Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ha a Microsoft- vagy Surface-egere vagy -billentyűzete nem működik, az egér párosításakor nem jelenik meg a rendelkezésre álló Bluetooth-eszközök listáján, vagy ha hibaüzenetet kap párosításkor, akkor az alábbi hibaelhárítási lépések segíthetnek.

Az alábbiakban a billentyűzet és az egér három csatlakoztatási típusát ismertetjük. Kövesse az egér és a billentyűzet csatlakoztatási típusára vonatkozó leírást.

 • A Bluetooth-billentyűzetek és -egerek beépített Bluetooth-kapcsolatot használnak a számítógépen. Ez a csatlakoztatási típus általában nem igényel további tartozékot vagy hardverkulcsot.

 • A vezetékes billentyűzetek és egerek USB-kábellel közvetlenül csatlakoznak a számítógéphez.

 • A vezeték nélküli billentyűzetek és egerek vezeték nélküli USB-hardverkulccsal csatlakoznak a számítógéphez.

Bármelyik kapcsolat használata

Az alábbi címsorokat választva további információkat jeleníthet meg:

A számítógép maximális teljesítményének biztosításához és a legújabb billentyűzet- és egérfejlesztések beszerzéséhez keressen frissítéseket a Start  > Gépház  > Frissítés és biztonság  > Windows Update részen. Ha nincs Surface eszköze, akkor előfordulhat, hogy gyártóhoz kell fordulnia, hogy meggyőződjön számítógépe naprakészségéről.

A főkapcsolóval kapcsolja ki, majd ismét be az egeret vagy a billentyűzetet. Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, előfordulhat, hogy lemerült az akkumulátor, ezért ki kell cserélnie vagy fel kell töltenie.

 • Zárja be az összes megnyitott alkalmazást. Ha a teljesítmény javul, a megnyitott alkalmazások száma befolyásolhatja a számítógép és az egér vagy a billentyűzet kapcsolatát.

 • Ellenőrizze a jelzett akkumulátorszintet. Bluetooth-kapcsolatok esetén válassza a Start  > Gépház  > Eszközök  > Bluetooth- és egyéb eszközök lehetőséget. Vezeték nélküli kapcsolatok esetén cserélje ki az akkumulátorokat.

 • Indítsa újra a számítógépet. Ezzel a rendszer frissíti az illesztőprogramokat, ha nemrégiben történt frissítés.

 • Az egérmutató beállításainak módosítása. Válassza a Start  > Gépház  > Eszközök  > Egér > Egér további beállításai > Egérmutató beállításai elemet, és módosítsa az egérmutató sebességét.

A beállításokat módosíthatja a bal, jobb és középső gombos kattintással elérhető beállításoknál, a billentyűbeállításoknál és -konfigurációknál, valamint a görgetési megoldásoknál. Válassza a Start   > Gépház   > Eszközök  > Egér  elemet az alapvető módosítások elvégzéséhez.

További testreszabások a Mouse and Keyboard Center segítségével

Válassza a Start   > Gépház   >Idő és nyelv > Régió és nyelv elemet. Gondoskodjon arról, hogy a billentyűzet nyelve (a beviteli nyelv) megegyezzen a számítógépen használt nyelvvel (a megjelenítési nyelvvel). Nyelvek listájának ellenőrzése 
Szövegbeviteli nyelv hozzáadása vagy a megjelenítési nyelv módosítása

Ez azt jelentheti, hogy a PC nem rendelkezik a legújabb frissítésekkel. A számítógép maximális teljesítményének biztosításához és a legújabb billentyűzet- és egérfejlesztések beszerzéséhez keressen frissítéseket a Start  > Gépház  > Frissítés és biztonság  > Windows Update részen. Ha nincs Surface eszköze, akkor előfordulhat, hogy gyártóhoz kell fordulnia, hogy meggyőződjön számítógépe naprakészségéről.

Ha a billentyűzet hangerőszabályzó gombjai nem működnek, akkor ellenőrizze a számítógépen, hogy a Külső kezelőeszközök szolgáltatás Automatikus indításúra van-e állítva.

 1. A tálcán levő keresőmezőbe írja be a szolgáltatások kifejezést, majd válassza ki a találatok közül.  

 2. A Szolgáltatások párbeszédpanelen keresse meg a Külső kezelőeszközök szolgáltatás lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy az állapot beállítása: Fut. Ha nem fut, válassza A szolgáltatás indítása lehetőséget.

