Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produktene. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til hjemmesiden for Microsoft Kundestøtteeller Løsninger eller midlertidige løsninger for nylige office-problemer.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser for å sette inn et bilde fra datamaskinen eller en kilde på Internett. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du legger til alternative tekster i bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner for hvordan du setter inn bilder i et Word dokument, men ikke bruker en skjermleser? Se Sette inn bilder.

Obs!: 

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Plasser innsettingspunktet i det Word dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N, P, D. Dialogboksen Sett inn bilde åpnes. Fokuset er på filnavntekstfeltet .

 3. Bruk TAB og piltastene til å navigere til plasseringen av bildet på datamaskinen. Når du hører navnet på bildet, etterfulgt av «Valgt», trykker du enter. Det opprinnelige bildet er innebygd i dokumentet.

  Tips!: Hvis bildet har en stor filstørrelse, kan det gjøre dokumentet for stort. Hvis du vil redusere størrelsen på dokumentet, kan du koble til bildet i stedet for å bygge det inn. I dialogboksen Sett inn bilde trykker du TAB-tasten til du hører med Skjermleser og NVDA: «Sett inn, del-knapp.» Med JAWS hører du: «Forlater menyer, Sett inn-knapp.» Trykk på PIL NED til du hører «Koble til fil», og trykk deretter enter.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Hvis du ikke har det perfekte bildet på datamaskinen, kan du søke etter og sette inn et bilde fra en nettplassering direkte fraWord.

 1. Plasser innsettingspunktet i det Word dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på ALT+N, P, O. Dialogboksen Bing bildesøk åpnes. Fokuset er på søketekstfeltet.

 3. Skriv inn søkeordene for å beskrive bildet du leter etter, og trykk deretter enter. Søkeresultatene er oppført, og fokuset er på det første samsvarende bildet.

  Tips!: Hvis du vil søke etter flere bilder fra OneDrive, trykker du tab-tasten til du hører «OneDrive », og trykk enter.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom søkeresultatene. Skjermleseren beskriver hvert bilde etter hvert som du går gjennom søkeresultatene.

 5. Trykk MELLOMROM for å velge et bilde.

 6. Hvis du vil sette inn det valgte bildet, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn», og trykk enter. Word laster ned og setter inn bildet i dokumentet.

Plassere et bilde på linje med teksten 

Hvis du vil lese riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten. Som standard setter Word inn et bilde på linje med teksten, men du kan kontrollere det for å sikre at skjermleserne kan lese bildene.

 1. Flytt fokus til bildet du vil bruke, i det Word dokumentet. Når fokuset er på bildet, hører du filnavnet eller nummeret på bildet, etterfulgt av «Bilde».

 2. Trykk på SKIFT+PIL HØYRE én gang for å merke bildet. Trykk deretter SKIFT+F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk på PIL OPP til du hører «Bryt tekst», og trykk deretter på PIL HØYRE én gang. Du hører: «På linje med teksten.» Trykk på ENTER. Hvis du ikke hører «På linje med teksten», trykker du på PIL OPP til du kommer til På linje med tekst-knappen og trykker ENTER.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Legg til alternativ tekst i bildene for å gjøre dokumentet tilgjengelig for alle målgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, kan du se Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst.

 1. Flytt fokus til bildet du vil legge til alternativ tekst i, i det Word dokumentet. Når fokuset er på bildet, hører du siden du er på, filnavnet eller nummeret på bildet, etterfulgt av «Bilde». Trykk på SKIFT+PIL HØYRE én gang for å velge bildet.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen.

 3. Trykk på PIL OPP til du hører «Rediger alternativ tekst», og trykk enter.

 4. Alternativ tekst-ruten åpnes, og fokuset er på det alternative tekstfeltet. Skriv inn alternativ tekst for bildet.

 5. Når du er klar, trykker du esc for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i MacOS, til å sette inn et bilde eller bilde i et dokument. Du vil også lære hvordan du legger til alternative tekster i bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner for hvordan du setter inn bilder i et Word dokument, men ikke bruker en skjermleser? Se Sette inn bilder.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Sett inn et bilde fra datamaskinen

 1. Plasser innsettingspunktet i det Word dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Bilder, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Bilde fra fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. En dialogboks åpnes med fokus på en nylig brukt bildemappe. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE for å få tilgang til bildene i denne mappen. Hvis du vil bla til en annen plassering, bruker du TAB, SKIFT+TAB og piltastene.

