Tipkovni prečaci u sustavu Windows

Windows 10

Tipkovni prečaci tipke su ili kombinacije tipki koje omogućuju drugi način da učinite nešto što obično izvodite mišom.

Kopiranje, lijepljenje i drugi općeniti tipkovni prečaci

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + XIzrezivanje odabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert)
Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + ZPoništavanje akcije
Alt + TabPrijelaz iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + LZaključavanje PC-ja
Tipka s logotipom sustava Windows  + DPrikazivanje i sakrivanje radne površine
F2Preimenovanje odabrane stavke
F3Traženje datoteke ili mape u eksploreru za datoteke
F4Prikaz popisa adresne trake u eksploreru za datoteke
F5Osvježavanje aktivnog prozora
F6Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10Aktiviranje trake izbornika u aktivnoj aplikaciji
ALT + F8Prikaz lozinke na zaslonu za prijavu
Alt + EscKruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
Alt + podcrtano slovoAktiviranje naredbe za to slovo
Alt + EnterPrikaz svojstava odabrane stavke
Alt + razmaknicaOtvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevoPovratak
Alt + strelica desnoNaprijed
Alt + Page UpPomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page DownPomicanje za jedan zaslon prema dolje
Ctrl + F4Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + AOdabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + D (ili Delete)Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5)Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + YPonavljanje poništene akcije
Ctrl + strelica udesnoPremještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevoPremještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica doljePremještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gorePremještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + TabPrelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + Alt + Shift + tipke sa strelicamaPremještanje grupe ili pločice u fokusu na izborniku Start u navedenom smjeru
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknicaOdabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicomOdabir bloka teksta
Ctrl + EscOtvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + EscOtvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + ShiftPromjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknicaUključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski
Shift + F10Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicomOdabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + DeleteBrisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desnoOtvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevoOtvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
EscPrekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega


Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows Otvaranje i zatvaranje izbornika Start
Tipka s logotipom sustava Windows  + AOtvaranje akcijskog centra
Tipka s logotipom sustava Windows  + B
Postavljanje fokusa u područje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows   + Shift + COtvaranje značajke Cortana u načinu rada za slušanje

Napomena: Cortana je dostupna samo u nekim državama/regijama, a neke značajke Cortane nisu dostupne svugdje. Ako Cortana nije dostupna ili je isključena, i dalje možete koristiti pretraživanje.
Tipka s logotipom sustava Windows  + DPrikazivanje i sakrivanje radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + DPrikazivanje i sakrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + EOtvaranje eksplorera za datoteke
Tipka s logotipom sustava Windows  + FOtvaranje centra za povratne informacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + GOtvaranje trake igre dok je otvorena neka igra
Tipka s logotipom sustava Windows  + HOtvaranje gumbića za zajedničko korištenje
Tipka s logotipom sustava Windows  + IOtvaranje postavki
Tipka s logotipom sustava Windows  + J Postavljanje fokusa na savjet za Windows kada je dostupan.

Kada se pojavi savjet za Windows, postavlja fokus na savjet.  Ponovnim pritiskom na tipkovne prečace postavlja se fokus na element na zaslonu za koji je savjet za Windows vezan.
Tipka s logotipom sustava Windows  + KOtvaranje brze akcije povezivanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + LZaključavanje PC-ja ili promjena računa
Tipka s logotipom sustava Windows  + MMinimiziranje svih prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + OZaključavanje usmjerenja uređaja
Tipka s logotipom sustava Windows  + POdabir prezentacijskog načina prikaza
Tipka s logotipom sustava Windows  + ROtvaranje dijaloškog okvira Pokreni
Tipka s logotipom sustava Windows  + SOtvaranje značajke pretraživanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + TKruženje po aplikacijama na programskoj traci
Tipka s logotipom sustava Windows  + UOtvaranje centra za olakšani pristup
Tipka s logotipom sustava Windows  + VKruženje po obavijestima
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + VKruženje po obavijestima u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + XOtvaranje izbornika Brza veza
Tipka s logotipom sustava Windows  + ZPrikaz naredbi koje su u aplikaciji dostupne dok je prikazana preko cijelog zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + zarez (,)Privremeni pogled na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + PausePrikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + FTraženje PC-ja (ako ste u mreži)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + MVraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + brojOtvaranje radne površine i pokretanje aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na tu aplikaciju.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + brojOtvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + brojOtvaranje radne površine i prebacivanje na zadnji aktivni prozor aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + brojOtvaranje radne površine i popisa prečaca za aplikaciju prikvačenu na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Shift + brojOtvaranje radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na tom mjestu programske trake – i to kao administrator.
Tipka s logotipom sustava Windows  + tabulatorOtvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica goreMaksimiziranje prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica doljeUklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevoMaksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desnoMaksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + HomeMinimiziranje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraćanje svih prozora kada se pritisne drugi put)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica goreRastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica doljeVraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica lijevo ili strelica desnoPremještanje aplikacije ili prozora na radnoj površini s jednog monitora na drugi
Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknicaPrebacivanje na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknicaVraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + EnterOtvaranje pripovjedača
Tipka s logotipom sustava Windows  + kosa crta (/)Pokretanje pretvorbe načina unosa
Tipka s logotipom sustava Windows  + plus (+) ili minus (-)Povećavanje ili smanjivanje prikaza pomoću povećala
Tipka s logotipom sustava Windows  + EscIzlazak iz povećala


