Presentere lysbildefremvisninger

Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegninger for lysbildene

Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegninger for lysbildene

Lydkommentarer og tidsberegninger kan forbedre en nettbasert eller selvkjørende lysbildefremvisning. Hvis du har lydkort, mikrofon, høyttalere og webkamera (valgfritt), kan du spille inn en PowerPoint-presentasjon og registrere lydkommentarer, tidsberegning for lysbilder og håndskrift.

Når du har gjort innspillingen, kan den som hvilken som helst presentasjon spilles av for deg eller publikum i lysbildefremvisning, eller du kan lagre presentasjonen som en videofil.

Gjør stort inntrykk med Kunngjøringer

(Muligheten til å spille inn er tilgjengelig både for Microsoft 365-abonnenter og ikke-abonnenter. Abonnenter får noen ekstra funksjoner).

 1. Slå på Innspilling-fanen på båndet: Klikk på Fil-fanen på båndet, og klikk deretter på Alternativer. Klikk på Tilpass bånd-fanen til venstre i dialogboksen Alternativer. Merk av for Innspilling i boksen på høyre side som viser en liste over tilgjengelige båndkategorier. Klikk på OK.

  Tilpass bånd-fanen i dialogboksen Alternativer for PowerPoint 2016, har et alternativ for å legge til Innspilling-fanen på PowerPoint-båndet.
 2. For å starte innspillingen velger du Spill inn lysbildefremvisning enten på Innspilling-fanen eller på Lysbildefremvisning-fanen på båndet.

  • Når du klikker på den øvre halvdelen av knappen, starter du på det gjeldende lysbildet.

  • Når du klikker på nedre halvdel av knappen, kan du starte fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.

  Kommandoene for å spille inn en lysbildefremvisning på innspillingsfanen i PowerPoint.

  (Fjern-kommandoen sletter lydkommentarene eller tidsbegrensningene, så vær forsiktig når du bruker den. Slett er nedtonet med mindre du nylig har spilt inn noen lysbilder.)

 3. Lysbildefremvisningen åpnes i Innspilling-vinduet (som ligner på presentasjonsvisning) med knappene øverst til venstre for å starte, stanse midlertidig og stoppe innspillingen. Klikk på den runde, røde knappen (eller trykk på R på tastaturet) når du er klar til å starte innspillingen. En tre sekunders nedtelling vises, og innspillingen begynner.

  Presentasjonsinnspillingsvinduet i PowerPoint 2016, med forhåndsvisning av videofortellervinduet slått på.
  • Gjeldende lysbilde vises i hovedruten i Innspilling-vinduet.

  • Du kan når som helst stoppe innspillingen ved å trykke på ALT+S på tastaturet.

  • Du kan bruke navigeringspilene på hver side av gjeldende lysbilde for å gå til forrige eller neste lysbilde.

  • PowerPoint for Microsoft 365 registrerer automatisk tiden du bruker på hvert lysbilde, inkludert eventuelle Animer tekst eller objekter-trinn og bruk av eventuelle utløsere på hvert lysbilde.

  • Du kan spille inn lyd- eller videokommentarer når du gjennomgår presentasjonen. Med knappene nederst i høyre hjørne av vinduet kan du slå på eller av mikrofonen, kameraet og forhåndsvisning av kameraet:

   På-/av-knapper for mikrofon, kamera og vindu for forhåndsvisning av kamera

   Hvis du bruker penn, merkepenn eller viskelær, PowerPoint registreres også disse handlingene for avspilling.

   Håndskriftverktøy i Innspilling-vinduet

   Hvis du vil spille inn lydkommentarer (inkludert lyd, håndskrift og håndskrift) på nytt, sletter PowerPoint de tidligere innspilte lydkommentarene (inkludert lyd og håndskrift) før du starter innspillingen på samme lysbilde på nytt.

   Du kan også spille inn på nytt ved å gå til Lysbildefremvisning > Spill inn lysbildefremvisning.

