, button" אין אפשרויות הכרזה נוספות שניתן לבחור.

 5. כדי לאשר את הבחירות שלך ולצאת מהחלון אפשרויות Outlook, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "OK button" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש בהודעת הדואר האלקטרוני Outlook עבור Mac VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. ניתן ליצור ולשלוח הודעות דוא"ל חדשות, לקרוא הודעות דוא"ל שמתקבלות ולהשיב להן, לחפש, לסנן ולהדפיס הודעות דוא"ל, לעבוד עם קבצים מצורפים, ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה של VoiceOver.

בנושא זה

קריאת דואר אלקטרוני, שליחת מענה או העברה לנמען

קריאת דוא"ל

כברירת מחדל, היישום Outlook מציג את הודעות הדוא"ל ברשימה, כאשר ההודעה החדשה ביותר מופיעה ראשונה.

 1. ב- Outlook, הקש Command+1 כדי לפתוח את התצוגה הראשית דואר. בתצוגה דואר, כדי להעביר את המוקד לרשימת ההודעות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Message List Outline View table".

 2. כדי לעיין ברשימת ההודעות, הקש Control+[‎ (סוגר מרובע שמאלי) כדי לעבור להודעה הבאה, או Control+]‎ (סוגר מרובע ימני) כדי לעבור להודעה הקודמת.

 3. VoiceOver מקריא מידע אודות הודעות הדוא"ל בתיבת הדואר הנכנס בעת המעבר ביניהן. אתה שומע, לדוגמה, את המידע הבא:

  • שם השולח

  • הנושא של הודעת הדוא"ל

  • תאריך השליחה

  • האם קיימים קבצים מצורפים

 4. כדי לפתוח הודעת דוא"ל בודדת או שיחת דוא"ל הכוללת כמה הודעות, הקש Command+O. חלון ההודעה נפתח ואתה שומע: "Open message. Now in <נושא ההודעה>".

  כדי לעבור במהירות להודעת הדוא"ל הבאה, הקש Control+סוגר מרובע שמאלי (‎[‎). כדי לעבור להודעת הדוא"ל הקודמת, הקש Control+סוגר מרובע ימני (‎]‎).

 5. כדי לקרוא הודעת דוא"ל או הודעות בשיחה, הקש על מקשי החצים ימינה או שמאלה. VoiceOver מקריא את שדות ההודעה כשאתה מנווט.

 6. כשתסיים, כדי לסגור את חלון ההודעה, הקש Command+W. חלונות ההודעה נסגרים והמוקד עובר לרשימת ההודעות של תיבת הדואר הנכנס.

קריאת הודעת דוא"ל ממרכז ההתראות

עבור אל Notification Center (מרכז ההתראות) ב- Mac שלך כדי לקרוא את הודעות הדוא"ל העדכניות ביותר מ- Outlook.

 1. כדי לעבור לתוספות התפריט בשורת התפריטים, הקש Control+Option+MM. תשמע: "Menu Extras".

 2. כדי לעבור אל Notification Center (מרכז ההתראות), הקש על מקש חץ ימינה עד לשמיעת "Notification center, menu extra" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 3. כדי לעבור אל Notifications (התראות) ב- Notification Center (מרכז ההתראות), הקש Control+Option+מקש חץ ימינה או שמאלה עד לשמיעת "Notifications, radio button" ולאחר מכן הקש Control+Option+Shift+מקש חץ למטה.

 4. כדי לעיין ברשימת ההודעות, הקש על מקש חץ ימינה או שמאלה. כאשר אתה נוחת בהודעה Outlook, VoiceOver קורא את ההודעה כ- "Microsoft Outlook", ולאחר מכן את זמן ההודעה, הנושא, השולח וגוף ההודעה. כדי לפתוח את הודעת הדואר האלקטרוני, הקש Return.

מענה לדוא"ל

 1. בהודעת דוא"ל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשיב לשולח של ההודעה, הקש Command+R.

  • כדי להשיב לכולם, הקש Shift+Command+R.

 2. נפתחת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בעלת אותו נושא, המוגדרת לשליחת תשובה לשולח בלבד או לכל האנשים הכלולים בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. המוקד נמצא בגוף ההודעה. הקלד את ההודעה.

 3. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני, הקש Command+Return.

העברת דואר אלקטרוני

 1. בהודעת דואר אלקטרוני, הקש Command+J.

 2. המוקד נמצא בשדה אל. תשמע: "To, edit text". הקלד את השם של כל נמען.

 3. אם ברצונך לכלול הודעה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Document text" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 4. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, הקש Command+Return כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

יצירה ושליחה של דוא"ל

 1. ב- Outlook, הקש Command+1 כדי לפתוח את התצוגה הראשית דואר.

