Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk IKKE-funksjonen, én av de logiske funksjonene, når du vil forsikre deg om at en verdi ikke er lik en annen.

Eksempel

Eksempler på IKKE-funksjonen for å reversere argumenter.  F.EKS =IKKE(1+1=2)

IKKE-funksjonen reverserer verdien av argumentet sitt.

En vanlig bruk av IKKE-funksjonen er å utvide nytten av andre funksjoner som utfører logiske tester. For eksempel utfører HVIS-funksjonen en logisk test, der den returnerer en verdi hvis testen evalueres til SANN, og en annen verdi hvis testen evalueres til USANN. Ved å bruke IKKE-funksjonen som logisk_test-argument for HVIS-funksjonen, kan du teste mange forskjellige vilkår og ikke bare ett.

Syntaks

IKKE(logisk)

IKKE-funksjonens syntaks har følgende argumenter:

  • Logisk    Obligatorisk. En verdi eller et uttrykk som kan returnere verdiene SANN eller USANN.

Merknader

Hvis logisk er lik USANN, returnerer IKKE resultatet SANN. Hvis logisk er USANN, returnerer IKKE resultatet USANN.

Eksempler

Her er noen generelle eksempler på bruk av IKKE alene, og i forbindelse med HVIS, OG og ELLER.

Eksempler på IKKE med HVIS-, OG- og ELLER-funksjoner

Formel

Beskrivelse

=IKKE(A2>100)

A2 er IKKE større enn 100

=HVIS(OG(IKKE(A2>1),IKKE(A2<100)),A2,"Verdien er utenfor område")

50 er større enn 1 (SANN), OG 50 er mindre enn 100 (SANN), så IKKE reverserer begge argumentene til USANN. OG krever at begge argumentene er SANN, slik at den returnerer resultatet hvis det er USANN.

=HVIS(ELLER(IKKE(A3<0),IKKE(A3>50)),A3, «Verdien er utenfor området»)

100 ikke er mindre enn 0 (USANN) og 100 er større enn 50 (SANN), slik at IKKE reverserer argumentene til SANN/USANN. ELLER krever bare at ett argument er SANN, slik at den returnerer resultatet hvis det er SANN.

Beregning av salgsprovisjoner

Her er en ganske vanlig situasjon der vi skal beregne om selgere kvalifiserer for en bonus ved bruk av IKKE med HVIS og OG.

Eksempel på beregning av salgsbonus med HVIS, OG og IKKE.  Formelen i celle E14 er  =HVIS(OG(IKKE(B14<$B$7),IKKE(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)
  • =HVIS(OG(IKKE(B14<$B$7),IKKE(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)- HVIS totale salg IKKE er mindre enn salgsmål, OG kontoer IKKE er mindre enn kontomålet, multipliser da salg totalt med provisjons-%, hvis ikke, returner 0.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Beslektede emner

Video: Avanserte HVIS-funksjoner
Lær hvordan du bruker nestede funksjoner i en formel
HVIS (funksjon)
OG (funksjon)
ELLER (funksjon)
Oversikt over formler i Excel
Slik unngår du brutte formler
Bruke feilkontroll til å oppdage feil i formler
Hurtigtaster i Excel
Logiske funksjoner (referanse)
Excel-funksjoner (alfabetisk)
Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×