Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjerm leser til å skrive ut lysbildene, støtte arkene og notats IDene for presentasjonen. Vi har testet det med skjerm leser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Skriv ut en presentasjon

Enten du vil skrive ut lysbilder, støtteark eller notatsider for presentasjonen, har du kommet til riktig sted. Bruk følgende fremgangsmåte for å sette opp en utskriftsjobb i tråd med dine behov:

 1. For å gå til Skriv ut-rammen trykker du CTRL+P. PowerPoint plasserer fokuset på Skriv ut -knappen, og du hører «Skriv ut-knapp.»

 2. Hvis du vil angi antall kopier som skal skrives ut, kan du enten trykke TAB-tasten for å gå til spinner-boksen for Kopier , eller trykke ALT + P, N. Du hører «kopier, Rediger verdi Settings boks». (I skjerm leser hører du «Kopier, redigering.») I rotasjonskontrollen for Kopier skriver du inn antall kopier som skal skrives ut.

 3. Hvis du vil velge en skriver, kan du enten trykke på TAB-tasten for å gå til kontrollen for skrive ren , eller trykke ALT + P, i. Du hører navnet på den valgte skrive ren. Bruk PIL OPP- og PIL NED-tastene for å gå gjennom listen over skrivere. (I skjerm leser hører du skrive ren, nummeret på den valgte skrive ren og totalt antall tilgjengelige skrivere.)

 4. Hvis du ikke hører navnet på skriveren du vil bruke, trykker du PIL NED for å gå gjennom alle de opplistede skriveralternativene. Etter at listen over skriveralternativer er ferdig, kommer du til Legg til skriver-koblingen og Skriv ut til fil-alternativet.

  • Trykk ENTER for å åpne Finne skrivere-dialogboksen og bruk TAB-tasten for å navigere.

  • Trykk MELLOMROM-tasten for å velge Skriv ut til fil. Når du velger Skriv ut-knappen, åpnes en Filutforsker-dialog der du angir et filnavn.

 5. Trykk TAB-tasten for å flytte til Innstillinger-gruppen. Velg innstillingene du vil bruke. Følgende liste inneholder koblinger til mer informasjon senere i dette emnet om hvert alternativ:

  PowerPoint skriver som standard ut alle lysbildene i presentasjon som helsides lysbilder (ett lysbilde per side) og bruker standardinnstillingene for skriveren. Hvis du vil skrive ut med gjeldende innstillinger, trykker du ALT+P, P.

Utskriftsinnstillinger

I Innstillinger-gruppen kan du angi innstillinger for flere utskriftsalternativer:

Merk lysbildene som skal skrives ut

Hvis du vil skrive ut det gjeldende lysbildet eller et bestemt sett med lysbilder, trykker du ALT+P, A for å merke Skriv ut alle lysbildene-alternativet. Du hører: «Skriv ut alle lysbildene». Hvis du vil velge et annet alternativ, bruker du pil opp og pil ned for å velge blant følgende alternativer:

 • Skriv ut merket område. Du hører «Skriv ut utvalg». Dette alternativet vises bare hvis du allerede har valgt et sett med lysbilder.

 • Skriv ut gjeldende lysbilde. Du hører «Skriv ut gjeldende lysbilde». Dette alternativet skriver bare ut det gjeldende lysbildet.

 • Egendefinert område. PowerPoint plasserer fokus i Lysbilder-tekstboksen. Du hører «egen definert område». Skriv inn et omfang av lysbilder som skal skrives ut, for eksempel 10-12 eller 1,2,5.

Tips!: Hvis du har skjulte lysbilder, vil Skriv ut skjulte lysbilder-alternativet være aktivt slik at du kan skrive ut skjulte lysbilder hvis du vil. Du hører «Skriv ut skjulte lysbilder.»

Når du er ferdig med å gjøre valg, trykker du ENTER for å lukke kombinasjonsboksen.

Skriv ut flere lysbilder på en side

Hvis du vil skrive ut mer enn ett lysbilde per side, trykker du alt + P, H. Du hører «hel side lysbilder».

I Helsides lysbilder-boksen trykker du ENTER for å åpne galleriet. Den øverste raden er Utskriftsoppsett-delen, etterfulgt av Støtteark-delen. Bruk pil venstre-og pil høyre-tasten for å velge blant følgende alternativer for utskrifts oppsett:

 • Helsides lysbilder. Velg dette alternativet for å skrive ut hvert lysbilde på en egen side.

