Paskutinį kartą atnaujinta: 2012 m. gegužės mėn.

Siekdami geriau suprasti duomenų rinkimo ir naudojimo praktiką, susijusią su konkrečiu „Microsoft Lync“ produktu, perskaitykite šį privatumo patvirtinimą ir visus taikomus papildymus.

Bendroji informacija

„Microsoft“ rūpinasi jūsų privatumo apsauga ir teikia efektyvią, galingą bei patogią programinę įrangą, atitinkančią jūsų darbo asmeniniu kompiuteriu lūkesčius. Šiame privatumo patvirtinime paaiškinama „Microsoft“ produktų, išvardytų šio dokumento skyriuje „Papildymai“, duomenų rinkimo ir naudojimo praktika. Pagrindinis dėmesys privatumo patvirtinime skiriamas funkcijoms, susijusioms su internetu. Tai nėra taikoma kitoms „Microsoft“ svetainėms, produktams ar paslaugoms, pasiekiamoms prisijungus ar neprisijungus.

Papildymai – 2010 m. produktų leidimai

Informacijos apie jus rinkimas ir naudojimas

Siekiant įgalinti naudojamas funkcijas ir teikti jūsų užsakytą (-as) ar įgaliotą (-as) operaciją (-as) bei paslaugą (-as), „Microsoft“ ir jai pavaldūs filialai bei susijusios įmonės naudos apie jus renkamą informaciją. Taip pat ji gali būti naudojama siekiant analizuoti ir tobulinti „Microsoft“ produktus bei paslaugas.

Mes galime siųsti tam tikrus būtinus paslaugų ryšius, pvz., pasveikinimo laiškus, priminimus apie atsiskaitymą, informaciją apie technines paslaugos problemas ir pranešimus apie saugą. Kai kurios „Microsoft“ paslaugos gali nariams periodiškai siųsti laiškus, kurie laikomi paslaugos dalimi. Kartais galime paprašyti jūsų atsiliepimų, pakviesti jus dalyvauti apklausose arba siųsti reklaminius laiškus, skirtus informuoti jus apie kitus „Microsoft“ ir jos susijusių įmonių produktus ar paslaugas.

Siekiant užtikrinti pastovesnę ir labiau individualizuotą sąveiką su „Microsoft“, informacija, surinkta naudojant vieną „Microsoft“ paslaugą, gali būti derinama su informacija, surinkta naudojant kitas „Microsoft“ paslaugas. Mes taip pat galime papildyti savo surinktą informaciją iš kitų įmonių gauta informacija. Pvz., siekdami pritaikyti tam tikras paslaugas jūsų geografinei sričiai, mes galime naudoti kitų įmonių paslaugas, leidžiančias nustatyti bendrąją geografinę sritį pagal jūsų IP adresą.

Jei šiame patvirtinime nėra atskirai paminėta, pateikta asmeninė informacija nebus perduodama trečiosioms šalims be jūsų sutikimo. Kartais samdome kitas įmones ribotoms paslaugoms mūsų vardu teikti, pvz., atsakyti į klientų klausimus apie produktus ar paslaugas arba statistinei mūsų paslaugų analizei atlikti. Asmeninė informacija šioms įmonėms bus suteikta tik tam, kad jos galėtų teikti paslaugas; joms draudžiama naudoti šią informaciją kitais tikslais.

„Microsoft“ gali naudoti ar atskleisti informaciją apie jus, įskaitant jūsų ryšių turinį: (a) siekdama laikytis įstatymų arba atsakyti į teisines užklausas ar dalyvaudama teisiniuose procesuose; (b) siekdama apsaugoti „Microsoft“ arba savo klientų teises ar nuosavybę, įskaitant susitarimų ir strategijų laikymąsi naudojantis paslaugomis; ar (c) sąžiningai tikėdama, kad informacijos naudojimas ar jos atskleidimas yra būtinas norint užtikrinti asmeninį „Microsoft“ darbuotojų, klientų ar visuomenės saugumą.

Šio dokumento skyriuje „Papildymai“ išvardytų „Microsoft“ produktų renkama ar siunčiama informacija gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Valstijose ar bet kurioje kitoje šalyje / regione, kuriame „Microsoft“, jos susijusios įmonės, filialai ar paslaugų teikėjai vykdo savo veiklą. „Microsoft“ laikosi Jungtinių Valstijų prekybos departamento nustatytų saugaus prieglobsčio principų dėl duomenų iš Europos Sąjungos rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