Tipkovni prečaci za naredbeni redak

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)Kopiranje odabranog teksta
Ctrl + V (ili Shift + Insert)Lijepljenje odabranog teksta
Ctrl + MAktiviranje načina rada za označavanje
Alt + tipka za odabirPočetak odabira u načinu blokova
Tipke sa strelicamaPremještanje pokazivača u navedenom smjeru
Page upPremještanje pokazivača prema gore za jednu stranicu
Page downPremještanje pokazivača prema dolje za jednu stranicu
Ctrl + Home (način rada za označavanje)Premještanje pokazivača na početak međuspremnika
Ctrl + End (način rada za označavanje)Premještanje pokazivača na kraj međuspremnika
Ctrl + strelica gorePremještanje za jedan redak prema gore u povijesti rezultata
Ctrl + strelica doljePremještanje za jedan redak prema dolje u povijesti rezultata
Ctrl + Home (kretanje po povijesti)Premještanje prikaza na vrh međuspremnika ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova lijevo od pokazivača u naredbenom retku.
Ctrl + End (kretanje po povijesti)Premještanje prikaza na naredbeni redak ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova desno od pokazivača u naredbenom retku.


Tipkovni prečaci za dijaloške okvire

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
F4Prikaz stavki na aktivnom popisu
Ctrl + TabKretanje unaprijed po karticama
Ctrl + Shift + TabKretanje unatrag po karticama
Ctrl + broj (broj od 1 do 9)Prelazak na n-tu karticu
TabKretanje prema naprijed po mogućnostima
Shift + TabKretanje unatrag po mogućnostima
Alt + podcrtano slovoIzvršavanje naredbe (ili odabir mogućnosti) koja se koristi uz to slovo
RazmaknicaPotvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir
BackspaceOtvaranje mape koja se nalazi jednu razinu više ako je mapa odabrana u dijaloškom okviru Spremanje u obliku ili Otvaranje
Tipke sa strelicamaOdabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti


Tipkovni prečaci u eksploreru za datoteke

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Alt + DOdabir adresne trake
Ctrl + EOdabir okvira za pretraživanje
Ctrl + FOdabir okvira za pretraživanje
Ctrl + NOtvaranje novog prozora
Ctrl + WZatvaranje aktivnog prozora
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišuPromjena veličine i izgleda ikona datoteka i mapa
Ctrl + Shift + EPrikaz svih mapa iznad odabrane
Ctrl + Shift + NStvaranje nove mape
Num Lock + zvjezdica (*)Prikaz svih podmapa ispod odabrane
Num Lock + plus (+)Prikaz sadržaja odabrane mape
Num Lock + minus (-)Sažimanje odabrane mape
Alt + PPrikaz okna pretpregleda
Alt + EnterOtvaranje dijaloškog okvira Svojstva za odabranu stavku
Alt + strelica udesnoPrikaz sljedeće mape
Alt + strelica gorePrikaz mape u kojoj se trenutna mapa nalazi
Alt + strelica lijevoPrikaz prethodne mape
BackspacePrikaz prethodne mape
Strelica desnoPrikaz trenutnog odabira (ako je sažet) ili odabir prve podmape
Strelica lijevoSažimanje trenutnog odabira (ako je proširen) ili odabir nadređene mape
EndPrikaz dna aktivnog prozora
HomePrikaz vrha aktivnog prozora
F11Maksimiziranje ili minimiziranje aktivnog prozora


Tipkovni prečaci za virtualnu radnu površinu

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + TabOtvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + DDodavanje virtualne radne površine
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + strelica desno Prebacivanje s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu udesno
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + strelica lijevo Prebacivanje s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu ulijevo
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + F4Zatvaranje virtualne radne površine koju koristite


Tipkovni prečaci za programsku traku

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Shift + klik na gumb programske trakeOtvaranje aplikacije ili brzo otvaranje još jedne instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na gumb programske trakeOtvaranje aplikacije kao administrator
Shift + klik desnom tipkom miša na gumb programske trakePrikaz izbornika prozora za aplikaciju
Shift + klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trakePrikaz izbornika prozora za grupu
Ctrl + klik na grupirani gumb programske trakeKruženje po prozorima grupe


Tipkovni prečaci za postavke

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + I Otvaranje postavki
BackspacePovratak na početnu stranicu postavki
Pisanje po bilo kojoj stranici s okvirom za pretraživanjePostavke pretraživanja

Dodatni tipkovni prečaci


Windows 8.1 i Windows 8.1 RT

Glavni tipkovni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni uobičajeni tipkovni prečaci za Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + XIzrezivanje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert)Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + ZPoništavanje akcije
Alt + TabPrijelaz iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + L Zaključavanje PC-ja ili promjena računa
Tipka s logotipom sustava Windows  + D Prikazivanje i sakrivanje radne površine


Novi tipkovni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni novi tipkovni prečaci koje možete koristiti u sustavu Windows.

