Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Microsoft Teams på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen spesifiserer hurtigtastene for Microsoft Teams på Windows eller nettappen ved hjelp av et PC-tastatur.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams. Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Vis hurtigtaster.

CTRL+PUNKTUM (.)

CTRL+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Ctrl+E

CTRL+ALT+E

Vis kommandoer.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

Åpne undermeny for apper.

CTRL+UTHEVING (')

CTRL+UTHEVING (')

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre ALT+N

Åpne Innstillinger.

CTRL+KOMMA (,)

CTRL+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Ctrl+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Ctrl+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk CTRL+PUNKTUM (.).

 • Trykk CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-ikon til. (Innstillinger og mer) øverst til høyre i Microsoft Teams, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i skrivebordsprogrammet for Microsoft Teams, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på CTRL+1 for å åpne den, ikke CTRL+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på CTRL+E i skrivebordsprogrammet, eller CTRL+ALT+E i nettappen, for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Åpne aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat.

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Åpne Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Åpne kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Åpne anrop.

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Åpne Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Gå til forrige listeelement.

Venstre ALT+PIL OPP

Venstre ALT+PIL OPP

Gå til neste listeelement.

Venstre ALT+PIL NED

Venstre ALT+PIL NED

Flytt det valgte teamet opp.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt det valgte teamet ned.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Gå til neste inndeling.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åpent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Start en ny samtale.

Ctrl+N

ALT+N

Gå til skriveboksen.

ALT+SKIFT+C

ALT+SKIFT+C

Utvid skriveboksen.

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Sende en melding.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Start en ny linje.

Skift+Enter

Shift+Enter

Svare på en tråd.

ALT+SKIFT+R

ALT+SKIFT+R

Merk en melding som viktig.

CTRL+SKIFT+I

CTRL+SKIFT+I

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Ctrl+F

Ctrl+F

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Godta videosamtale.

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

Godta lydanrop.

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

Avslå anrop.

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Start lydanrop.

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Start videosamtale.

CTRL+SKIFT+U

Ctrl+Shift+U

Avslutt lydanrop.

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Avslutt videosamtale.

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Aktiver/deaktiver demping.

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig.

Ctrl+Mellomrom

Ctrl+Mellomrom

Annonser hevede hender (skjermleser).

CTRL+SHIFT+L

CTRL+SHIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

CTRL+SHIFT+K

CTRL+SHIFT+K

Dele økt på startskjermen.

CTRL+SKIFT+E

CTRL+SKIFT+E

Aktiver/deaktiver video.

Ctrl+Shift+O

Ingen hurtigtast

Filtrer gjeldende liste.

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Gå til verktøylinjen for deling.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Avslå skjermdeling.

Ctrl+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Ctrl+Shift+A

Ingen hurtigtast

Innrøm personer fra lobbyvarsling.

CTRL+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

Ctrl+Shift+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

ALT+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett.

ALT+PUNKTUM (.)

ALT+PUNKTUM (.)

Gå til forrige dag eller uke.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Gå til neste dag eller uke.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Vis dag.

CTRL+ALT+1

CTRL+ALT+1

Vis arbeidsuke.

CTRL+ALT+2

CTRL+ALT+2

Vis uke.

CTRL+ALT+3

CTRL+ALT+3

Lagre eller send møteinvitasjon.

CTRL+S

CTRL+S

Bli med fra møtedetaljer.

ALT+SKIFT+J

ALT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

Til toppen av siden

Debug

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Last ned diagnoselogger.

CTRL+ALT+SKIFT+1

CTRL+ALT+SKIFT+1

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å konfigurere og bruke gjestetilgang i Microsoft Teams

Lære oppsettet til Microsoft Teams med en skjermleser

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster forMicrosoft Teams på Mac. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen lister opp hurtigtastene forMicrosoft Teams på Mac og nettappen på Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan åpne en liste over hurtigtaster i Microsoft Teams på Mac-appen. Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen, for å flytte fokus til søkefeltet øverst på skjermen, skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER. Trykk på ESC hvis du vil lukke listen.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

Mac

Internett

Vis hurtigtaster.

Kommando+PUNKTUM (.)

Kommando+PUNKTUM (.)

Gå til Søk.

Command+E

KOMMANDO+TILVALG+E

Vis kommandoer.

Kommando+SKRÅSTREK (/)

Kommando+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter.

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Command+G

Command+Shift+G

Åpne undermeny for apper.

Ingen hurtigtast

Ingen hurtigtast

Start en ny chat.

Command+N

Tilvalg+N

Åpne Innstillinger.

Kommando+KOMMA (,)

Kommando+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp.

F1

Kommando+F1

Lukk.

ESC

ESC

Zoom inn.

KOMMANDO+LIKHETSTEGN ( = )

Ingen hurtigtast

Zoom ut.

Kommando+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Gå tilbake til standard zoom.

Kommando+0

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivået.

Kommando+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Metodene nedenfor gjelder både for skrivebordsapper og nettapper.

