Bruk en skjermleser til å lese sider i OneNote

Bruk en skjermleser til å lese sider i OneNote

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk OneNote med tastaturet og en skjerm leser til å lese OneNote sider. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også merke av for beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

I dette emnet

Lese en side i OneNote

Skjerm leseren leser høyt gjennom en side i OneNote, annonserer bilder, lister og liste elementer, tabeller og innhold, overskrifter og hyperkoblinger.

 1. Hvis du vil bytte til fullskjermmodusen for enklere navigering, trykker du F11.

 2. Gå til siden du vil lese. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du ikke hører følgende i Skjermleser: «Innholdsblokk, redigerer» når du åpner notatblokken, trykker du på PIL NED til meldingen leses opp. Trykk deretter på SR-tasten + Ctrl + R. Skjermleser begynner å lese kontinuerlig fra gjeldende plassering. Du kan også trykke pil tastene for å gå til neste eller forrige linje, for eksempel i OneNote side tittel.

  • Med JAWS trykker du INS+PIL NED for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen. For andre JAWS-lesekommandoer kan du referere til JAWS-lesekommandoer.

 3. Hvis du vil stoppe den kontinuerlige lesingen når som helst, holder du nede CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote-siden har bilder med alternativ tekst (alternativ tekst) titler og beskrivelser, leser skjerm leseren beskrivelsen når du navigerer til bildet med pil tastene. I kontinuerlig lese modus melder skjerm bildet bilde objektet, men ikke overskriften eller beskrivelsen. JAWS sier bare bildets objekt og overskrift, men du leser ikke alternativ teksten.

 1. Naviger til grafikken, og trykk SKIFT+F10. Hurtigmenyen åpnes.

 2. På menyen trykker du PIL NED til du hører: «Alternativ tekst». Til slutt trykker du ENTER. Du hører: «alternativ tekst, egen definert tittel, redigering, "etterfulgt av tittel teksten.

  I JAWS hører du: «forlater meny, alternativ tekst,» etterfulgt av tittel teksten og «tittel, Rediger.»

 3. Trykk PIL NED for å flytte til den alternative tekstbeskrivelsen. Du hører beskrivelses teksten.

  I JAWS hører du: «beskrivelse, Rediger,» etterfulgt av beskrivelsen.

 4. Hvis du vil avslutte alternativ tekst -vinduet, trykker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Til slutt trykker du ENTER.

Søkemodus for bruk

Hvis OneNote ikke støtter en kommando i fokus området, sier skjerm leser: «ikke en explorable-tekst». I dette tilfellet kan du bruke søkemodus i Skjermleser til å bla gjennom og lese teksten.

Hvis du vil aktivere skannings modus, trykker du SR-tasten + mellomrom. For mer informasjon om søkemodus refererer du til Bruk søkemodus.

Justere Skjermleser-detaljnivået

Du kan endre detalj nivået som skjerm leseren gir for tekst egenskapene til en OneNote side.

I Skjermleser kan du velge mellom seks forskjellige nivåer, fra å høre kun teksten til å høre detaljert informasjon om formatering. For mer informasjon om Skjermleser-detaljnivåene, kan du referere til Lese tekst.

Hvis du vil justere detaljen i skjerm leser, trykker du SR-tasten + V til du hører nivået du vil bruke.

Hvis du vil justere JAWS detalj nivå, trykker du SR-tasten + V. Trykk PIL NED-tasten for å gå til detaljnivå-innstillingene.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren, for å hjelpe deg med å lese sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister, hyperkoblinger og overskrifter. Du kan også merke av for beskrivelser av grafikk og vedlagte filer i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Mac og nevner tekster, bilder med beskrivelser av alternativ tekst (hvis tilgjengelig), tabeller og innholdet i dem, listeelementer, overskrifter og hyperkoblinger. Du kan også høre om en side inneholder noen vedlagte filer, og beskrivelsene av tilhørende alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

 1. Hvis du vil bytte til fullskjermmodus for å navigere enklere, trykker du på F6 til du hører: «Angre tasting-knappen.» Trykk deretter på CTRL+OPTION+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE, til du hører: «Gå til fullskjermmodus-knappen», og trykk deretter på CTRL+OPTION+MELLOMROM. Inndelings- og siderutene er nå skjult.

 2. Naviger til siden du vil lese, som forklart i Naviger i en notatblokk, og gjør ett av følgende på siden:

  • Hvis du vil lese hele siden fra der du befinner deg nå, trykker du på CTRL+OPTION+A.

