TILFELDIGMATRISE-funksjonen returnerer en matrise med tilfeldige tall. Du kan spesifisere antall rader og kolonner som skal fylles, minimums- og maksimumsverdier og om du vil returnere hele tall eller desimalverdier.

I eksemplene nedenfor har vi opprettet en matrise som er fem rader høy og tre kolonner bred. Det første returnerer et tilfeldig sett med verdier mellom 0 og 1, som er standard virkemåte for TILFELDIGMATRISE. Det neste returnerer en serie tilfeldige desimalverdier mellom 1 og 100. Det tredje eksemplet returnerer en rekke tilfeldig heltall mellom 1 og 100.

TILFELDIGMATRISE-funksjonen i Excel TILFELDIGMATRISE(5,3) returnerer tilfeldige verdier mellom 0 og 1 i en matrise som er 5 rader høy og 3 kolonner bred.

TILFELDIGMATRISE-funksjonen med minimums-, maksimums- og desimalargumenter

TILFELDIGMATRISE-funksjonen med minimums-, maksimums- og heltallsargumenter

Obs!: Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for Microsoft 365 abonnenter i gjeldende kanal. Den vil være tilgjengelig for Microsoft 365 abonnenter i Semi-Annual Enterprise Channel fra og med juli 2020. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan funksjoner rulles ut til Microsoft 365 abonnenter, kan du se Når får jeg de nyeste funksjonene for Microsoft 365.

Syntaks

=TILFELDIGMATRISE([rows],[columns],[min],[max],[whole_number])

Argument

Beskrivelse

[rader]

Valgfritt

Antall rader som skal returneres

[kolonner]

Valgfritt

Antall kolonner som skal returneres

[minimum]

Valgfri

Det minste antallet du vil ha returnert

[maksimum]

Valgfri

Det maksimale antallet du vil ha returnert

[whole_number]

Valgfri

Returnere et helt tall eller en desimalverdi

  • SANN for et helt tall

  • USANN for et desimaltall.

Obs!: 

  • Hvis du ikke setter inn et rad- eller kolonneargument, returnerer TILFELDIGMATRISE en enkelt verdi mellom 0 og 1.

  • Hvis du ikke angir et argument for minimums-eller maksimumsverdi, vil TILFELDIGMATRISE som standard sette verdien til henholdsvis 0 og 1.

  • Det minste tall-argumentet må være mindre enn det største tallet, ellers vil TILFELDIGMATRISE returnere #VERDI! som feilmelding.

  • Hvis du ikke angir et whole_number-argument, vil TILFELDIGMATRISE som standard angi USANN, eller desimal verdi.

  • TILFELDIGMATRISE-funksjonen returnerer en matrise som flyter over hvis det er det endelige resultatet av en formel. Dette betyr at Excel dynamisk oppretter riktig tilpasset matriseområde når du trykker på ENTER. Hvis støttedataene er i en Excel-tabell, vil matrisen automatisk endre størrelse når du legger til eller fjerner data fra matriseområdet, hvis du bruker strukturerte referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen om overflytende matriser.

  • RANDARRAY er forskjellig fra RAND-funksjonenved at RAND ikke returnerer en matrise, så RAND må kopieres til hele området.

  • En matrise kan ses på som en rad med verdier, en kolonne med verdier eller en kombinasjon av rader og kolonner med verdier. I eksemplet ovenfor er matrisen for TILFELDIGMATRISE-formelen området D2:F6, eller fem rader og tre kolonner.

  • Excel har begrenset støtte for dynamiske matriser mellom arbeidsbøker, og dette scenarioet støttes bare når begge arbeidsbøkene er åpne. Hvis du lukker kildearbeidsboken, vil eventuelle koblede, dynamiske matriseformler returnere en #REF! feil når de er oppdaterte.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

FILTER-funksjonen

SEKVENS-funksjonen

SORTER-funksjonen

SORTER ETTER-funksjonen

UNIK-funksjonen

#OVERFLYT!-feil i Excel

Dynamiske matriser og overflytende matrise

implisitt skjæringspunktoperator: @

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×