Az Excel 2010-es és újabb verzióiban e függvényeket olyan új függvények váltották fel, amelyek továbbfejlesztett pontosságot biztosítanak, és a használatukat jobban tükröző nevet kaptak. Továbbra is használhatja őket az Excel korábbi verzióival való kompatibilitás érdekében, de ha nincs szükség visszamenőleges kompatibilitásra, helyettük inkább az új függvények használata javasolt. Az új függvényekkel kapcsolatos további információkat lásd: Statisztikai függvények (segédlet) és Matematikai és trigonometriai függvények (segédlet) .

Excel 2007 használata esetén ezek a függvények a Képletek lapon a Statisztikai vagy a Mat. és trigonom. kategóriában találhatók.

Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a nevére az első oszlopban.

Függvény

Leírás

BÉTA.ELOSZLÁS függvény

A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

INVERZ.BÉTA függvény

Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BINOM.ELOSZLÁS függvény

A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

KHI.ELOSZLÁS függvény

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

INVERZ.KHI függvény

A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHI.PRÓBA függvény

Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

ÖSSZEFŰZ függvény

Két vagy több szöveges karakterláncot egyetlen karakterlánccá fűz össze.

MEGBÍZHATÓSÁG függvény

Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

KOVAR függvény

A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KRITBINOM függvény

Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

EXP.ELOSZLÁS függvény

Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS függvény

Az F-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.F függvény

Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

ELŐREJELZÉS függvény

Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Megjegyzés: Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltották az új előrejelzési függvények, de a korábbi verziókkal való kompatibilitás végett továbbra is használható.

PADLÓ függvény

Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

F.PRÓBA függvény

Az F-próba értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZLÁS függvény

A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.GAMMA függvény

A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény

A lognormális eloszlásfüggvény inverzének értékét számítja ki.

LOG.ELOSZLÁS függvény

A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

MÓDUSZ függvény

Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

NEGBINOM.ELOSZL függvény

A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZL függvény

A normális eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.NORM függvény

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

STNORMELOSZL függvény

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

INVERZ.STNORM függvény

A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

PERCENTILIS függvény

Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

SZÁZALÉKRANG függvény

Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

POISSON függvény

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

KVARTILIS függvény

Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

SORSZÁM függvény

Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

SZÓRÁS függvény

Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.

SZÓRÁSP függvény

Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

T.ELOSZLÁS függvény

A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

INVERZ.T függvény

A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

T.PRÓBA függvény

A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

VAR függvény

Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARP függvény

Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

WEIBULL függvény

A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

Z.PRÓBA függvény

Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×