Susijusios temos
×
Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Pastaba: Jūsų šalyje arba regione gali būti siūlomi ne visi produktai.

Jei kyla problemų dėl garso, garsumo, garso atkūrimo ar įrašymo naudojant „Surface“ arba jei kyla problemų dėl garso priedo, pvz., ausinių, išorinių garsiakalbių arba mikrofono, štai keletas dalykų, kuriuos galite išbandyti.

Ką galite išbandyti pirmiausia

Pašalinkite kliūtis

Įsitikinkite, kad niekas neužstoja „Surface“ garsiakalbio ir mikrofono angų, įskaitant ekrano apsaugas arba lipdukus. Jei nežinote, kur yra garsiakalbio ir mikrofono angos, žr. „Surface“ funkcijos.

Patikrinkite garso priedo jungtis

Jei girdite garsą iš „Surface“ garsiakalbių, bet negirdite iš priedo, įsitikinkite, kad priedas veikia ir yra tinkamai prijungtas.

 • Įsitikinkite, kad pasirinktas norimas išvesties įrenginys.

  Atidaryti garso parametrus

  Garso parametrų dalyje Išvestis > Pasirinkite, kur groti garsą, pasirinkite rodyklę žemyn, tada pasirinkite norimą išvesties įrenginį.

  Pastaba: Kai kuriais atvejais, kai garso įrenginys, pvz., ausinės su mikrofonu arba garsiakalbis, yra prijungtas prie 3,5 mm lizdo, garso įrenginys gali būti iš karto neaptiktas. Atjunkite "Surface Connect" kabelį, tada prijunkite jį iš naujo, kad iš naujo aptiktumėte garso įrenginius.

 • Patikrinkite, ar kabeliai, jungiantys „Surface“ su priedu, tvirtai prijungti. Jei sujungta tvirtai, bet vis tiek negirdite garso iš priedo, pabandykite naudoti kitus kabelius.

 • Uždarykite visas garso programėles, ištraukite kabelius iš „Surface“ ir priedo, tada vėl prijunkite.

 • Įsitikinkite, kad priedai, naudojantys "Bluetooth"® belaidžio ryšio technologiją, tinkamai susieti su "Surface".

 • Jei naudojate "Surface Dock" bandydami klausytis garso, žr. "Surface Dock" trikčių diagnostika.

Reguliuoti garsumą

Įsitikinkite, kad sureguliavote garsumo lygį tinkamose vietose. Garsumą galite valdyti keliose vietose:

 • Garsumo mygtukas: Paspauskite „Surface“ garsumo mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

 • Klaviatūra: Jei "Surface Type Cover" klaviatūroje yra garsumo mygtukai, paspauskite garsumo mažinimo, garsumo didinimo arba nutildymo mygtuką.

 • Darbalaukio užduočių juosta: Darbalaukio užduočių juostoje pasirinkite Garsiakalbiai Garsiakalbių piktogramair reguliuokite garsumo valdiklį aukštyn arba žemyn.

 • Garso priedai: Sureguliuokite garsumą ausinėse, garsiakalbiuose, telefone ar kitame garso priede arba naudodami prie priedo pridėtą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau apie garsumo lygio reguliavimą, peržiūrėkite su priedu pateikiamą informaciją arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

 • Programėlės: Kai kurios programėlės turi garsumo valdiklį.

Pastabos: 

 • „Surface“ garsumo mygtukas ir darbalaukio užduočių juostos garsumo parametras veikia kartu. Jei padidinsite, sumažinsite arba nutildysite vienur, garsumo lygis pasikeis ir kitur.

 • Garsumo valdikliai, esantys programėlėse ir prieduose, pvz., ausinėse ir išoriniuose garsiakalbiuose, gali veikti nepriklausomai nuo įtaisytųjų „Surface“ valdiklių. Gali tekti reguliuoti garsumo lygį keliose vietose.

Patikrinkite įrašymo kokybę

Jei iš garsiakalbių arba garso priedo sklindančio garso kokybė nėra gera, gali būti, kad pats garso įrašas nėra geros kokybės. Pabandykite klausytis to paties įrašo kitame įrenginyje.