 2. כדי ליצור הודעת דוא"ל חדשה, הקש Command+N. נפתח חלון הודעה חדשה כאשר המוקד נמצא בשדה אל. תשמע: "Untitled (...) window, To edit text".

 3. בשדה אל, הקלד את השם של כל נמען.

 4. כדי לשלוח עותק, הקש על מקש Tab כדי לעבור לשדה עותק. תשמע: "CC, edit text". הקלד את השמות של אנשי הקשר שברצונך כי יקבלו עותק.

  כדי לשלוח עותק מוסתר, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Messages, selected tab" ולאחר מכן הקש על מקש חץ שמאלה ותשמע "Options tab". הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את הכרטיסיה אפשרויות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "BCC unchecked checkbox" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. השדה עותק מוסתר מתווסף להודעה. הקש על מקש Tab עד לשמיעת "BCC, edit text" ולאחר מכן הקלד את שמות אנשי הקשר.

 5. הקלד נושא עבור הודעת הדוא"ל, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Subject, edit text" ולאחר מכן הקלד את הנושא הרצוי.

 6. כדי להקליד את ההודעה, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Document text" ולאחר מכן הקלד את ההודעה הרצויה.

 7. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, הקש Command+Return כדי לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.

שימוש בחיפוש ובסינון כדי למצוא הודעת דואר אלקטרוני

לא צריך יותר לבזבז זמן בחיפוש ברשימות או בארכיונים כדי לאתר את אותה הודעת דוא"ל חשובה שאתה זקוק לה. השתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי לאתר במהירות את מה שאתה מחפש.

חיפוש הודעת דוא"ל

 1. בתצוגה דואר, הקש Option+Command+F כדי לבצע חיפוש בתיקיה הנוכחית. תשמע: "Search, search text field". הקלד את מילות החיפוש ולאחר מכן הקש Return.

 2. כדי לעבור אל רשימת תוצאות החיפוש, הקש על מקש Tab עד לשמיעת: "Message List Outline View table".

 3. כדי לעיין בתוצאות החיפוש, הקש על מקשי החצים למעלה או למטה. במהלך התזוזה, VoiceOver מכריז על ההודעות לפי נושא ההודעה, השולח והתאריך.

 4. כדי לפתוח הודעת דוא"ל, הקש Command+O. כדי לסגור את חלון הדוא"ל ולחזור לתצוגה דואר, הקש Command+W.

 5. כשתסיים, בתצוגה דואר, כדי לצאת מהחיפוש, הקש Shift+Tab עד לשמיעת "Search, search text field" ולאחר מכן הקש Esc.

שימוש במסנן כדי למצוא הודעת דוא"ל

 1. בתצוגה דואר, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד לשמיעת "Filter email, menu button".

 2. כדי לפתוח את רשימת אפשרויות הסינון, הקש Control+Option+Shift+M. הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת אפשרות הסינון הרצויה ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח. המוקד עובר לרשימת ההודעות שמכילה הודעות דוא"ל התואמות למסנן.

 3. כדי לעבור בין הודעות הדוא"ל התואמות למסנן, הקש Control+[‎ (סוגר מרובע שמאלי) כדי לעבור להודעה הבאה, או Control+]‎ (סוגר מרובע ימני) כדי לעבור להודעה הקודמת. VoiceOver מקריא את פרטי ההודעות כשאתה עובר בין ההודעות ברשימה.

 4. כדי לפתוח הודעת דוא"ל, הקש Command+O.

 5. כדי להסיר את אפשרות הסינון, בתצוגה דואר, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד לשמיעת "Filter email, menu button" ולאחר מכן הקש Control+Option+Shift+M. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Clear all filters" ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

פתיחה או הוספה של קבצים מצורפים

באפשרותך לפתוח ולהוסיף קבצים מצורפים בהודעות הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook עבור Mac.

פתיחת קובץ מצורף

VoiceOver מכריז אם הודעת דוא"ל שהתקבלה כוללת קבצים מצורפים.

 1. פתח את הודעת הדוא"ל שכוללת קובץ מצורף אחד או יותר.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Attachment", ולאחר מכן את שם הקובץ ואת הגודל והקש על מקש הרווח. הקובץ המצורף נפתח ביישום הנתמך.

הוספת קובץ מצורף

באפשרותך לשלוח קבצים כגון קורות חיים, תמונות או הזמנות לפגישות כקבצים מצורפים.

צירוף קובץ

 1. כשאתה מחבר הודעה, בחלון הדוא"ל החדש, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד לשמיעת "Attach file, button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. נפתחת תיבת דו-שיח ובאפשרותך לאתר את הקובץ שברצונך לצרף, לדוגמה, מתיקיית המסמכים שלך או מ- iCloud.

 2. אתר את הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור אותו.

 3. הקובץ מצורף לדוא"ל והמוקד עובר בחזרה לחלון הדוא"ל החדש.

