הערה: שינינו את השם של אפליקציית 'הטלפון שלך' ל'קישור טלפון Microsoft'. בנוסף, אפליקציית 'מסייע הטלפון שלך' עבור Android נקראת כעת 'קישור אל Windows'. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת 'קישור טלפון Microsoft' ו'קישור אל Windows'.

סנכרון נתונים ובעיות קישוריות

בדוק אם קיימים עדכונים באפליקציית קישור טלפון על-ידי פתיחההגדרות > אודות > בדוק אם קיימים עדכונים. התקן עדכונים ממתינים כלשהם כדי לוודא שהתוכן שלך יישאר עדכני.

ייתכן שתצטרך גם לבדוק אם קיימים עדכונים באפליקציית קישור אל Windows במכשיר ה- Android שלך. עבור אל הגדרות > בדוק אם קיימים עדכונים, או עבור אל פרטים >". . ." (עוד) > אודות קישור אל Windows.

כדי לסנכרן את ההתקנים שלך, מחשב ה- Windows ומכשיר ה- Android שברשותך צריכים להיות מופעלים ומחוברים לאינטרנט; כמו כן, מומלץ לוודא שהתכונה חיסכון בצריכת הסוללהכבויה (היא עלולה להפריע להודעות חשובות עבור האפליקציה). 

כן, באפשרותך להשתמש בתוכנית הנתונים הניידים שלך כדי לבצע סנכרון עם המחשב. עם זאת, אם אתה מודאג לגבי ההשפעה על קצבת הנתונים שלך, אנו ממליצים שתישאר מחובר לרשת Wi-Fi.

במכשיר Android:

 1. פתח את האפליקציה קישור אל Windows.

 2. בחר הגדרות .

 3. בחר סנכרון באמצעות נתונים ניידים.

 4. העבר אפשרות זו למצב מופעל.

כדי להבטיח את החיבור המהיר והמהימן ביותר, מכשיר ה- Android והמחשב שלך חייבים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi מהימנה. מיטוב זה אינו אפשרי בחיבור ציבורי, — לדוגמה, בבית קפה, בבית מלון או בשדה תעופה.

כאשר תתחבר לראשונה לרשת Wi-Fi במחשב Windows שלך, תתבקש להגדיר אותה כציבורית או פרטית (מהימנה). למידע נוסף

ייתכן ששינויים אלה לא תמיד יהיו אפשריים – למשל, אם מקום העבודה שלך שולט בחיבור הרשת שלך.

לפני שנתחיל לשנות את ההגדרות, אנו ממליצים לבצע בזריזות את הבדיקות הבאות:

 • בדוק שוב אם אתה משתמש באותו חשבון Microsoft כדי להיכנס הן לאפליקציהקישור טלפוןוהן לאפליקציה המסייעת במכשיר ה- Android שלך.

 • ודא שהאפשרות חיסכון בצריכת הסוללה אינה מופעלת במחשב או במכשיר ה- Android שלך, מכיוון שהיא עשויה להשפיע על הקישוריות.

 • יש לך חיבור Wi-Fi פעיל. האם אתה יכול לפתוח את הדפדפן ולנווט לאתר האינטרנט המועדף עליך?

במכשירי Android מסוימים, ההגדרות של מיטוב הסוללה עלולות להפריע לחיבור. מומלץ לכבות אותו באפליקצייתקישור אל Windowsבמכשיר Android שלך. 

פתח אתהגדרות Android > אפליקציות והודעות > פרטי אפליקציה >קישור אל Windowsמתקדם > סוללה > ניהול שימוש בסוללה > מיטוב סוללה. גלול מטה אל קישור אל Windows ולאחר מכן בחר אל תבצע מיטוב.

במכשירי Android נבחרים, השלבים עשויים להיות כדלקמן:

פתח הגדרות Android > אפליקציות >קישור אל Windows>סוללה > מיטוב השימוש בסוללה. בחר הכל מהרשימה הנפתחת, גלול כדי למצוא את קישור אל Windows ובטל את הלחצן הדו-מצביכבוי.

עדיין לא פועל? המשך למטה עם השלבים הבאים. 

במחשב שלך:

בדוק אם קישור טלפוןהאפליקציה מוגדרת לפעול ברקע.

 1. בחר התחל (או הקש על מקש סמל Windows במקלדת שלך), ולאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > אפליקציות הפועלות ברקע.

 2. ברשימה בחר אילו אפליקציות יוכלו לפעול ברקע, ודא שהאפליקציה קישור טלפוןמופעלת.

לאחר מכן, ודא ששום דבר אינו מונע ממך לשתף בין מכשירים.

 1. בחר התחל  (או הקש על מקש סמל Windows במקלדת שלך), ולאחר מכן בחר הגדרות > מערכת > שיתוף חוויות.