 4. Du kan velge et pekeverktøy (penn, viskelær eller merkepenn) fra en rekke verktøy rett under det gjeldende lysbildet. Det finnes også fargevalgbokser for å endre fargen på håndskriften. (Viskelær er nedtonet med mindre du tidligere har lagt til håndskrift på noen av lysbildene.

 5. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du den firkantede Stopp-knappen (eller trykker på S på tastaturet).

  Når du er ferdig med å spille inn lydkommentarene, vises et lite bilde nederst i høyre hjørne av de innspilte lysbildene. Bildet er en lydikon, eller, hvis webkameraet var aktivert under opptaket, et stillbilde fra webkameraet.

  Lydikonet

  Tidsbegrensningen for de innspilte lysbildene lagres automatisk. (I Lysbildesortering-visning er tidsberegningen oppført under hvert lysbilde.)

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen ekstra trinn.

Forhåndsvise den innspilte lysbildefremvisningen

Klikk Fra begynnelsen eller Fra gjeldende lysbilde i fanen Lysbildefremvisning.

Under avspillingen vil animasjonene, håndskrifthandlingene, lyd og video spilles av synkronisert.

Viser knappen Fra begynnelsen på Lysbildefremvisning-fanen i PowerPoint

Forhåndsvisning av innspilt lyd

I Innspilling-vinduet kan du bruke Avspilling-knappen nær øverste venstre hjørne til å forhåndsvise innspillingen av lysbildet som er i fokus i dette vinduet.

Knappene Start, Stopp og Spill av i Innspilling-vinduet

Klikk på lydikonet nederst til høyre i lysbildet i Normal-visning, og klikk deretter på Spill av. (Når du forhåndsviser individuell lyd på denne måten, vises ikke innspilt animasjon eller håndskrift.)

Klikk på Spill av

Du kan stanse avspillingen midlertidig mens du forhåndsviser lyden.

Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt

PowerPoint for Microsoft 365 spiller inn tidsberegninger for lysbilder automatisk når du legger til lydkommentarer, eller du kan angi tidsberegninger manuelt for lysbilder som følger lydkommentarene.

 1. Klikk lysbildet du vil angi tidsberegning for, i normalvisning.

 2. Merk av for Etter under Neste lysbilde i Tidsberegning-gruppen på fanen Overganger, og angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta fremgangsmåten for hvert enkelt lysbilde du vil angi tidsberegning for.

  Hvis du vil at neste lysbilde skal vises når du klikker musen eller automatisk etter det antallet sekunder du angir – avhengig av hva som inntreffer først – merker du av for både Ved museklikk og Etter.

  Du kan bruke manuell tidsberegning for lysbilder til å trimme slutten av et innspilt lysbildesegment. Hvis for eksempel slutten av et lysbildesegment avsluttes med to sekunder med unødvendige lyd, kan du angi tidsberegning for å gå videre til neste lysbilde, slik at det skjer før den unødvendige lyden. På denne måten trenger du ikke å spille inn lyd på lysbildet på nytt. 

Slette tidsberegninger eller lydkommentar

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte.

Du kan bruke Fjern-kommandoen i margen øverst i Innspilling-vinduet til å gjøre følgende:

 • Fjerne innspillinger på gjeldende lysbilde

 • Fjerne innspillinger på alle lysbilder

I Normal-visning er det fire forskjellige Fjern-kommandoer som du kan bruke til følgende:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Klikk på PIL NED på knappen Spill inn lysbildefremvisningInnspilling-fanen på PowerPoint for Microsoft 365-båndet. Gå til Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern-kommandoen for din situasjon.

  Fjern-kommandoene på menyknappen Spill inn lysbildefremvisning i PowerPoint.

Deaktivere tidsberegninger eller slå av lydkommentarer og håndskrift

Når du har spilt inn PowerPoint for Microsoft 365-presentasjonen din, blir tidsberegninger, bevegelser og lyd som du har brukt, lagret på hvert enkelt lysbilde. Du kan imidlertid deaktivere dem alle hvis du vil vise lysbildefremvisningen uten:

 • Slå av tidsberegninger for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Bruk tidsberegningerLysbildefremvisning-fanen.