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + početak upisivanja Pretraživanje PC-ja
Ctrl + plus (+) ili Ctrl + minus (-)Povećavanje ili smanjivanje velikog broja stavki, primjerice aplikacija prikvačenih za početni zaslon
Ctrl + kotačić za pomicanjePovećavanje ili smanjivanje velikog broja stavki, primjerice aplikacija prikvačenih za početni zaslon
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + C Otvaranje gumbića

Otvaranje naredbi za aplikaciju unutar aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + F Otvaranje gumbića za pretraživanje radi traženja datoteka
Tipka s logotipom sustava Windows  + HOtvaranje gumbića za zajedničko korištenje
Tipka s logotipom sustava Windows + I Otvaranje gumbića za postavke
Tipka s logotipom sustava Windows  + K Otvaranje gumbića za uređaje
Tipka s logotipom sustava‌  + O
Zaključavanje orijentacije zaslona (okomito ili vodoravno)
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + Q
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi pretrage na svim mjestima ili unutar otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretraživanje)
Tipka s logotipom sustava Windows + S
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi pretrage sustava Windows i weba
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + W
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi traženja postavki
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + Z
Prikaz naredbi dostupnih u aplikaciji


Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknica
Prebacivanje na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknica
Vraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini)
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + Ctrl + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini)
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + Shift + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini) u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + Shift + točka (.)
Otvaranje aplikacije na lijevom dijelu zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + točka (.)
Kruženje po otvorenim aplikacijama
Esc
Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega


Opći tipkovni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni općeniti tipkovni prečaci koje možete koristiti u sustavu Windows.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
F1
Prikaz pomoći
F2
Preimenovanje odabrane stavke
F3
Traženje datoteke ili mape
F4
Prikaz popisa adresne trake u eksploreru za datoteke
F5
Osvježavanje aktivnog prozora
F6
Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10
Aktiviranje trake izbornika u aktivnoj aplikaciji
Alt + F4
Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Alt + Esc
Kruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
Alt + podcrtano slovo
Aktiviranje naredbe za to slovo
Alt + Enter
Prikaz svojstava odabrane stavke
Alt + razmaknica
Otvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevo
Natrag
Alt + strelica desno
Naprijed
Alt + Page Up
Pomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page Down
Pomicanje za jedan zaslon prema dolje
Alt + Tab
Prebacivanje između otvorenih aplikacija (osim aplikacija na radnoj površini)
Ctrl + F4
Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + A
Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + D (ili Delete)
Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5)
Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + V (ili Shift + Insert)
Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + X
Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + Y
Ponavljanje poništene akcije
Ctrl + Z
Poništavanje akcije
Ctrl + plus (+) ili Ctrl + minus (-)
Povećavanje ili smanjivanje velikog broja stavki, primjerice aplikacija prikvačenih za početni zaslon
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišu
Promjena veličine ikona na radnoj površini, ili pak povećavanje ili smanjivanje velikog broja stavki, primjerice aplikacija prikvačenih na početni zaslon
Ctrl + strelica desno
Premještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevo
Premještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica dolje
Premještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gore
Premještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + Tab
Prelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknica
Odabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicom
Odabir bloka teksta
Ctrl + Esc
Otvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + Esc
Otvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + Shift
Promjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknica
Uključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski
Shift + F10
Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicom
Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + Delete
Brisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desno
Otvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevo
Otvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
Esc
Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega


Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za koje se koristi tipka s logotipom sustava Windows .

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows + F1
Otvaranje pomoći i podrške u sustavu Windows
Tipka s logotipom sustava Windows
Prikazivanje ili sakrivanje početnog zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + B
Postavljanje fokusa u područje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows‌  + C
Otvaranje gumbića

Tipka s logotipom sustava Windows  + D
Prikazivanje i sakrivanje radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + E
Otvaranje eksplorera za datoteke
Tipka s logotipom sustava Windows  + F
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi traženja datoteka
Tipka s logotipom sustava Windows  + H
Otvaranje gumbića za zajedničko korištenje
Tipka s logotipom sustava Windows  + I
Otvaranje gumbića za postavke
Tipka s logotipom sustava Windows + K
Otvaranje gumbića za uređaje
Tipka s logotipom sustava Windows  + L
Zaključavanje PC-ja ili promjena osobe
Tipka s logotipom sustava Windows  + M
Minimiziranje svih prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + O
Zaključavanje usmjerenja uređaja
Tipka s logotipom sustava Windows  + P
Odabir prezentacijskog načina prikaza
Tipka s logotipom sustava Windows  + Q
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi pretrage na svim mjestima ili unutar otvorene aplikacije (ako aplikacija podržava pretraživanje)
Tipka s logotipom sustava Windows  + R
Otvaranje dijaloškog okvira Pokreni
Tipka s logotipom sustava Windows  + S
Otvaranje gumbića za pretraživanje radi pretrage sustava Windows i weba
Tipka s logotipom sustava Windows  + T
Kruženje po aplikacijama na programskoj traci
Tipka s logotipom sustava Windows  + U
Otvaranje centra za olakšani pristup
Tipka s logotipom sustava Windows  + V
Kruženje po obavijestima
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + V
Kruženje po obavijestima u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + X
Otvaranje izbornika Brza veza
Tipka s logotipom sustava Windows  + Z
Prikaz naredbi dostupnih u aplikaciji

Tipka s logotipom sustava Windows  + ,
Privremeni pogled na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + Pause
Prikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + F
Traženje PC-ja (ako ste u mreži)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + M
Vraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + broj Otvaranje radne površine i pokretanje aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na tu aplikaciju.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + broj
Otvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + broj
Otvaranje radne površine i prebacivanje na zadnji aktivni prozor aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + broj
Otvaranje radne površine i popisa prečaca za aplikaciju prikvačenu na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Shift + broj
Otvaranje radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na tom mjestu programske trake – i to kao administrator.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + Tab
Kruženje po nedavno korištenim aplikacijama (osim aplikacija na radnoj površini) u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + B
Prebacivanje na aplikaciju koja je prikazala poruku u području obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica gore
Maksimiziranje prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica dolje
Uklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevo
Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desno
Maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + Home
Minimiziranje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraćanje svih prozora kada se pritisne drugi put)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica gore
Rastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica dolje
Vraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica lijevo ili strelica desno
Premještanje aplikacije ili prozora na radnoj površini s jednog monitora na drugi
Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknica
Prebacivanje na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknica
Vraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + Enter
Otvaranje pripovjedača
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + točka (.)
Kruženje po otvorenim aplikacijama
Tipka s logotipom sustava Windows  + točka (.)
Kruženje po otvorenim aplikacijama
Tipka s logotipom sustava Windows  + /
Pokretanje pretvorbe načina unosa
Tipka s logotipom sustava Windows   + Alt + Enter
Otvaranje programa Windows Media Center
Tipka s logotipom sustava Windows   + plus (+) ili minus (-)
Povećavanje ili smanjivanje prikaza pomoću povećala
 Tipka s logotipom sustava Windows  + Esc Izlazak iz povećala