 2. אם אתה רואה את האפשרות תקן כעת בתוך חשבונות, בחר אותה ועקוב אחר ההנחיות.

במכשיר Android:

 • ודא שאתה יכול לקבל הודעות מאפליקציות.

  • במכשיר ה- Android שלך, עבור אל הגדרות > אפליקציות (או אפליקציות והודעות במכשירים מסוימים) > קישור אל Windows ולאחר מכן בדוק שהודעות זמינות.

ודא כי האפשרות אל תפריע במצב כבוי.

 • במכשיר ה- Android שלך, עבור אל הגדרות > צלילים (בחלק מהמכשירים זה יכול להיות צלילים ורטט או צלילים והודעות) ובדוק שהאפשרות אל תפריע במצב כבוי.

אם אתה עדיין נתקל בבעיות חיבור מתמידות, באפשרותך לנסות לאפס את האפליקציה שלך. באפשרותך גם לבצע את השלבים כדי לביטול קישור מכשיר ה- Android שלך.

אם שני המכשירים שלך משתמשים באותה רשת Wi-Fi, אך עדיין תראה הודעת שגיאה, ייתכן שהדבר נגרם כתוצאה מהגדרה בנתב שלך.

לנתבים רבים יש תכונת בידוד אלחוטי המאפשרת לך לנעול את הרשת. אם הבידוד האלחוטי (או הבידוד של AP) מופעל, כל המכשירים המחוברים לרשת ה- Wi-Fi ייחסמו מתקשורת עם אחרים.

כדי להפוך את הבידוד של Wireless/AP ללא זמין:

 • ברוב הנתבים, חפש את אלחוטי > הגדרות רשת אלחוטית מתקדמתובטל את הסימון/החלף את המצב של בידוד AP.

עדכונים

אם אתה רואה את הדף 'נדרש עדכון', ייתכן שהסיבה היא שמחשב Windows ו/או מכשיר Android שלך מפעילים גירסה קודמת שלקישור טלפוןו/אוקישור אל Windowsאפליקציות.

כדי להבטיח שיש לך את השיפורים האחרונים במהימנות ובביצועים, ולהימנע מבעיות פוטנציאליות בתכונות הבאות, הקפד לעדכן את האפליקציה לגירסה העדכנית ביותר.

הדף 'נדרש עדכון' יציין אם עליך לעדכן רק את קישור טלפון, את האפליקציה קישור אל Windowsהאפליקציה או את שניהם. כדי להסיר את הדף ולהמשיך להשתמש באפליקציות, עדכן את האפליקציות במכשיר שצוין לגירסה העדכנית ביותר הזמינה.

עדכוני אפליקציה יותקנו באופן אוטומטי, בתנאי שאפשרות זו זמינה במכשיר Android שלך ובמחשב שלך. כדי להבטיח חוויה חלקה, אנו ממליצים לעדכן לגרסה העדכנית ביותר כשהיא זמינה. לפני ביצוע פעולה זו, ודא שמכשיר ה- Android והמחשב שלך מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

במכשיר Android:

 1. פתח את קישור אל Windows האפליקציה.

 2. הקש על הגדרות.

 3. הקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

 4. המתן להשלמת העדכון בהצלחה ולאחר מכן סגור ופתח מחדש את קישור טלפון האפליקציה במחשב שלך.

במחשב שלך:

 1. פתח את האפליקציה Microsoft Store.

 2. חפש את קישור טלפון.

 3. אם קיים עדכון זמין עבורך, בחר עדכן והמתן להשלמת העדכון בהצלחה ולאחר מכן בחר פתח.

באפשרותך גם לנסות את הפעולות הבאות:

 1. פתח את האפליקציה Microsoft Store.

 2. בחר ". . ." (עוד) הממוקם לצד תמונת חשבון Microsoft שלך.

 3. בחר הורדות ועדכונים.

 4. אם קיים עדכון זמין, בחר עדכן עד שהעדכון יושלם בהצלחה ולאחר מכן בחר פתח.

הערה: זיהוי העדכונים על ידי האפליקציה עשוי להימשך מספר דקות. אם האפליקציה קישור טלפוןעדיין נמצאת במצב עדכון, המתן מספר דקות ולאחר מכן הפעל מחדש את מכשיר ה- Android שלך. במחשב שלך, סגור ופתח מחדש אתקישור טלפון האפליקציה.

עדכונים יותקנו באופן אוטומטי אם אפשרות זו מופעלת במחשב האישי שלך. כדי לעדכן את האפליקציה באופן ידני, תחילה ודא שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט ולאחר מכן:

במחשב שלך:

 1. פתח את האפליקציה Microsoft Store

 2.  חפש את קישור טלפון.