 3. Kattintson a jobb gombbal a Külső kezelőeszközök szolgáltatás lehetőségre (vagy tartsa lenyomva), és válassza a Tulajdonságok menüpontot.

 4. Az Általános lap, Indítástípusa területén válassza ki az Automatikus elemet, majd kattintson az OK gombra.

Amikor elforgatom a görgetőkereket, néha eltűnik az ablak.

Az egér görgetőkerekét használhatja görgetésre, de használhatja gombként is. A kerék lenyomása másik nyitott programra vált az asztalon. Néha görgetés közben előfordulhat, hogy véletlenül megnyomja a kereket, és akaratlanul egy másik nyitott programra vált. Ezért tűnhet úgy, hogy az aktív ablak eltűnik, bár valójában továbbra is meg van nyitva az asztalon. Ha vissza szeretne térni az előző ablakhoz, addig nyomja le a kereket, amíg az ablak újra meg nem jelenik, vagy a Windows tálca segítségével váltson a kívánt ablakra.

A probléma megoldásához görgetés közben ne nyomja le a kereket.

Ki is kapcsolhatja a kerék gombját, ha a kereket csak görgetésre használja. Ehhez és az alábbiakban felsorolt további hibaelhárítási lépések követéséhez először keresse fel a Microsoft Mouse and Keyboard Centert, válassza ki a használni kívánt letöltési verziót, és kövesse az utasításokat a telepítéshez.

A kerék gombjának kikapcsolása

 1. Indítsa el a Microsoft Mouse and Keyboard Center szoftvert, és kattintson a Wheel (Görgetőkerék) lehetőségre.

 2. Válassza a Disable this button (A gomb letiltása) lehetőséget.

Ha elforgatom a görgetőkereket, nem történik semmi.

Ha a görgetőkerék egy programban sem működik, amelyben meg van nyitva egy görgethető dokumentum (például Microsoft Edge), ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a kerék használata.

 1. Indítsa el a Microsoft Mouse and Keyboard Center szoftvert, és kattintson a Wheel (Görgetőkerék) lehetőségre.

 2. Győződjön meg róla, hogy a Vertical Scrolling (Függőleges görgetés) jelölőnégyzet be van jelölve.

Megjegyzés: Ha a görgetés bizonyos programokban (például Microsoft Wordben vagy a Microsoft Edge-ben) működik, de más programokban nem, akkor előfordulhat, hogy ezek az egyéb programok nem támogatják az egér görgetőkerekét. 

Görgetéssel kapcsolatos problémáim vannak, de csak egyes alkalmazásokban

 1. A Microsoft Mouse and Keyboard Centerben, jelölje ki az eszközét, majd válassza a Basic settings (Alapbeállítások) lehetőséget.

 2. A használt egér típusától függően kattintson a Wheel (Görgetőkerék) vagy a Touch Strip (Érintősáv) lehetőségre.

 3. Kattintson az Identify programs that don’t scroll correctly (Programok azonosítása, amelyek nem görgetnek megfelelően) lehetőségre, majd válasszon a listában megjelenő programok közül. Több programot is kiválaszthat.

 4. Ha a kívánt program nincs a listában, görgessen a lista aljára, és kattintson a Manually add a program (Program hozzáadása kézzel) lehetőségre.

 5. Az Add Program (Program hozzáadása) párbeszédpanelen keresse ki a kívánt programot, majd kattintson az Open (Megnyitás) lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a programot ezzel felvette a listára, és belekerült a görgetéstámogatási listába.

 6. A Back (Vissza) gombra kattintva térjen vissza az előző képernyőre.

Bluetooth-kapcsolat használata

Az alábbi címsorokat választva további információkat jeleníthet meg:

 1. 5–7 másodpercig tartsa lenyomva a párosítási gombot az egéren vagy a billentyűzeten, majd engedje el. A lámpa villogni fog, jelezve, hogy az egér észlelhető. A párosítási gomb általában az egér alján található.

 2. Válassza ki számítógépén a Start  > Gépház  > Eszközök > Bluetooth- és egyéb eszközök lehetőséget.

 3. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, majd válassza a Bluetooth- vagy más eszköz hozzáadása > Bluetooth elemet.  Válassza ki az egeret vagy a billentyűzetet az eszközök listájából. Kövesse az esetleges további utasításokat, majd válassza a Kész lehetőséget.