Tipkovni prečaci za dijaloške okvire

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci koje možete koristiti u dijaloškim okvirima.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
F1
Prikaz pomoći
F4
Prikaz stavki na aktivnom popisu
Ctrl + Tab
Kretanje unaprijed po karticama
Ctrl + Shift + Tab
Kretanje unatrag po karticama
Ctrl + broj (broj od 1 do 9)
Prelazak na n-tu karticu
Tab
Kretanje prema naprijed po mogućnostima
Shift + Tab
Kretanje unatrag po mogućnostima
Alt + podcrtano slovo
Izvršavanje naredbe (ili odabir mogućnosti) koja pripada tom slovu
Razmaknica
Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir
Backspace
Otvaranje mape koja se nalazi jednu razinu više ako je u dijaloškom okviru Spremanje u obliku ili Otvaranje
Tipke sa strelicama
Odabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti


Tipkovni prečaci u eksploreru za datoteke

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
 Alt + DOdabir adresne trake
Ctrl + E
Odabir okvira za pretraživanje
Ctrl + F
Odabir okvira za pretraživanje
Ctrl + N
Otvaranje novog prozora
Ctrl + W
Zatvaranje trenutnog prozora
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišu
Promjena veličine i izgleda ikona datoteka i mapa
Ctrl + Shift + E
Prikaz svih mapa iznad odabrane
Ctrl + Shift + N
Stvaranje nove mape
Num Lock + zvjezdica (*)
Prikaz svih podmapa ispod odabrane
Num Lock + plus (+)
Prikaz sadržaja odabrane mape
Num Lock + minus (-)
Sažimanje odabrane mape
Alt + P
Prikaz okna pretpregleda
Alt + Enter
Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva za odabranu stavku
Alt + strelica desno
Prikaz sljedeće mape
Alt + strelica gore
Prikaz mape u kojoj se trenutna mapa nalazi
Alt + strelica lijevo
Prikaz prethodne mape
Backspace
Prikaz prethodne mape
Strelica desno
Prikaz trenutnog odabira (ako je sažet) ili odabir prve podmape
Strelica lijevo
Sažimanje trenutnog odabira (ako je proširen) ili odabir nadređene mape
End
Prikaz dna aktivnog prozora
Home
Prikaz vrha aktivnog prozora
F11
Maksimiziranje ili minimiziranje aktivnog prozora


Tipkovni prečaci za programsku traku

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad sa stavkama na programskoj traci radne površine.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Shift + klik na gumb programske trake
Otvaranje aplikacije ili brzo otvaranje još jedne instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na gumb programske trake
Otvaranje aplikacije kao administrator
Shift + klik desnom tipkom miša na gumb programske trake
Prikaz izbornika prozora za aplikaciju
Shift + klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trake
Prikaz izbornika prozora za grupu
Ctrl + klik na grupirani gumb programske trake
Kruženje po prozorima grupe


Tipkovni prečaci za rad s vezom s udaljenom radnom površinom na radnoj površini

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Alt + Page Up
Prelazak iz jedne aplikacije u drugu slijeva nadesno
Alt + Page Down
Prelazak iz jedne aplikacije u drugu zdesna nalijevo
Alt + Insert
Kruženje po aplikacijama redoslijedom kojim su pokrenute
Alt + Home
Prikaz početnog zaslona
Ctrl + Alt + Break
Prebacivanje između prozora i prikaza preko cijelog zaslona 
Ctrl + Alt + End
Prikaz dijaloškog okvira Sigurnost sustava Windows
Ctrl + Alt + Home
Aktiviranje trake veze u načinu prikaza preko cijelog zaslona
Alt + Delete Prikaz sistemskog izbornika
Ctrl + Alt + minus (-) na numeričkom dijelu tipkovnice
Smještanje kopije aktivnog prozora unutar klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ima istu funkciju kao pritisak na tipke Alt + Print Screen na lokalnom PC-ju)
Ctrl + Alt + plus (+) na numeričkom dijelu tipkovnice
Smještanje kopije cijele površine prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ima istu funkciju kao pritisak na tipku Print Screen na lokalnom PC-ju)
Ctrl + Alt + strelica desno
Prebacivanje s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnoj aplikaciji (primjerice na gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugu (glavnu) aplikaciju.
Ctrl + Alt + strelica lijevo
Prebacivanje s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnoj aplikaciji (primjerice na gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugu (glavnu) aplikaciju.