 3. אם קיים עדכון זמין עבורך, בחר עדכן והמתן להשלמת העדכון בהצלחה ולאחר מכן בחר פתח.

באפשרותך גם לנסות את הפעולות הבאות:

 1. פתח את האפליקציה Microsoft Store.

 2. בחר ". . ." (עוד) הממוקם לצד תמונת חשבון Microsoft שלך.

 3. בחר הורדות ועדכונים.

 4. אם קיים עדכון זמין, בחר עדכן עד שהעדכון יושלם בהצלחה ולאחר מכן בחר פתח.

הערה: זיהוי העדכונים על ידי האפליקציה עשוי להימשך מספר דקות. אם האפליקציה קישור טלפוןעדיין נמצאת במצב עדכון, המתן מספר דקות ולאחר מכן הפעל מחדש את מכשיר ה- Android שלך. במחשב שלך, סגור ופתח מחדש אתקישור טלפון האפליקציה.

במכשיר Android:

 1. פתח את קישור אל Windows האפליקציה.

 2. הקש על הגדרות.

 3. הקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

 4. המתן להשלמת העדכון בהצלחה ולאחר מכן סגור ופתח מחדש את קישור טלפון האפליקציה במחשב שלך.

הערה: זיהוי העדכונים על ידי האפליקציה עשוי להימשך מספר דקות. אם האפליקציה קישור אל Windows נמצאת עדיין במצב 'עדכון', המתן מספר דקות ולאחר מכן הפעל מחדש את מכשיר ה- Android שלך.

עדכונים יותקנו באופן אוטומטי אם אפשרות זו מופעלת במכשירי Samsung או Duo נבחרים.

כדי לעדכן את האפליקציה באופן ידני, ודא תחילה שהמכשיר הנייד שנבחר של Samsung או Duo מחובר לאינטרנט.

במכשיר Samsung או Duo שנבחר:

 1. עבור אל הגדרות > תכונות מתקדמות > קישור אל Windows.

 2. בפינה השמאלית העליונה, ". . ." (עוד) > קישור אל Windows..

 3. אם עדכון זמין, הקש על עדכן. באפשרותך לעדכן מחנות Google Play או מחנות Samsung Galaxy.

 4. המתן להשלמת העדכון בהצלחה ולאחר מכן הקש על סיום.

 5. הקש על לחצן חזרה כדי לחזור לדף קישור אל Windows האפליקציה.

הערה: זיהוי העדכונים על ידי האפליקציה עשוי להימשך מספר דקות. אם האפליקציה קישור אל Windows עדיין נמצאת במצב עדכון, המתן מספר דקות ולאחר מכן הפעל מחדש את מכשיר Samsung או Duo שנבחר.

ודא כי גירסת האפליקציה שלך עונה על הגירסה המינימלית הנדרשת. כך תוכל לבדוק אם יש לך את הגירסה העדכנית ביותר.

במחשב שלך:

 1. פתח את קישור טלפוןהאפליקציה.

 2. בחר הגדרות > אודות.

 3. המקטע אודות האפליקציה כולל את מספר הגירסה של האפליקציה קישור טלפון הנוכחית המותקנת במחשב שלך. היא תיראה בערך כמו "קישור טלפון <מספר>".

 4. ודא כי מספר הגירסה הואקישור טלפון גירסה 1.21042.136.0 ואילך. אם יש לך גירסת אפליקציה קטנה יותר מדרישות אלה, עדכן את האפליקציה שלך. אם אין עדכונים זמינים, דווח על הבעיה באפליקציית מרכז המשוב במחשב שלך.

במכשיר Android:

 1. עבור אל הגדרות>אפליקציות והודעות > קישור אל Windows.

 2. הקש על מתקדם ולאחר מכן גלול עד שתראה מספר גירסה.

 3. בדוק שמספר הגירסה זהה ל- 1.21042.136.0 ואילך. אם יש לך גירסת אפליקציה קטנה יותר מדרישות אלה, עדכן את האפליקציה שלך. אם אין עדכונים זמינים, דווח על הבעיה באפליקציית מרכז המשוב במחשב שלך.

במכשיר Samsung או Surface Duo שנבחר:

 1. עבור אל הגדרות > תכונות מתקדמות > קישור אל Windows.

 2. בחר". . ." (עוד) > אודות קישור אל Windows..

 3. ודא כי האפליקציה היא מספר גירסה 1.21042.136.0 ואילך. אם יש לך גירסת אפליקציה קטנה יותר מדרישות אלה, עדכן את האפליקציה שלך. אם אין עדכונים זמינים, דווח על הבעיה באפליקציית מרכז המשוב במחשב שלך.