 • Slå av lydkommentarer for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Spill av lydkommentarerLysbildefremvisning-fanen.

Publiser innspillingen for å dele den med andre

Når du har redigert innspillingen slik du ønsker, kan du gjøre den tilgjengelig for andre ved publisere den til Microsoft Stream.

 1. Åpne presentasjonen, og velg Publiser i StreamInnspilling-fanen.

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for videoen.

 3. Angi andre innstillinger, for eksempel om du vil at andre i organisasjonen skal ha tillatelse til å se videoen:

  Alternativer for å publisere en video på Microsoft Stream
 4. Klikk på Publiser-knappen.

  Opplastingen kan ta flere minutter, avhengig av lengden på videoen. Fremdriften vises på en statuslinje nederst i PowerPoint-vinduet, og en melding vises i PowerPoint når opplastingen er fullført:

  Du blir varslet når opplastingen er fullført i PowerPoint
 5. Klikk på meldingen for å gå direkte til siden for videoavspilling på Microsoft Stream.

Opprett teksting for hørselshemmede

Hvis du vil gjøre videoen mer tilgjengelig ved å inkludere teksting for hørselshemmede, kan du velge blant disse alternativene, som er beskrevet i separate hjelpeartikler:

Når du har en fil med teksting for hørselshemmede, kan du legge den til i videofilen ved hjelp av PowerPoint.

Se også

Endre presentasjoner til video

Opprette en selvkjørende presentasjon

Animere tekst eller objekter

Spill inn en lysbildefremvisning

 1. Mens presentasjonen er åpen i Lysbildefremvisning-fanen, klikker du på Spill inn lysbildefremvisning

  • Når du klikker på den øvre halvdelen av knappen, starter du på det gjeldende lysbildet.

  • Når du klikker på nedre halvdel av knappen, kan du starte fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.

  Kommandoene for å spille inn en lysbildefremvisning på innspillingsfanen i PowerPoint.

  (Fjern-kommandoen sletter lydkommentarene eller tidsbegrensningene, så vær forsiktig når du bruker den. Slett er nedtonet med mindre du nylig har spilt inn noen lysbilder.)

 2. I boksen Spill inn lysbildefremvisning merker du av for eller fjerner merket for innspillingen, og klikker deretter på Start innspilling.

  Viser dialogboksen Spill inn lysbildefremvisning i PowerPoint

  Mer om disse alternativene:

  • Tidsberegninger av lysbilde og animasjon: PowerPoint registrerer automatisk tiden du bruker på hvert lysbilde, inkludert eventuelle animasjonstrinn som oppstår, og bruk av eventuelle utløsere på hvert lysbilde.

  • Lydkommentarer, håndskrift og laserpeker: Spiller inn stemmen din mens du går gjennom presentasjonen. Hvis du bruker penn, merkepenn, viskelær eller laserpeker,spiller PowerPoint inn disse for avspilling i tillegg.

  Viktig:   Innspilling av penn, merkepenn og viskelær er bare tilgjengelig hvis du har oppdateringen fra 16. februar 2015 for PowerPoint 2013 eller en nyere versjon av PowerPoint installert. Strøk for penn og merkepenn lagres som håndskriftmerknadfigurer i tidligere versjoner av PowerPoint.

 3. Du kan bruke Verktøylinjen for innspilling i øverste venstre hjørne av lysbildet til å gjøre følgende:

  Verktøylinjen for innspilling
  • Gå til neste lysbilde: Gå til neste lysbilde

  • Stanse innspillingen midlertidig: Stans opptak midlertidig

  • Spille inn gjeldende lysbilde på nytt: Gjenta

   Hvis du vil spille inn lydkommentarene (inkludert lyd, håndskrift og laserpeker) på nytt, sletter PowerPoint de tidligere innspilte lydkommentarene (inkludert lyd, håndskrift og laserpeker) når du starter innspillingen på samme lysbilde på nytt.