Tipkovni prečaci za preglednik pomoći za Windows

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad s preglednikom pomoći.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
F3
Premještanje kursora u okvir za pretraživanje
F10
Prikaz izbornika Mogućnosti
Home
Prelazak na početak teme
End
Prelazak na kraj teme
Alt + strelica lijevo
Vraćanje na prethodnu pogledanu temu
Alt + strelica desno
Prelazak na sljedeću (već pogledanu) temu
Alt + Home
Prikaz početne stranice pomoći i podrške 
Alt + A
Prikaz stranice službe za korisnike
Alt + C
Prikaz sadržaja 
Alt + N
Prikaz izbornika Postavke veze
Ctrl + F Pretraživanje trenutne teme
Ctrl + P
Ispis teme


Prečaci za promjenu rasporeda aplikacija

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za promjenu rasporeda modernih aplikacija.


Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + . (točka)
Ulazak u način rada za promjenu rasporeda te odabir aplikacija i razdjelnika na svim monitorima
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevo
Pomicanje razdjelnika aplikacije ulijevo
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desno
Pomicanje razdjelnika aplikacije udesno
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica gore
Maksimiziranje aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica dolje
Zatvaranje aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows + Esc
Izlazak iz načina rada za promjenu rasporeda

Dodatni tipkovni prečaci


Windows 7

Opći tipkovni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni općeniti tipkovni prečaci.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
 Željena radnja
F1
Prikaz pomoći
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + X
Izrezivanje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert)
Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + Z
Poništavanje akcije
Ctrl + Y
Ponavljanje poništene akcije
Delete (ili Ctrl + D)
Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Shift + Delete
Brisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
F2
Preimenovanje odabrane stavke
Ctrl + strelica desno
Premještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevo
Premještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica dolje
Premještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gore
Premještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicom
Odabir bloka teksta
Shift + bilo koja tipka sa strelicom
Odabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Ctrl + bilo koja tipka sa strelicom + razmaknica
Odabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + A
Odabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
F3
Traženje datoteke ili mape
Alt + Enter
Prikaz svojstava odabrane stavke
Alt + F4
Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivnog programa
Alt + razmaknica
Otvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Ctrl + F4
Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Alt + Tab
Prebacivanje iz jedne otvorene stavke u drugu
Ctrl + Alt + Tab
Prelazak s jedne na drugu otvorenu stavku pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišu
Promjena veličine ikona na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows 
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Tab
Kruženje po programima na programskoj traci pomoću značajke Aero Flip 3-D
Ctrl + tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Tab
Koristite tipke sa strelicama da biste kružili po programima na programskoj traci pomoću značajke Aero Flip 3-D
Alt + Esc
Kruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
F6
Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F4
Prikaz popisa adresne trake u programu Windows Explorer
Shift + F10
Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Ctrl + Esc
Otvaranje izbornika Start
Alt + podcrtano slovo
Prikaz odgovarajućeg izbornika
Alt + podcrtano slovo
Izvođenje naredbe na izborniku (ili druge podcrtane naredbe)
F10
Aktiviranje trake izbornika u aktivnom programu
Strelica desno
Otvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevo
Otvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
F5 (ili Ctrl + R)
Osvježavanje aktivnog prozora
Alt + strelica gore
Prikaz mape koja se nalazi jednu razinu više u programu Windows Explorer
Esc
Otkazivanje trenutnog zadatka
Ctrl + Shift + Esc
Otvaranje upravitelja zadataka
Shift prilikom umetanja CD-a
Sprječavanje automatske reprodukcije CD-a
Lijevi Alt + Shift
Promjena jezika unosa kada je omogućeno više jezika unosa
Ctrl+Shift
Promjena rasporeda tipkovnice kada je omogućeno više rasporeda
Desni ili lijevi Ctrl + Shift
Promjena smjera čitanja teksta u jezicima u kojima se čita zdesna nalijevo.


Tipkovni prečaci za dijaloške okvire

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci koje možete koristiti u dijaloškim okvirima.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + Tab
Kretanje unaprijed po karticama
Ctrl + Shift + Tab
Kretanje unatrag po karticama
Tab
Kretanje prema naprijed po mogućnostima
Shift + Tab
Kretanje unatrag po mogućnostima
Alt + podcrtano slovo
Izvršavanje naredbe (ili odabir mogućnosti) koja pripada tom slovu
Enter
Zamjenjuje klik mišem za više odabranih naredbi
Razmaknica
Potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir
Tipke sa strelicama
Odabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti
F1
Prikaz pomoći
F4
Prikaz stavki na aktivnom popisu
Backspace
Otvaranje mape koja se nalazi jednu razinu više ako je mapa odabrana u dijaloškom okviru Spremanje u obliku ili Otvaranje


Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za koje se koristi tipka s logotipom sustava

Slika tipke logotipa sustava Windows

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Start.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Pause

Prikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ D

Prikaz radne površine.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ M

Minimiziranje svih prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Shift + M

Vraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ E

Otvaranje odjeljka Računalo.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ F

Traženje računala (ako ste u mreži).
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ L

Zaključavanje računala ili promjena korisnika.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ R

Otvaranje dijaloškog okvira Pokreni.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ T

Kruženje po aplikacijama na programskoj traci.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ broj

Pokretanje programa na radnoj površini prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem. Ako je program već pokrenut, prebacivanje na taj program.
Shift+ tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ broj

Pokretanje nove instance programa na radnoj površini prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.
Ctrl + tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ broj

Prebacivanje na zadnji aktivni prozor programa na radnoj površini prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.
Alt + tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ broj

Otvaranje skočnog popisa za program na radnoj površini prikvačenog na programsku traku na mjesto određeno tim brojem.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Tab

Kruženje po programima na programskoj traci pomoću značajke Aero Flip 3-D.
Ctrl + tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Tab

Koristite tipke sa strelicama da biste kružili po programima na programskoj traci pomoću značajke Aero Flip 3-D.
Ctrl + tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ B

