Bruk innboksregler til automatisk å utføre bestemte handlinger på e-postmeldinger som ankommer innboksen. Du kan for eksempel opprette regler som endrer viktighetsnivået for meldinger etter hvert som de kommer, automatisk flytter dem til andre mapper eller sletter dem basert på bestemte kriterier.

Reglene kjøres bare i innboksen din. De kjøres ikke i andre mapper.

Obs!: Hvis du bruker en jobb- eller skolekonto til å logge på Microsoft 365, bruker du Outlook på nettet. Hvis du bruker en Outlook.com, Hotmail-, Live- eller MSN-konto, kan du se Bruke innboksregler i Outlook.com.

Obs!: Hvis instruksjonene ikke samsvarer med det du ser, kan det hende at du bruker en eldre versjon av Outlook på nettet. Se Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet.

Regler er brukt på innkommende meldinger og kan opprettes fra en mappe.

 1. Høyreklikk på en melding i meldingslisten som du vil opprette en regel for, og velg Opprett regel for å opprette en regel som flytter alle e-postmeldinger fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere, til en mappe.

 2. Velg mappen der du vil at alle meldinger fra den avsenderen eller dette settet med avsendere skal flyttes, og velg deretter OK.

 3. Klikk på OK. Regelen brukes på alle innkommende meldinger. Hvis du vil kjøre regelen i innboksen umiddelbart, merk av for Kjør denne regelen i innboksen nå.

  Obs!: Du kan for øyeblikket bare kjøre regler som innebærer at en melding fra en avsender flyttes til en mappe. Du kan ikke kjøre andre regler, som slike som bruker en meldingstittel eller merker en melding som ulest.

Hvis du vil gjøre mer enn å bare flytte en melding fra en bestemt avsender eller et sett med avsendere til en mappe, velger du Flere alternativer. Innstillingsmenyen for regler vil åpnes.

Et skjermbilde av innstillingssiden for regler

 • Hver regel trenger minst tre ting: Et navn, en betingelse og en handling. Regler kan også inneholde unntak for betingelser. Du kan legge til flere betingelser, handlinger og unntak i hvert trinn ved å velge Legg til en betingelse, Legg til en handling og Legg til et unntak.

 • Hvis du ikke ønsker at andre regler skal kjøres etter denne, merker du avmerkingsboksen Stopp behandling av flere regler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Stoppe behandling av flere regler i Outlook på nettet.

 • Trykk på Lagre for å opprette en regel eller Forkast for å avbryte oppretting av regler.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillingerInnstillinger> Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg redigeri regelen du vil redigere.

 4. Trykk på Lagre for å lagre regelen du redigerte.

Obs!: Noen regler som er opprettet i andre versjoner av Outlook, kan ikke behandles av Outlook på nettet. Regelen kan ikke kjøres eller redigeres i Outlook på nettet.

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillingerInnstillinger> Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. I regelen du vil slette, velger du Slett.

  Tips!: Hvis du vil deaktivere regelen midlertidig, kan du velge veksleknappen ved siden av regelen.

Innboksregler brukes for innkommende meldinger basert på rekkefølgen deres i Innboksregler-listen. Du kan ordne rekkefølgen på hvordan reglene du oppretter, skal brukes på meldinger som kommer inn i innboksen:

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillingerInnstillinger> Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg en regel, og bruk deretter PIL OPP eller PIL NED for å endre hvor i rekkefølgen regelen er brukt på innkommende meldinger.

Som standard kjøres en innboksregel på innkommende meldinger etter at du har opprettet regelen. For å kjøre en regel på eksisterende meldinger:

 1. Øverst på siden, velg > alternativet for å vise alle innstillingerInnstillingerInnstillinger> Vis alle Outlook-innstillinger.

 2. Velg E-post > Regler.

 3. Velg Kjør regel nå ved siden av regelen du vil kjøre.

  Obs!: Du kan for øyeblikket bare kjøre regler hvor en melding fra en avsender flyttes til en mappe. Du kan ikke kjøre andre regler, som dem som bruker en meldingstittel eller merker en melding som ulest.

Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

 1. Logg på Outlook på nettet.

 2. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger.

  Et skjermbilde av Innstillinger-knappen.