 • Notatsider. Velg dette alternativet til å skrive ut lysbildenotater, enten for en taler eller som støtteark for en målgruppe. Du hører: «Notats IDer» Dette alternativet skriver ut ett lysbilde per side, med talerens notater trykket nedenfor dette.

  De andre alternativene under Utskriftsoppsett og alle alternativene under Støtteark skriver bare ut lysbilder eller lysbildeinnhold, ikke foredragsnotater.

 • Disposisjon. Velg dette alternativet for å skrive ut i et disposisjonsformat, som bare skriver ut teksten i lysbildene og ingen bilder.

Trykk PIL NED for å gå til Støtteark-delen, og trykk deretter TAB for å velge et oppsett. Trykk PIL NED-tasten på nytt for å gå til flere alternativer for utskriftsoppsett. Når du er ferdig med å gjøre valg, trykker du ENTER.

Angi én side eller dobbeltsidig utskrift

Hvis du vil angi en enkeltsidig eller dobbeltsidig utskrift, trykker du alt + P, D. Du hører «Skriv ut én side.» Velg ønsket alternativ i listen Skriv ut ensidige. (Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis skriveren støtter dobbeltsidig utskrift. Hvis du velger dobbeltsidig utskrift, hører du «Skriv ut på begge sider».)

Angi sortering og stifting

Du får bare kollateringsalternativet hvis skriveren din støtter det. Hvis du vil angi sortering, trykker du på alt + P, C. Trykk pil ned og pil opp for å velge fra Kol lat ert (du hører «sortert.») eller usortert (du hører «usortert»), og trykk deretter ENTER. Du får dette alternativet bare hvis skriveren støtter kollatering.

Du får bare alternativet for stifting hvis skriveren støtter det. Hvis du vil angi stifting, trykker du TAB-tasten for å gå til kombinasjons boksen stifting, og trykker pil ned-tastene for å velge fra alternativer for ingen stifter, én stifteller to stifter.

Endre sideretning

 1. For å endre retning trykker du ALT+P, R for å åpne Skriveregenskaper-dialogboksen.

 2. Trykk TAB-tasten til du kommer til Oppsett -fanen eller Paper\Quality -fanen, og bruk om nødvendig pil høyre eller venstre for å gå til Oppsett -fanen.

 3. Trykk TAB-tasten én gang for å gå til retning -boksen, og velg stående eller liggende.

 4. Trykk TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og trykk deretter ENTER.

Skriv ut lysbilder i svart-hvitt eller gråtoner

PowerPoint skriver ut og vises i farger som standard, men lysbilder og støtteark skrives ofte ut i svart-hvitt eller gråtoner. Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbildene, disposisjon, notatsider og støtteark for deltakere – i farger, gråtoner eller rent svart-hvitt.

For å skrive ut i gråtoner eller svart-hvitt trykker du ALT+P, O for å åpne Farge-kombinasjonsboksen. Trykk pil ned og pil opp for å velge ønsket alternativ, som beskrevet nedenfor:

 • Farge. Hvis du velger alternativet farge, men ikke har en fargeskriver, ser utskriften ganske lik ut som, men er ikke av samme kvalitet som en utskrift i gråtone.

 • Gråtone. Hvis du ikke har en fargeskriver eller ikke har bruk for en fargeutskrift, vil valg av gråtone skrive ut all objektene på siden i gråtoner. I gråtone ser objekter som diagrammer og tabeller tydeligere og renere ut, enn om du velger fargealternativet på en svart-hvitt-skriver.

 • Rent svart-hvitt. Dette alternativet skriver ut lysbilder i svart og hvitt. Det er ingen gråtoner. Som følger vil noen objekter i utformingstemaet for lysbildet, for eksempel relieff og slipp-skygger, ikke skrives ut. Tekst skrives ut i svart selv om du velger grått som originalfargen på teksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for macOS med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS skjerm leseren, til å skrive ut lysbildene, støtte arkene og notats IDene i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Tilgjengeligheten til utskriftsalternativene som beskrives i dette emnet, avhenger av funksjonene til skriveren din. Les brukerveiledningen for skriveren hvis du trenger mer informasjon.

I dette emnet

Skrive ut presentasjonen

Enten du skriver ut lysbilder, støtte ark eller notater for presentasjonen, kan du skrive ut raskt med standard innstillingene eller bruke de mange måtene PowerPoint for macOS tilbyr for å optimalisere utskriften og utskriftene.