Prebacivanje na program koji je prikazao poruku u području obavijesti.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ razmaknica

Pretpregled radne površine.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ tipka gore

Maksimiziranje prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ tipka lijevo

Maksimiziranje prozora na lijevoj strani zaslona.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ tipka desno

Maksimiziranje prozora na desnoj strani zaslona.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ tipka dolje

Minimiziranje prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Home

Minimiziranje svih osim aktivnog prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Shift + strelica gore

Rastezanje prozora na do vrha i dna prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ Shift + tipka lijevo ili tipka desno

Premještanje prozora s jednog monitora na drugi.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ P

Odabir prezentacijskog načina prikaza.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ G

Kruženje po programčićima.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ U

Otvaranje centra za olakšani pristup.
Tipka s logotipom sustava Windows
Slika tipke logotipa sustava Windows
+ U

Otvaranje centra za mobilnost sustava Windows.


Tipkovni prečaci u programu Windows Explorer

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + N
Otvaranje novog prozora
Ctrl + W
Zatvaranje trenutnog prozora
Ctrl + Shift + N
Stvaranje nove mape
End
Prikaz dna aktivnog prozora
Home
Prikaz vrha aktivnog prozora
F11
Maksimiziranje ili minimiziranje aktivnog prozora
Ctrl + točka (.)
Zakretanje slike u smjeru kazaljke na satu
Ctrl + zarez (,)
Zakretanje slike u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
Num Lock + zvjezdica (*) na numeričkom dijelu tipkovnice
Prikaz svih podmapa ispod odabrane
Num Lock + znak plus (+) na numeričkom dijelu tipkovnice
Prikaz sadržaja odabrane mape
Num Lock + znak minus (-) na numeričkom dijelu tipkovnice
Sažimanje odabrane mape
Strelica lijevo
Sažimanje trenutnog odabira (ako je proširen) ili odabir nadređene mape
Alt + Enter
Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva za odabranu stavku
Alt + P
Prikaz okna pretpregleda
Alt + strelica lijevo
Prikaz prethodne mape
Backspace
Prikaz prethodne mape
Strelica desno
Prikaz trenutnog odabira (ako je sažet) ili odabir prve podmape
Alt + strelica desno
Prikaz sljedeće mape
Alt + strelica gore
Prikaz nadređene mape
Ctrl + Shift + E
Prikaz svih mapa iznad odabrane
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišu
Promjena veličine i izgleda ikona datoteka i mapa
Alt + D
Odabir adresne trake
 Ctrl + E Odabir okvira za pretraživanje
 Ctrl + F Odabir okvira za pretraživanje


Tipkovni prečaci za programsku traku

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad sa stavkama na programskoj traci radne površine.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Shift + klik na gumb programske trake
Otvaranje programa ili brzo otvaranje još jedne instance programa
Ctrl + Shift + klik na gumb programske trake
Otvaranje programa kao administrator
Shift + klik desnom tipkom miša na gumb programske trake
Prikaz izbornika prozora za program
Shift + klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trake
Prikaz izbornika prozora za grupu
Ctrl + klik na grupirani gumb programske trake
Kruženje po prozorima grupe


Tipkovni prečaci za rad s vezom s udaljenom radnom površinom na radnoj površini

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad s vezom s udaljenom radnom površinom.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Alt + Page Up
Prelazak iz jedne aplikacije u drugu slijeva nadesno
Alt + Page Down
Prelazak iz jedne aplikacije u drugu zdesna nalijevo
Alt + Insert
Kruženje po programima redoslijedom kojim su pokrenuti
Alt + Home
Prikaz izbornika Start.
Ctrl + Alt + Break
Prebacivanje između prozora i prikaza preko cijelog zaslona 
Ctrl + Alt + End
Prikaz dijaloškog okvira Sigurnost sustava Windows
Alt + Delete
Prikaz sistemskog izbornika.
Ctrl + Alt + znak minus (-) na numeričkom dijelu tipkovnice
Smještanje kopije aktivnog prozora unutar klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ima istu funkciju kao pritisak na tipke Alt + PrtScn na lokalnom računalu)
Ctrl + Alt + znak plus (+) na numeričkom dijelu tipkovnice
Smještanje kopije cijele površine prozora klijenta u međuspremnik terminalskog poslužitelja (ima istu funkciju kao pritisak na tipku PrtScn na lokalnom računalu).
Ctrl + Alt + strelica desno
Prebacivanje s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (primjerice na gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.
Ctrl + Alt + strelica lijevo
Prebacivanje s kontrola udaljene radne površine na kontrolu u glavnom programu (primjerice na gumb ili tekstni okvir). Taj je prečac koristan kada su kontrole udaljene radne površine ugrađene u drugi (glavni) program.Tipkovni prečaci za Bojanje

