Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk en skjermleser til å lese sider i OneNote

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk OneNote med tastaturet og en skjermleser for å lese OneNote sider. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også se nærmere på beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

I dette emnet

Lese en side iOneNote

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote, kunngjøring av bilder, lister og listeelementer, innhold i tabellceller, overskrifter og hyperkoblinger.

 1. Hvis du vil bytte til fullskjermmodus for enklere navigering, trykker du F11.

 2. Gå til siden du vil lese, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du ikke hører «Innholdsblokk» i Skjermleser, etterfulgt av nummeret på innholdsblokken og deretter «Redigering», trykker du ALT+PIL NED til du gjør det når du åpner siden. Bruk piltastene til å navigere til lesbare elementer én etter én. Hvis Skjermleser ikke leser gjeldende linje automatisk, trykker du SR-tasten+I.

  • Hvis du hører «Sidetittel», trykker du på ALT+PIL NED med JAWS for å gå til den første innholdsblokken på siden. Trykk deretter på INSERT+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen. For andre JAWS-lesekommandoer kan du referere til JAWS-lesekommandoer.

  • Hvis du hører tittelen på siden med NVDA, trykker du alt+pil ned for å gå til den første innholdsblokken på siden. Trykk deretter på SR-tasten+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen.

 3. Hvis du vil stoppe lesingen når som helst, trykker du CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote-siden har bilder med alternativ tekst (alternativ tekst) titler og beskrivelser, leser skjermleseren beskrivelsen når du navigerer til bildet med piltastene. Hvis du bruker kontinuerlig lesemodus med JAWS eller NVDA, hører du bildeobjektet og den alternative tekstbeskrivelsen med JAWS, men ikke med NVDA. Skjermleser leser ikke i kontinuerlig lesemodus, så bruk piltastene i stedet.

Hvis bildet har både beskrivelsen og tittelen, kan du lese tittelen på følgende måte:

 1. Naviger til grafikken, og trykk SKIFT+F10 eller Windows-menytasten. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Alternativ tekst.» Deretter trykker du på ENTER. Med Skjermleser hører du «Alternativ tekst-vindu, tittel, redigeringsboks», etterfulgt av tittelteksten.

  Med JAWS hører du «Forlater menyer, dialogboks for alternativ tekst, alternativ tekst», etterfulgt av tittelteksten og «Tittel, rediger». 

  Med NVDA hører du «Alternativ tekst-dialogboks», etterfulgt av en beskrivelse av formålet med alternativ tekst.

 3. Hvis du vil høre den alternative teksttittelen med NVDA, trykker du på TAB til du hører «Tittel, rediger, valgt», etterfulgt av tittelteksten. 

 4. Hvis du vil avslutte alternativ tekst-vinduet , trykker du på TAB til du hører: «OK-knapp.» Deretter trykker du på ENTER.

Bruke skannemodus for Skjermleser

Hvis OneNote ikke støtter en kommando i det fokuserte området, sier Skjermleser: «Ikke en utforskbar tekst.» I dette tilfellet kan du bruke søkemodus i Skjermleser til å bla gjennom og lese teksten.

 1. Hvis du vil aktivere skannemodus, trykker du SR-tasten+MELLOMROM. Du hører: «Skann.» Hvis du vil ha mer informasjon om søkemodus, kan du se Bruke søkemodus.

Justere Skjermleser-detaljnivået

Du kan endre detaljnivået som skjermleseren gir på tekstens egenskaper for en OneNote side.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil justere detaljnivået i Skjermleser, trykker du SR-tasten+V til du hører nivået du vil bruke. Du kan velge mellom fem forskjellige nivåer, fra å høre bare teksten til å høre detaljert informasjon om formatering. Hvis du vil ha mer informasjon om detaljnivåene i Skjermleser, kan du se Lese tekst.

  • Hvis du vil justere JAWS-detaljnivået, trykker du SR-tasten+V. Trykk deretter på PIL NED til du hører «Detaljnivå for bruker», etterfulgt av gjeldende nivå. Trykk på MELLOMROM til du hører nivået du vil bruke. Det finnes tre detaljnivåer : Nybegynnernivået gir maksimal mengde informasjon som snakkes, mens de to andre nivåene, Mellomliggende og Avansert, gir færre detaljer. Når du er ferdig, trykker du enter for å lukke hurtiginnstillinger-vinduet .