 6. Når du er på riktig sted, bruker du PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom filene eller undermappene. Trykk på PIL HØYRE for å åpne en undermappe.

 7. Når du har funnet riktig bildefil, trykker du enter. Bildet settes inn i dokumentet.

Sett inn et bilde fra en kilde på Internett

Hvis du ikke har det perfekte bildet på datamaskinen, kan du søke etter og sette inn et bilde fra en nettplassering direkte fraWord for Mac.

 1. Plasser innsettingspunktet i det Word dokumentet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk på F6 til du hører den valgte fanen på båndet, for eksempel «Hjem, valgt, fane». Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Sett inn-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Bilder, menyknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Bilder fra nettet», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Søkeruten for Bing bilde åpnes. Fokuset er på søketekstfeltet. Skriv inn søkeordene for å beskrive bildet du leter etter, og trykk deretter ENTER. Søkeresultatene er oppført, og fokuset er på det første samsvarende bildet.

 6. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom søkeresultatene. VoiceOver beskriver hvert bilde etter hvert som du går gjennom søkeresultatene.

 7. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et bilde.

 8. Hvis du vil sette inn det valgte bildet, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Word laster ned og setter inn bildet i dokumentet.

Plassere et bilde på linje med teksten 

Hvis du vil lese riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten.

 1. Flytt markøren foran bildet du vil bruke, i det Word dokumentet, trykk og hold nede SKIFT, og trykk deretter pil høyre én gang for å merke bildet. Du hører: «Gruppert objekt, du er for øyeblikket på et gruppert objekt.»

 2. Trykk på F6 til du hører: «Bildeformat.»

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Posisjon-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE til du hører «På linje med teksten», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Legg til alternativ tekst i bildene for å gjøre dokumentet tilgjengelig for alle målgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, kan du se Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst.

 1. Merk bildet du vil legge til alternativ tekst i, i det Word dokumentet. Hvis du vil velge et bilde i Word, plasserer du markøren foran bildet, holder nede SKIFT og trykker deretter PIL HØYRE. Du hører: «Gruppert objekt, du er for øyeblikket på et gruppert objekt.»

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Hurtigmenyen åpnes. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Rediger alternativ tekst», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Alternativ tekst-ruten åpnes, og fokuset på det alternative tekstfeltet. Skriv inn alternativ tekst for bildet.

 4. Når du er klar, trykker du på SKIFT+TAB til du hører «Lukk alternativ tekst-knapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Ruten Alternativ tekst lukkes, og fokuset flyttes tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en hyperkobling i Word

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å sette inn et bilde eller bilde i et dokument. Du vil også lære hvordan du legger til alternative tekster i bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. VoiceOver fungerer kanskje ikke pålitelig i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Sette inn et bilde eller bilde fra telefonen

 1. Når du redigerer Word dokumentet, plasserer du innsettingspunktet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører«Vis bånd», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører den valgte fanen, for eksempel «Hjem-fane».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 4. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-appen åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører bildeplasseringen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 6. Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom bildene. VoiceOver leser opp bildene etter bildetyper og datoer etter hvert som du beveger deg.

 7. Når du er på bildet du vil sette inn i dokumentet, dobbelttrykker du på skjermen. Bildet settes inn, og fokus går tilbake til dokumentet med bildet valgt.

Sette inn et bilde fra kameraet

Du kan åpne enhetskameraet direkte fraWord for iOS, ta et bilde og deretter sette inn bildet i dokumentet.

 1. Når du redigerer Word dokumentet, plasserer du innsettingspunktet der du vil sette inn et bilde.

 2. Trykk nær toppen av skjermen med fire fingre, sveip til høyre til du hører«Vis bånd», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører den valgte fanen, for eksempel «Hjem-fane».

 3. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Sett inn-fane.»

 4. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilder-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-appen åpnes.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn bilde fra kamera, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kamera-appen åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «Word vil ha tilgang til kameraet», sveiper du til høyre til du hører: «OK, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Ta bilde, knapp», pek kameraet i riktig retning, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Bruk bilde, knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å sette inn bildet. Fokus returnerer tilbake til dokumentet.

Plassere et bilde på linje med teksten

Hvis du vil lese riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten.