   Du kan også spille inn på nytt ved å gå til Lysbildefremvisning > Spill inn lysbildefremvisning.

 4. Hvis du vil bruke håndskrift, viskelær eller laserpekeren i innspillingen, høyreklikker du lysbildet, klikker Pekeralternativer og velger verktøyet:

  • Laserpeker

  • Penn

  • Merkepenn

  • Viskelær (dette alternativet er nedtonet med mindre du har lagt til håndskrift på noen lysbilder tidligere.

  Hvis du vil endre fargen på håndskriften, klikker du på Håndskriftfarge.

  Viser menyen Pekeralternativer i PowerPoint
 5. Hvis du vil avslutte innspillingen, høyreklikker du på siste lysbilde og klikker deretter på Avslutt fremvisning.

  Viser alternativet Avslutt fremvisning i PowerPoint

  Tips:   Når du er ferdig med å spille inn lydkommentarene, vises et lydikon nederst i høyre hjørne av lysbildene som har lydkommentarer.

  Tidsberegningene for den innspilte lysbildefremvisningen lagres automatisk. Tidsberegningene vises i Lysbildesortering-visning under hvert lysbilde.

  Lydikonet

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen ekstra trinn.

Forhåndsvise den innspilte lysbildefremvisningen

Klikk Fra begynnelsen eller Fra gjeldende lysbilde i fanen Lysbildefremvisning.

Under avspillingen blir animasjonene, håndskrifthandlingene, laserpeker, lyd og video spilt av synkronisert.

Viser knappen Fra begynnelsen på Lysbildefremvisning-fanen i PowerPoint

Forhåndsvisning av innspilt lyd

Klikk på lydikonet nederst til høyre i lysbildet i Normal-visning, og klikk deretter på Spill av.

Klikk på Spill av

Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt

PowerPoint spiller inn tidsberegninger for lysbilder automatisk når du legger til lydkommentarer, eller du kan angi tidsberegninger manuelt for lysbilder som følger lydkommentarene.

 1. Klikk på lysbildet du vil angi tidsberegning for, i Normal-visning.

 2. Merk av for Etter under Neste lysbilde i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen, og skriv deretter inn hvor mange sekunder lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta prosessen for hvert lysbilde du vil angi tidsberegning for.

Tips:   Hvis du vil at neste lysbilde skal vises enten når du klikker på musen eller automatisk etter det antallet sekunder du angir – avhengig av hva som inntreffer først – merker du av for både Ved museklikk og Etter.

Slette tidsberegninger eller lydkommentar

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte. Det finnes fire Slette-kommandoer som lar deg:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Klikk på PIL NED på knappen Spill inn lysbildefremvisningLysbildevisning-fanen på PowerPoint-båndet. Gå til Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern-kommandoen for din situasjon.

Slå av tidsberegninger eller lydkommentarer, håndskrift og laserpeker

Når du har spilt inn PowerPoint-presentasjonen din, blir tidsberegninger, bevegelser og lyd som du har brukt, lagret på hvert enkelt lysbilde. Du kan imidlertid deaktivere dem alle hvis du vil vise lysbildefremvisningen uten:

 • Slå av tidsberegninger for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Bruk tidsberegningerLysbildefremvisning-fanen.

 • For å slå av lydkommentarer, håndskrift og laserpeker:   Fjern merket for Spill av lydkommentarerLysbildefremvisning-fanen.

Se også

Gjøre musen til en laserpeker

Animere tekst eller objekter

Endre presentasjoner til video

Opprette en selvkjørende presentasjon

Hva vil du gjøre?

Du kan spille inn en lydkommentar før eller under en lysbildefremvisning og inkludere kommentarer fra publikum i innspillingen. Hvis du ikke vil ha kommentar gjennom hele presentasjonen, kan du spille inn kommentarer på bestemte lysbilder eller deaktivere lydkommentaren slik at den bare spilles av når du vil bruke den.