הוספת תמונה

 1. כשאתה מחבר הודעה, בחלון הדוא"ל החדש, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab עד לשמיעת "Pictures menu button" ולאחר מכן הקש על מקש רווח כדי להרחיב את תפריט המשנה תמונות.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Picture from File" ולאחר מכן הקש על מקש רווח. נפתחת תיבת דו-שיח ובאפשרותך לאתר את קובץ התמונה שברצונך לצרף.

 3. אתר את התמונה הרצויה ולאחר מכן הקש Control‏+Option+מקש רווח כדי לבחור אותה.

 4. התמונה מתווספת בגוף ההודעה.

הדפסת הודעת דוא"ל

ניתן להדפיס הודעות דוא"ל על-גבי נייר או לקובץ.

 1. ב- Outlook, בחר את הודעת הדוא"ל שברצונך להדפיס.

 2. הקש Command+P כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה. כדי להדפיס את הודעת הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print, default button" ולאחר מכן הקש Return כדי לשלוח את המסמך למדפסת ברירת המחדל.

הפעלה או ביטול של התראות חזותיות או התראות שמע

באפשרותך להפעיל או לבטל התראות במהירות.

 1. ב- Outlook, הקש Command+פסיק (,) כדי לפתוח את העדפות Outlook. תשמע: "Preferences, show all button".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Notifications and sounds button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. החלון הודעות וצלילים ייפתח.

 3. כדי להפעיל או לבטל את כל ההתראות, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "Display an alert on my desktop" ולאחר מכן הקש על מקש רווח כדי להפעיל את ההגדרה ("מסומנת") או לבטל אותה ("לא מסומנת").

 4. כדי להפעיל או לבטל התראות שמע, הקש על מקש Tab עד לשמיעת "New message" או "Reminder" ולאחר מכן הקש על מקש רווח כדי להפעיל את התראות השמע עבור הודעות חדשות או תזכורות ("מסומנות") או לבטל אותן ("לא מסומנות").

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש בדוא"ל ב- Outlook עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל של iOS, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. ניתן ליצור ולשלוח הודעות דוא"ל חדשות, לקרוא הודעות דוא"ל שמתקבלות ולהשיב להן, לחפש ולסנן הודעות דוא"ל, ולעבוד עם הודעות ממוקדות וקבצים מצורפים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

קריאת דואר אלקטרוני, שליחת מענה או העברה לנמען

קריאת דוא"ל

כברירת מחדל, היישום Outlook מציג תחילה את הודעות הדוא"ל החדשות ביותר.

עצה: כאשר אתה נמצא ברשימת ההודעות ועובר להודעת דוא"ל, החלק במהירות למעלה או למטה כדי לשמוע את הפעולות הקשורות להודעה שבאפשרותך לבצע. כדי לבצע פעולה, הקש פעמיים על המסך ברגע שאתה שומע את האפשרות.

 1. כדי ש- VoiceOver יקריא את הודעות הדוא"ל בתיבת הדואר הנכנס שלך, ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או החלק את האצבע למטה לאורך הרשימה. אתה שומע, לדוגמה, את המידע הבא:

  • שם השולח

  • הנושא של הודעת הדוא"ל

  • תאריך השליחה

  • קבצים מצורפים (אם ישנם)

  • השורות הראשונות של הודעת הדוא"ל

  • מספר ההודעות בשיחה

 2. כדי לפתוח הודעת דוא"ל בודדת או שיחת דוא"ל המכילה כמה הודעות, הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לקרוא הודעת דוא"ל או הודעות בשיחה, החלק במהירות שמאלה או החלק את האצבע מהקצה העליון של המסך במורד הרשימה של הודעות הדוא"ל. אתה שומע את הנושא, שם השולח, ההודעה, ומספר ההודעות בשיחה.

 4. אם השיחה ארוכה, ייתכן שתצטרך לפתוח את כולה כדי לשמוע אותה. לאחר הקראת ההודעה הראשונה, החלק במהירות שמאלה. אם אתה שומע "Open full message button", סימן שיש טקסט נוסף בשיחה. כדי לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

  כדי לחזור לתצוגת ההודעות המכווצת, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Close button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לעבור במהירות להודעת הדוא"ל הבאה, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Next message, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לעבור להודעת הדוא"ל הקודמת, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Previous message, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. לאחר שתסיים לקרוא את ההודעה, כדי לחזור אל תיבת הדואר הנכנס, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Back button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מענה לדוא"ל

 1. בהודעת דוא"ל, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Reply button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע: "Alert, Reply button". כדי להשיב לשולח המקורי בלבד, הקש פעמיים על המסך. אם ההודעה כוללת נמענים מרובים וברצונך להשיב לכולם, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Reply all button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. נפתחת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בעלת אותו נושא, המוגדרת לשליחת תשובה לשולח בלבד או לכל האנשים הכלולים בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. המוקד נמצא בגוף ההודעה, ולוח המקשים על המסך נמצא במחצית התחתונה של המסך. הקלד את ההודעה.