  • Hvis du vil justere NVDA-detaljnivået, trykker du SR-tasten+CTRL+D. Trykk deretter tab-tasten for å bla gjennom de forskjellige innstillingene én etter én, og trykk mellomromstasten for å merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks. Når du er ferdig, trykker du enter for å lukke vinduet for NVDA-innstillinger . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for NVDA 2022.3.2.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å lese OneNote sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og hyperkoblinger. Du kan også kontrollere beskrivelsene for grafikk og vedlagte filer ved å lese de alternative tekstene (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Mac, annonserer tekster, bilder og deres alternative tekstbeskrivelser (hvis tilgjengelig), innhold i tabellceller, listeelementer og hyperkoblinger. Du kan også høre om en side inneholder noen vedlagte filer, og beskrivelsene av tilhørende alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

 1. Trykk på CTRL+KOMMANDO+G for å gå til siden du vil lese. Fokuset flyttes til listen over sider. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen på siden du vil bruke.

 2. Hvis du vil flytte fokus til det redigerbare innholdsområdet på siden, trykker du enter. Du hører: «Innholdsblokk», etterfulgt av nummeret på innholdsblokken og deretter «Rediger tekst».

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lese hele siden fra begynnelsen, trykker du på CTRL+TILVALG+A.

   Obs!: VoiceOver hopper over grafikken når du leser gjennom hele siden.

  • Hvis du vil lese neste linje eller element, trykker du på PIL NED. Hvis VoiceOver ikke leser linjen automatisk, trykker du på CTRL+TILVALG+L.

  • Hvis du vil lese forrige linje eller element, trykker du på PIL OPP. Hvis VoiceOver ikke leser linjen automatisk, trykker du på CTRL+TILVALG+L.

   Tips!: Hvis du vil lese alt som er synlig i vinduet, for eksempel alle elementer og beholdere, trykker du på du CTRL+OPTION+SKIFT+W.

 4. Du kan stoppe den pågående lesingen når som helst ved å holder CTRL nede eller gi en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote-siden har bilder med alternativ tekst (alternativ tekst), leser VoiceOver den alternative tekstbeskrivelsen eller tittelen når du navigerer til bildet med piltastene.

 1. Trykk på CTRL+KOMMANDO+G for å gå til siden du vil lese. Fokuset flyttes til listen over sider. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen på siden du vil bruke.

 2. Hvis du vil flytte fokus til det redigerbare innholdsområdet på siden, trykker du enter. Du hører: «Innholdsblokk», etterfulgt av nummeret på innholdsblokken og deretter «Rediger tekst».

 3. Bruk piltastene til å navigere til bildet. Du hører den alternative tekstbeskrivelsen eller tittelen, etterfulgt av «oppsettelement». Hvis ingen alternativ tekst er tilgjengelig, hører du filnavnet, etterfulgt av «oppsettelement».

Justere skjermleserens detaljnivå

Du kan endre detaljnivået som skjermleseren gir for tekstkarakteristikkene til en OneNote for Mac-side. I VoiceOver kan du velge mellom tre forskjellige nivåer – fra å høre bare teksten til å høre detaljert informasjon om formatering.

 1. Hvis du vil justere detaljnivået for VoiceOver, trykker du på CTRL+TILVALG+F8. Du hører: «Åpne VoiceOver-verktøyet.»

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED, og trykk deretter på PIL NED én gang. Du hører: «Detaljnivå.»

 3. Trykk på TAB én gang, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE til du hører gjeldende detaljnivå, etterfulgt av «Standard taleverbalitet», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Bruk PIL NED og PIL OPP for å bla gjennom alternativene, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 5. Hvis du vil lukke VoiceOver Utility-vinduet , trykker du på KOMMANDO+Q.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser VoiceOver-taleinnstillinger, kan du se Tilpasse VoiceOver.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å lese OneNote sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også kontrollere beskrivelsene for grafikk ved å lese de alternative tekstene (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for iOS, og annonserer bilder, koblinger og listeelementer.

 1. Åpne siden du vil lese. Sveip til høyre til du hører «sidetittel» etterfulgt av tittelteksten.

 2. Sveip ned med to fingre for å begynne å lese hele siden fra tittelen og fremover. VoiceOver leser først gjennom tekstinnholdet på siden, og leser opp koblingene og alternative tekster etter dette.