Når du legger til en lydkommentar på et lysbilde, vises et lydikon Lyd på lysbildet. Som med alle andre lyder kan du enten klikke på ikonet for å spille av lyden eller angi at lyden spilles automatisk.

For at du skal kunne spille inn og lytte til en lydkommentar må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Før du starter innspillingen, ber PowerPoint 2010 deg å spille inn enten bare tidsberegningene for lysbildet, bare lydkommentarene eller begge deler samtidig. Du kan også Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt. Tidsberegning er spesielt nyttig hvis du vil at presentasjonen skal kjøres automatisk med lydkommentaren. Innspilling av lysbildetidsberegningen vil også spille inn tidsberegningen for animasjonstrinn og bruken av eventuelle triggere på lysbildet. Du kan deaktivere tidsberegningen når du ikke vil at den skal brukes for presentasjonen.

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen få ekstra trinn.

 1. Når du spiller inn en lydkommentar, kjører du gjennom presentasjonen og spiller inn hvert lysbilde. Du kan når som helst stoppe innspillingen midlertidig, og deretter fortsette.

 2. Kontroller at mikrofonen er installert og fungerer før du spiller inn lysbildefremvisningen.

 3. Klikk på Spill inn lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen Knappesymbol .

 4. Velg ett av følgende:

  • Start innspilling fra begynnelsen

  • Start innspilling fra gjeldende lysbilde

 5. Merk av for Lydkommentarer og laserpeker i dialogboksen Spill inn lysbildefremvisning, og merk om nødvendig av for eller fjern merket for Tidsberegninger av lysbilde og animasjon.

 6. Klikk på Start innspilling.

  Tips!: Hvis du vil stanse lydkommentaren midlertidig, klikker du på Pause under Innspillinghurtigmeny. Klikk på Fortsett innspilling for å gjenoppta lydkommentaren.

 7. Høyreklikk på lysbildet, og klikk deretter på Avslutt fremvisning for å avslutte lysbildeinnspillingen.

 8. Tidsbegrensningene for den innspilte lysbildefemvisningen lagres automatisk. Du kan se tidsberegningen i Lysbildesortering-visningen under hvert lysbilde.

 1. Klikk på lydikonet Lyd på lysbildet i Normal-visning.

 2. Klikk på Spill av i Forhåndsvisning-gruppen på Avspillingsverktøy-fanen under Lydverktøy på båndet.

 1. Klikk lysbildet der vil legge til en kommentar, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Spill inn lyd.

 3. Klikk Spill inn og begynn å snakke for å spille inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig med innspillingen, klikker du Stopp.

 5. Skriv inn et navn på lyden i Navn-boksen, og klikk deretter på OK.

  Et lydikon Lyd vises på lysbildet.

PowerPoint 2010 spiller automatisk inn tidsberegning for lysbildene når du legger til en lydkommentar. Du kan også angi tidsberegningen som skal brukes for lydkommentaren, manuelt.

 1. Klikk på lysbildet du vil angi tidsberegning for, i Normal-visning.

 2. Merk av for Etter under Neste lysbilde i Tidsberegning-gruppen på fanen Overganger, og angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta fremgangsmåten for hvert enkelt lysbilde du vil angi tidsberegning for.

Tips!: Hvis du vil at neste lysbilde skal vises enten når du klikker på musen, eller automatisk etter det antallet sekunder du angir, avhengig av hva som inntreffer først, merker du av for både Ved museklikk og Automatisk etter.

Tidsberegningen for lysbildene slettes ikke når du deaktiverer den. Du kan når som helst aktivere tidsberegningene på nytt uten at du trenger å opprette dem på nytt. Når tidsberegningen for lysbildene er deaktivert, skiftes det ikke automatisk til neste lysbilde når du spiller inn en lydkommentar, og du må skifte lysbilde manuelt.