Még mindig nem működik? Akkor tegye a következőket.

 • Indítsa el a Bluetooth hibaelhárítót: Válassza a Start  > Gépház  > Frissítés és biztonság  > Hibaelhárítás > További hibaelhárítók lehetőséget. Az Egyéb problémák keresése és javítása területen válassza a Bluetooth > A hibaelhárító futtatása elemet, és kövesse az utasításokat.

 • Ellenőrizze, hogy a számítógép kompatibilis-e a Bluetooth 4.0 (LE) technológiával: A legtöbb Microsoft vagy Surface Bluetooth-egér és -billentyűzet esetén a PC-nek Bluetooth 4.0 vagy újabb technológiával, valamint a Windows 10 teljes verziójával kell rendelkeznie. További információ: Milyen Bluetooth-verzió van a PC-men?

 • Ellenőrizze, hogy az egér vagy a billentyűzet áram alatt van-e: 5–7 másodpercig tartsa nyomva a párosítási gombot az egéren vagy a billentyűzeten, majd engedje el. Ha a lámpa villog, az egér áram alatt van. Ha a lámpa nem kapcsol be, ellenőrizze vagy cserélje ki az akkumulátorokat.

 • Kapcsolja be és ki a repülési üzemmódot: Hagyja bekapcsolva 10–15 másodpercig, majd kapcsolja ki ismét. Ismerje meg a repülési üzemmód be- és kikapcsolásának módját  

 • Kapcsolja ki a PC-hez csatlakoztatott egyéb Bluetooth-eszközöket:Majd nézze meg, hogy működik-e az egér és a billentyűzet – egyszerre túl sok csatlakoztatott Bluetooth-eszköz zavarhatja a PC és az egér vagy a billentyűzet kapcsolatát.

 • Távolítsa el az egeret vagy a billentyűzetet a PC-ről, majd párosítsa újból: Az eltávolításhoz és az ismételt párosításhoz meg kell keresnie az egér nevét a Bluetooth-eszközök listáján.

 • Ellenőrizze vagy cserélje ki az akkumulátorokat: Nyissa ki az egér vagy a billentyűzet akkumulátorrekeszét, és ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e elhelyezve, majd hogy működnek-e. Ha nem, próbálja meg újakra cserélni az akkumulátorokat.

  Megjegyzés: Néhány eszköz újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az egérhez vagy a billentyűzethez tartozó USB-kábellel töltse fel azokat.

 • Ellenőrizze, hogy másik PC-n működik-e az egér vagy a billentyűzet: Ha igen, valószínűleg probléma van a PC-vel.

A Windows 10 Bluetooth-problémáinak javítása

Ez azt jelenti, hogy az egér vagy a billentyűzet már párosítva van egy hatótávolságon belüli PC-hez.

A probléma megoldásához keresse meg azt a PC-t, amelyhez az eszköz csatlakoztatva van, és távolítsa el arról. Az eltávolításhoz és az ismételt párosításhoz meg kell keresnie az egér nevét a Bluetooth-eszközök listáján.

Térjen vissza ahhoz a PC-hez, amelyhez párosítani kívánja az egeret, és párosítsa újból.

Az elemek kímélése érdekében a Bluetooth-eszközök 8-10 perc inaktivitás után hibernált állapotba kapcsolnak. Ha a hibernációs periódust követően újra használni kezdi a Bluetooth-egeret, néhány másodpercig is eltarthat, amíg újra csatlakozik. Ennek eredményeként némi késést érezhet az egér megmozgatása és a képernyőn érkező válasz között.

Vezetékes kapcsolat vagy vezeték nélküli USB-hardverkulcs használata

Az alábbi címsorokat választva további információkat jeleníthet meg:

Nyissa ki az egér vagy a billentyűzet akkumulátorrekeszét, és ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e elhelyezve, majd hogy működnek-e. Ha nem, próbálja meg újakra cserélni az akkumulátorokat. 

Megjegyzés: Az újratölthető akkumulátorral rendelkező eszközök esetén a feltöltéshez használja az egérhez vagy a billentyűzethez tartozó USB-kábelt.