Mikrofono parametrų koregavimas

Jei žmonėms sunku jus girdėti, kai naudojate mikrofoną, arba jei kyla problemų įrašant garsą, pabandykite koreguoti mikrofono parametrus:

 1. Eikite į Pradžia > Parametrai , tada dalyje Sistema pasirinkite Garsas .

 2. Slinkite žemyn ir pasirinkite Daugiau garso parametrų.

 3. Pasirinkite skirtuką Įrašymas , pasirinkite norimą mikrofoną, tada pasirinkite Ypatybės. Būtinai pasirinkite įgalintą ir prie „Surface“ prijungtą mikrofoną.

 4. Pasirinkite skirtuką Lygiai. Pamatysite du slankiklius. 

  Mikrofonas: Valdo mikrofono garsumą. 

  Mikrofono sustiprinimas: Valdo mikrofono įvesties signalo stiprumą. 

  Pastaba: Jūsų įrenginyje gali nebūti mikrofono sustiprinimo slankiklio. Vietoj jo galite naudoti mikrofono slankiklį.

 5. Koreguokite slankiklius, kol mikrofonas įrašys garsą norimu lygiu. Naudojami lygiai skiriasi, atsižvelgiant į foninį triukšmą ir tai, ar naudojate „Surface“ įtaisytąjį mikrofoną ar išorinį mikrofoną. Gerai pradėti nustatant parinktį Mikrofonas kaip 50, o Mikrofono sustiprinimas kaip +24,0 dB.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 1 sprendimo.

1 sprendimas: įdiekite naujausius naujinimus

Norėdami patikrinti „Surface“ tvarkyklių ir programinės-aparatinės įrangos sveikatą, naudokite programą „Surface“.

Atidarykite „Surface“ programėlę

 1. Programoje „Surface“ išplėskite Žinynas ir palaikymas, kad patikrintumėte, ar naujinimo būsena yra „Naudojate naujausią“.

 2. Jei reikia, pasirinkite įrenginių naujinimo parinktį.

  Pastaba: Jei neturite įdiegtos programos „Surface“, galite atsisiųsti programą „Surface“ iš „Microsoft Store“. Ją atsisiuntę pasirinkite Pradžia, ieškokite „Surface“, tada rezultatų sąraše pasirinkite programą.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 2 sprendimo.

2 sprendimas: paleiskite trikčių diagnostikos priemones

Pabandykite paleisti automatinę garso trikčių diagnostikos priemonę programėlėje Pagalba. Pagalba automatiškai paleidžia diagnostiką ir atlieka tinkamus veiksmus, kad išspręstų daugumą garso ir garso problemų. 

Atidaryti parinktį Gauti pagalbos

Jei garso trikčių diagnostikos priemonei nepavyksta išspręsti problemos, pereikite prie 3 sprendimo

3 sprendimas. Paleiskite „Surface“ iš naujo

 1. Eikite į Pradžia , tada pasirinkite Maitinimas > Paleisti iš naujo .

 2. Kai „Surface“ bus paleistas iš naujo ir vėl prisijungsite prie „Windows“, pabandykite ko nors pasiklausyti (leiskite muziką ar vaizdo įrašą) įtaisytaisiais garsiakalbiais ir pabandykite ką nors įrašyti naudodami įtaisytąjį mikrofoną.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 4 sprendimo.

4 sprendimas. Patikrinkite garso parametrus

Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite garso parametrus. Štai kaip galite peržiūrėti ir nustatyti garso išvesties įrenginį:

 1. Eikite į Pradžia > Parametrai , tada dalyje Sistema pasirinkite Garsas .

 2. Atlikite vieną arba abu toliau aprašytus veiksmus.

 • Dalyje Išvestis kaip išvesties įrenginį pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti atkūrimui (pvz., įtaisytuosius "Surface" garsiakalbius, išorinius garsiakalbius arba ausines su mikrofonu). Pasirinkę šį įrenginį, taip pat nustatysite jį kaip numatytąjį.

 • Dalyje Įvestis pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti įrašymui (pvz., įtaisytąjį mikrofoną arba išorinį mikrofoną), kaip įvesties įrenginį. Pasirinkę šį įrenginį, taip pat nustatysite jį kaip numatytąjį.

