Tipkovni prečaci u sustavu Windows

Windows 10

Tipkovni prečaci tipke su ili kombinacije tipki koje omogućuju drugi način da učinite nešto što obično izvodite mišom.

Kopiranje, lijepljenje i drugi općeniti tipkovni prečaci

Tipka koju je potrebno pritisnuti
Željena radnja
Ctrl + XIzrezivanje odabrane stavke
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)
Kopiranje odabrane stavke
Ctrl + V (ili Shift + Insert)
Lijepljenje odabrane stavke
Ctrl + ZPoništavanje akcije
Alt + TabPrijelaz iz jedne otvorene aplikacije u drugu
Alt + F4Zatvaranje aktivne stavke ili izlazak iz aktivne aplikacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + LZaključavanje PC-ja
Tipka s logotipom sustava Windows  + DPrikazivanje i sakrivanje radne površine
F2Preimenovanje odabrane stavke
F3Traženje datoteke ili mape u eksploreru za datoteke
F4Prikaz popisa adresne trake u eksploreru za datoteke
F5Osvježavanje aktivnog prozora
F6Kruženje po elementima zaslona u prozoru ili na radnoj površini
F10Aktiviranje trake izbornika u aktivnoj aplikaciji
ALT + F8Prikaz lozinke na zaslonu za prijavu
Alt + EscKruženje po stavkama redoslijedom kojim su otvarane
Alt + podcrtano slovoAktiviranje naredbe za to slovo
Alt + EnterPrikaz svojstava odabrane stavke
Alt + razmaknicaOtvaranje izborničkog prečaca za aktivni prozor
Alt + strelica lijevoPovratak
Alt + strelica desnoNaprijed
Alt + Page UpPomicanje za jedan zaslon prema gore
Alt + Page DownPomicanje za jedan zaslon prema dolje
Ctrl + F4Zatvaranje aktivnog dokumenta (u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog zaslona i omogućuju da istodobno bude otvoreno više dokumenata)
Ctrl + AOdabir svih stavki u dokumentu ili prozoru
Ctrl + D (ili Delete)Brisanje odabrane stavke i njezino premještanje u koš za smeće
Ctrl + R (ili F5)Osvježavanje aktivnog prozora
Ctrl + YPonavljanje poništene akcije
Ctrl + strelica udesnoPremještanje pokazivača na početak sljedeće riječi
Ctrl + strelica lijevoPremještanje pokazivača na početak prethodne riječi
Ctrl + strelica doljePremještanje pokazivača na početak sljedećeg odlomka
Ctrl + strelica gorePremještanje pokazivača na početak prethodnog odlomka
Ctrl + Alt + TabPrelazak s jedne na drugu otvorenu aplikaciju pomoću tipki sa strelicama
Ctrl + Alt + Shift + tipke sa strelicamaPremještanje grupe ili pločice u fokusu na izborniku Start u navedenom smjeru
Ctrl + tipka sa strelicom (za pomicanje stavke) + razmaknicaOdabir više pojedinačnih stavki u prozoru ili na radnoj površini
Ctrl + Shift + bilo koja tipka sa strelicomOdabir bloka teksta
Ctrl + EscOtvaranje izbornika Start
Ctrl + Shift + EscOtvaranje upravitelja zadataka
Ctrl + ShiftPromjena rasporeda tipkovnice kada je dostupno više rasporeda
Ctrl + razmaknicaUključivanje i isključivanje uređivača načina unosa za kineski
Shift + F10Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku
Shift + bilo koja tipka sa strelicomOdabir više stavki u prozoru ili na radnoj površini, ili pak odabir teksta unutar dokumenta
Shift + DeleteBrisanje odabrane stavke bez premještanja u koš za smeće
Strelica desnoOtvaranje sljedećeg izbornika zdesna ili otvaranje podizbornika
Strelica lijevoOtvaranje sljedećeg izbornika slijeva ili zatvaranje podizbornika
EscPrekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega


Tipkovni prečaci s tipkom s logotipom sustava Windows

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows Otvaranje i zatvaranje izbornika Start
Tipka s logotipom sustava Windows  + AOtvaranje akcijskog centra
Tipka s logotipom sustava Windows  + B
Postavljanje fokusa u područje obavijesti
Tipka s logotipom sustava Windows   + Shift + COtvaranje značajke Cortana u načinu rada za slušanje