 4. כשתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

העברת דוא"ל

 1. בהודעת דוא"ל, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Forward button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע: "To, text field, is editing". המוקד נמצא בשדה אל, והמקלדת על המסך נמצאת במחצית התחתונה של המסך. הקלד את השם של כל נמען.

 3. אם ברצונך לכלול הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Multiline text field" ולאחר מכן הקש פעמיים. הקלד את ההודעה.

 4. כשתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עבודה עם הודעות בתיבת הדואר הנכנס הממוקדת

התמקד בהודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר. כברירת מחדל, Outlook יוצר תיבת דואר נכנס בשם ממוקד ותיבת דואר נכנס בשם אחר. הודעות הדוא"ל החשובות ביותר נמצאות בתיבת הדואר הנכנס ממוקד בעוד שהיתר נשארות נגישות, אך אינן מפריעות, בתיבת הדואר הנכנס אחר.

כברירת מחדל, Outlook פותח את תיבת הדואר הנכנס ממוקד. כדי לעבור לתיבת הדואר הנכנס אחר:

 1. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Other, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס ממוקד, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Focused, button" והקש פעמיים על המסך.

כדי להעביר הודעת דוא"ל מתיבת הדואר הנכנס אחר לתיבת הדואר הנכנס ממוקד:

 1. נווט אל ההודעה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More conversation actions" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Move to focused inbox, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. מושמעת התראה. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לבטל את תיבת הדואר הנכנס ממוקד ולעבוד עם רשימת הודעות אחת:

 1. החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Settings, tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Focused inbox, switch button, On" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. Outlook מציג כעת תיבת דואר נכנס בודדת.

יצירה ושליחה של דוא"ל

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Compose button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלון הודעה חדשה נפתח, המוקד נמצא בשדה אל, והמקלדת על המסך נמצאת במחצית התחתונה של המסך. הקלד את שמותיהם של הנמענים.

 3. כדי לשלוח עותק או עותק מוסתר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Cc/Bcc button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Cc text field, is editing". הקלד את השמות של אנשי הקשר שיקבלו עותק.

  כדי לשלוח עותק מוסתר, החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Bcc, zero with space, text field". הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד את שמות אנשי הקשר.

 4. כדי להקליד נושא עבור הדוא"ל, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Subject, text field", הקש פעמיים על המסך ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 5. כדי להקליד את ההודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Multiline text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כשתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שימוש בחיפוש ובסינון כדי למצוא הודעת דוא"ל

לא צריך יותר לבזבז זמן בחיפוש ברשימות או בארכיונים כדי לאתר את אותה הודעת דואר אלקטרוני חשובה שאתה זקוק לה. השתמש בחיפוש ובסינון כדי לאתר במהירות את מה שאתה מחפש.

חיפוש הודעת דוא"ל

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Search button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. המוקד עובר לשדה חיפוש בדואר. התחל להקליד את מילות החיפוש. רשימת תוצאות החיפוש מתעדכנת בעת ההקלדה.

 3. כדי לעיין בתוצאות החיפוש, החלק במהירות שמאלה. VoiceOver מקריא את הפרטים ואת ההודעה כשאתה עובר בין ההודעות ברשימה.

 4. כשתשמע הודעת דוא"ל שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לצאת מהחיפוש, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Cancel button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שימוש במסנן כדי למצוא הודעת דוא"ל

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Filter button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את אפשרות הסינון הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לעיין בהודעות הדוא"ל התואמות למסנן, החלק במהירות שמאלה. VoiceOver מקריא את הפרטים ואת ההודעה כשאתה עובר בין ההודעות ברשימה.

 4. כשתשמע הודעת דוא"ל שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להסיר את אפשרות הסינון, בתיבת הדואר הנכנס, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Cancel filter button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה או הוספה של קבצים מצורפים

ניתן לפתוח ולהוסיף קבצים מצורפים בהודעות דוא"ל ב- Outlook עבור iOS.

פתיחת קובץ מצורף

VoiceOver מכריז אם הודעת דוא"ל שהתקבלה כוללת קבצים מצורפים.

 1. פתח את הודעת הדוא"ל שכוללת קובץ מצורף אחד או יותר.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את סוג הקובץ המצורף, ואחריו "קובץ מצורף" ואת שם הקובץ והגודל ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקובץ המצורף נפתח ביישום נתמך.

הוספת קובץ מצורף

באפשרותך לשלוח קבצים כגון קורות חיים, תמונות או הזמנות לפגישות כקבצים מצורפים.

צירוף קובץ

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach a file or a photo, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Attach file". הקש פעמיים על המסך.