Jei naudojate bendravimo programėles, pvz., „Skype“, galbūt norėsite atskirai nustatyti bendravimo įrenginį, kai naudojate garsiakalbius arba ausines su mikrofonu. Štai kaip nustatyti bendravimo įrenginį:

 1. Eikite į Pradžia > Parametrai , tada dalyje Sistema pasirinkite Garsas .

 2. Dalyje Išsamiau  pasirinkite Daugiau garso parametrų.

 3. Atlikite vieną arba abu toliau aprašytus veiksmus.

 • Pasirinkite skirtuką Atkūrimas, pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti bendravimo garso atkūrimui (pvz., „Surface“ integruotuosius garsiakalbius, išorinius garsiakalbius arba ausines su mikrofonu), tada pasirinkite Nustatyti numatytąjį bendravimo įrenginį.

 • Pasirinkite skirtuką Įrašymas, pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti bendravimo garso įrašymui (pvz., „Surface“ integruotąjį mikrofoną arba išorinį mikrofoną), tada pasirinkite Nustatyti numatytąjį bendravimo įrenginį.

Jei vis tiek netinkamai veikia, pereikite prie 5 sprendimo.

5 sprendimas: priverstinai išjunkite

Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. Priverstinis „Surface“ išjungimas ir paleidimas iš naujo.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 6 sprendimo.

6 sprendimas: atkurkite arba iš naujo nustatykite „Surface”

Jei vis tiek kyla garso problemų, pabandykite atkurti arba iš naujo nustatyti „Surface“. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. „Surface“ atkūrimas arba nustatymas iš naujo.

Reikia daugiau pagalbos?

Jei „Surface“ įtaisytieji garsiakalbiai arba mikrofonai vis tiek neveikia taip, kaip turėtų, arba jei garsumo reguliatorius išlieka užrakintas atkūrus „Surface“, gali prireikti „Surface“ taisyti. Eikite į Kaip gauti "Surface" aptarnavimą.

Jei išbandėte šiuos sprendimus, bet garso priedas vis tiek neveikia, pagalbos kreipkitės į priedo gamintoją.

Susijusios temos

Pastaba: Jūsų šalyje arba regione gali būti siūlomi ne visi produktai.

Jei kyla problemų dėl garso, garsumo, garso atkūrimo ar įrašymo naudojant „Surface“ arba jei kyla problemų dėl garso priedo, pvz., ausinių, išorinių garsiakalbių arba mikrofono, štai keletas dalykų, kuriuos galite išbandyti.

Ką galite išbandyti pirmiausia

Pašalinkite kliūtis

Įsitikinkite, kad niekas neužstoja „Surface“ garsiakalbio ir mikrofono angų, įskaitant ekrano apsaugas arba lipdukus. Jei nežinote, kur yra garsiakalbio ir mikrofono angos, žr. „Surface“ funkcijos.

Patikrinkite garso priedo jungtis

Jei girdite garsą iš „Surface“ garsiakalbių, bet negirdite iš priedo, įsitikinkite, kad priedas veikia ir yra tinkamai prijungtas.

 • Įsitikinkite, kad pasirinktas norimas išvesties įrenginys.

  Atidaryti garso parametrus

  Garso parametrų dalyje Išvestis > Pasirinkite išvesties įrenginį iš parinkčių sąrašo pasirinkite norimą išvesties įrenginį.

  Pastaba: Kai kuriais atvejais, kai garso įrenginys, pvz., ausinės su mikrofonu arba garsiakalbis, yra prijungtas prie 3,5 mm lizdo, garso įrenginys gali būti iš karto neaptiktas. Atjunkite "Surface Connect" kabelį, tada prijunkite jį iš naujo, kad iš naujo aptiktumėte garso įrenginius.

 • Patikrinkite, ar kabeliai, jungiantys „Surface“ su priedu, tvirtai prijungti. Jei sujungta tvirtai, bet vis tiek negirdite garso iš priedo, pabandykite naudoti kitus kabelius.

 • Uždarykite visas garso programėles, ištraukite kabelius iš „Surface“ ir priedo, tada vėl prijunkite.

 • Įsitikinkite, kad priedai, naudojantys "Bluetooth"® belaidžio ryšio technologiją, tinkamai susieti su "Surface".