 1. Klikk Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i kategorien Lysbildefremvisning i normalvisning.

 2. Klikk Manuelt under Skift lysbilder.

Tips!: Hvis du vil aktivere tidsberegningen på nytt, klikker du på Med tidsberegning, hvis angitt under Skift lysbilde.

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte. Det finnes fire Slette-kommandoer som lar deg:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Klikk på PIL NED på knappen Spill inn lysbildefremvisningLysbildevisning-fanen på PowerPoint-båndet. Gå til Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern-kommandoen for din situasjon.

Se også

Gjøre musen til en laserpeker

Planlegge en innspilling

Du kommer i gang ved å åpne presentasjonen du vil ha, og klikk fanen Lysbildefremvisning.

Tips:   Hvis presentasjonen har mange lysbilder, kan det hende at du finner det mer praktisk å jobbe i visningen Lysbildesortering. Klikk på Vis > Lysbildesortering for å prøve det.

Her er noen ting du bør kontrollere før du begynner å spille inn:

 • Hvis du vil registrere bare en del av lysbildevisning, gjør ett av følgende før du begynner:

  • Merk lysbildene du ikke vil ta med, og klikk Skjul lysbilde.

   ELLER

  • Klikk Tilpasset fremvisning > Egendefinert lysbildefremvisning > + (legg til).

   Velg Skjul lysbilde eller Tilpasset fremvisning for å spille inn et delsett med lysbilder
 • Bruk knappen Øve inn for å endre timingen mellom lysbilder uten å påvirke lydkommentar eller bevegelser du allerede har spilt inn.

  Test forskjellige tidsberegninger mellom lysbildene med Øve inn-knappen
 • Kontroller at mikrofonen er konfigurert riktig. På Mac-maskinen velger du Systemvalg > Lyd.

Spill inn en lysbildefremvisning

Hvis du vil legge en lydkommentar eller kommentar til lysbildefremvisning, kontroller at mikrofonen er konfigurert og fungerer.

Slik starter du en innspilling:

 1. Klikk fanen Lysbildefremvisning, merk lysbildet der du vil at opptaket skal begynne, og klikk deretter Ta opp lysbildefremvisning.

  Klikk på Spill inn lysbildefremvisning for å starte opptaket
 2. Under opptak, bruk Ctrl+klikk for å få tilgang til opptakskommandoer som lar deg navigere gjennom lysbilder, endre markører eller utløse svart eller hvit skjerm.

  CTRL+klikk for å se en liste over kommandoer mens du spiller inn
 3. Klikk Avslutt fremvisning for å stoppe opptaket.

 4. Dialogboksen Lagre vises. Klikk på Ja for å lagre opptaket, eller Nei hvis du vil ta opp på nytt.

  Når du lagrer, overskriver du det du allerede har tatt opp tidligere. Hvis du vil registrere en annen lysbildefremvisning med samme sett med lysbilder, lagre presentasjonsfilen med et annet navn.

 5. Klikk på Spill av fra Start for å forhåndsvise innspillingen.

Hurtigtaster under innspillingsprosessen

Det kan være lurt å skrive ut denne listen over hurtigtaster du kan referere til mens du tar opp:

Oppgave

Hurtigtast

Gå til neste lysbilde eller animasjon

N
Klikk
Mellomrom
Pil
høyre Pil
ned Gå tilbake
PgDn

Gå tilbake til forrige lysbilde eller animasjon:

P
Slett
Pil
venstre Pil
opp PgUp

Gå til et bestemt lysbilde

Lysbildenummer + Enter

Veksle til svart skjermen

B
. (pause)

Veksle til hvit skjerm

W
, (komma)

Stopp/start automatisk visning:

S

Avslutte lysbildefremvisning

ESC
Kommando +. (punktum)

Slett tegningen på skjermen

E

Gå til neste lysbilde hvis skjult

H

Endre pekeren til en penn

Kommando+P

Endre pekeren til en pil

Kommando+A

Skjule pilen når musen beveges

CONTROL+H

hurtigmeny

CONTROL+klikk

Flytt frem etter museklikk (kun innøving)

M

Angi avspillingsalternativer

Når du er ferdig med opptaket og er klar til å distribuere presentasjonen, klikk Konfigurer lysbildefremvisning og velge alternativer som passer for publikum.