 2. אתר את הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Attach file" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

צירוף תמונה

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach a file or a photo, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לצלם תמונה באמצעות מצלמת המכשיר במטרה לצרף אותה:

 1. החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Take photo, button".

 2. הקש פעמיים על המסך. המצלמה מופעלת.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Take picture, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Use photo" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לצרף את התמונה האחרונה שצולמה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Use last photo taken" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לצרף תמונה מ- Photos (תמונות):

 1. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Choose photo from library" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. אתר את התמונה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

צירוף הזמנה לפגישה

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach meeting, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע: "Send availability, button". כדי לשלוח את משבצת הזמן הזמינה הראשונה שלך עבור פגישה, הקש פעמיים על המסך.

  לחלופין, כדי ליצור הזמנה חדשה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Create invitation, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נפתח חלון אירוע חדש בלוח שנה של Outlook. לקבלת הוראות לגבי אופן היצירה של הזמנות לפגישות, עיין במאמר משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook.

 3. כשתסיים לתזמן את הפגישה, בחלון האירוע בלוח שנה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Done button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש בדואר האלקטרוני ב- Outlook עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות. ניתן ליצור ולשלוח הודעות דואר אלקטרוני חדשות, לקרוא הודעות דואר אלקטרוני שמתקבלות ולהשיב להן, לחפש ולסנן הודעות דואר אלקטרוני, לעבוד עם הודעות ממוקדות וקבצים מצורפים, ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

קריאת דואר אלקטרוני, שליחת מענה או העברה לנמען

קריאת דואר אלקטרוני

כברירת מחדל, הודעות הדואר האלקטרוני החדשות ביותר מופיעות ראשונות.

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה או החלק את האצבע למטה כדי ש- TalkBack יקריא את הודעות הדואר האלקטרוני. תשמע מידע לגבי כל הודעת דואר אלקטרוני, כולל:

  • שם השולח

  • התאריך או השעה שבהם התקבלה ההודעה

  • הנושא

  • השורות הראשונות של תוכן הדואר האלקטרוני

 2. כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני, הקש פעמיים על המסך. TalkBack מתחיל באופן אוטומטי לקרוא את ההודעה מההתחלה.

  לחלופין, כדי ש- TalkBack יקריא הודעת דואר אלקטרוני מלמעלה למטה, החלק במהירות למטה ושמאלה. התפריט הכללי תלוי ההקשר נפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Read from top" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  כדי לעבור על ההודעה ברפרוף, החלק את האצבע כלפי מטה מהקצה העליון של המסך.

  כדי לגלול למטה בהודעה, החלק במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות. כדי לגלול למעלה, החלק במהירות כלפי מטה בשתי אצבעות.

 3. לאחר שתסיים לקרוא את ההודעה, כדי לחזור אל תיבת הדואר הנכנס, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Navigate up button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מענה לדואר אלקטרוני

 1. כשהודעת הדואר האלקטרוני פתוחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשיב לשולח המקורי בלבד, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Reply button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • אם ההודעה כוללת נמענים מרובים וברצונך להשיב לכולם, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Reply all button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הודעת דואר אלקטרוני חדשה נפתחת עם אותו נושא והיא מוגדרת להשיב לשולח או לכל הכלולים בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. המוקד נמצא בגוף ההודעה, והמקלדת על המסך נמצאת במחצית התחתונה של המסך. הקלד את ההודעה.

 3. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Sent, Outlook, keyboard hidden".

העברת דואר אלקטרוני

באפשרותך להעביר בקלות הודעת דואר אלקטרוני באמצעות TalkBack.

 1. כשהודעת הדואר האלקטרוני פתוחה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Forward button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נפתחת הודעת דואר אלקטרוני חדשה עם אותו נושא. המוקד נמצא בשדה אל, ולוח המקשים על המסך נמצא במחצית התחתונה של המסך.

 2. הקלד את השם של כל נמען.

 3. כדי להקליד הודעה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Message body" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקלד את ההודעה.

 4. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עבודה עם הודעות בתיבת הדואר הנכנס הממוקדת

התמקד בהודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר. כברירת מחדל, Outlook יוצר תיבת דואר נכנס בשם ממוקד ותיבת דואר נכנס בשם אחר. הודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר נמצאות בתיבת הדואר הנכנס ממוקד בעוד שהיתר נשארות נגישות, אך אינן מפריעות, בתיבת הדואר הנכנס אחר.

כברירת מחדל, Outlook פותח את תיבת הדואר הנכנס ממוקד. כדי לעבור לתיבת הדואר הנכנס אחר:

 1. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Toggle to Other mails, switch" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס ממוקד, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Toggle to Focused mails, button" והקש פעמיים על המסך.

