Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for Microsoft Teams på Windows. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjermen for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster for Microsoft Teams på Windows eller nettappen ved hjelp av et PC-tastatur

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

 • Du kan enkelt få tilgang til listen over hurtigtaster fra Microsoft Teams. Trykk på CTRL+E for å gå til Søke-felt, skriv inn /taster, og trykk deretter Enter.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Vise hurtigtaster

CTRL+PUNKTUM (.)

CTRL+PUNKTUM (.)

Gå til Søk

Ctrl+E

Ctrl+E

Vis kommandoer

CTRL+SKRÅSTREK (/)

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter

CTRL+SKIFT+F

Ctrl+Shift+F

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

Åpne undermeny for apper

CTRL+UTHEVING (')

CTRL+UTHEVING (')

Start en ny chat

Ctrl+N

Venstre ALT+N

Åpne Innstillinger

CTRL+KOMMA (,)

CTRL+KOMMA (,)

Åpne Hjelp

F1

Ctrl+F1

Lukk

ESC

ESC

Zoome inn

CTRL+LIKHETSTEGN ( = )

Ingen hurtigtast

Zoome ut

CTRL+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivå

CTRL+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for både skrivebords- og nettapper.

 • Trykk CTRL+PUNKTUM (.).

 • Trykk på CTRL+E for å gå til Søke-felt, skriv inn /taster, og trykk deretter Enter.

 • Velg Teams mer-ikonet (Innstillinger og mer) øverst til høyre i Microsoft Teams, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du på TAB til du hører «Innstillinger og mer», og trykk enter. Trykk på PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk enter.

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i skrivebordsprogrammet for Microsoft Teams, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på CTRL+1 for å åpne den, ikke CTRL+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du CTRL+E for å gå til Søk-feltet, skriver inn /keys og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Åpne aktivitet

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Åpne chat

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Åpne team

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Åpne Kalender

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Åpne samtaler

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Åpne filer

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Gå til forrige element i listen

Venstre ALT+PIL OPP

Venstre ALT+PIL OPP

Gå til neste element i listen

Venstre ALT+PIL NED

Venstre ALT+PIL NED

Flytt opp valgte team

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt ned valgte team

CTRL+SKIFT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Gå til neste inndeling

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Meldinger

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Start en ny samtale

ALT+SKIFT+C

ALT+SKIFT+C

Gå til skriveboksen

ALT+SKIFT+C

ALT+SKIFT+C

Utvide skriveboksen

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Send (utvidet Opprett-boks)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Start en ny linje

Shift+Enter

Shift+Enter

Svare på en tråd

ALT+SKIFT+R

ALT+SKIFT+R

Merk som viktig

CTRL+SKIFT+I

CTRL+SKIFT+I

Søke i gjeldende chat-/kanalmeldinger

Ctrl+F

Ctrl+F

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig å oppheve dempingen, går du først til Innstillinger> Personvern og kontrollerer at Hurtigtast for å oppheve dempingen er vekslet på.

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Godta videoanrop

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

Godta lydsamtale

CTRL+SKIFT+S

Ctrl+Shift+S

Avslå anrop

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Start lydsamtale

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Start videosamtale

CTRL+SKIFT+U

Ctrl+Shift+U

Avslutte lydanrop

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Avslutt videosamtale

CTRL+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Lyd av/på

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig

CTRL+MELLOMROM

Ingen hurtigtast

Annonser opphøyde hender (skjermleser)

CTRL+SHIFT+L

CTRL+SHIFT+L

Høyne eller senk hånden

CTRL+SHIFT+K

CTRL+SHIFT+K

Start økt for deling av skjerm

CTRL+SKIFT+E

Ingen hurtigtast

Video av/på

Ctrl+Shift+O

Ingen hurtigtast

Filtrer gjeldende liste

CTRL+SKIFT+F

Ctrl+Shift+F

Gå til dele-verktøylinje

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Avslå skjermressurs

Ctrl+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermressurs

Ctrl+Shift+A

Ingen hurtigtast

Slippe inn personer fra lobbyvarsel

CTRL+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Aktivere/deaktivere uskarp bakgrunn

Ctrl+Shift+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte

ALT+SKIFT+N

ALT+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett

ALT+PUNKTUM (.)

ALT+PUNKTUM (.)