 • Trykk på KOMMANDO+PUNKTUM (.).

 • Trykk på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet, eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriv inn /taster, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams-ikon til. (Innstillinger og mer) øverst til høyre iMicrosoft Teams på Mac, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og deretter trykker du enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk deretter enter.

Til toppen av siden

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i Microsoft Teams på Mac, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på Kommando+1 for å åpne den, ikke Kommando+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på KOMMANDO+E i skrivebordsprogrammet eller KOMMANDO+TILVALG+E i nettappen for å gå til søkefeltet , skriver inn /taster og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil

Mac

Internett

Åpne aktivitet.

Command+1

CTRL+SKIFT+1

Åpne chat.

Command+2

CTRL+SKIFT+2

Åpne Teams.

Command+3

CTRL+SKIFT+3

Åpne kalender.

Command+4

CTRL+SKIFT+4

Åpne anrop.

Command+5

CTRL+SKIFT+5

Åpne Filer.

Command+6

CTRL+SKIFT+6

Gå til forrige listeelement.

Venstre tilvalg+PIL OPP

Venstre tilvalg+PIL OPP

Gå til neste listeelement.

Venstre tilvalg+PIL NED

Venstre tilvalg+PIL NED

Flytt det valgte teamet opp.

Kommando+SKIFT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt det valgte teamet ned.

Kommando+SKIFT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen .

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling.

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

Gå til neste inndeling.

Kommando+F6

Kommando+F6

Til toppen av siden

Meldinger

Hvis du vil

Mac

Internett

Start en ny samtale.

Tilvalg+SKIFT+C

Tilvalg+SKIFT+C

Gå til skriveboksen.

Tilvalg+SKIFT+C

Tilvalg+SKIFT+C

Utvid skriveboksen.

Command+Shift+X

Command+Shift+X

Sende en melding.

KOMMANDO+ENTER

KOMMANDO+ENTER

Legg ved en fil i chattemeldinger.

TILVALG+SKIFT+O

Ingen hurtigtast

Legg ved en fil i kanalmeldinger.

Command+O

Command+Shift+O

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Svare på en tråd.

Tilvalg+SKIFT+R

Tilvalg+SKIFT+R

Søk i gjeldende chat eller kanalmeldinger.

Kommando+F

Kommando+F

Til toppen av siden

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig opphev demping, går du først til Innstillinger > Personvern og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er slått på.

Hvis du vil

Mac

Internett

Godta videosamtale.

Command+Shift+A

Command+Shift+A

Godta lydanrop.

Command+Shift+S

Command+Shift+S

Avslå anrop.

Command+Shift+D

Command+Shift+D

Start lydanrop.

Command+Shift+C

Command+Shift+C

Start videosamtale.

Command+Shift+U

Command+Shift+U

Avslutt lydanrop.

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Avslutt videosamtale.

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Aktiver/deaktiver demping.

Command+Shift+M

Command+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig.

ALT+MELLOMROM

Ingen hurtigtast

Annonser hevede hender (skjermleser).

KOMMANDO+SKIFT+L

KOMMANDO+SKIFT+L

Rekk opp eller senk hånden.

KOMMANDO+SKIFT+K

KOMMANDO+SKIFT+K

Dele økt på startskjermen.

KOMMANDO+SKIFT+E

Ingen hurtigtast

Aktiver/deaktiver video.

Command+Shift+O

Ingen hurtigtast

Aktiver/deaktiver fullskjermmodus.

Ingen hurtigtast

Command+Shift+F

Gå til verktøylinjen for deling.

Command+Shift+Mellomrom

Command+Shift+Mellomrom

Avslå skjermdeling.

Command+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermdeling.

Command+Shift+A

Ingen hurtigtast

Innrøm personer fra lobbyvarsling.

KOMMANDO+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Åpne menyen bakgrunnsinnstillinger .

KOMMANDO+SKIFT+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte.

TILVALG+SKIFT+N

TILVALG+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett.

Tilvalg+Punktum (.)

Tilvalg+Punktum (.)

Gå til forrige dag eller uke.

CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE

CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE

Gå til neste dag eller uke.

CTRL+TILVALG+PIL HØYRE

CTRL+TILVALG+PIL HØYRE

Vis dag.

KOMMANDO+TILVALG+1

KOMMANDO+TILVALG+1

Vis arbeidsuke.

KOMMANDO+TILVALG+2

KOMMANDO+TILVALG+2

Vis uke.

KOMMANDO+TILVALG+3

KOMMANDO+TILVALG+3

Lagre eller send møteinvitasjon.

KOMMANDO+S

KOMMANDO+S

Bli med fra møtedetaljer.

TILVALG+SKIFT+J

TILVALG+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt.

Tilvalg+Skift+S

Tilvalg+Skift+S

Til toppen av siden

Debug

Hvis du vil

Mac

Internett

Last ned diagnoselogger.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+1

Ingen hurtigtast

Til toppen av siden

Se også

Skjermleserstøtte for Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×