Numer ID artykułu: 958044 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie


Podczas instalowania aktualizacji za pomocą usługi Windows Update lub Microsoft Update może zostać zwrócony kod błędu 0x80070490, jeśli manifest CBS (Component-Based Servicing) jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, wykonaj podane czynności (odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego).
Metoda 1. Uruchomienie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu (Checksur.exe)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed

Windows 8

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby uruchomić Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. (W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij panel Wyszukiwanie).
 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg wiersz polecenia.
 3. Na liście wyników szybko przesuń w dół lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 4. W oknie Administrator: Wiersz polecenia wpisz poniższe polecenia dokładnie w podanej kolejności. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz Enter:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Aby zamknąć okno Administrator: Wiersz polecenia, wpisz ciąg Exit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Ponownie uruchom usługę Windows Update.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista i Windows Server 2008

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby uruchomić Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz i uruchom Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu. To narzędzie służy do przeprowadzenia jednorazowego skanowania w poszukiwaniu niespójności, które mogą uniemożliwiać wykonywanie operacji serwisowych w przyszłości.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i uruchamiania narzędzia Checksur.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 947821Opis Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 2. Ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Uwaga Po uruchomieniu tego narzędzia plik dziennika Checksur.log jest zapisany w następującej lokalizacji: %systemroot%\Logs\CBS

W domyślnej instalacji systemu Windows zmienna %systemroot% odpowiada katalogowi Windows.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu tą metodą, przejdź do metody 2.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Metoda 2. Wykonanie instalacji naprawczej systemu Windows
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista i Windows Server 2008

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed


Jeśli nie uda się rozwiązać problemu metodą 1, można wykonać instalację naprawczą systemu operacyjnego, aby przywrócić wersję systemu zainstalowaną z dysku DVD i zastąpić nią bieżącą wersję systemu Windows. Wymaga to też zainstalowania wszystkich aktualizacji, które nie są uwzględnione w instalacji na dysku DVD.

Uwaga Wykonanie instalacji naprawczej nie uszkodzi plików ani aplikacji zainstalowanych obecnie na komputerze.

Aby wykonać instalację naprawczą systemu Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
 2. Włóż dysk instalacyjny DVD systemu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 do stacji dysków DVD komputera.
 3. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.

  Uwaga Jeśli system Windows nie wykryje dysku DVD automatycznie, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start
   Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
   Przycisk Start
   , a następnie wpisz ciąg Dysk:\setup.exe w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

   UwagaDysk jest literą stacji dysków DVD komputera.
  2. Na liście Programy kliknij pozycję Setup.exe.
  3. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
 4. Kliknij pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane).
 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz klucz dysku CD.
 6. Na stronie Instalowanie systemu Windows wybierz system operacyjny na potrzeby uaktualnienia lub zainstalowania w miejscu.[Tutaj dodaj tekst]
 7. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 8. Na ekranie Jakiego typu instalację chcesz wykonać kliknij pozycję Uaktualnienie.
 9. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer, a następnie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows 2000, za pomocą Kontrolera plików systemu sprawdź, czy w systemie są obecne właściwe wersje plików systemowych. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER: cmd
 3. W wierszu polecenia wpisz ciąg sfc /scannow, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o dysk CD systemu Windows XP, włóż ten dysk CD do stacji dysków CD.
 4. Po zakończeniu działania Kontrolera plików systemu ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kontrolera plików systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 310747Opis Kontrolera plików systemu (Sfc.exe) w systemach Windows XP i Windows Server 2003 Jeśli nie uda się rozwiązać problemu za pomocą Kontrolera plików systemu, konieczne jest wykonanie instalacji naprawczej systemu Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu instalacji naprawczej systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 315341Jak wykonać uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
Po wykonaniu instalacji naprawczej należy ponownie spróbować zainstalować aktualizacje.

Uwaga Wykonanie instalacji naprawczej nie uszkodzi plików ani aplikacji zainstalowanych obecnie na komputerze.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z instalacją za pomocą usługi Windows Update w systemie Windows 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązywanie problemów z instalowaniem aktualizacji

Właściwości

Numer ID artykułu: 958044 - Ostatnia weryfikacja: 12 kwietnia 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Słowa kluczowe: 
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com