Angi programtypen og andre alternativer før du distribuerer programmet
 • Visningstype    Vis i fullskjerm eller vindusbasert.

 • Visningsalternativer    Slå av lydkommentar eller animasjoner.

 • Lysbilder    Velg et delsett av lysbilder eller en Tilpasset fremvisning, hvis du har satt det opp.

 • Skifte lysbilder    Konfigurere denne versjonen av lysbildefremvisningen slik at noen kan bla gjennom den manuelt.

Relatert informasjon

Legg til, endre eller fjern overganger mellom lysbilder

Start presentasjonen, og se notatene dine i presentasjonsvisning

Spill inn lyd i PowerPoint for Mac

Legg til eller slett lyd i presentasjonen

Lagre en presentasjon som en filmfil eller MP4

PowerPoint for nettet støtter ikke innspilling av en lysbildefremvisning.

Innspillingstips

 • Innspillingene legges til presentasjonen per lysbilde. Hvis du vil endre en innspilling, trenger du bare å spille inn det berørte lysbildet eller de berørte lysbildene på nytt. Du kan også omorganisere rekkefølgen på lysbildene etter innspilling, uten å måtte spille inn noe på nytt. Dette betyr også at det er enkelt for deg å ta pause mens du spiller inn en presentasjon.

 • PowerPoint spiller ikke inn lyd eller video under overganger mellom lysbilder. Derfor må du ikke snakke mens du skifter lysbilder. Inkluder også en kort stillhet i begynnelsen og slutten av hvert lysbilde for å gjøre overgangene jevne, og sikre at du ikke kutter en hørbar lydkommentar under overgangen fra ett lysbilde til neste.

 • Du kan ikke spille inn lydkommentar i PowerPoint for nettet. Bruk en skrivebordsversjon av PowerPoint til å spille inn lydkommentarer.

 • Du kan justere og redigere størrelsen på video og håndskrift i redigeringsvisning.

 • Hvis det er mulighet for at publikum kan bruke PowerPoint for nettet til å oppleve innspillingen, må du bruke overganger som støttes av PowerPoint for nettet (klipp ut, toning, push, utvisking, deling, tilfeldige stolper, figur og transformasjon).

 • Innspilling av presentasjonen fungerer best med PC med berøringsskjern og webkamera.

 • Bruk forhåndsvisning av video for å sikre at alt er konfigurert riktig før innspilling.

 • For lysbilder der du vil spille inn bevegelser (for eksempel håndskrift), kan du lage flere kopier av lysbildet slik at du enkelt kan foreta flere innspillinger. Slett deretter overflødige lysbilder når du er ferdig.

 • Spill inn noen få sekunders stillhet ved å deaktivere lyd og video som fremskyndes etter en angitt tidsperiode.

 • For høyere kvalitet kan du bruke et ekstern webkamera og/eller en mikrofon.

  Innebygde kameraer og mikrofoner er egnet for de fleste oppgaver. Hvis du vil ha et mer profesjonelt utseende på videoen, bør du vurdere å bruke et eksternt webkamera hvis du har kjennskap til dette. Hvis du bruker PowerPoint på et nettbrett eller en bærbar datamaskin, og bruker en pekepenn til håndskrift, vil et eksternt kamera og en ekstern mikrofon minimere støy fra pekepennen.

 • Så snart du er ferdig med innspilling av det første lysbildet, kan du spille det av.

  Før du kommer for langt med innspillingen av presentasjonen, bør du kontrollere at lyden og videoen er slik som du forventer.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Hold deg et skritt foran med Microsoft 365

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×