 3. Velg E-post, som åpner Alternativer-panelet til venstre. Under E-post > Automatisk behandling, velg Innboks- og oppryddingsregler .

 4. Velg Legg Legg til-ikonet under Innboksregler.

  Legg til en innboksregel

 5. Skriv inn et navn på innboksregelen i Navn-boksen, og velg deretter en betingelse og handling fra de respektive rullegardinlistene.

  Dialogboksen Ny regel

  Du kan legge til flere betingelser eller handlinger ved å velge Legg til betingelse eller Legg til handling.

 6. Legg til unntak for innboksregelen ved å velge Legg til unntak og deretter velge ett fra menyen Legg til unntak.

 7. Som standard er alternativet Stopp behandling av flere regler aktivert. Når dette alternativet er aktivert og det kommer inn en melding som oppfyller vilkårene for flere regler, brukes bare den første regelen. Hvis det ikke er merket av for det, brukes alle innboksreglene som en melding oppfyller vilkårene for.

  Stopp regelbehandling

Du kan redigere en hvilken som helst innboksregel ved å merke den og velge Rediger rediger for å åpne regelen, slik at du kan endre betingelsene eller handlingene for regelen.

Hvis du har en innboksregel du ikke lenger vil bruke, kan du merke den og deretter velge Slett slett for å fjerne den. Hvis du bare vil deaktivere regelen en stund, fjerner du merket ved siden av regelen.

Innboksregler brukes for innkommende meldinger basert på rekkefølgen deres i listen Innboksregler. Du kan ordne rekkefølgen på hvordan reglene du oppretter skal brukes på meldinger som kommer inn i innboksen:

 1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger.

  Et skjermbilde av Innstillinger-knappen.

 2. Velg E-post, som åpner Alternativer-panelet til venstre. Under E-post > Automatisk behandling, velg Innboks- og oppryddingsregler .

 3. Velg regelen duvil flytte, under Innboksregler, og velg deretter PIL OPP eller PIL NED Flytt regel opp eller ned i listen for å plassere regelen der du vil ha den plassert i listen over regler.

 1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger.

  Et skjermbilde av Innstillinger-knappen.

 2. Velg E-post, som åpner Alternativer-panelet til venstre. Under E-post > Automatisk behandling, velg Innboks- og oppryddingsregler .

 3. Velg Legg Legg til-ikonet under Innboksregler.

  Legg til en innboksregel

 4. Skriv inn et navn på innboksregelen i Navn-boksen.

 5. Velg Den inneholder disse ordene under Når meldingen mottas, og:, og velg deretter i emnet.

  Når meldingen mottas

 6. Angi et ord eller uttrykk som vil være i emnelinjen til meldingen som skal flyttes, og velg Legg til Legge til og deretter OK.

  Angi ord eller faser

 7. Under Gjør følgende velger du Flytt, kopier eller slett og deretter Flytt meldingen til mappen.

  Gjør følgende

 8. Velg mappen du vil flytte meldingene til, og velg OK.

 9. Velg OK øverst i dialogboksen.

 1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger.

  Et skjermbilde av Innstillinger-knappen.

 2. Velg E-post, som åpner Alternativer-panelet til venstre. Under E-post > Automatisk behandling, velg Innboks- og oppryddingsregler .

 3. Velg Legg Legg til-ikonet under Innboksregler.

  Legg til en innboksregel

 4. Skriv inn et navn på innboksregelen i Navn-boksen.

 5. Velg Den inneholder disse ordene under Når meldingen mottas, og:, og velg deretter i emnet.

  Når meldingen mottas

 6. Angi et ord eller uttrykk som vil være i emnelinjen til meldingen som skal flyttes, og velg Legg til Legge til og deretter OK.

  Angi ord eller faser

 7. Under Gjør følgende velger du Flytt, kopier eller slett og deretter Flytt meldingen til mappen.

  Gjør følgende

 8. Velg mappen du vil flytte meldingene til, og velg OK.

 9. Velg OK øverst i dialogboksen.

Se også

Organisere innboksen med Arkiv, Opprydding og andre verktøy i Outlook på nettet

Filtrere søppelpost i Outlook på nettet

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×