Napomena: Cortana je dostupna samo u nekim državama/regijama, a neke značajke Cortane nisu dostupne svugdje. Ako Cortana nije dostupna ili je isključena, i dalje možete koristiti pretraživanje.
Tipka s logotipom sustava Windows  + DPrikazivanje i sakrivanje radne površine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + DPrikazivanje i sakrivanje datuma i vremena na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + EOtvaranje eksplorera za datoteke
Tipka s logotipom sustava Windows  + FOtvaranje centra za povratne informacije
Tipka s logotipom sustava Windows  + GOtvaranje trake igre dok je otvorena neka igra
Tipka s logotipom sustava Windows  + HOtvaranje gumbića za zajedničko korištenje
Tipka s logotipom sustava Windows  + IOtvaranje postavki
Tipka s logotipom sustava Windows  + J Postavljanje fokusa na savjet za Windows kada je dostupan.

Kada se pojavi savjet za Windows, postavlja fokus na savjet.  Ponovnim pritiskom na tipkovne prečace postavlja se fokus na element na zaslonu za koji je savjet za Windows vezan.
Tipka s logotipom sustava Windows  + KOtvaranje brze akcije povezivanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + LZaključavanje PC-ja ili promjena računa
Tipka s logotipom sustava Windows  + MMinimiziranje svih prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + OZaključavanje usmjerenja uređaja
Tipka s logotipom sustava Windows  + POdabir prezentacijskog načina prikaza
Tipka s logotipom sustava Windows  + ROtvaranje dijaloškog okvira Pokreni
Tipka s logotipom sustava Windows  + SOtvaranje značajke pretraživanja
Tipka s logotipom sustava Windows  + TKruženje po aplikacijama na programskoj traci
Tipka s logotipom sustava Windows  + UOtvaranje centra za olakšani pristup
Tipka s logotipom sustava Windows  + VKruženje po obavijestima
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + VKruženje po obavijestima u suprotnom smjeru
Tipka s logotipom sustava Windows  + XOtvaranje izbornika Brza veza
Tipka s logotipom sustava Windows  + ZPrikaz naredbi koje su u aplikaciji dostupne dok je prikazana preko cijelog zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + zarez (,)Privremeni pogled na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + PausePrikaz dijaloškog okvira Svojstva sustava
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + FTraženje PC-ja (ako ste u mreži)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + MVraćanje minimiziranih prozora na radnu površinu
Tipka s logotipom sustava Windows  + brojOtvaranje radne površine i pokretanje aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem. Ako je aplikacija već pokrenuta, prebacivanje na tu aplikaciju.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + brojOtvaranje radne površine i pokretanje nove instance aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + brojOtvaranje radne površine i prebacivanje na zadnji aktivni prozor aplikacije prikvačene na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + brojOtvaranje radne površine i popisa prečaca za aplikaciju prikvačenu na programsku traku pod tim brojem
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Shift + brojOtvaranje radne površine i nove instance aplikacije koja se nalazi na tom mjestu programske trake – i to kao administrator.
Tipka s logotipom sustava Windows  + tabulatorOtvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica goreMaksimiziranje prozora
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica doljeUklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica lijevoMaksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + strelica desnoMaksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona
Tipka s logotipom sustava Windows  + HomeMinimiziranje svih prozora na radnoj površini osim aktivnog (vraćanje svih prozora kada se pritisne drugi put)
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica goreRastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna prozora.
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica doljeVraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine
Tipka s logotipom sustava Windows  + Shift + strelica lijevo ili strelica desnoPremještanje aplikacije ili prozora na radnoj površini s jednog monitora na drugi
Tipka s logotipom sustava Windows  + razmaknicaPrebacivanje na drugi jezik unosa i raspored tipkovnice
Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + razmaknicaVraćanje na prethodno odabrani unos
Tipka s logotipom sustava Windows  + EnterOtvaranje pripovjedača
Tipka s logotipom sustava Windows  + kosa crta (/)Pokretanje pretvorbe načina unosa
Tipka s logotipom sustava Windows  + plus (+) ili minus (-)Povećavanje ili smanjivanje prikaza pomoću povećala
Tipka s logotipom sustava Windows  + EscIzlazak iz povećala