 • Jei bandydami klausytis garso naudojate „Surface Dock“, žr. „Surface Dock“ trikčių šalinimas.

Reguliuoti garsumą

Įsitikinkite, kad sureguliavote garsumo lygį tinkamose vietose. Garsumą galite valdyti keliose vietose:

 • Garsumo mygtukas: Paspauskite „Surface“ garsumo mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.

 • Klaviatūra: Jei "Surface Type Cover" klaviatūroje yra garsumo mygtukai, paspauskite garsumo mažinimo, garsumo didinimo arba nutildymo mygtuką.

 • Darbalaukio užduočių juosta: Darbalaukio užduočių juostoje pasirinkite Garsiakalbiai Garsiakalbių piktogramair reguliuokite garsumo valdiklį aukštyn arba žemyn.

 • Garso priedai: Sureguliuokite garsumą ausinėse, garsiakalbiuose, telefone ar kitame garso priede arba naudodami prie priedo pridėtą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau apie garsumo lygio reguliavimą, peržiūrėkite su priedu pateikiamą informaciją arba apsilankykite gamintojo svetainėje.

 • Programėlės: Kai kurios programėlės turi garsumo valdiklį.

Pastabos: 

 • „Surface“ garsumo mygtukas ir darbalaukio užduočių juostos garsumo parametras veikia kartu. Jei padidinsite, sumažinsite arba nutildysite vienur, garsumo lygis pasikeis ir kitur.

 • Garsumo valdikliai, esantys programėlėse ir prieduose, pvz., ausinėse ir išoriniuose garsiakalbiuose, gali veikti nepriklausomai nuo įtaisytųjų „Surface“ valdiklių. Gali tekti reguliuoti garsumo lygį keliose vietose.

Patikrinkite įrašymo kokybę

Jei iš garsiakalbių arba garso priedo sklindančio garso kokybė nėra gera, gali būti, kad pats garso įrašas nėra geros kokybės. Pabandykite klausytis to paties įrašo kitame įrenginyje.

Mikrofono parametrų koregavimas

Jei žmonėms sunku jus girdėti, kai naudojate mikrofoną, arba jei kyla problemų įrašant garsą, pabandykite koreguoti mikrofono parametrus:

 1. Eikite į pradžios > parametrai > garso > garso valdymo skydą.

 2. Pasirinkite skirtuką Įrašymas, tada pasirinkite norimą mikrofoną ir Ypatybės. Būtinai pasirinkite įgalintą ir prie „Surface“ prijungtą mikrofoną.

 3. Pasirinkite skirtuką Lygiai. Pamatysite du slankiklius. 

  Mikrofonas: Valdo mikrofono garsumą. 

  Mikrofono sustiprinimas: Valdo mikrofono įvesties signalo stiprumą. 

  Pastaba: Jūsų įrenginyje gali nebūti mikrofono sustiprinimo slankiklio. Vietoj jo galite naudoti mikrofono slankiklį.

 4. Koreguokite slankiklius, kol mikrofonas įrašys garsą norimu lygiu. Naudojami lygiai skiriasi, atsižvelgiant į foninį triukšmą ir tai, ar naudojate „Surface“ įtaisytąjį mikrofoną ar išorinį mikrofoną. Gerai pradėti nustatant parinktį Mikrofonas kaip 50, o Mikrofono sustiprinimas kaip +24,0 dB.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 1 sprendimo.

1 sprendimas: įdiekite naujausius naujinimus

Norėdami patikrinti „Surface“ tvarkyklių ir programinės-aparatinės įrangos sveikatą, naudokite programą „Surface“.

Atidarykite „Surface“ programėlę

 1. Programoje „Surface“ išplėskite Žinynas ir palaikymas, kad patikrintumėte, ar naujinimo būsena yra „Naudojate naujausią“.

 2. Jei reikia, pasirinkite įrenginių naujinimo parinktį.

  Pastaba: Jei neturite įdiegtos programos „Surface“, galite atsisiųsti programą „Surface“ iš „Microsoft Store“. Ją atsisiuntę pasirinkite Pradžia, ieškokite „Surface“, tada rezultatų sąraše pasirinkite programą.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 2 sprendimo.

