Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdsettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du se startsiden for Office kundestøtte eller Rettelser eller midlertidige løsninger for nylige problemer i Office.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjerm leser til å legge til video-og lyd filer for å krydre presentasjoner. Du kan til og med ta opp en lydfil direkte fra PowerPoint. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Dekorativt ikon trenger du instruksjoner for hvordan du legger til video-eller lyd filer i PowerPoint presentasjonen, men ikke bruke en skjerm leser? Se sette inn en video fra YouTube eller et annet område eller legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til en video fra nettverket

Du kan legge til en video fra video Delings fellesskap, for eksempel YouTube eller en embed-kode for video.

Legge til en video fra nettet

 1. I området for lysbilde innhold der du vil sette inn en video, trykker du på alt + N, deretter Z, M og V. Du hører: «video fra nettet»

 2. Trykk på ENTER. Dialogboksen Sett inn video åpnes.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører: «søk», etterfulgt av navnet på fellesskapet eller tjenesten.

 4. Skriv inn søkeordene, og trykk på ENTER. Video velgeren åpnes med fokus på den første videoen.

 5. Trykk høyre pil tast til du hører videoen du vil legge til, og trykk deretter ENTER.

Legge til en video fra en innebyggingskode

 1. I området for lysbilde innhold der du vil sette inn en video, trykker du på alt + N, deretter Z, M og V. Du hører: «video fra nettet»

 2. Trykk på ENTER. Dialogboksen Sett inn video åpnes.

 3. Trykk TAB-tasten til du hører: «lim inn innebyggingskode her.»

 4. Lim inn innebyggingskoden og trykk på ENTER.

Legge til en video fra enheten

Du kan legge til en video fra PC-en i presentasjonen.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en video.

 2. Trykk ALT + N, deretter Z, M og V. Du hører: «video fra nettet»

 3. Trykk P. Du hører: «video på PC-en min.»

 4. Trykk på ENTER. Dialog boksen Sett inn video i Windows åpnes, med fokus på dokumenter -mappen. Du hører: «Filnavn, redigerbart, rediger.»

 5. Gå til video filen du vil legge til, eller skriv inn banen til filen, og trykk deretter på mellomrom for å velge filen.

 6. Trykk Alt + S for å sette inn videoen.

 7. Hvis det er nødvendig å endre alternativene for video format, velger du videoen og trykker ALT + J, P. Du hører: «format-fanen.» Hvis du vil navigere gjennom alternativene for under menyen, trykker du TAB-tasten.

 8. Hvis det er nødvendig å endre alternativene for video avspilling, velger du videoen og trykker ALT + J, N. Du hører: «avspillings fane.»

Legge til en lydfil fra enheten

Du kan legge til lyd filer fra enheten i en presentasjon.

 1. Gå til innholds området for lysbilde i presentasjonen der du vil sette inn en lyd fil.

 2. Hvis du vil åpne dialog boksen Sett inn lyd , trykker du alt + N, deretter Z, M og O. Du hører: «fil navn, redigerbar, Rediger.»

 3. Naviger til lydfilen du ønsker å legge til eller skriv inn navnet på filbanen. Trykk på mellomrom for å velge filen.

 4. Trykk på ENTER for å sette inn filen.

 5. Hvis det er nødvendig å endre alternativene for lyd fil format, velger du filen og trykker ALT + J, P. Du hører «format-fanen.» Hvis du vil navigere gjennom alternativene for under menyen, trykker du TAB-tasten.

 6. Hvis det er nødvendig å gå til alternativene for lyd avspilling, velger du filen og trykker ALT + J, N. Du hører «avspillings fane.»

Ta opp en lydfil i PowerPoint

Du kan raskt ta opp en lydfil direkte i PowerPoint.

 1. Med presentasjonen åpen, går du til innholdsområdet på lysbildet der du vil sette inn en lydfil.

 2. Trykk ALT + N, Z, M, deretter O og R. Du hører: «spill av lyd vindu, navn, redigering.»

 3. Skriv inn et navn for lydopptaket.

 4. Trykk på TAB til du hører «spill inn-knapp», og trykk deretter på ENTER. Du hører: «OK-knapp.» Innspillingen starter.

 5. Ta opp lydfilen, og trykk på ENTER når du er ferdig. Innspillingen stopper og lyd filen settes inn i lysbildet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Bruk PowerPoint med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren, til å sette inn lyd og video i presentasjonene dine.

Dekorativt ikon trenger du instruksjoner for hvordan du legger til video-eller lyd filer i PowerPoint presentasjonen, men ikke bruke en skjerm leser? Se sette inn en video fra YouTube eller et annet område eller legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Slik legger du til en video fra enheten eller nettverket

Legg til en videofil i presentasjonen for å krydre den.

 1. I Normal-visningen i lysbildet der du vil legge til en videofil, trykker du F6 til du hører den valgte fanen på båndet.

 2. På båndet trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører: «Sett inn-fanen.» Trykk CTRL+Alternativer+Mellomrom. Du hører: «Sett inn, valgt.»

 3. I Sett inn -fanen trykker du på TAB til du hører: «knapp for video-meny». Trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

 4. Trykk PIL OPP eller PIL NED-tasten i videomenyen til du hører «Film fra fil», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM på video-menyen. Du hører navnet på gjeldende valgt fil.

