Informasjon om garantier, utvidede serviceplaner og vilkårene og betingelsene for enheten

Gjelder: IngenSurface

Få informasjon om den begrensede standardgarantien, Microsoft Complete utvidet serviceplan og utvidet serviceplan for maskinvare for bedrifter.