לאחר העדכון ל- Android 10, אם אינך יכול להפעיל הרשאות עבור תכונות (הודעות, הודעות טקסט, תמונות) עליך להשלים את השלבים הבאים:

כדי להפעיל את התמונות ואת ההודעות:

 1. עבור אל הגדרות במכשיר ה- Android שלך.

 2. חפש את האפשרות פרטי האפליקציה והקש עליה.

 3. הקש על הצג את כל האפליקציות.

 4. חפש את קישור אל Windowsהאפליקציה והקש כדי לפתוח אותה. 

 5. הקש על הרשאות ואפשר את האפשרויות הבאות:

  • אחסון

  • אנשי קשר

  • SMS

  • טלפון

כדי להפעיל את ההודעות:

 1. עבור אל הגדרות במכשיר ה- Android שלך.

 2. חפש אחר "גישה להודעות."

 3. מצאקישור אל Windowsברשימה והקש כדי לכבות אותו ולאחר מכן הפעל שוב. 

 4. יופיע חלון מוקפץ. בחר אפשר כאשר תתבקש לעשות זאת.

אם יש לך את העדכון האחרון, ביצעת בדיקה ידנית של מספר הגירסה של האפליקציה שלך, ואתה עדיין רואה את הדף 'נדרש עדכון' שלח לנו משוב.

במחשב שלך:

 1. פתח את קישור טלפוןהאפליקציה.

 2. בחר הגדרות > משוב וקהילה.

 3. בחר שלח משוב ופעל בהתאם להוראות כדי להגיש באג עם המידע הדרוש.

  1. תתבקש לשתף נתוני אבחון מהמכשיר הנייד שלך. בחירה 'אפשר'עוזרת לספק נתונים נוספים למטרות אבחון כדי שנוכל להבין מה קורה עם המכשיר הנייד שלך.

  2. פתח את אפליקציה מרכז המשוב.

  3. בחר תן משוב חדש.

  4. הזן את המשוב שלך בפירוט רב ככל האפשר ולאחר מכן שלח.

פתרון בעיות בתכונות קישור טלפוןבאפליקציה

אם אתה מחפש פתרון בעיות עבור תכונה ספציפית באפליקציה קישור טלפון, מצא אותה ברשימה שלהלן:

כיצד אוכל לוודא שאני משתמש באותו חשבון Microsoft בכל המכשירים שלי?

על מנת לקשר בהצלחה בין המחשב שלך לבין מכשיר Android, עליך להיכנס אל אותו חשבון Microsoft בשניהם. באפשרותך לבדוק זאת באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

במחשב שלך:

 1. פתח את הדפדפן שלך ובקר באתר accounts.microsoft.com/devices/android-ios. היכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך. 

 2. בדוק אם מכשיר ה- Android שלך מופיע תחת נתוני החשבון שלך.

במכשיר Android:

 • אם יש לך את האפליקציה קישור אל Windows(הורד):

  • עבור אל הגדרות > חשבונות.

 • במכשירי Android נבחרים, ייתכן שתמצא מידע זה כאן:

  • עבור אל הגדרות > תכונות מתקדמות > קישור אל Windows.

  • בדוק את כתובת הדואר האלקטרוני תחת חשבון Microsoft. 

אני נתקל בבעיות באפליקציית קישור טלפון בעת שימוש ב- Samsung DeX בו-זמנית

פתיחת אפליקציית קישור טלפון ו- DeX עלולה לגרום לבעיות בשתי האפליקציות. כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר, פתח רק אחת מאפליקציות אלה בכל פעם.

מדוע איני יכול להשתמש באפליקציית קישור טלפון כמשתמש שאינו משתמש ברירת מחדל או כמשתמש במצב שני טלפונים (זמין בקוריאה בלבד)?

אתה עשוי להיתקל במצב שני טלפונים אם הספק הסלולרי שלך נמצא בקוריאה. האפליקציה קישור טלפון אינה תומכת כעת במצב שני טלפונים או במצב פרופילים מרובים. פנה לספק הסלולרי שלך כדי להפוך את מצב שני טלפונים ללא זמין כדי שתוכל להשתמש קישור טלפוןבאפליקציה.

אם יש לך פרופילים מרובים במכשיר הנייד שלך, האפליקציה קישור טלפון יפעלו רק אם המכשיר הנייד שלך מוגדר לפרופיל ברירת המחדל. 

ספק משוב

נשמח לקבל את ההצעות והתובנות שלך!

במכשיר Android:

 1. פתח את קישור אל Windows האפליקציה.

 2. הקש על הגדרות.

 3. בחר באפשרות ספק משוב.

במחשב שלך:

 1. באפליקציית קישור טלפון, בחר הגדרות > משוב וקהילה.

 2. מלא את הטופס בפירוט רב ככל שניתן, ולאחר מכן שלח אותו. 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×