 1. Mens du redigerer Word dokumentet, skyver du én finger rundt dokumentteksten til du hører bildet du vil bruke. Når bildet er i fokus, sier VoiceOver navnet på bildefilen, etterfulgt av «Bilde» og bildeoppsettet. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 2. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører:«Vis bånd», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Bildefane.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Bryt tekst-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til venstre til du hører: «På linje med teksten», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Legg til alternativ tekst i bildene for å gjøre dokumentet tilgjengelig for alle målgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, kan du se Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst.

 1. Når du redigerer Word dokumentet, skyver du én finger rundt dokumentteksten til du hører bildet du vil legge til alternativ tekst i, for å velge et bilde. Når bildet er i fokus, sier VoiceOver navnet på bildefilen, etterfulgt av «Bilde» og bildeoppsettet. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 2. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører:«Vis bånd», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Bildefane.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Alternativ tekst-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil legge til alternativ tekst, sveiper du til høyre til du hører: «Beskrivelse, tekstfelt». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og bruk deretter skjermtastaturet til å skrive inn alternativ tekst for bildet.

 5. Når du er klar, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes tilbake til dokumentteksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å sette inn et bilde eller bilde i et dokument. Du vil også lære hvordan du legger til alternative tekster i bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Sette inn et bilde eller bilde fra telefonen

 1. Når du redigerer Word dokumentet, plasserer du innsettingspunktet der du vil sette inn et bilde.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører den valgte fanen, for eksempel «Hjem-fane». Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører : «Bilder-meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Bilder-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Standardgalleriappen åpnes.

  Obs!: Hvis du er logget på og bruker organisasjonens telefon og konto, må du kanskje bytte til den personlige kontoen eller velge en galleriapp før du kan sette inn et bilde i et dokument.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gå gjennom bildene på den valgte lagringsplasseringen for bilder, sveiper du mot høyre til du hører bildet du vil bruke.

  • Hvis du vil navigere til et annet lagringssted, for eksempel Nedlastinger eller Bilder, sveiper du til venstre til du hører: «Vis røtter-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip mot høyre til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip mot venstre eller høyre til du hører bildet du ønsker å bruke.

  TalkBack leser opp bildene etter filnavn, størrelser og datoer.

 6. Når du er på bildet du vil sette inn, dobbelttrykker du på skjermen. Forhåndsvisningen av bildet åpnes.

 7. Sveip til høyre til du hører« Ferdig», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bildet settes inn, og fokus går tilbake til dokumentet med bildet valgt.

Sette inn et bilde fra kameraet

Du kan åpne enhetskameraet direkte fraWord for Android, ta et bilde og deretter sette inn bildet i dokumentet. 

 1. Når du redigerer Word dokumentet, plasserer du innsettingspunktet der du vil sette inn et bilde.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører den valgte fanen, for eksempel «Hjem-fane». Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Bilder-meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Kamera-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kamera-appen åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «Tillat Word å ta bilder og spille inn video, Tillat-knapp», dobbelttrykker du på skjermen.

 5. Hvis du vil ta et bilde, sveiper du til høyre til du hører: «Ta bilde». Pek kameraet i riktig retning, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Bildet er tatt, og redigeringsvisningen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Bekreft», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Forhåndsvisningen av bildet åpnes. Sveip til høyre til du hører« Ferdig», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bildet settes inn, og fokus går tilbake til dokumentet med bildet valgt.

Plassere et bilde på linje med teksten

Hvis du vil lese riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten.

 1. Mens du redigerer Word dokumentet, skyver du én finger rundt dokumentteksten til du hører bildet du vil bruke. Når fokuset er på bildet, hører du filnavnet eller nummeret på bildet, etterfulgt av «Bilde». Dobbelttrykk og hold skjermen med én finger. Du hører: «Klipp ut-knapp.»