  • Hvis du vil lese neste linje eller element, trykker du på CTRL+OPTION+PIL NED

  • Hvis du vil lese forrige linje eller element, trykker du på CTRL+OPTION+PIL NED.

  • Hvis du vil lese neste ord, trykker du på CTRL+OPTION+PIL HØYRE.

  • Hvis du vil lese forrige ord, trykker du på CTRL+OPTION+PIL VENSTRE.

   Tips!: Hvis du vil lese alt som er synlig i vinduet, for eksempel alle elementer og beholdere, trykker du på du CTRL+OPTION+SKIFT+W.

 3. Du kan stoppe den pågående lesingen når som helst ved å holder CTRL nede eller gi en annen kommando.

Justere skjermleserens detaljnivå

Du kan endre detaljnivået som skjermleseren gir for tekstkarakteristikkene til en OneNote for Mac-side. I VoiceOver kan du velge mellom tre forskjellige nivåer – fra å høre bare teksten til å høre detaljert informasjon om formatering.

Hvis du vil justere detaljnivået til VoiceOver, trykker du på CTRL+OPTION+V. Du hører: «Juster talens detaljnivå.» Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører detaljnivået du vil bruke. Trykk på CTRL+OPTION+MELLOMROM for å velge et alternativ.

Se Tilpass VoiceOver for å få en beskrivelse av de ulike detaljnivåene.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for iOS med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å lese OneNote sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også se nærmere på beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for iOS, og nevner bilder og koblinger.

 1. Gå til siden du vil lese. Sveip til høyre til du hører «sidetittel» etterfulgt av tittelteksten.

 2. Sveip ned med to fingre for å begynne å lese hele siden fra tittelen og fremover.

 3. Du kan slutte å lese når som helst ved å trykke én gang med to fingre.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for iOS-siden har bilder med alternativ tekst, titler eller beskrivelser, leser VoiceOver opp tittelen og beskrivelsen og sier «bilde» når du kommer til et bilde i lesemodus.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Lære hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for Android med Android, den innebygde skjerm leseren for Android, til å lese OneNote sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også se nærmere på beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Kontroller at TalkBack er slått på før du starter OneNote for Android.

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Android, og nevner bilder og koblinger.

 1. Gå til siden du vil lese, og sveip mot høyre til du hører: «Sidetittel, < tittel >, redigeringsboks». Sveip deretter mot høyre til du hører datoen for siden.

 2. Sveip mot høyre for å lese alt innhold på en side. TalkBack begynner å lese teksten eller koblinger på siden.

  • Sveip mot høyre for å lese bildene. TalkBack leser dem som «< Alternativ tekst >, bilde» hvis alternativ tekst er tilgjengelig, eller «< filnavn >, bilde» hvis alternativ tekst ikke er tilgjengelig.

  • Trykk på skjermen med én finger for å avslutte lesingen.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for Android-siden har bilder med alternativ tekst, titler eller beskrivelser, leser TalkBack opp tittelen og beskrivelsen etterfulgt av «Bilde» når du kommer til et bilde i lesemodus.

Se også

Bruke en skjermleser til å organisere notatblokker, inndelinger og sider i OneNote

Bruke en skjermleser til å sette inn innhold i notatblokker i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk OneNote for Windows 10 med tastaturet og en skjerm leser til å lese OneNote sider. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Med en skjerm leser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter i OneNote. Du vil også lære hvordan du kontrollerer beskrivelsene av grafikk i alternative tekster (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

I dette emnet

Lese en side

Skjermleseren leser høyt gjennom en side i OneNote for Windows 10 og nevner bilder, lister og overskrifter.

Obs!: Hvis du ikke logget av OneNote for Windows 10 forrige gang du brukte det, åpnes programmet uten å be om innlogging.

 1. Gå til siden du vil lese. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du ikke hører følgende i Skjermleser: «Innholdsblokk, redigerer» når du åpner notatblokken, trykker du på PIL NED til meldingen leses opp. Trykk deretter på SR-tasten + Ctrl + R. Skjermleser begynner å lese kontinuerlig fra gjeldende plassering. Alternativt kan du trykke på PIL OPP eller PIL NED for å flytte til neste eller forrige linje.