2 sprendimas: paleiskite trikčių diagnostikos priemones

Pabandykite paleisti automatinę garso trikčių diagnostikos priemonę programėlėje Pagalba. Pagalba automatiškai paleidžia diagnostiką ir atlieka tinkamus veiksmus, kad išspręstų daugumą garso ir garso problemų. 

Atidaryti parinktį Gauti pagalbos

Jei garso trikčių diagnostikos priemonei nepavyksta išspręsti problemos, pereikite prie 2 sprendimo

3 sprendimas. Paleiskite „Surface“ iš naujo

 1. Eikite į Pradžia > Maitinimo > Paleisti iš naujo .

 2. Kai „Surface“ bus paleistas iš naujo ir vėl prisijungsite prie „Windows“, pabandykite ko nors pasiklausyti (leiskite muziką ar vaizdo įrašą) įtaisytaisiais garsiakalbiais ir pabandykite ką nors įrašyti naudodami įtaisytąjį mikrofoną.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 4 sprendimo.

4 sprendimas. Patikrinkite garso parametrus

Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite garso parametrus. Štai kaip galite peržiūrėti ir nustatyti garso išvesties įrenginį:

 1. Eikite į Pradžia , tada pasirinkite Parametrai > Garsas.

 2. Atlikite vieną arba abu toliau aprašytus veiksmus.

 • Dalyje Garsas pasirinkite norimą naudoti atkūrimo įrenginį (pvz., „Surface“ įtaisytuosius garsiakalbius, išorinius garsiakalbius arba ausines su mikrofonu) kaip išvesties įrenginį. Pasirinkę šį įrenginį, taip pat nustatysite jį kaip numatytąjį.

 • Dalyje Įvestis pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti įrašymui (pvz., įtaisytąjį mikrofoną arba išorinį mikrofoną) kaip įvesties įrenginį. Pasirinkę šį įrenginį, taip pat nustatysite jį kaip numatytąjį.

Jei naudojate bendravimo programėles, pvz., „Skype“, galbūt norėsite atskirai nustatyti bendravimo įrenginį, kai naudojate garsiakalbius arba ausines su mikrofonu. Štai kaip nustatyti bendravimo įrenginį:

 1. Eikite į Pradžia , tada pasirinkite Parametrai > Garso > Garso valdymo skydas.

 2. Atlikite vieną arba abu toliau aprašytus veiksmus.

 • Pasirinkite skirtuką Atkūrimas, pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti bendravimo garso atkūrimui (pvz., „Surface“ integruotuosius garsiakalbius, išorinius garsiakalbius arba ausines su mikrofonu), tada pasirinkite Nustatyti numatytąjį bendravimo įrenginį.

 • Pasirinkite skirtuką Įrašymas, pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti bendravimo garso įrašymui (pvz., „Surface“ integruotąjį mikrofoną arba išorinį mikrofoną), tada pasirinkite Nustatyti numatytąjį bendravimo įrenginį.

Jei problemos vis dar veikia netinkamai, pereikite prie 5 sprendimo.

5 sprendimas: priverstinai išjunkite

Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. Priverstinis „Surface“ išjungimas ir paleidimas iš naujo.

Jei vis tiek kyla problemų, pereikite prie 6 sprendimo.

6 sprendimas: atkurkite arba iš naujo nustatykite „Surface”

Jei vis tiek kyla garso problemų, pabandykite atkurti arba iš naujo nustatyti „Surface“. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. „Surface“ atkūrimas arba nustatymas iš naujo.

Reikia daugiau pagalbos?

Jei „Surface“ įtaisytieji garsiakalbiai arba mikrofonai vis tiek neveikia taip, kaip turėtų, arba jei garsumo reguliatorius išlieka užrakintas atkūrus „Surface“, gali prireikti „Surface“ taisyti. Eikite į Kaip gauti "Surface" aptarnavimą.

Jei išbandėte šiuos sprendimus, bet garso priedas vis tiek neveikia, pagalbos kreipkitės į priedo gamintoją.

Susijusios temos

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Raskite įprastų problemų sprendimus arba gaukite pagalbos iš palaikymo agento.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×