כדי להעביר הודעת דואר אלקטרוני מתיבת הדואר הנכנס אחר לתיבת הדואר הנכנס ממוקד:

 1. נווט אל ההודעה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Selected", ולאחר מכן את פרטי ההודעה.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "More options button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Move to focused inbox, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. מושמעת התראה. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לבטל את תיבת הדואר הנכנס ממוקד ולעבוד עם רשימת הודעות אחת:

 1. החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Settings" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Focused inbox, On" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. Outlook מציג כעת תיבת דואר נכנס בודדת.

יצירה ושליחה של דואר אלקטרוני

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Compose button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלון הודעה חדשה נפתח, המוקד נמצא בשדה אל, ולוח המקשים על המסך נמצא במחצית התחתונה של המסך.

 2. הקלד את השמות או כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים. רשימת אנשי הקשר התואמים מתעדכנת בעת ההקלדה.

  הערה: בהתאם למכשיר, ייתכן שתוכל להחליק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Search directory" ולאחר מכן להקיש פעמיים על המסך כדי לחפש איש קשר.

 3. כדי לבחור איש קשר, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את השם הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לשלוח עותק של ההודעה לנמענים אחרים, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Cc field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הוסף את הנמענים בהתאם להנחיות בשלב הקודם.

 5. כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים אחרים, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Bcc field", הקש פעמיים על המסך והוסף את הנמענים.

 6. כדי להוסיף נושא עבור הדואר האלקטרוני, החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Subject, edit box". הקש פעמיים על המסך והקלד נושא.

 7. כדי להקליד את ההודעה, החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Message body". הקש פעמיים על המסך והקלד את ההודעה.

 8. לאחר שתסיים לחבר את ההודעה, החלק במהירות ימינה עד לשמיעת "Send" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שימוש בחיפוש ובסינון כדי למצוא הודעת דואר אלקטרוני

לא צריך יותר לבזבז זמן בחיפוש ברשימות או בארכיונים כדי לאתר את אותה הודעת דואר אלקטרוני חשובה שאתה זקוק לה. השתמש בחיפוש ובסינון כדי לאתר במהירות את מה שאתה מחפש.

חיפוש הודעת דואר אלקטרוני

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Search" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. המוקד עובר לשדה הטקסט חיפוש בדואר, ולוח המקשים על המסך נמצא במחצית התחתונה של המסך. התחל להקליד את מילות החיפוש. רשימת תוצאות החיפוש מתעדכנת בעת ההקלדה.

 3. כדי לעיין בתוצאות החיפוש, החלק במהירות שמאלה. TalkBack מקריא את הפרטים ואת ההודעה כשאתה עובר בין ההודעות ברשימה.

 4. כשתשמע הודעת דואר אלקטרוני שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לצאת מהחיפוש, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Collapsed button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שימוש במסנן כדי למצוא הודעת דואר אלקטרוני

 1. ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Filters button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את אפשרות הסינון הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לעיין בהודעות הדואר האלקטרוני התואמות למסנן, החלק במהירות שמאלה. TalkBack מקריא את פרטי ההודעות כשאתה עובר בין ההודעות ברשימה.

 4. כשתשמע את הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לפתוח, הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי להסיר את אפשרות הסינון ולהציג את כל הודעות הדואר האלקטרוני ברשימת ההודעות, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Clear messages filter button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

פתיחה או הוספה של קבצים מצורפים

ניתן לפתוח ולהוסיף קבצים מצורפים בהודעות דואר אלקטרוני ב- Outlook עבור Android.

פתיחת קובץ מצורף

TalkBack מכריז אם הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה כוללת קבצים מצורפים.

 1. פתח את הודעת הדואר האלקטרוני שכוללת קובץ מצורף אחד או יותר.

 2. החלק במהירות ימינה עד שתשמע את הסוג, השם והגודל של הקובץ ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אם אתה שומע "Open with following applications", החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 3. כדי לפתוח את הקובץ המצורף באפליקציה שנבחרה, הקש פעמיים על המסך.

הוספת קובץ מצורף

באפשרותך לשלוח קבצים כגון קורות חיים, תמונות או הזמנות לפגישות כקבצים מצורפים.

צירוף קובץ

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach files" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Choose from files".

 2. כדי להוסיף קובץ מ- Outlook, הקש פעמיים על המסך. כדי להוסיף קובץ מהמכשיר שלך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Choose from device files" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. אתר את הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור ולצרף אותו.

צירוף תמונה

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach files" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

כדי לצלם תמונה באמצעות מצלמת המכשיר במטרה לצרף אותה:

 1. החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Take a photo, button".

 2. הקש פעמיים על המסך. המצלמה מופעלת.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Shutter button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. התמונה נלכדת.

 4. אם אתה שומע "Shutter button is now enabled, done", הקש פעמיים על המסך כדי לצרף את התמונה.