   Obs!: Hvis OneNote for Windows 10 ikke støtter en kommando i det fokuserte området, sier Skjermleser: «Ikke en utforskbar tekst». I dette tilfellet kan du bruke søkemodus i Skjermleser til å bla gjennom og lese teksten. Hvis du vil aktivere skannings modus, trykker du SR-tasten + mellomrom.

  • Med JAWS trykker du på SR-tasten + pil ned-tasten for å høre hele siden. Eventuelt kan du bruke piltastene til å gå til lesbare elementer ett om gangen. For andre JAWS-lesekommandoer kan du referere til JAWS-lesekommandoer.

 2. Hvis du vil stoppe den kontinuerlige lesingen når som helst, holder du nede CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for Windows 10-siden har bilder med alternativ tekst (alt. tekst), titler og beskrivelser, vil Skjermleser lese opp tittelen og beskrivelsen når du navigerer til bildet med piltastene, eller når du bruker modus for kontinuerlig lesing.

JAWS leser tittelen og beskrivelsen når du navigerer til bildet, men hopper over bilder i modus for kontinuerlig lesing.

Justere Skjermleser-detaljnivået

Du kan endre detaljnivået som skjermleseren gir for tekstkarakteristikkene til en OneNote for Windows 10-side.

I Skjermleser kan du velge mellom seks forskjellige nivåer, fra å høre kun teksten til å høre detaljert informasjon om formatering. For mer informasjon om Skjermleser-detaljnivåene, kan du referere til Lese tekst.

Hvis du vil justere detaljen i skjerm leser, trykker du SR-tasten + V til du hører nivået du vil bruke.

Hvis du vil justere JAWS detalj nivå, trykker du SR-tasten + V. Trykk deretter på PIL NED til du hører: «Detaljnivå for bruker», etterfulgt av gjeldende nivå, og trykk på MELLOMROM til du hører nivået du vil bruke. Trykk på ENTER for å lukke Hurtiginnstillinger-menyen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele og samarbeide på notatblokker i OneNote

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk OneNote for nettet med tastatur og skjerm leser, den innebygde skjerm leseren i Windows, til å lese OneNote for nettet sider. Med en skjermleser kan du enkelt gjenkjenne lister og overskrifter. Du kan også se nærmere på beskrivelser av grafikk i alternativ tekst (hvis tilgjengelig).

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nett leser. Siden OneNote for nettet kjører i nett leseren, er hurtig tastene forskjellig fra de i skrive bords programmet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) gjelder også for nett leseren – ikke OneNote for nettet.

I dette emnet

Lese en side

Skjerm leseren leser høyt gjennom en side i OneNote for nettet, annonserer bilder, lister og overskrifter.

 1. Gå til siden du vil lese. Når du åpner en side, hører du navnet på notatblokken, etterfulgt av «Redigerer området, redigerer, hovedlandemerke, tittel.» Dette forteller deg at fokuset er på tittelområdet.

 2. Trykk TAB-tasten for å gå til den første innholds blokken. Skjermleser leser den første linjen med tekst.

 3. Trykk på SR-tasten + Ctrl + R for å få skjerm leseren til å lese kontinuerlig fra gjeldende sted. Alternativt kan du trykke på PIL OPP eller PIL NED for å flytte til neste eller forrige linje.

 4. Hvis du vil stoppe den kontinuerlige lesingen når som helst, holder du nede CTRL eller gir en annen kommando.

Les alternativ tekst for bilder

Hvis OneNote for nettet siden har bilder med alternativ tekst-beskrivelser (alternativ tekst), leser skjerm leser beskrivelsen og sier «bilde» når du navigerer til bildet med pil tastene, eller når du bruker kontinuerlig lese modus.

Obs!: I OneNote og OneNote for Windows 10 kan du legge til to typer alternativ tekst i et bilde: en tittel og en beskrivelse. I OneNote for nettet er alt alternativ tekst du legger til, alltid en beskrivelse. Skjerm leser kan ikke lese alternativ tekst titler i OneNote for nettet.

Les lister og overskrifter

Hvis OneNote for nettet-siden har punktmerkede eller nummererte lister eller overskrifter, sier skjerm leser listen eller overskrifts nivået når du navigerer til et liste element eller en overskrift med pil tastene. Den sier også hva overskriften er når du bruker kontinuerlig lesemodus.

Se også

Zoome inn og ut av notater i OneNote for nettet

Hurtig taster i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Lær hvordan du navigerer i OneNote ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×