Húzza ki, majd csatlakoztassa újra. Ha több USB-port is van, csatlakoztassa egy másik USB-porthoz ugyanazon a számítógépen. Ha az USB-csatlakozó vagy vezeték nélküli USB-hardverkulcs csatlakozik egy USB-hubhoz:

 1. Csatlakoztassa a hubot másik USB-porthoz ugyanazon a számítógépen.

 2. Ellenőrizze, hogy olyan tápellátással rendelkező hubot használ-e, amely alkalmas a nagy energiafelvételű USB-eszközökkel való használatra.

 3. Próbálja közvetlenül a számítógépen található USB-portok valamelyikéhez csatlakoztatni a hub helyett.

Ellenőrizze, hogy másik PC-n működik-e az egér vagy a billentyűzet. Ha igen, valószínűleg probléma van a PC-vel.

Ellenőrizze a vezeték nélküli USB-hardverkulcs elhelyezését. A vezeték nélküli USB-hardverkulcsot csatlakoztatni kell egy USB-porthoz, amely a legjobb vételt teszi lehetővé, és minimalizálja a távolságot a vezeték nélküli USB-hardverkulcs és a billentyűzet vagy az egér között. Ellenőrizze a közeli objektumokat is. Bizonyos vezeték nélküli és vezetékes objektumok interferenciát okozhatnak a vezeték nélküli eszközével.

Az adó-vevő interferenciájának elkerülése érdekében ne használja az eszközt olyan tárgyak közelében, mint például:

 • Vezeték nélküli hálózati eszközök

 • Vezeték nélküli vagy mobiltelefonok

 • Távirányítós játékok

 • Mikrohullámú sütők

 • A vezeték nélküli adó-vevő kábeleivel párhuzamosan futó kábelek

 • A készülékhez érő fémfelületek

 • Más vezeték nélküli mutatóeszközök és adó-vevők

Termékspecifikus problémák

Az alábbi címsorokat választva további információkat jeleníthet meg:

A probléma megoldásához először állapítsa meg, hogy a belső vezérlőprogram melyik verziója van telepítve a billentyűzeten. Ehhez telepítse és futtassa a Mouse and Keyboard Center szoftvert. A Mouse and Keyboard Center támogatási menüben válassza az Eszközadatok lehetőséget. Keresse meg az Ergonómiai Microsoft-billentyűzetét tartalmazó listát, és keresse meg a listán a belső vezérlőprogram verzióját. Ezután kövesse az alábbi verzióhoz tartozó utasításokat.

Belső vezérlőprogram, 0106-os verzió

Tartsa meg a telepített Microsoft Mouse and Keyboard Centert. A 13-as vagy újabb verziójú Mouse and Keyboard Centerrel a belső vezérlőprogram automatikusan kijavítja a hibát és optimalizálja a billentyűzet teljesítményét.

Belső vezérlőprogram, 0100-as verzió

Amikor a számbillentyűzetet használja az ergonomikus Microsoft-billentyűzeten, előfordulhat, hogy angol beviteli módra kell váltania ahhoz, hogy a nyitó zárójel „(„, csukott zárójel „)“, valamint egyenlőségjel „=“ karakterek a beíráskor megjelenjenek a képernyőn. Ennek módja a következő:

 1. Válassza a Start  > Gépház > Idő és nyelv > Nyelv lehetőséget.

 2. Válassza a Nyelv hozzáadása lehetőséget.

 3. Adja meg az angol nyelvet, írja be az angol (Amerikai Egyesült Államok) szöveget, válassza a Tovább gombot, majd a Telepítés lehetőséget.

 4. Nyomja le a Windows billentyű  + szóközbillentyű kombinációt az angol (Amerikai Egyesült Államok) nyelvre váltáshoz.

 5. Használja szükség szerint számbillentyűzeten lévő billentyűket.

 6. A Windows billentyű  + szóközbillentyű kombinációt lenyomva váltson vissza a helyi nyelvre.

Kapcsolódó témakörök

Ujjlenyomat-olvasóval ellátott Microsoft Modern Keyboard beállítása

További segítségre van szüksége?

Bekapcsolódás a beszélgetésbe

KÉRDÉSFELTEVÉS A KÖZÖSSÉGNEK>

Támogatás kérése

KAPCSOLATFELVÉTEL >

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×