 3. Du kan slutte å lese når som helst ved å trykke én gang med to fingre.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for iOS-siden har bilder med en alternativ tekstbeskrivelse eller tittel, leser VoiceOver opp den alternative teksten når du støter på et bilde.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Les gjennom hele siden som forklart i Les en side.

  • Sveip til høyre gjentatte ganger på siden du vil lese, til du hører den alternative tekstbeskrivelsen eller tittelen på bildet. Hvis ingen alternativ tekst er tilgjengelig, hører du filnavnet på bildet.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å lese OneNote sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne tabeller og koblinger. Du kan også kontrollere beskrivelsene for grafikk ved å lese de alternative tekstene (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Android, og annonserer bilder, koblinger og tabeller.

 1. Gå til siden du vil lese, og sveip til høyre til du hører: «Sidedato og klokkeslett».

 2. Hvis du vil lese alt tekstinnhold på en side, sveiper du til høyre. Du hører «Innholdsblokk», og TalkBack begynner å lese teksten på siden. 

  Tips!: Hvis du vil stoppe kontinuerlig lesing, trykker du på skjermen med to fingre.

 3. Hvis du vil lese andre elementer på siden, sveiper du gjentatte ganger til høyre. Du hører følgende:

  • For bilder annonserer TalkBack den alternative tekstbeskrivelsen (alternativ tekst) eller tittelen på alternativ tekst, etterfulgt av «Bilde». Hvis ingen alternativ tekst er tilgjengelig, hører du filnavnet, etterfulgt av «Bilde».

  • For koblinger sier TalkBack «Kobling», etterfulgt av koblingsteksten.

  • For tabeller sier Talkback «Skrive inn tabell», etterfulgt av antall rader og kolonner og celleinnholdet.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjermleser for å lese OneNote sider. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter i OneNote. Du vil også lære hvordan du kontrollerer beskrivelser av grafikk i alternative tekster (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Windows 10 og nevner bilder, lister og overskrifter.

 1. Gå til siden du vil lese, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du ikke hører «Innholdsblokk» i Skjermleser, etterfulgt av nummeret på innholdsblokken og deretter «Redigering», trykker du ALT+PIL NED til du gjør det når du åpner siden. Trykk deretter SR-tasten+CTRL+R. Skjermleser begynner å lese fra gjeldende plassering. Trykk på PIL NED eller PIL OPP for å gå til neste eller forrige linje. Hvis Skjermleser ikke leser gjeldende linje automatisk, trykker du SR-tasten+I.

   Obs!: Hvis OneNote for Windows 10 ikke støtter en kommando i det fokuserte området, sier Skjermleser: «Ikke en utforskbar tekst». I dette tilfellet kan du bruke søkemodus i Skjermleser til å bla gjennom og lese teksten. Hvis du vil aktivere skannemodus, trykker du SR-tasten+MELLOMROM. Du hører: «Skann.»

  • Hvis du hører «Sidetittel», trykker du på ALT+PIL NED med JAWS for å gå til den første innholdsblokken på siden. Trykk deretter på INSERT+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen. For andre JAWS-lesekommandoer kan du referere til JAWS-lesekommandoer.

  • Hvis du hører tittelen på siden med NVDA, trykker du alt+pil ned for å gå til den første innholdsblokken på siden. Trykk deretter på SR-tasten+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen.

 2. Hvis du vil stoppe lesingen når som helst, trykker du CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for Windows 10-siden har bilder med alternativ tekst (alternativ tekst), leser skjermleseren den alternative teksttittelen og beskrivelsen når du navigerer til bildet.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Bruk piltastene til å navigere til bildet. Med Skjermleser hører du den alternative teksttittelen og beskrivelsen, etterfulgt av «Bilde». Med JAWS og NVDA hører du den alternative teksttittelen og beskrivelsen, etterfulgt av «Grafikk valgt». Hvis ingen alternativ tekst er tilgjengelig, hører du filnavnet på bildet.

  • Med JAWS kan du også bruke kontinuerlig lesemodus. Trykk på INSERT+PIL NED for å høre hele siden. JAWS leser opp de alternative tekstene for bilder (hvis tilgjengelig).

   Obs!: NVDA og Skjermleser hopper over bildene i kontinuerlig lesemodus.

