Tipkovni prečaci u sustavu Windows

Vrijedi za: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Tipkovni su prečaci tipke ili kombinacije tipki koje pružaju alternativu radnjama koje obično izvodite mišem.

Dodatni tipkovni prečaci

Kopiraj, zalijepi i ostali opći tipkovni prečaci

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Ctrl + X Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert) Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + Z Poništavanje akcije
Alt + Tab Prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4 Zatvaranje aktivne stavke ili aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja
Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikaz i skrivanje radne površine
F2 Promjena naziva naziv odabrane stavke.
F3 Traženje datoteke ili mape u eksploreru za datoteke
F4 Prikaz adresne trake u eksploreru za datoteke
F5 Osvježavanje aktivnog prozora
F6 Naizmjenično biranje elemenata zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10 Aktivacija trake izbornika ili aktivne aplikacije
Alt + F8 Prikaz lozinke na zaslonu za prijavu
Alt + Esc Naizmjenično biranje stavki redoslijedom u kojem su otvarane
Alt + podcrtano slovo Izvođenje naredbe s tim slovom
Alt + Enter Prikaz svojstva za odabranu stavku
ALT + razmaknica Otvaranje izbornika prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevo Povratak
Alt + strelica desno Naprijed
Alt + Page Up Pomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page Down Pomicanje za jedan zaslon prema dolje
Ctrl + F4 Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + A Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + D (ili Delete) Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5) Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + Y Ponavljanje poništene akcije
Ctrl + strelica desno Premještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevo Premještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica dolje Premještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gore Premještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + Tab Prelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Alt + Shift + tipke sa strelicama Premještanje grupe ili pločice u fokusu na izborniku Start u navedenom smjeru
Ctrl + Shift + tipke sa strelicama Kada je pločice u fokusu na izborniku Start, možete je premjestiti u neku drugu pločicu da biste stvorili mapu
Ctrl + tipke sa strelicama Promijenite veličinu izbornika Start kada je otvoren
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknica Odabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir bloka teksta
Ctrl + Esc Otvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + Esc Otvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + Shift Promjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknica Uključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski (IME)
Shift + F10 Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicom Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + Delete Brisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desno Otvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevo Otvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
Esc Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega

 

Tipka s logotipom sustava Windows

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
tipka s logotipom sustava Windows  Otvaranje i zatvaranje izbornika Start
Tipka s logotipom sustava Windows  + A Otvaranje akcijskog centra
tipka s logotipom sustava Windows  + B Postavljanje fokusa u područje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows  + C
Otvaranje značajke Cortana u načinu rada za slušanje

Napomene
  • Ovaj je prečac isključen prema zadanim postavkama. Da biste ga uključili, odaberite Start  > Postavke  > Cortana, i uključite tipku za prebacivanje u odjeljku Neka Cortana sluša moje naredbe kad pritisnem tipku s logotipom sustava Windows + C.
  • Cortana je dostupna samo u nekim državama/regijama, a neke značajke Cortane možda nisu svugdje dostupne. Ako Cortana nije dostupna ili je isključena, i dalje možete koristiti pretraživanje.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + C Otvaranje izbornika s gumbićima
Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikaz i skrivanje radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + D Prikazivanje i sakrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + E Otvaranje eksplorera za datoteke
Tipka s logotipom sustava Windows  + F Otvaranje centra za povratne informacije i snimanje snimke zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + G Otvaranje trake igre dok je otvorena neka igra
Tipka s logotipom sustava Windows  + H Pokretanje diktiranja
Tipka s logotipom sustava Windows  + I Otvaranje postavki

Tipka s logotipom sustava Windows  + J

 Postavite fokus na savjet sustava Windows kada je on dostupan.

Kada se pojavi savjet sustava Windows, stavite fokus na savjet.  Ponovnim pritiskom na tipkovne prečace postavlja se fokus na element na zaslonu za koji je savjet za Windows vezan
Tipka s logotipom sustava Windows  + K Otvaranje brze akcije povezivanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja ili promjena računa
Tipka s logotipom sustava Windows  + M Minimiziranje svih prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + O Zaključavanje usmjerenja uređaja
Tipka s logotipom sustava Windows  + P Odabir prezentacijskog načina prikaza
Tipka s logotipom sustava Windows  + R Otvaranje dijaloškog okvira Pokreni
Tipka s logotipom sustava Windows  + S Otvaranje značajke pretraživanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + T Naizmjenično biranje aplikacija na programskoj traci
Tipka s logotipom sustava Windows  + U Otvaranje centra za olakšani pristup
Tipka s logotipom sustava Windows  + V Naizmjenično biranje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + V Naizmjenično biranje obavijesti u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + X Otvaranje izbornika Brza veza
Tipka s logotipom sustava Windows  + Y Prebacivanje unosa sa značajke Windows Mixed Reality na radnu površinu i obratno
Tipka s logotipom sustava Windows  + Z Prikaz naredbi koje su u aplikaciji dostupne dok je prikazana preko cijelog zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + točka (.) ili točka sa zarezom (;) Otvaranje ploče s emotikonima
Tipka s logotipom sustava Windows  + zarez (,) Privremeni pogled na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + pauza Prikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + F Traženje PC-ja (ako ste u mreži)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + M Vraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + broj Otvaranje radne površine i pokretanje aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prelazak na tu aplikaciju.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + broj Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + broj Otvaranje radne površine i prelazak na zadnji aktivni prozor aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + broj Otvaranje radne površine i popisa prečaca za aplikaciju prikvačenu na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Shift + broj Otvaranje radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na tom mjestu programske trake – i to kao administrator
Tipka s logotipom sustava Windows  + Tab Otvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica gore Maksimiziranje prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica dolje Uklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevo Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desno Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + Home Minimiziranje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraćanje svih prozora kada se pritisne drugi put)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica gore Rastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica dolje Vraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica lijevo ili strelica desno Premještanje aplikacije ili prozora na radnoj površini s jednog monitora na drugi
Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknica Prelazak na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknica Vraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Enter Otvaranje pripovjedača
Tipka s logotipom sustava Windows  + plus (+) Otvaranje povećala
Tipka s logotipom sustava Windows  + kosa crta (/) Početak ponovne pretvorbe IME-a
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + V Otvaranje značajke dodirivanja ramena