  אם אינך שומע "Shutter button is now enabled, done", החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "OK, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לצרף את התמונה.

כדי לצרף תמונה מ- Photos (תמונות):

 1. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Choose from photos" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. נווט אל התמונה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  בהתאם למכשיר, ייתכן שתצטרך תחילה לנווט אל המיקום שבו התמונה נשמרה.

צירוף הזמנה לפגישה

 1. כאשר אתה מחבר הודעה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Attach meeting" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. תשמע: "Send availability". כדי לשלוח את משבצת הזמן הזמינה הראשונה שלך עבור פגישה, הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי ליצור הזמנה חדשה, החלק במהירות שמאלה עד לשמיעת "Create an invitation" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לוח השנה של Outlook נפתח. לקבלת הוראות לגבי אופן היצירה של הזמנות לפגישות, ראה תזמון פגישה או פעילות חדשה.

 4. כשתסיים לתזמן את הפגישה, בחלון האירוע בלוח שנה, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד לשמיעת "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

השתמש Outlook באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לבצע את המשימות הבסיסיות החיוניות באמצעות דואר. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. ניתן ליצור ולשלוח הודעות דוא"ל חדשות, לקרוא הודעות דוא"ל שמתקבלות ולהשיב להן, לחפש, לסנן ולהדפיס הודעות דוא"ל, לעבוד עם קבצים מצורפים, ועוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • אנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה כי חלונית הקריאה אינה פעילה.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

בנושא זה

קריאת דואר אלקטרוני, שליחת מענה או העברה לנמען

השתמש בקורא המסך שלך ובקיצורי מקשים כדי לקרוא ולהגיב להודעות דואר אלקטרוני. כאשר יגיע דואר חדש, תשמע צליל.

עצה: קל יותר לנווט בהודעות אם אינך משתמש בתצוגה שיחה. כדי לכבות אותו, הקש Alt+Q, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Settings, button" והקש Enter כדי לפתוח את תפריט הגדרות. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Conversation view" ולאחר מכן על-ידי האפשרות שנבחרה כעת. אם לא "כבוי", הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Selected, off" והקש Esc כדי לסגור את תפריט הגדרות.

קריאת דואר אלקטרוני

נווט אל הודעת דואר אלקטרוני ברשימת ההודעות בדואר והאזן לקורא המסך בעודו מקריא את ההודעה ואת הפרטים שלה.

הערה: יש לכבות את חלונית הקריאה לפני שתבצע הוראות אלה. כדי לאשר זאת, הקש Alt+Q, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Settings, button" והקש Enter כדי לפתוח את תפריט הגדרות. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Reading pane" ולאחר מכן על-ידי האפשרות שנבחרה כעת. אם תשמע "Show on the right" או "Show on the bottom", הקש על מקש החץ למטה עד שתשמע "Hide" והקש Esc כדי לסגור את תפריט הגדרות.

 1. בתצוגה הראשית דואר, הקש Ctrl+F6 או Shift+Ctrl+F6 עד שתשמע "Message list, region, region landmark" והקש על מקש Tab עד שתשמע "Message list", ולאחר מכן את הכותרת של הודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 2. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הודעת הדואר האלקטרוני הרצויה ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את ההודעה בחלונית התוכן.

 3. כדי לקרוא את הודעת הדואר האלקטרוני כולה, הקש על מקש SR+R. כדי להפסיק את הקריאה, הקש Ctrl. כדי לסגור את הודעת הדואר האלקטרוני ולחזור לרשימת ההודעות, הקש Esc.

מענה לדואר אלקטרוני

השתמש בקורא המסך כדי להגיב במהירות להודעות הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook באינטרנט.

 1. ברשימת ההודעות או בהודעת הדואר האלקטרוני הפתוחה, בהודעה שברצונך להשיב לה, הקש Ctrl+R. אם ברצונך להשיב לכולם, הקש Ctrl+Shift+R. תשמע: "Content pane, message body, editing".

 2. הקלד את תשובתך.

 3. כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני, הקש Ctrl+Enter.

העברת דואר אלקטרוני

ניתן להעביר דואר אלקטרוני בקלות באמצעות קיצורי מקשים וקורא המסך.

 1. ברשימת ההודעות או בהודעת הדואר האלקטרוני הפתוחה, בהודעה שברצונך להעביר, הקש Ctrl+Shift+F. תשמע: "Content pane, editable combo box". המוקד נמצא בשדה אל של ההודעה.

 2. הקלד את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כאשר תתחיל לכתוב, Outlook באינטרנט לך הצעות תואמות. כדי לעיין בהצעות, הקש על מקש חץ למטה. אם אתה מוצא את האנשים הנכונה בין ההצעות, הקש Enter כדי להוסיף אותם לשדה אל.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Message body, editing" ולאחר מכן הקלד את ההודעה.

