Få hjelp med PC-problemer

Gjelder: Windows 10

Få hjelp med problemer på datamaskinen, eller hjelp noen andre, med Hurtighjelp. Hurtighjelp er en app i Windows 10 som lar to personer kan dele en datamaskin via en ekstern tilkobling, slik at en person kan hjelpe med å løse problemer på den andre personens datamaskin.

Slik fungerer det: Personen som trenger hjelp, får en kode fra en dedikert hjelper og bruker denne koden til å gi tillatelse til hjelperen. Hjelperen kan deretter ta kontroll over denne personens datamaskin og hjelpe til.

Slik får du hjelp

Først må hjelperen din gjøre følgende:

  1. Velg startknappen , skriv inn Hurtighjelp i søkefeltet, og velg deretter Gi hjelp. Eller velg startknappen , og på Start-menyen som vises, velg Windows-tilbehør og deretter Hurtighjelp.

  2. Del sikkerhetskoden med personen som trenger hjelp.

Personen som trenger hjelp gjør deretter følgende:

  1. Velg startknappen , skriv inn Hurtighjelp i søkefeltet, og velg deretter Få hjelp.

  2. Angi sikkerhetskoden som hjelperen gir deg, og velg deretter Send.

  3. Hvis brukerkontokontrollen vises, velger du Ja for å fortsette.

  4. Vent til tilkoblingen fullføres.

Slik hjelper du noen andre

  1. Velg startknappen , og skriv deretter inn Hurtighjelp i søkefeltet.

  2. Velg Gi hjelp, og følg instruksjonene.

Hovedskjermbildet i Hurtighjelp

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskoder, kan du se Sikkerhetsinformasjon og -koder for Microsoft-konto.