SEKVENS-funksjonen gjør det mulig å generere en liste med sekvensielle tall i en matrise, for eksempel 1, 2, 3 og 4.

I eksemplet nedenfor har vi opprettet en matrise som er fire rader høy og fem kolonner bred med =SEKVENS(4,5).

Eksempel på SEKVENS-funksjonen med en 4 x 5-matrise

Obs!: Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for Microsoft 365 abonnenter i gjeldende kanal. Den vil være tilgjengelig for Microsoft 365 abonnenter i Semi-Annual Enterprise Channel fra og med juli 2020. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan funksjoner rulles ut til Microsoft 365 abonnenter, kan du se Når får jeg de nyeste funksjonene for Microsoft 365.

=SEKVENS(rader,[kolonner],[start],[trinn])

Argument

Beskrivelse

rader

Obligatorisk

Antall rader som skal returneres

[kolonner]

Valgfritt

Antall kolonner som skal returneres

[start]

Valgfritt

Det første tallet i sekvensen

[trinn]

Valgfritt

Økningsmengde av hver enkelt verdi i matrisen

Obs!: 

  • Eventuelt manglende valgfrie argumenter settes som standard til 1. 

  • En matrise kan ses på som en rad med verdier, en kolonne med verdier eller en kombinasjon av rader og kolonner med verdier. I eksemplet ovenfor er matrisen for SEKVENS-formelen området C1:G4.

  • SEKVENS-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, vil matrisen automatisk endre størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet, hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Eksempel

Hvis du må opprette et raskt prøvedatasett, kan vi vise deg et eksempel som bruker SEKVENS med TEKST, DATO, ÅR og IDAG for å opprette en dynamisk liste over måneder for en overskriftsrad der den underliggende datoen er gjeldende år. Formelen vår er: =TEKST(DATO(ÅR(IDAG()),SEKVENS(1,6),1),«mmm»).

Bruk SEKVENS med TEKST, DATO, ÅR og IDAG til å opprette en dynamisk liste over måneder for overskriftsraden vår.

Her er et eksempel på nesting av SEKVENSER med HELTALL og TILFELDIG til å opprette en matrise med fem rader og seks kolonner med et tilfeldig sett med økende heltall. Formelen vår er: =SEKVENS(5,6,HELTALL(TILFELDIG()*100),HELTALL(TILFELDIG()*100)).

SEKVENS-eksemplet er nestet med HELTALL og TILFELDIG for å opprette et prøvedatasett

I tillegg kan du bruke =SEKVENS(5,1,1001,1000) til å opprette en sekvensiell liste med GL-kodetall i eksemplene.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

FILTER-funksjonen

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

SORTER-funksjonen

SORTER ETTER-funksjonen

UNIK-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

Implisitt skjæringspunktoperator: @

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×