 4. כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני, הקש Ctrl+Enter.

יצירה ושליחה של דואר אלקטרוני

אפשר לקורא המסך לסייע לך ליצור דואר חדש ולשלוח אותו.

 1. בתצוגה הראשית של דואר, הקש Ctrl+N. תשמע: "Content pane, editable combo box". המוקד נמצא בשדה אל של הדואר החדש.

 2. הקלד את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כאשר תתחיל לכתוב, Outlook באינטרנט לך הצעות תואמות. כדי לעיין בהצעות, הקש על מקש חץ למטה. אם אתה מוצא את האנשים הנכונה בין ההצעה, הקש Enter כדי להוסיף אותם לשדה אל.

 3. אם ברצונך לשלוח עותק של הודעת הדואר האלקטרוני למישהו, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Editable combo box". הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של נמען ההעתקה.

 4. הקש על מקש Tab. תשמע: "Add a subject". הקלד נושא עבור הודעת הדואר האלקטרוני.

 5. הקש על מקש Tab. תשמע: "Message body, editing".

 6. הקלד את ההודעה.

  עצה: כדי לעבור לאפשרויות עיצוב ההודעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "עיצוב אפשרויות". כדי לנווט בתפריט אפשרויות העיצוב, הקש על מקשי החצים ימינה או שמאלה. כדי לבחור או להרחיב תפריטי משנה, הקש על מקש הרווח.

 7. כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני, הקש Ctrl+Enter.

הורדה או הוספה של קבצים מצורפים

באפשרותך להוריד ולהוסיף קבצים מצורפים בהודעות הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook באינטרנט.

הורדת קובץ מצורף

כאשר קורא המסך מקריא הודעת דואר אלקטרוני ברשימת ההודעות ובחלונית הקריאה, הוא מכריז אם ההודעה כוללת קבצים מצורפים.

 1. בחלונית הקריאה, בהודעת הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם הקובץ המצורף.

 2. הקש על מקש Tab פעם אחת. תשמע: "Download, button". הקש Enter.

 3. כאשר קוראי המסך מכריזים על הודעה חדשה, הקש Alt+N כדי להעביר את המוקד לשם. לאחר מכן הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לעיין באפשרויות והקש Enter כדי לבצע בחירה.

הוספת קובץ מצורף

ניתן לשלוח קבצים כגון קורות חיים, ידיעונים או תמונות של חתולים חמודים כעותקים או כקבצי OneDrive.

הוספת קובץ מ- OneDrive

 1. כאשר אתה מחבר דואר חדש, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Attach, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את התפריט.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Browse cloud locations" והקש Enter. המוקד הוא על תיקיית OneDrive שלך.

 3. ברשימת הקבצים, הקש על מקש חץ למעלה או חץ למטה עד שתשמע את שם הקובץ שברצונך לצרף. הקובץ נבחר באופן אוטומטי.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Next, button" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Switch to tile view".

 5. כדי לצרף את הקובץ כ עותק או לשתף אותו כקישור OneDrive, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש Enter.

הוספת קובץ מקומי מהמחשב

 1. כאשר אתה מחבר דואר חדש, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Attach, collapsed, menu item" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לפתוח את התפריט. תשמע: "Browse this computer". הקש על מקש הרווח. תיבת הדו-שיח פתיחת קובץ של Windows נפתחת.

 2. השתמש במקש Tab ובמקשים של החצים כדי לנווט אל הקובץ שברצונך לצרף והקש Enter.

הדפסת הודעת דואר אלקטרוני

ניתן להדפיס הודעות דואר אלקטרוני על-גבי נייר או לקובץ.

 1. ברשימת ההודעות, בהודעת הדואר האלקטרוני שברצונך להדפיס, הקש Shift+F10 כדי לפתוח את התפריט תלוי ההקשר.

 2. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Print, menu item" ולאחר מכן הקש Enter. תיבת הדו-שיח 'הדפסה' תיפתח.

 3. בתיבת הדו-שיח, בחר את אפשרויות ההדפסה הרצויות. כדי לנווט בין האפשרויות, הקש על מקש Tab. כדי להרחיב את תפריטי האפשרויות, הקש על מקש הרווח. כדי לבחור אפשרות, הקש Enter.

 4. כדי להדפיס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Print button" ולאחר מכן הקש Enter.

שימוש במצב כהה

אם אתה צופה Outlook באינטרנט בחדר כהה, השימוש במצב כהה מ פחות מאמץ על העיניים שלך.

 1. בתצוגה הראשית דואר, הקש Alt+Q, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Settings, button" והקש Enter כדי לפתוח את תפריט הגדרות.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Off, Dark mode" והקש Enter כדי להפעיל או לכבות את המצב.

 3. כדי לסגור את התפריט הגדרות , הקש Esc.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לבדיקת איות ודקדוק ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×