Informacijos apie jūsų kompiuterį rinkimas ir naudojimas

Kai naudojate programinę įrangą su įgalintomis interneto funkcijomis, informacija apie jūsų kompiuterį („standartinė informacija apie kompiuterį“) siunčiama lankomoms svetainėms ir naudojamoms interneto paslaugoms. „Microsoft“ naudoja standartinę informaciją apie kompiuterį siekdama suteikti jums interneto paslaugas, padėti tobulinti savo produktus ir paslaugas bei atlikti statistinę analizę. Standartinę informaciją apie kompiuterį dažniausiai sudaro jūsų IP adresas, operacinės sistemos versija, naršyklės versija ir regiono bei kalbos parametrai. Kai kuriais atvejais į standartinę informaciją apie kompiuterį gali būti įtrauktas aparatūros ID, kuris nurodo įrenginio gamintoją, pavadinimą ir versiją. Jei konkreti funkcija ar paslauga siunčia informaciją „Microsoft“, taip pat siunčiama ir standartinė informacija apie kompiuterį.

Jūsų informacijos saugumas

„Microsoft“ padeda užtikrinti jūsų informacijos saugumą. Naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras, kad apsaugotume jūsų informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Pvz., jūsų pateikta informacija saugoma ribotos prieigos kompiuterių sistemose, esančiose saugomose patalpose.

Šio privatumo patvirtinimo pakeitimai

Atsižvelgdami į savo produktų bei paslaugų pakeitimus ir klientų atsiliepimus, šį privatumo patvirtinimą ir / ar jo papildymus kartais atnaujinsime. Skelbdami pakeitimus, puslapio viršuje pakeisime ir paskutinio naujinimo datą. Patariame periodiškai peržiūrėti šį patvirtinimą ir jo papildymus, kad visada žinotumėte, kaip „Microsoft“ saugo jūsų informaciją.

Daugiau informacijos

„Microsoft“ laukia jūsų komentarų apie šį privatumo patvirtinimą ir jo papildymus. Jei turite klausimų ar jums atrodo, kad mes nesilaikome šių dokumentų reikalavimų, susisiekite su mumis naudodami šią atsiliepimų apie UC privatumą kontaktinę formą arba paštu, adresu:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifinės funkcijos

„Microsoft“ klaidų ataskaitos

Kam skirta ši funkcija: „Microsoft“ klaidų ataskaitos teikia paslaugą, kuri leidžia pranešti apie iškilusias problemas „Microsoft“ ir gauti informaciją, kuri gali padėti išvengti šių problemų ar jas išspręsti.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: norėdami gauti informacijos apie „Microsoft“ klaidų ataskaitų surinktą, apdorotą ar perduotą informaciją, žr. „Microsoft“ klaidų ataskaitų privatumo patvirtinimą: „Microsoft“ klaidų ataskaitų paslaugų privatumo patvirtinimas.

Informacijos naudojimas: klaidų ataskaitų duomenys, kuriuos pateikiate, gali būti naudojami siekiant išspręsti klientų problemas ir tobulinti „Microsoft“ programinę įrangą bei paslaugas.

Pasirinkimas / valdymas: pirmą kartą įvykus klaidai, jums bus pasiūlyta galimybė dalyvauti „Microsoft“ klaidų ataskaitose. Įjungus, „Microsoft“ klaidų ataskaitos automatiškai praneš apie jums kilusias problemas.

Retais atvejais, pvz., kai problemos yra ypač sunkiai išsprendžiamos, „Microsoft“ gali reikalauti papildomų duomenų, įskaitant atminties dalis (į kurias gali būti įtraukta atmintis, kurią bendrai naudojo viena ar visos taikomosios programos, veikusios tuo metu, kai įvyko problema), kai kuriuos registro parametrus ir vieną ar daugiau failų iš jūsų kompiuterio. Dabartiniai jūsų dokumentai taip pat gali būti įtraukti. Kai jūsų pareikalaus papildomų duomenų, prieš pasirinkdami, ar siųsite ataskaitą „Microsoft“, galėsite peržiūrėti klaidų ataskaitoje esančią informaciją.

Svarbi informacija: naudodami grupės strategiją įmonės klientai gali konfigūruoti „Microsoft“ klaidų ataskaitas savo kompiuteriuose. Konfigūracijos parinktyse yra ir „Microsoft“ klaidų ataskaitų išjungimo parinktis. Jei esate administratorius ir norite konfigūruoti „Microsoft“ klaidų ataskaitų grupės strategiją, išsamios techninės informacijos žr. „Windows Server“ grupės strategijos „TechCenter“.

„Microsoft Lync Server Push Notification Service“

Funkcijos paskirtis: „Lync Server Push Notification Service“ – tai tarnyba, skirta naujinimo pranešimams, pvz., pranešimams apie tiesioginius pranešimus, kvietimams, pranešimams apie laukiančius pranešimus ir praleistus skambučius, siųsti į mobiliuosius įrenginius, kuriuose yra įdiegtas „Microsoft Lync 2010“ ar naujesnis mobilusis klientas ir sukonfigūruotas gauti pranešimus.

