Garantier, utvidede serviceplaner og vilkårer og betingelser for enheten

Gjelder: Ingen

 

Få juridisk dokumentasjon om den begrensede standardgarantien, Microsoft Complete utvidet serviceplan og utvidet serviceplan for maskinvare for bedrifter.

Beslektede emner


Velg ett av følgende hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan få teknisk støtte, service eller Microsoft Complete utvidet garantidekning for enheten.

Liste over land eller områder