 1. Trykk på KOMMANDO+P i presentasjonen din. Du hører: «Utskriftsperiode, i dialog, vindu, <navn på presentasjon>, <valg skriver>.» Fokuset er på den valgte skriveren.

 2. Trykk på MELLOMROM for å velge en skriver. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriveren du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB for å angi antallet kopier du ønsker å skrive ut. Angi antallet kopier du ønsker å skrive ut.

 4. PowerPoint skriver som standard ut alle lysbildene i presentasjon som helsides lysbilder (ett lysbilde per side) og bruker standardinnstillingene for skriveren. Hvis du vil skrive ut med gjeldende innstillinger, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og deretter trykker du på mellomrom.

Optimalisere utskrift

Skriv ut-dialogboksen viser bare de grunnleggende utskriftsalternativene (som standard). Du får enkelt tilgang til de skjulte utskriftsdetaljene og kan optimalisere utskriften.

Trykk på tab i Skriv ut -dialogboksen til du hører «Vis detaljer-knapp», og trykk deretter på mellomrom. Flere utskrifts alternativer er nå tilgjengelig.

Velge ett enkelt lysbilde for utskrift

Spar papir og skriv bare ut de lysbildene du trenger.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Skriv ut alle lysbilder.»

 2. Trykk på Skift + Pil ned til du hører «egen definerte fremvisninger, alternativ knapp», og trykk deretter på tab. Du hører: «Rediger tekst, tom.»

 3. Angi antallet lysbilder du ønsker å skrive ut.

  Tips!: Trykk på SKIFT+PIL NED for å skrive ut gjeldende lysbilde, til du hører: «Skriv ut valgte lysbilder.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Velge et utvalg av lysbilder for utskrift

 1. Trykk på SKIFT+PIL NED til du hører: «Skriv ut lysbildeområdet.»

 2. Trykk på TAB og skriv deretter inn nummeret til det første lysbildet i området.

 3. Trykk på TAB på nytt og skriv deretter inn nummeret til det siste lysbildet i området.

Skriv ut flere lysbilder på en side

Du kan skrive ut flere lysbilder på én side, enten som fullstendige lysbilder eller som støtteark.

Skrive ut flere hele lysbilder på en side

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Oppsett». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Sider per ark.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

Skrive ut støtteark

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Oppsett som skal skrives ut.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører støttearkalternativet du ønsker å velge, for eksempel: «Støtteark, fire lysbilder per side.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Angi dobbeltsidig utskrift

Du kan skrive ut på begge sidene av arket, selv om du har valgt å skrive ut flere lysbilder på en side.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av skriveren din, og er slått på i skriverinnstillingene. Les brukerveiledningen til skriveren for flere detaljer, eller kontakt IT-avdelingen for hjelp.

 1. Trykk på tab i Skriv ut -dialogboksen til du hører «tosidig, ikke merket avmerkings boks», og trykk deretter på mellomrom. Den langvarige bindingen er aktivert som standard.

 2. Du endrer innbindingstypen for tosidig utskrift ved å trykke på TAB til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører: «Oppsett». Trykk deretter på MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «av, tosidig», og trykk deretter på mellomrom.

 5. Trykk på PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på MELLOMROM.

Angi sortering

Hvis du trenger å skrive ut flere kopier av lysbildene, kan du velge om du ønsker å skrive ut alle lysbildene i en kopi før du skriver ut de andre.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av skriveren din, og er slått på i skriverinnstillingene. Les brukerveiledningen til skriveren for flere detaljer, eller kontakt IT-avdelingen for hjelp.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «PowerPoint, PDE, popup-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Papirhåndtering». Trykk deretter på MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Av, sorter sider.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Endre sideretning

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «<Gjeldende retning>, retning.»

 2. Du endrer papirretningen ved å trykke på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å velge det andre alternativet. Trykk deretter på MELLOMROM.

Skriv ut lysbilder i svart-hvitt eller gråtoner

Du kan skrive ut hele presentasjonen – lysbildene, notatsider og støtteark for deltakere – i gråtoner eller svart-hvitt.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Farge, fargeformat.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører enten: «Gråskala» eller «Svart/hvitt.» Trykk deretter på MELLOMROM.