Informacijos rinkimas, apdorojimas ar perdavimas: visi pranešimai apie tiesioginius pranešimus, kvietimai, pranešimai apie laukiančius pranešimus ir praleistus skambučius, siunčiami į mobiliuosiuose įrenginiuose įdiegtą programą „Microsoft Lync“, nukreipiami per „Lync Server Push Notification Service“, kad juos mobiliuoju telefonu gautų numatytas gavėjas. Papildoma informacija, perduodama per „Lync Server Push Notification Service“, gali apimti siuntėjo rodomą vardą, pranešimo peržiūrą ir pokalbio ID. Kai tarp dalyvių sukuriamas pokalbis tiesioginiais pranešimais, tiesioginiai pranešimai nebenaudoja tarnybos „Lync Server Push Notifications Service“.

Informacijos naudojimas: į „Lync Server Push Notification Service“ siunčiama informacija naudojama pranešimams apie tiesioginius pranešimus, laukiančius pranešimus ir praleistus skambučius apdoroti ir pristatyti numatytam gavėjui. „Microsoft“ neįrašo ir nesaugo į „Lync Server Push Notification Service“ siunčiamų duomenų. Pranešimai bus pristatyti į vartotojo mobilųjį telefoną per trečiosios šalies pranešimų tarnybas, atsižvelgiant į vartotojo mobilųjį įrenginį; pvz., pranešimai, išsiųsti iš arba į „Apple“ įrenginį, bus perduodami per „Apple“ pranešimų tarnybą. „Microsoft“ neatsako už duomenis, kuriuos renka šios trečiosios šalies pranešimų tarnybos. Informacijos apie jų duomenų rinkimo ir naudojimo strategijas žr. privatumo patvirtinimo priede, skirtame jūsų mobiliajam įrenginiui (pateiktame šio puslapio viršuje).

Pasirinkimas / valdymas: tarnyba „Lync Server Push Notification Service“ būtina norint naudoti programos „Microsoft Lync“, įdiegtos jūsų organizacijos mobiliuosiuose įrenginiuose, pranešimų funkcines galimybes. Jei norite sužinoti, jei ši funkcinė galimybė įgalinta jūsų organizacijoje, susisiekite su savo organizacijos administratoriumi. Jei šie pranešimai įgalinti organizacijoje ir jūsų įrenginys gali juos priimti ir rodyti, galėsite šiuos pranešimus įgalinti arba išjungti savo įrenginyje, tačiau išjungimas iš tikro išjungs tik iššokančiuosius pranešimus ar įspėjamąją melodiją ir iš tikro nesustabdys naujų pranešimų gavimo.

Atsiliepimai internetu

Kam skirta ši funkcija: atsiliepimų internetu funkcija leidžia siųsti atsiliepimus apie produktus ir paslaugas tiesiogiai „Microsoft“.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: jei naudosite atsiliepimų internetu funkciją, jūsų pranešimo turinys ir standartinė informacija apie kompiuterį bus siunčiami „Microsoft“.

Informacijos naudojimas: informacija, kurią pateikiate, gali būti naudojama „Microsoft“ svetainėms, produktams ar paslaugoms tobulinti. Informacija, kurią renkame, taip pat gali būti naudojama papildomos informacijos apie jūsų pateiktus atsiliepimus, apie naudojamą produktą ar paslaugą užklausai pateikti.

Pasirinkimas / valdymas: naudoti atsiliepimus internetu nėra būtina.

Žinynas internete

Kam skirta ši funkcija: spustelėję Žinynas internete arba Žinynas prisijungsite prie palaikymo medžiagos internete ir rasite naujausią galimą turinį.

Renkama, apdorojama ar perduodama informacija: kai naudojate žinyną internete arba žinyną, jūsų užklausa ir visi įvertinimai ar atsiliepimai, kuriuos pateikiate apie žinyno temas, siunčiami „Microsoft“. Jei į ieškos ar atsiliepimų langelius įvesite asmeninę informaciją, ji bus siunčiama „Microsoft“, tačiau nebus naudojama jums identifikuoti ar su jumis susisiekti.

Informacijos naudojimas: Žinynas internete ir Žinynas naudoja jūsų ieškos informaciją susijusiems rezultatams pateikti, naujam turiniui kurti ir esamam turiniui tobulinti.

Pasirinkimas / valdymas: nespustelėkite Žinynas internete ar Žinynas, jei nenorite prisijungti prie palaikymo medžiagos internete.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti vertimo kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų patirčiai?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×