 

Tipkovni prečaci za naredbeni redak

Tipka koju je potrebno pritisnuti Željena radnja
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert) Kopiranje odabranog teksta
Ctrl + V (ili Shift + Insert) Lijepljenje odabranog teksta
Ctrl + M Ulazak u način rada za označavanje
Alt + tipka za odabir Početak odabira u načinu rada za blokiranje
Tipke sa strelicama Premještanje pokazivača u navedenom smjeru
Page up Premještanje pokazivača prema gore za jednu stranicu
Page down Premještanje pokazivača prema dolje za jednu stranicu
Ctrl + Home (način rada za označavanje) Premještanje pokazivača na početak međuspremnika
Ctrl + End (način rada za označavanje) Premještanje pokazivača na kraj međuspremnika
Ctrl + strelica gore Premještanje za jedan redak prema gore u povijesti rezultata
Ctrl + strelica dolje Premještanje za jedan redak prema dolje u povijesti rezultata
Ctrl + Home (kretanje po povijesti) Premještanje prikaza na vrh međuspremnika ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova lijevo od pokazivača u naredbenom retku.
Ctrl + End (kretanje po povijesti) Premještanje prikaza na vrh naredbenog retka ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova desno od pokazivača u naredbenom retku.

 

Tipkovni prečaci za dijaloške okvire

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
F4 Prikaz stavki na aktivnom popisu
Ctrl + Tab Kretanje unaprijed po karticama
Ctrl + Shift + Tab Kretanje unatrag po karticama
Ctrl + broj (broj 1–9) Prelazak na n-tu karticu
Tab Kretanje prema naprijed po mogućnostima
Shift + Tab Kretanje unatrag po mogućnostima
Alt + podcrtano slovo Izvršavanje naredbe (ili odabir mogućnosti) koja se koristi uz to slovo
Razmaknica Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir
Backspace Otvaranje mape koja se nalazi jednu razinu više ako je mapa odabrana u dijaloškom okviru Spremanje u obliku ili Otvaranje
Tipke sa strelicama Odabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti

 

Tipkovni prečaci u eksploreru za datoteke

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Alt + D Odabir adresne trake
Ctrl + E Odabir okvira za pretraživanje
Ctrl + F Odabir okvira za pretraživanje
Ctrl + N Otvaranje novog prozora
Ctrl + W Zatvaranje aktivnog prozora
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišu Promjena veličine i izgleda ikona datoteka i mapa
Ctrl + Shift + E Prikaz svih mapa iznad odabrane mape
Ctrl + Shift + N Stvaranje nove mape
Num Lock + zvjezdica (*) Prikaz svih podmapa ispod odabrane mape
Num Lock + plus (+) Prikaz sadržaja odabrane mape
Num Lock + minus (-) Sažimanje odabrane mape
Alt + P Prikaz ploče pretpregleda
Alt + Enter Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva za odabranu stavku
Alt + strelica udesno Prikaz sljedeće mape
Alt + strelica gore Prikaz mape u kojoj se trenutna mapa nalazi
Alt + strelica lijevo Prikaz prethodne mape
Backspace Prikaz prethodne mape
Strelica desno Prikaz trenutnog odabira (ako je sažet) ili odabir prve podmape
Strelica lijevo Sažimanje trenutnog odabira (ako je proširen) ili odabir nadređene mape
End Prikaz dna aktivnog prozora
Home Prikaz vrha aktivnog prozora
F11 Maksimiziranje ili minimiziranje aktivnog prozora

 

Tipkovni prečaci za virtualne radne površine

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + tabulator Otvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + D Dodavanje virtualne radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + strelica desno Prelazak s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu udesno
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + strelica desno Prelazak s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu ulijevo
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + F4 Zatvaranje virtualne radne površine koju koristite

 

Tipkovni prečaci za programsku traku

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Shift + klik na gumb programske trake Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje još jedne instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na gumb programske trake Otvaranje aplikacije kao administrator
Shift + klik desnom tipkom miša na gumb programske trake Prikaz izbornika prozora za aplikaciju
Shift + klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trake Prikaz izbornika prozora za grupu
Ctrl + klik na grupirani gumb programske trake Naizmjenično biranje prozora grupe

 

Tipkovni prečaci za postavke

Tipka koju je potrebno pritisnuti Radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + I Otvaranje postavki
Backspace Povratak na početnu stranicu postavki
Pisanje po bilo kojoj stranici s okvirom za pretraživanje Postavke pretraživanja