Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

SORTER-funksjonen sorterer innholdet i et område eller en matrise. 

I dette eksemplet sorterer vi område, selger og produkt enkeltvis med = SORTER(A2:A17), og kopierer det på tvers av cellene F2, H2 og J2.

Bruk SORTER-funksjonen til å sortere dataområder. Her bruker vi =SORTER(A2:A17) til å sortere område. Deretter kopieres disse til cellene H2 og J2 for å sortere navn på selger og produkt.

SORTER returnerer en sortert matrise over elementene i en matrise. Den returnerte matrisen har samme figur som det angitte matriseargumentet. 

=SORTER(matrise,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Argument

Beskrivelse

matrise

Obligatorisk

Området eller matrisen som skal sorteres

[sort_index]

Valgfritt 

Et tall som angir raden eller kolonnen som skal sorteres

[sort_order]

Valgfritt

Et tall som angir den ønskede sorteringsrekkefølgen, 1 for stigende rekkefølge (standard) og -1 for synkende rekkefølge

[by_col]

Valgfritt

En logisk verdi som angir den ønskede sorteringsrekkefølgen, USANN for å sortere etter rad (standard) og SANN for å sortere etter kolonne

Obs!: 

  • Der sort_index ikke er angitt, velges rad1/kol1. Der rekkefølgen ikke er angitt, velges stigende rekkefølge. Som standard sorteres Excel etter rad, og sorterer kun etter kolonne når by_col er SANN. Når by_col er USANN eller mangler, sorteres Excel etter rad.

  • SORTER-funksjonen angis for å sortere dataene i en matrise. Hvis du vil sortere dataene i rutenettet, er det bedre å bruke SORTER.ETTER-funksjonen siden den er mer fleksibel. SORTER ETTER respekterer tillegg/slettinger av kolonner siden den refererer til et område der SORTER refererer til et kolonneindeksnummer.

  • En matrise kan ses på som en rad med verdier, en kolonne med verdier eller en kombinasjon av rader og kolonner med verdier. I eksemplet ovenfor er kildematrisen for SORTER-formelen området A5:D20.

  • SORTER-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, endrer matrisen automatisk størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Eksempler

Sorter et område med verdier i synkende rekkefølge.

Sorter et område med verdier i synkende rekkefølge.

Bruk SORTER og FILTRER sammen for å sortere et område i stigende rekkefølge, og begrens funksjonene til verdier over 5000.

Bruk SORTER og FILTRER sammen for å sortere et område i stigende rekkefølge, og begrens funksjonene til verdier over 5000.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

FILTER-funksjonen

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

SEKVENS-funksjonen

SORTER ETTER-funksjonen

UNIK-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

Implisitt skjæringspunktoperator: @

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×