Tipkovni prečaci za naredbeni redak

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Ctrl + C (ili Ctrl + Insert)Kopiranje odabranog teksta
Ctrl + V (ili Shift + Insert)Lijepljenje odabranog teksta
Ctrl + MAktiviranje načina rada za označavanje
Alt + tipka za odabirPočetak odabira u načinu blokova
Tipke sa strelicamaPremještanje pokazivača u navedenom smjeru
Page upPremještanje pokazivača prema gore za jednu stranicu
Page downPremještanje pokazivača prema dolje za jednu stranicu
Ctrl + Home (način rada za označavanje)Premještanje pokazivača na početak međuspremnika
Ctrl + End (način rada za označavanje)Premještanje pokazivača na kraj međuspremnika
Ctrl + strelica gorePremještanje za jedan redak prema gore u povijesti rezultata
Ctrl + strelica doljePremještanje za jedan redak prema dolje u povijesti rezultata
Ctrl + Home (kretanje po povijesti)Premještanje prikaza na vrh međuspremnika ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova lijevo od pokazivača u naredbenom retku.
Ctrl + End (kretanje po povijesti)Premještanje prikaza na naredbeni redak ako je naredbeni redak prazan. U suprotnom brisanje svih znakova desno od pokazivača u naredbenom retku.


Tipkovni prečaci za dijaloške okvire

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
F4Prikaz stavki na aktivnom popisu
Ctrl + TabKretanje unaprijed po karticama
Ctrl + Shift + TabKretanje unatrag po karticama
Ctrl + broj (broj od 1 do 9)Prelazak na n-tu karticu
TabKretanje prema naprijed po mogućnostima
Shift + TabKretanje unatrag po mogućnostima
Alt + podcrtano slovoIzvršavanje naredbe (ili odabir mogućnosti) koja se koristi uz to slovo
RazmaknicaPotvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira ako je aktivna mogućnost potvrdni okvir
BackspaceOtvaranje mape koja se nalazi jednu razinu više ako je mapa odabrana u dijaloškom okviru Spremanje u obliku ili Otvaranje
Tipke sa strelicamaOdabir gumba ako je aktivna mogućnost grupa gumba mogućnosti


Tipkovni prečaci u eksploreru za datoteke

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Alt + DOdabir adresne trake
Ctrl + EOdabir okvira za pretraživanje
Ctrl + FOdabir okvira za pretraživanje
Ctrl + NOtvaranje novog prozora
Ctrl + WZatvaranje aktivnog prozora
Ctrl + kotačić za pomicanje na mišuPromjena veličine i izgleda ikona datoteka i mapa
Ctrl + Shift + EPrikaz svih mapa iznad odabrane
Ctrl + Shift + NStvaranje nove mape
Num Lock + zvjezdica (*)Prikaz svih podmapa ispod odabrane
Num Lock + plus (+)Prikaz sadržaja odabrane mape
Num Lock + minus (-)Sažimanje odabrane mape
Alt + PPrikaz okna pretpregleda
Alt + EnterOtvaranje dijaloškog okvira Svojstva za odabranu stavku
Alt + strelica udesnoPrikaz sljedeće mape
Alt + strelica gorePrikaz mape u kojoj se trenutna mapa nalazi
Alt + strelica lijevoPrikaz prethodne mape
BackspacePrikaz prethodne mape
Strelica desnoPrikaz trenutnog odabira (ako je sažet) ili odabir prve podmape
Strelica lijevoSažimanje trenutnog odabira (ako je proširen) ili odabir nadređene mape
EndPrikaz dna aktivnog prozora
HomePrikaz vrha aktivnog prozora
F11Maksimiziranje ili minimiziranje aktivnog prozora


Tipkovni prečaci za virtualnu radnu površinu

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + TabOtvaranje prikaza zadatka
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + DDodavanje virtualne radne površine
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + strelica desno Prebacivanje s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu udesno
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + strelica lijevo Prebacivanje s jedne stvorene virtualne radne površine na drugu ulijevo
Tipka s logotipom sustava  + Ctrl + F4Zatvaranje virtualne radne površine koju koristite


Tipkovni prečaci za programsku traku

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Shift + klik na gumb programske trakeOtvaranje aplikacije ili brzo otvaranje još jedne instance aplikacije
Ctrl + Shift + klik na gumb programske trakeOtvaranje aplikacije kao administrator
Shift + klik desnom tipkom miša na gumb programske trakePrikaz izbornika prozora za aplikaciju
Shift + klik desnom tipkom miša na grupirani gumb programske trakePrikaz izbornika prozora za grupu
Ctrl + klik na grupirani gumb programske trakeKruženje po prozorima grupe


Tipkovni prečaci za postavke

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + I Otvaranje postavki
BackspacePovratak na početnu stranicu postavki
Pisanje po bilo kojoj stranici s okvirom za pretraživanjePostavke pretraživanja

Dodatni tipkovni prečaci


Svojstva

ID članka: 12445 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 4

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Povratne informacije