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s programom Bojanje.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + N
Stvaranje nove slike
Ctrl + O
Otvaranje postojeće slike
Ctrl + S
Spremanje promjena na slici
F12
Spremanje slike kao nove datoteke
Ctrl + P
Ispis slike
Alt + F4
Zatvaranje slike i njezina prozora u programu Bojanje
Ctrl + Z
Poništavanje promjene
Ctrl + Y
Ponavljanje poništene promjene
Ctrl + A
Odabir cijele slike
Ctrl + X
Izrezivanje odabira
Ctrl + C
Kopiranje odabira u međuspremnik
Ctrl + V
Lijepljenje odabira u međuspremnik
Strelica desno
Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel udesno
Strelica lijevo
Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel ulijevo
Strelica dolje
Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema dolje
Strelica gore
Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema gore
Esc
Poništavanje odabira
Delete
Brisanje odabira
Ctrl + B
Podebljavanje odabranog teksta
Ctrl + +
Povećavanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel
Ctrl + -
Smanjivanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel
Ctrl + U
Podcrtavanje odabranog teksta
Ctrl + E
Otvaranje dijaloškog okvira Svojstva
Ctrl + W
Otvaranje dijaloškog okvira Promjena veličine i ukošenje
Ctrl + Page Up
Povećavanje
Ctrl + Page Down
Smanjivanje
F11
Prikaz slike preko cijelog zaslona
Ctrl + R
Prikazivanje ili sakrivanje ravnala
Ctrl + G
Prikazivanje ili sakrivanje crta rešetke
 F10 ili Alt Prikaz savjeta za tipke
 Shift + F10 Prikazivanje trenutnog izborničkog prečaca
 F1 Otvaranje pomoći za Bojanje


Tipkovni prečaci za WordPad

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad s programom WordPad.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + N
Stvaranje novog dokumenta
Ctrl + O
Otvaranje postojećeg dokumenta
Ctrl + S
Spremanje promjena u dokumentu
F12
Spremanje dokumenta kao nove datoteke
Ctrl + P
Ispis dokumenta
Alt + F4
Zatvaranje programa WordPad
Ctrl + Z
Poništavanje promjene
Ctrl + Y
Ponavljanje poništene promjene
Ctrl + A
Odabir cijelog dokumenta
Ctrl + X
Izrezivanje odabira
Ctrl + C
Kopiranje odabira u međuspremnik
Ctrl + V
Lijepljenje odabira u međuspremnik
Ctrl + B
Podebljavanje odabranog teksta
Ctrl + I
Primjena kurziva na odabrani tekst
Ctrl + U
Podcrtavanje odabranog teksta
Ctrl + =
Pretvaranje odabranog teksta u indeks
Ctrl + Shift + =
Pretvaranje odabranog teksta u eksponent
Ctrl + L
Poravnavanje teksta ulijevo
Ctrl + E
Poravnavanje teksta po sredini
Ctrl + R
Poravnavanje teksta udesno
Ctrl + J
Obostrano poravnavanje teksta
Ctrl + 1
Postavljanje jednostrukog proreda
Ctrl + 2
Postavljanje dvostrukog proreda
Ctrl + 5
Postavljanje proreda na 1,5
Ctrl + Shift + >
Povećavanje veličine fonta
Ctrl + Shift + <
Smanjivanje veličine fonta
Ctrl + Shift + A
Mijenjanje slova u velika
Ctrl + Shift + L
Promjena stila grafičke oznake
Ctrl + D
Umetanje crteža iz programa Microsoft Bojanje
Ctrl + F
Pronalaženje teksta u dokumentu
F3
Pronalaženje sljedeće instance teksta u dijaloškom okviru Traži
Ctrl + H
Zamjena teksta u dokumentu
 Ctrl + strelica lijevo Premještanje kursora jednu riječ ulijevo
 Ctrl + strelica desno Premještanje kursora jednu riječ udesno
 Ctrl + strelica gore Premještanje kursora u redak ispod trenutnog
 Ctrl + strelica dolje Premještanje kursora u redak ispod trenutnog
 Ctrl + Home Pomicanje na početak dokumenta
 Ctrl + End Pomicanje na kraj dokumenta
 Ctrl + Page Up Pomicanje za jednu stranicu prema gore
 Ctrl + Page Down Pomicanje za jednu stranicu prema dolje
 Ctrl + Delete Brisanje sljedeće riječi
 F10 Prikaz savjeta za tipke
 Shift + F10 Prikazivanje trenutnog izborničkog prečaca
 F1 Otvaranje pomoći za WordPad