 2. Sveip ned og deretter til venstre. Skyv deretter én finger nær nedre høyre hjørne av skjermen til du hører: «Ikke avmerket, Flere alternativer-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Bilde-fanen på båndet.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Bryt tekst-meny». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «På linje med teksten», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Legg til alternativ tekst i bildene for å gjøre dokumentet tilgjengelig for alle målgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, kan du se Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst

 1. Mens du redigerer Word dokumentet, skyver du én finger rundt dokumentteksten til du hører bildet du vil legge til alternativ tekst i. Når fokuset er på bildet, hører du: «Valgt, bilde.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Skyv én finger nær nedre høyre hjørne av skjermen til du hører: «Ikke avmerket, flere alternativer-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Fokuset flyttes til Bilde-fanen på båndet. Sveip til høyre til du hører: «Alternativ tekst-meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Redigeringsboks, for, beskriv dette objektet for noen som er blind», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn alternativ tekst for bildet. Hvis du vil lukke skjermtastaturet, sveiper du ned og deretter til venstre.

 5. Hvis du vil flytte fokus tilbake til dokumentteksten, sveiper du ned og deretter til venstre.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Bruk Word for nettet med tastaturet og en skjermleser for å sette inn et bilde i et dokument. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du vil også lære hvordan du legger til alternative tekster i bildene for å gjøre dem mer tilgjengelige.

Dekorativt ikon. Trenger du instruksjoner for hvordan du setter inn bilder i et Word dokument, men ikke bruker en skjermleser? Se Sette inn bilder.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Word for nettet med en skjermleser, bytter du til fullskjermmodus. Trykk F11 for å slå fullskjermmodus på og av.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

I dette emnet

Sette inn et bilde fra datamaskinen

 1. Plasser innsettingspunktet i Word dokumentet der du vil sette inn bildet.

 2. Trykk på ALT+Windows-logotasten+N, P, P. Dialogboksen WindowsÅpne åpnes. Fokuset er på filnavntekstfeltet .

 3. Bruk TAB og piltastene til å navigere til plasseringen av bildet på datamaskinen. Når du hører navnet på bildet, etterfulgt av «Valgt», trykker du enter. Det opprinnelige bildet er innebygd i dokumentet.

Sette inn et bilde fra nettet

Hvis du ikke har det perfekte bildet på datamaskinen, kan du søke etter og sette inn et bilde fra en nettplassering direkte fraWord for nettet.

Obs!: Når du bruker foto, bilder eller utklipp, er du ansvarlig for å overholde opphavsretten. For bilder kan lisensfilteret i Bing være til hjelp.

 1. Plasser innsettingspunktet i Word dokumentet der du vil sette inn bildet.

 2. Trykk på ALT+Windows-logotasten+N, P, F.

 3. Dialogboksen Bing bildesøk åpnes. Fokuset er på søketekstfeltet. Skriv inn søkeordene for å beskrive bildet du leter etter, og trykk deretter enter. Søkeresultatene er oppført, og fokuset er på det første samsvarende bildet.

 4. Bruk piltastene til å bla gjennom søkeresultatene. Skjermleseren beskriver hvert bilde etter hvert som du går gjennom søkeresultatene.

 5. Trykk MELLOMROM for å velge et bilde.

 6. Hvis du vil sette inn det valgte bildet, trykker du tab-tasten til du hører «Sett inn», og trykk enter. Word laster ned og setter inn bildet i dokumentet.

Plassere et bilde på linje med teksten 

Hvis du vil lese riktig av en skjermleser, må bildet være på linje med teksten.

 1. Flytt fokus til bildet du vil bruke, i det Word dokumentet. Når bildet er i fokus og valgt, hører du: «Bilde.»

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk på PIL OPP til du hører «Bryt tekst», og trykk deretter på PIL HØYRE én gang. Du hører: «På linje med teksten.» Trykk på ENTER. Hvis du ikke hører «På linje med teksten», trykker du på PIL OPP til du kommer til På linje med tekst-knappen og trykker ENTER.

Legg til alternativ tekst i et bilde

Legg til alternativ tekst i bildene for å gjøre dokumentet tilgjengelig for alle målgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativ tekst, kan du se Alt du trenger å vite for å skrive effektiv alternativ tekst

 1. Flytt fokus til bildet du vil legge til alternativ tekst i, i det Word dokumentet. Når bildet er i fokus og valgt, hører du: «Bilde.»

 2. Trykk på ALT+Windows-logotasten+J, P, E.  Formater bilde-ruten åpnes, og fokuset flyttes til alternativ tekst-delen .

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Beskrivelse», og skriv deretter inn alternativ tekst for bildet.

 4. Hvis du vil returnere fokus til dokumentteksten, trykker du esc.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Nyheter i Microsoft 365: Produktmerknader for Oppdatert kanal

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×