Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

UNIK-funksjonen returnerer en liste over unike verdier i en liste eller et område. 

Returner unike verdier fra en liste med verdier
Eksempel på bruk av =UNIK(B2:B11) for å returnere en unik liste med tall

Returner unike navn fra en liste med navn
UNIK-funksjonen brukes til å sortere en navneliste

=UNIK(matrise,[by_col],[exactly_once])

UNIK-funksjonen har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

matrise

Obligatorisk

Området eller matrisen det returneres unike rader eller kolonner til

[by_col]

Valgfritt

Argumentet by_col er en logisk verdi som angir hvordan du sammenligner.

SANN sammenligner kolonner med hverandre og returnerer de unike kolonnene

USANN (eller utelatt) sammenligner rader med hverandre og returnerer de unike radene

[exactly_once]

Valgfritt

Argumentet exactly_once er en logisk verdi som returnerer rader eller kolonner som forekommer nøyaktig én gang i området eller matrisen. Dette er databasekonseptet unikt.

SANN returnerer alle distinkte rader eller kolonner som forekommer nøyaktig én gang fra området eller matrisen

USANN (eller utelatt) returnerer alle distinkte rader eller kolonner fra området eller matrisen

Obs!: 

  • En matrise kan ses på som en rad eller kolonne med verdier, eller en kolonne med rader og kolonner med verdier. I eksemplene ovenfor er matrisene for UNIKE formler henholdsvis D2:D11 og D2:D17.

  • UNIK-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, endrer matrisen automatisk størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Eksempler

Eksempel 1

Dette eksemplet bruker SORTER og UNIK sammen for å returnere en unik liste over navn i stigende rekkefølge.

Bruke UNIK med SORTER til å returnere en liste over navn i stigende rekkefølge

Eksempel 2

Dette eksemplet har argumentet exactly_once satt til SANN, og funksjonen returnerer bare kunder som har fått service én gang. Dette kan være nyttig hvis du vil identifisere personer som ikke har returnert for ekstra service, slik at du kan kontakte dem.

Bruke UNIK med argumentet occurs_once satt til sann for å returnere en liste over navn som bare forekommer én gang.

Eksempel 3

Dette eksemplet bruker ampersand (&) til å sette sammen etternavn og fornavn til et fullt navn. Vær oppmerksom på at formelen refererer til hele navneområdet i A2:A12 og B2:B12. Dette gjør at Excel kan returnere en matrise med alle navn.

Bruke UNIK med flere områder til å sette sammen fornavn/etternavn-kolonner til Fullt navn.

Tips!: 

  • Hvis du formaterer navneområdet som en Excel-tabell, oppdateres formelen automatisk når du legger til eller fjerner navn.

  • Hvis du vil sortere listen over navn, kan du legge til SORTER-funksjonen: =SORTER(UNIK(B2:B12& &A2:A12))

Eksempel 4

Dette eksemplet sammenligner to kolonner og returnerer bare de unike verdiene mellom dem.

Bruke UNIK til å returnere en liste over selgere.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

FILTER-funksjonen

TILFELDIGMATRISE-funksjonen

SEKVENS-funksjonen

SORTER-funksjonen

SORTER ETTER-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

Implisitt skjæringspunktoperator: @

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×