Slik bruker du totrinnskontroll med Microsoft-kontoen

Gjelder: Microsoft-konto

 

Om totrinnskontoroll


Hva totrinnskontroll er

Totrinnskontroll bidrar til å beskytte deg ved å gjøre det vanskeligere for andre å logge på Microsoft-kontoen din. Den bruker to forskjellige typer identitet: passordet og en kontaktmetode (også kalt sikkerhetsinformasjon). Selv om noen får tilgang til passordet ditt, blir de stoppet hvis de ikke har tilgang til sikkerhetsinformasjonen din. Dette er også grunnen til at det er viktig å bruke ulike passord for alle kontoene.

Hva skjer når du aktiverer totrinnskontroll

Hvis du aktiverer totrinnskontroll, får du tilsendt en sikkerhetskode til e-postadressen, telefonen eller godkjennerappen hver gang du logger på en enhet som ikke er klarert. Når totrinnskontroll er deaktivert, trenger du bare å bekrefte identiteten med sikkerhetskoder fra tid til annen når kontosikkerheten kan være utsatt for en risiko.
 

Det du trenger for konfigurasjon

Totrinnskontroll begynner med en e-postadresse (vi anbefaler to ulike e-postadresser, den du vanligvis bruker, og en i reserve sånn i tilfelle), et telefonnummer eller en godkjennerapp. Når du logger på en ny enhet eller fra en ny plassering, sender vi deg en sikkerhetskode som du angir på påloggingssiden. Hvis du vil ha mer informasjon om godkjennerappen, kan du se Slik bruker du Microsoft Authenticator-appen.

Aktivere eller deaktivere totrinnskontroll


  1. Gå til siden Grunnleggende om sikkerhet, og logg på med Microsoft-kontoen din.
  1. Velg Flere sikkerhetsalternativer.
  2. Velg Konfigurer totrinnskontroll under Totrinnskontroll for å aktivere den, eller velg Deaktiver totrinnskontroll for å deaktivere den.
  3. Følg instruksjonene.

     

Tilbakestille passordet når totrinnskontroll er aktivert


Hvis du glemmer passordet når du har aktivert totrinnskontroll for kontoen din, kan du tilbakestille passordet så lenge vi har to måter å kontakte deg på, for eksempel en av e-postadressene eller et av telefonnumrene til den alternative kontakten som du brukte da du aktiverte totrinnskontroll.

Avhengig av hvilken sikkerhetsinformasjon du har lagt til i kontoen din, kan dette kravet bety å angi en sikkerhetskode fra godkjenningsappen og angi en sikkerhetskode som ble sendt på e-post til reserve-e-postkontoen. 

Hvis du vil tilbakestille passordet, følger du fremgangsmåten i Slik tilbakestiller du passordet for Microsoft-kontoen din. I stedet for å motta én sikkerhetskode for å bekrefte identiteten din, får du to.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer, fjerner eller oppdaterer den alternative e-postadressen eller det alternative telefonnummeret der du får sikkerhetskoder, følger du fremgangsmåten i enten Sikkerhetsinformasjon og bekreftelseskoder eller Bytte ut sikkerhetsinformasjonen på Microsoft-kontoen.

Der du ikke kan bruke sikkerhetskoder, bruker du app-passord


Enkelte apper (for eksempel e-postappene på noen telefoner) eller enheter (for eksempel Xbox 360) kan ikke bruke vanlige sikkerhetskoder. Hvis du får en feilmelding om feil passord på en app eller enhet etter at du har aktivert totrinnskontroll, men du er sikker på at passordet er riktig, betyr det at du trenger et app-passord for denne appen eller enheten.

App-passord er bare tilgjengelig hvis du bruker totrinnskontroll. Hvis du ikke har aktivert totrinnskontroll, vil du ikke se App-passord-delen på Sikkerhetsinnstillinger-siden.

Les om hvordan du oppretter og bruker app-passord i App-passord og totrinnskontroll.