Gå til forrige dag/uke

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Gå til neste dag/uke

CTRL+ALT+PIL HØYRE

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Vis dag

CTRL+ALT+1

CTRL+ALT+1

Vis arbeidsuke

CTRL+ALT+2

CTRL+ALT+2

Vis uke

CTRL+ALT+3

CTRL+ALT+3

Lagre/sende møteinvitasjon

CTRL+S

CTRL+S

Bli med fra møtedetaljer

ALT+SKIFT+J

ALT+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

Feilsøke

Hvis du vil

I skrivebordsappen trykker du på

I nettappen trykker du på

Last ned diagnoselogger

CTRL+ALT+SKIFT+1

Ingen hurtigtast

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Bruk en skjermleser til å konfigurere og bruke gjestetilgang i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Læring oppsettet for Microsoft Teams med en skjermleser

Tilgjengelighetsstøtte for Microsoft Teams

Mange brukere synes at det å bruke et eksternt tastatur med hurtigtaster forMicrosoft Teams på Mac hjelper dem med å arbeide mer effektivt. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus. Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster forMicrosoft Teams på Mac og nettappen på Mac.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker på to eller flere taster samtidig, skiller dette emnet tastene med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

 • Du kan åpne en liste over hurtigtaster i Microsoft Teams på Mac-appen. Trykk på Kommando+E for å flytte fokus til søkefeltet øverst på skjermen, skriv inn /taster, og trykk på Enter. Trykk på ESC hvis du vil lukke listen.

I dette emnet

Generelt

Hvis du vil

Mac

Internett

vise hurtigtaster

Kommando+PUNKTUM (.)

Kommando+PUNKTUM (.)

Gå til Søk

Command+E

Command+E

Vis kommandoer

Kommando+SKRÅSTREK (/)

Kommando+SKRÅSTREK (/)

Åpne filter

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Goto

Command+G

Command+Shift+G

Åpne undermeny for apper

KOMMANDO+UTHEVING (')

KOMMANDO+UTHEVING (')

Start ny chat

Command+N

Tilvalg+N

Åpne Innstillinger

Kommando+KOMMA (,)

Kommando+SKIFT+KOMMA (,)

Åpne Hjelp

F1

Kommando+F1

Lukk

ESC

ESC

Zoome inn

Kommando+likhetstegn ( = )

Ingen hurtigtast

Zoome ut

Kommando+MINUSTEGN (-)

Ingen hurtigtast

Gå tilbake til standard zoom

Kommando+0

Ingen hurtigtast

Tilbakestill zoomnivå

Kommando+0

Ingen hurtigtast

vise hurtigtaster

Du kan få tilgang til hurtigtastene direkte fra appen på flere måter. Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for både skrivebords- og nettapper.

 • Trykk på KOMMANDO+PUNKTUM (.).

 • Trykk på KOMMANDO+E for å gå til Søk-feltet , skriv inn /keys, og trykk deretter ENTER.

 • Velg Teams mer-ikonet (Innstillinger og mer) øverst til høyre iMicrosoft Teams på Mac, og velg deretter Hurtigtaster.

 • Hvis du vil navigere til hurtigtastene med en skjermleser, trykker du tab-tasten til du hører «Innstillinger og mer», og trykk enter. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL NED til du hører «Hurtigtaster», og trykk enter.

Navigasjon

Obs!: Hvis du bruker konfigurasjonen for standard applinje i Microsoft Teams på Mac, bruker du kommandoene i tabellen nedenfor. Hvis du har endret rekkefølgen på appene eller lagt til flere apper, avhenger kommandoen av appens sekvensielle rekkefølge på applinjen. Hvis du for eksempel har flyttet Kalender til toppen av applinjen, trykker du på Kommando+1 for å åpne den, ikke Kommando+4. Hvis du vil vise hurtigtastene for den gjeldende konfigurasjonen, trykker du på KOMMANDO+E for å gå til Søk-feltet, skriver inn /keys og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil

Mac

Internett

Åpne aktivitet

Command+1

CTRL+SKIFT+1

Åpne chat

Command+2

CTRL+SKIFT+2

Åpne team

Command+3

CTRL+SKIFT+3

Åpne Kalender

Command+4

CTRL+SKIFT+4

Åpne samtaler

Command+5

CTRL+SKIFT+5

Åpne filer

Command+6

CTRL+SKIFT+6

Gå til forrige element i listen

Venstre tilvalg+PIL OPP

Venstre tilvalg+PIL OPP

Gå til neste element i listen

Venstre tilvalg+PIL NED

Venstre tilvalg+PIL NED

Flytt opp valgte team

Kommando+SKIFT+PIL OPP

Ingen hurtigtast

Flytt ned valgte team

Kommando+SKIFT+PIL NED

Ingen hurtigtast

Åpne Logg-menyen

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Gå til forrige inndeling

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

Gå til neste inndeling

Kommando+F6

Kommando+F6

Meldinger

Hvis du vil

Mac

Internett

Start en ny samtale

Tilvalg+SKIFT+C

Tilvalg+SKIFT+C

Gå til skriveboksen

Tilvalg+SKIFT+C

Tilvalg+SKIFT+C

Utvide skriveboksen

Kommando+SKIFT+X

Command+Shift+X

Send (utvidet Opprett-boks)

KOMMANDO+RETUR

KOMMANDO+RETUR

Legge ved en fil

Command+O

Command+Shift+O

Start en ny linje

Skift+Enter

Skift+Enter

Svare på en tråd

Tilvalg+SKIFT+R

Tilvalg+SKIFT+R

Søke i gjeldende chat-/kanalmeldinger

Kommando+F

Kommando+F

Møter og samtaler

Obs!: Hvis du vil bruke snarveien for midlertidig å oppheve dempingen, går du først til Innstillinger> personvern  og kontrollerer at hurtigtasten for å oppheve dempingen er vekslet på.

Hvis du vil

Mac

Internett

Godta videoanrop

Command+Shift+A

Command+Shift+A

Godta lydsamtale

Command+Shift+S

Command+Shift+S

Avslå anrop

Command+Shift+D

Command+Shift+D

Start lydsamtale

Command+Shift+C

Command+Shift+C

Start videosamtale

Command+Shift+U

Command+Shift+U

Avslutte lydanrop

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Avslutt videosamtale

KOMMANDO+SKIFT+H

Ingen hurtigtast

Lyd av/på

Command+Shift+M

Command+Shift+M

Oppheve dempingen midlertidig

ALT+MELLOMROM

Ingen hurtigtast

Annonser opphøyde hender (skjermleser)

KOMMANDO+SKIFT+L

KOMMANDO+SKIFT+L

Høyne eller senk hånden

KOMMANDO+SKIFT+K

KOMMANDO+SKIFT+K

Start økt for deling av skjerm

KOMMANDO+SKIFT+E

Ingen hurtigtast

Video av/på

Command+Shift+O

Ingen hurtigtast

Bytt til/fra fullskjerm

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Gå til dele-verktøylinje

Command+Shift+Mellomrom

Command+Shift+Mellomrom

Avslå skjermressurs

Command+Shift+D

Ingen hurtigtast

Godta skjermressurs

Command+Shift+A

Ingen hurtigtast

Slippe inn personer fra lobbyvarsel

KOMMANDO+SKIFT+Y

Ingen hurtigtast

Aktivere/deaktivere uskarp bakgrunn

KOMMANDO+SKIFT+P

Ingen hurtigtast

Planlegge et møte

TILVALG+SKIFT+N

TILVALG+SKIFT+N

Gå til gjeldende klokkeslett

Tilvalg+Punktum (.)

Tilvalg+Punktum (.)

Gå til forrige dag/uke

CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE

CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE

Gå til neste dag/uke

CTRL+TILVALG+PIL HØYRE

CTRL+TILVALG+PIL HØYRE

Vis dag

KOMMANDO+TILVALG+1

KOMMANDO+TILVALG+1

Vis arbeidsuke

KOMMANDO+TILVALG+2

KOMMANDO+TILVALG+2

Vis uke

KOMMANDO+TILVALG+3

KOMMANDO+TILVALG+3

Lagre/sende møteinvitasjon

KOMMANDO+S

KOMMANDO+S

Bli med fra møtedetaljer

TILVALG+SKIFT+J

TILVALG+SKIFT+J

Gå til foreslått tidspunkt

Tilvalg+Skift+S

Tilvalg+Skift+S

Feilsøke

Hvis du vil

Mac

Internett

Last ned diagnoselogger

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+1

Ingen hurtigtast

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Teams

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Microsoft Teams

Tilgjengelighetsstøtte for Microsoft Teams

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×