Skrive ut lysbilder med foredragsnotater

Lysbildene skrives ut uten foredragsnotater som standard. Du kan raskt endre denne innstillingen og gi deltakerne notatene fra lysbildene også.

 1. Trykk på TAB i Skriv ut-dialogboksen til du hører: «Lysbilder, oppsett.» Trykk deretter på MELLOMROM.

 2. Trykk på PIL NED til du hører: «Notater». Trykk deretter på MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, til raskt å skrive ut lysbildene fra iPhone til en skriver i nærheten. Du kan også endre standardinnstillinger for skriveren i PowerPoint til å eksempelvis velge lysbildene som skal skrives ut.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha berørings funksjoner i PowerPoint, går du til PowerPoint for iPhone berørings veiledning.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Tilgjengeligheten til utskriftsalternativene som beskrives i dette emnet, avhenger av funksjonene til skriveren din. Les brukerveiledningen for skriveren hvis du trenger mer informasjon.

I dette emnet

Skrive ut presentasjonen

Skriv ut lysbildene direkte fra iPhone til en skriver som støtter AirPrint. Hvis du vil lese mer om AirPrint og de støttede skriverne, kan du se Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch.

 1. Sørg for at iPhone og skriveren er tilkoblet det samme trådløse nettverket.

 2. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen til du hører «fil-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «AirPrint.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Skriveralternativer, Avbryt-knapp.»

 5. Sveip til du hører: «Skriver.» «Velg skriver-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Listen over tilgjengelige AirPrint-skrivere åpnes.

 6. Sveip til høyre til du hører den skriveren du ønsker å velge, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Hvis du vil skrive ut ved bruk av standardinnstillingene, sveiper du til høyre eller venstre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Merk lysbildene som skal skrives ut

 1. Sveip til høyre i Skriveralternativer-menyen til du hører: «Område, Alle sider-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Sider <nummeret til det første lysbildet i det nåværende sideområdet> – <nummeret til det siste lysbildet>». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre. Du hører: «Fra side < nummeret på det første lysbildet i det gjeldende sideområdet >, elementvalg, justerbar.»

 4. Du velger det første lysbildet som skal skrives ut ved å sveipe opp eller ned med én finger, til du hører det lysbildenummeret du ønsker.

 5. Hvis du vil velge det siste lysbildet som skal skrives ut, sveiper du til høyre. Du hører: «Til side < nummeret på det siste lysbildet i det gjeldende sideområdet >, elementvalg, justerbar.» Sveip opp eller ned med én finger, til du hører det lysbildenummeret du ønsker.

 6. Sveip til venstre til du hører «alternativer for skriver, tilbake-knapp, og dobbelt trykk deretter på skjermen for å gå tilbake til menyen utskrifts alternativer . Du hører: «alternativer for skriver, område, sider <det nye side området>, knapp.»

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruk en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, for raskt å skrive ut lysbilder fra telefonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

Skrive ut presentasjonen

Skriv ut lysbildene direkte fra Android-telefonen til en kompatibel skriver. Kontroller at telefonen og skrive ren er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

Obs!: 

 • Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som støttes av Android-og Google-Sky utskrift. Hvis du vil kontrollere om skrive ren støttes, går du til Sky klare skrivere.

 • Nettverks utskrift i USB, Bluetooth og Windows støttes ikke av Android. Google anbefaler at du konfigurerer Sky utskrift på en data maskin som er koblet til en slik skriver. Hvis du vil skrive ut til en slik skriver direkte, må du bruke en tredje parts app.

 1. Sveip til høyre eller venstre i redigerings visningen til du hører «ikke merket, tilbake-bryter», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til miniatyr bilde visningen.

 2. Sveip mot venstre i miniatyr bilde visningen til du hører «fil, knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Du hører: «fil-menyen».

 3. Sveip til høyre til du hører «Skriv ut-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Dialog boksen Skriv ut åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører «rulle gardin liste», etterfulgt av den valgte skrive ren eller «lagre som PDF». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen over utskriftsalternativer. Sveip mot høyre for å bla gjennom listen. Når du har valgt en skriver du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 5. Hvis du ønsker flere alternativer, for eksempel å velge antall eksemplarer samt utskriftsretning, fortsett å sveip mot høyre til du hører hvert alternativ. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en liste med alternativer, sveip til høyre for å bla gjennom dem, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge en.

 6. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører «Skriv ut-knapp», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å starte utskriften.