Justere Skjermleser-detaljnivået

Du kan endre detaljnivået som skjermleseren gir for tekstkarakteristikkene til en OneNote for Windows 10-side.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil justere detaljnivået i Skjermleser, trykker du SR-tasten+V til du hører nivået du vil bruke. Du kan velge mellom fem forskjellige nivåer, fra å høre bare teksten til å høre detaljert informasjon om formatering. Hvis du vil ha mer informasjon om detaljnivåene i Skjermleser, kan du se Lese tekst.

  • Hvis du vil justere JAWS-detaljnivået, trykker du SR-tasten+V. Trykk deretter på PIL NED til du hører «Detaljnivå for bruker», etterfulgt av gjeldende nivå. Trykk på MELLOMROM til du hører nivået du vil bruke. Det finnes tre detaljnivåer : Nybegynnernivået gir maksimal mengde informasjon som snakkes, mens de to andre nivåene, Mellomliggende og Avansert, gir færre detaljer. Når du er ferdig, trykker du enter for å lukke hurtiginnstillinger-vinduet .

  • Hvis du vil justere NVDA-detaljnivået, trykker du SR-tasten+CTRL+D. Trykk deretter tab-tasten for å bla gjennom de forskjellige innstillingene én etter én, og trykk mellomromstasten for å merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks. Når du er ferdig, trykker du enter for å lukke vinduet for NVDA-innstillinger . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for NVDA 2022.3.2.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Bruk OneNote for nettet med tastaturet og en skjermleser for å lese OneNote sider.  Vi har testet det med Skjermleser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Med en skjermleser kan du gjenkjenne overskrifter, koblinger og lister. Du kan også se nærmere på beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi OneNote for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote for nettet.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for nettet, annonserer bilder, koblinger, lister og overskrifter.

 1. Gå til siden du vil lese. Når du åpner en side, hører du med Skjermleser «Sidetittel», etterfulgt av tittelen på siden og deretter «Redigering, redigeringsområde».  Med JAWS hører du «Sideinnhold, hovedområde, sidetittel», etterfulgt av tittelen på siden og deretter «Rediger». Med NVDA hører du «Sideinnhold, hovedlandemerke», etterfulgt av tittelen på siden.

 2. Trykk tab-tasten for å gå til den første innholdsblokken. Du hører: «Lerretsområde.»

 3. Gjør ett av følgende:

  • Med Skjermleser trykker du CTRL+A tre ganger for å merke alt sideinnholdet, og deretter trykker du på SR-tasten+PIL NED for å begynne å lese kontinuerlig. Hvis du hører «Ingen neste element», trykker du på SR-tasten+PIL NED på nytt. Du kan også trykke på PIL NED eller PIL OPP for å gå til neste eller forrige linje, og deretter trykke SR-tasten+I for å lese gjeldende linje. Hvis du hører «Kommando ikke tilgjengelig», trykker du SR-tasten+I på nytt.

  • Med JAWS trykker du INS+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen.

  • Med NVDA bruker du piltastene til å navigere til lesbare elementer én etter én, og deretter trykker du på SR-tasten+PIL NED for å høre gjeldende element.

 4. Hvis du vil stoppe lesingen når som helst, trykker du CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for nettet-siden har bilder med beskrivelser av alternativ tekst (alternativ tekst), leser skjermleseren beskrivelsen og sier «Bilde» når du navigerer til bildet med piltastene, eller når du bruker kontinuerlig lesemodus.

Obs!: I OneNote og OneNote for Windows 10 kan du legge til to typer alternativ tekst i et bilde: en tittel og en beskrivelse. I OneNote for nettet leser skjermleseren bare beskrivelsen av alternativ tekst. Hvis bildet bare har en alternativ teksttittel, sier Skjermleser «Umerket grafikk» i kontinuerlig lesemodus og «Bilde» når du bruker piltastene. Med JAWS og NVDA hører du: «Bilde.»

Les lister og overskrifter

Hvis OneNote for nettet-siden har punktlister eller nummererte lister eller overskrifter, hører du liste- eller overskriftsnivåene.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Bruk piltastene til å navigere til et listeelement eller en overskrift. Du hører liste- eller overskriftsnivået.

  • Bruk kontinuerlig lesemodus med Skjermleser eller JAWS. Med Skjermleser hører du listen eller overskriftsnivåene. Med JAWS hører du overskriftsnivåene, men for listeelementer sier JAWS: «Dokument».

Se også

Bruke en skjermleser til å zoome inn eller ut av notater i OneNote

Hurtigtaster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen

SPØR FELLESSKAPET >

Få støtte

KONTAKT OSS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×