 5. Trykk på TAB for å søke etter en videofil, til du hører videoen du vil sette inn i lysbildet.

 6. Trykk TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

Slik legger du til en lydfil

Legg til en lyd fil fra en fil plassering, eller ta en rask melding direkte i PowerPoint.

 1. I Normal-visningen i lysbildet der du vil legge til en videofil, trykker du F6 til du hører den valgte fanen på båndet.

 2. På båndet trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører: «Sett inn-fanen.»

 3. I Sett inn-fanen trykker du TAB til du hører: «Lyd-menyknappen». Trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

 4. På lydmenyen trykker du PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter CTRL+Alternativ+SPACEBAR.

 5. Gjør ett av følgende:

  • For å søke etter en lydfil i en mappe, trykker du TAB til du hører «Lyd fra fil», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører navnet på gjeldende valgt fil.

   Trykk TAB til du hører navnet på lydfilen du vil sette inn i lysbildet. Trykk deretter TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

  • Hvis du vil spille en lydfil umiddelbart, gå til lyd-menyen og trykk PIL NED til du hører «Spill inn lyd», og trykk deretter CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «<Standardnavn for opptaket>, Navn.»

   Skriv inn navnet på innspillingen. Trykk deretter TAB til du hører «Spill inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «Trykk spill inn-knappen.» Innspillingen starter.

   Spill inn lydfilen. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører «Slutt knappen», og trykk så CTRL+Alternativ+MELLOMROM. Du hører: «Trykk stopp-knappen.» Trykk TAB til du hører «Sett inn-knappen», og trykk CTRL+Alternativ+MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å legge til video filer for å krydree presentasjonene dine.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha berørings funksjoner i PowerPoint, går du til PowerPoint for iPhone berørings veiledning.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til en video fra enheten

Legg til en videofil i presentasjonen for å krydre den. Du kan bruke en video du har spilt inn med enhetens kamera, eller laste ned en video fra nettet. Som standard lagres videoer i bilder.

Når du bruker videoer, bilder, utklipp eller andre filer fra Internet t, er det viktig å respektere opphavs retten. Du kan bruke Filtrer bilder etter lisenstype i Bing til å velge hvilke filer du vil bruke.

 1. Gå til innholds området for lysbilde der du vil sette inn en video.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den gjeldende valgte fanen.

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «sett inn video, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Video lageret på enheten åpnes.

  Hvis du hører «PowerPoint vil ha tilgang til videoene dine, "Sveip til høyre til du hører «OK, knapp", og dobbelt Trykk på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «videoer», etterfulgt av antall videoer i mappen. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne mappen.

 6. Sveip til høyre til du finner videoen du vil bruke. VoiceOver leser varigheten og datoen for hver video.

 7. Dobbelt Trykk på skjermen for å velge videoen. Sveip deretter til høyre til du hører: «Velg, knapp.»

 8. Dobbelt Trykk på skjermen for å sette inn videoen. Fokuset går tilbake til presentasjonen med videoen valgt.

Legge til en video fra kamera

 1. Gå til innholds området for lysbilde der du vil sette inn en video.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Vis bånd, knapp,» og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den gjeldende valgte fanen.

 3. Dobbeltrykk på skjermen, sveip deretter til høyre til du hører: «Sett inn, fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «sett inn bilde fra kamera, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Kamera åpnes.

  Hvis du hører «PowerPoint ønsker å få tilgang til kameraet», sveiper du til høyre til du hører «OK, knapp», og dobbelt trykker på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «kamera modus, bilde.» Hvis du vil endre modus til video, sveiper du ned med én finger. Du hører: "video."

  Hvis du hører «PowerPoint vil ha tilgang til mikrofonen», sveiper du til høyre til du hører «OK-knapp», og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

 6. Hvis du vil starte innspillingen av videoen, sveiper du til høyre til du hører: «Spill inn video, knapp.» Pek kameraet i riktig retning, og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil stoppe innspillingen, dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du har flyttet fokuset bort fra spill inn-knappen, sveiper du til høyre til du hører «Stopp opptak av video, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil sette inn videoen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Bruk video, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til presentasjonen med videoen valgt.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjerm leser til å legge til video filer for å krydre presentasjoner. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Dekorativt ikon trenger du instruksjoner for hvordan du legger til video-eller lyd filer i PowerPoint presentasjonen, men ikke bruke en skjerm leser? Se sette inn en video fra YouTube eller et annet område eller legge til eller slette lyd i PowerPoint-presentasjonen.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

 • Når du bruker bilder, utklipp eller andre filer fra Internett, er det viktig å respektere opphavsretten. Filtrer bilder etter lisenstype kan hjelpe deg med å velge hvilke filer du vil bruke.

Legge til en video fra Internett

 1. Gå til videoen du vil legge til, i nett leseren, og Kopier URL-adressen til videoen fra adresse linjen.

 2. Gå til innholds området i presentasjonen der du vil legge til nett videoen.

 3. Trykk alt + Windows-logotasten, N, V, O. Du hører: «video fra nettet» Fokuset flyttes til tekst feltet for Netta dressen for videoen.

 4. Lim inn Netta dressen for videoen i tekst feltet, og trykk deretter ENTER. Videoen settes inn i presentasjonen.

 5. Hvis du vil spille av videoen i presentasjonen, trykker du på alt + Windows-logotasten, W, C. Lysbilde fremvisningen starter fra gjeldende lysbilde med videoen. Trykk TAB-tasten til du hører «spill av-knapp», og trykk deretter ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×