  Når du hører «PowerPoint-vindu», er presentasjonen skrevet ut, og fokuset går tilbake til presentasjonen i miniatyr bilde visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for Windows Phone 10 med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for raskt å skrive ut lysbilder fra telefonen.

Obs!: 

Skrive ut presentasjonen

Skriv ut lysbildene direkte fra Windows-telefonen til en trådløs skriver. Hvis du vil kontrollere at skriveren din støttes, kan du se listen i denne artikkelen: Støttede skrivere for Windows 10 Mobile. Sørg også for at telefonen og skriveren er tilkoblet det samme trådløse nettverket.

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen du ønsker å skrive ut, til du hører: «Fil-knapp.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen. Skjermleser sier: «Backstage-siderute, Gå tilbake-knapp.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skriv ut-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Hvis dette er første gang du skriver ut en PowerPoint-presentasjon fra telefonen, åpnes en dialogboks der du blir spurt om tillatelse til å koble til en nettbasert tjeneste som klargjør filen for utskrift. Fokuset er på Tillat-knappen og skjermleser sier: «Til Fortsett-vinduet, Tillat-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å fortsette å skrive ut.

 5. Dialogboksen til skriveren åpnes, og skjermleser sier: «Dialogboksen Skriv ut.» Sveip til høyre for å gå til skrivervalgfeltet. Skjerm leser sier: «skriver, kombinasjons boks.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne listen over utskriftsalternativer. Sveip mot høyre for å bla gjennom listen. Når du har valgt en skriver du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

 6. Hvis du ønsker flere alternativer, for eksempel å velge antall eksemplarer samt utskriftsretning, fortsett å sveip mot høyre til du hører hvert alternativ. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne en liste med alternativer, sveip til høyre for å bla gjennom dem, og dobbelttrykk deretter skjermen for å velge en.

  Tips!: For å velge papir størrelsen sveiper du til høyre til du hører «flere innstillinger», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Sveip deretter til høyre til du kommer til papir størrelse , og dobbelt Trykk på skjermen for å åpne listen over valg. Sveip til høyre for å bla gjennom dem. Velg et alternativ ved å dobbelttrykke på skjermen.

 7. Trykk på TAB flere ganger når du er ferdig, til skjermleser sier: «Skriv ut-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen og starte utskriften. Skjermleser sier: «Dialogboksen Skriv ut, og utskriftsjobben blir sendt til skriveren.

  Når du hører: «PowerPoint-vinduet», er presentasjonen skrevet ut. Du kommer tilbake til presentasjonen i Lesevisning.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjerm leser til å skrive ut lysbildene for presentasjonen. Vi har testet det med skjerm leser og JAWS, men den kan fungere med andre skjerm lesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighets standarder og-teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Skrive ut en presentasjon fra redigerings visning eller Forhånds visning

 1. I presentasjonen trykker du alt + Windows-logotasten, F, P. Skriv ut -menyen åpnes.

 2. Trykk TAB-tasten til du hører utskrifts alternativet du vil bruke, og trykk deretter ENTER. Du hører: «dialog, Microsoft PowerPoint for nettet.» Fokuset er på en kobling til en PDF som kan skrives ut.

 3. Trykk på ENTER. Dialog boksen PDF-fil – Skriv ut åpnes.

 4. Hvis du vil gå gjennom alternativene, trykker du på TAB. Hvis du vil vise alternativ menyer, trykker du på alt + pil ned, og deretter trykker du på Enter for å foreta et valg.

 5. Hvis du vil skrive ut, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og deretter trykker du på ENTER.

Skrive ut en presentasjon fra lese visning

 1. I presentasjonen trykker du CTRL + F6 til du hører «Rediger presentasjon».

 2. Trykk TAB-tasten til du hører «Skriv ut til PDF», og trykk deretter ENTER. Du hører: «dialog, Microsoft PowerPoint for nettet.» Fokuset er på en kobling til en PDF som kan skrives ut.

 3. Trykk på ENTER. Dialog boksen PDF-fil – Skriv ut åpnes.

 4. Hvis du vil gå gjennom alternativene, trykker du på TAB. Hvis du vil vise alternativ menyer, trykker du på alt + pil ned, og deretter trykker du på Enter for å foreta et valg.

 5. Hvis du vil skrive ut, trykker du på TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og deretter trykker du på ENTER.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×