Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

SORTER.ETTER-funksjonen sorterer innholdet i et område eller en matrise basert på verdiene i et tilsvarende område eller en tilsvarende matrise.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I dette eksemplet sorterer vi en liste over navn på personer etter alder, i stigende rekkefølge.

Bruk SORTER.ETTER til å sortere et område. I dette tilfellet brukte vi =SORTER.ETTER(D2:E9,E2:E9) til å sortere en liste over navn på personer etter alder, i stigende rekkefølge.

=SORTER.ETTER(array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],…) 

Argument

Beskrivelse

matrise

Obligatorisk

Matrisen eller området som skal sorteres

etter_matrise1

Obligatorisk

Matrisen eller området som det skal sorteres etter

[sorteringsrekkefølge1]

Valgfritt

Rekkefølgen det skal sorteres i. 1 for stigende, -1 for synkende. Standard er stigende.

[etter_matrise2]

Valgfritt

Matrisen eller området som det skal sorteres etter

[sorteringsrekkefølge2]

Valgfritt

Rekkefølgen det skal sorteres i. 1 for stigende, -1 for synkende. Standard er stigende.

Obs!: 

  • En matrise kan ses på som en rad med verdier, en kolonne med verdier eller en kombinasjon av rader og kolonner med verdier. I eksemplet ovenfor er matrisen for SORTER.ETTER-formelen området D2:E9.

  • SORTER.ETTER-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, endrer matrisen automatisk størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Eksempler

Sorter en tabell etter område i stigende rekkefølge, deretter etter hver persons alder i synkende rekkefølge.

Sorter en tabell etter område i stigende rekkefølge, deretter etter hver persons alder i synkende rekkefølge.

Bruk SORTER.ETTER med TILFELDIGMATRISE og ANTALLA til en liste over verdier i tilfeldig rekkefølge. I dette tilfellet refererer E2# til det dynamiske matriseområdet som starter i celle E2, som ble fylt ut ved hjelp av =SEKVENS(10). #-tegnet er operatoren for overflytområde.

Bruk SORTER.ETTER med TILFELDIGMATRISE og ANTALLA. I dette tilfellet refererer E2# til hele området som starter i celle E2, som ble fylt ut ved hjelp av =SEKVENS(10). #-tegnet er operatoren for overflytområde.

Bruk SORTER.ETTER til å sortere en tabell over temperaturer og nedbør etter høy temperatur.

Bruk SORTER.ETTER til å sortere en tabell over temperaturer og nedbør etter høy temperatur.

Feilbetingelser

  • Etter_matrise-argumentene må enten være én rad høye eller én kolonne brede.

  • Alle argumentene må være på samme størrelse.

  • Hvis argumentet for sorteringsrekkefølge ikke er -1 eller 1, resulterer formelen i feilen #VALUE! som feilmelding. Hvis du utelater argumentet for sorteringsrekkefølge, vil Excel som standard gå i stigende rekkefølge.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

FILTER-funksjonen

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

SEKVENS-funksjonen

SORTER-funksjonen

UNIK-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

Implisitt skjæringspunktoperator: @

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×