Tipkovni prečaci za kalkulator

Sljedeća tablica sadrži tipkovne prečace za rad s kalkulatorom.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Alt + 1
Prebacivanje na standardni način
Alt + 2
Prebacivanje na znanstveni način
Alt + 3
Prebacivanje na programerski način
Alt + 4
Prebacivanje na statistički način
Ctrl + E
Otvaranje izračuna datuma
Ctrl + H
Uključivanje i isključivanje povijesti izračuna
Ctrl + U
Otvaranje pretvorbe jedinica
Alt + C
Izračunavanje ili rješavanje izračuna datuma i radnih listova
F1
Otvaranje pomoći za kalkulator
Ctrl + Q
Pritisak gumba M-
Ctrl + P
Pritisak gumba M+
Ctrl + M
Pritisak gumba MS
Ctrl + R
Pritisak gumba MR
Ctrl + L
Pritisak gumba MC
%
Pritisak gumba %
F9
Pritisak gumba +/–
/
Pritisak gumba /
*
Pritisak gumba *
+
Pritisak gumba +
-
Pritisak gumba
R
Pritisak gumba 1/x
@
Pritisak gumba za kvadratni korijen
0 – 9
Pritisak gumba s brojem (0 – 9)
=
Pritisak gumba =
.
Pritisak gumba . (decimalna točka)
Backspace
Pritisak gumba Backspace
Esc
Pritisak gumba C
Del
Pritisak gumba CE
Ctrl + Shift + D
Brisanje povijesti izračuna
F2
Uređivanje povijesti izračuna
Tipka sa strelicom gore
Pomicanje prema gore u povijesti izračuna
Tipka sa strelicom dolje
Pomicanje prema dolje u povijesti izračuna
Esc
Poništavanje uređivanja u povijesti izračuna
Enter
Ponovni izračun povijesti nakon uređivanja
F3
Odabir stupnjeva u znanstvenom načinu
F4
Odabir radijana u znanstvenom načinu
F5
Odabir grada u znanstvenom načinu
I
Pritisak gumba Inv u znanstvenom načinu
D
Pritisak gumba Mod u znanstvenom načinu
Ctrl + S
Pritisak gumba sinh u znanstvenom načinu
Ctrl + O
Pritisak gumba cosh u znanstvenom načinu
Ctrl + T
Pritisak gumba tanh u znanstvenom načinu
(
Pritisak gumba ( u znanstvenom načinu
)
Pritisak gumba ) u znanstvenom načinu
 N Pritisak gumba ln u znanstvenom načinu
 ; Pritisak gumba Int u znanstvenom načinu
 S Pritisak gumba sin u znanstvenom načinu
 O Pritisak gumba cos u znanstvenom načinu
 T Pritisak gumba tan u znanstvenom načinu
 M Pritisak gumba dms u znanstvenom načinu
 P Pritisak gumba pi u znanstvenom načinu
 V Pritisak gumba F-E u znanstvenom načinu
 X Pritisak gumba Exp u znanstvenom načinu
 Q Pritisak gumba x^2 u znanstvenom načinu
 Y Pritisak gumba x^y u znanstvenom načinu
 # Pritisak gumba x^3 u znanstvenom načinu
 L Pritisak gumba log u znanstvenom načinu
 ! Pritisak gumba n! u znanstvenom načinu
 Ctrl + Y Pritisak gumba y√x u znanstvenom načinu
 Ctrl + B Pritisak gumba 3√x u znanstvenom načinu
 Ctrl + G Pritisak gumba 10x u znanstvenom načinu
 F5 Odabir mogućnosti Hex u programerskom načinu
 F6 Odabir mogućnosti Dec u programerskom načinu
 F7 Odabir mogućnosti Oct u programerskom načinu
 F8 Odabir mogućnosti Bin u programerskom načinu
 F12 Odabir mogućnosti Qword u programerskom načinu
 F2Odabir mogućnosti Dword u programerskom načinu 
 F3 Odabir mogućnosti Word u programerskom načinu
 F4 Odabir mogućnosti Byte u programerskom načinu
 K Pritisak gumba RoR u programerskom načinu
 J Pritisak gumba RoL u programerskom načinu
 < Pritisak gumba Lsh u programerskom načinu
 > Pritisak gumba Rsh u programerskom načinu
 % Pritisak gumba Mod u programerskom načinu
 (Pritisak gumba ( u programerskom načinu
 Pritisak gumba ) u programerskom načinu
 | Pritisak gumba Or u programerskom načinu
 ^ Pritisak gumba Xor u programerskom načinu
 ~ Pritisak gumba Not u programerskom načinu
 & Pritisak gumba And u programerskom načinu
 A – FPritisak gumba AF u programerskom načinu
 Razmaknica Promjena vrijednosti bita u programerskom načinu
 A Pritisak gumba Average u statističkom načinu
 Ctrl + A Pritisak gumba Average Sq u statističkom načinu
 S  Pritisak gumba Sum u statističkom načinu
Ctrl + S  Pritisak gumba Sum Sq u statističkom načinu
 T  Pritisak gumba S.D. u statističkom načinu
 Ctrl + T  Pritisak gumba Inv S.D. u statističkom načinu
 D Pritisak gumba CAD u statističkom načinu


Tipkovni prečaci za Windows Journal

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad s programom Windows Journal.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + N
Započinjanje nove bilješke
Ctrl + O
Otvaranje nedavno korištene bilješke
Ctrl + S
Spremanje promjena u bilješci
Ctrl + Shift + V
Premještanje bilješke u određenu mapu
Ctrl + P
Ispis bilješke
Alt + F4
Zatvaranje bilješke i njezina prozora u programu Journal
Ctrl + Z
Poništavanje promjene
Ctrl + Y
Ponavljanje poništene promjene
Ctrl + A
Odabir svih stavki na stranici
Ctrl + X
Izrezivanje odabira
Ctrl + C
Kopiranje odabira u međuspremnik
 Ctrl + V Lijepljenje odabira u međuspremnik
 Esc Poništavanje odabira
 Delete Brisanje odabira
 Ctrl + F Pokretanje osnovnog pretraživanja
 Ctrl + G Prelazak na određenu stranicu
 F5 Prikaz rezultata pretraživanja
 F5 Osvježavanje popisa bilješki
 F6 Prebacivanje s popisa bilješki na bilješku i obratno
 Ctrl + Shift + C Prikaz izborničkog prečaca za zaglavlja stupaca na popisu bilješki
F11  Prikaz bilješke preko cijelog zaslona
 F1 Otvaranje pomoći za Journal


Tipkovni prečaci za preglednik pomoći za Windows

U sljedećoj su tablici navedeni tipkovni prečaci za rad s preglednikom pomoći.

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Alt + C
Prikaz sadržaja
Alt + N
Prikaz izbornika Postavke veze
F10
Prikaz izbornika Mogućnosti
Alt + strelica lijevo
Vraćanje na prethodnu pogledanu temu
Alt + strelica desno
Prelazak na sljedeću (već pogledanu) temu
Alt + A
Prikaz stranice službe za korisnike
Alt + Home
Prikaz početne stranice pomoći i podrške
Home
Prelazak na početak teme
End
Prelazak na kraj teme
Ctrl + F
Pretraživanje trenutne teme
Ctrl + P
Ispis teme
 F3 Premještanje kursora u okvir za pretraživanje

Dodatni tipkovni prečaci

Svojstva

ID članka: 12445 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 4

Povratne informacije