Innholdsfortegnelse
×

Her er noen ting du kan prøve hvis du har problemer med å logge på med en Windows 11-enhet, inkludert problemer med pålogging etter oppgradering til Windows 11.

Hvis oppdateringer er tilgjengelige, velger du På/av > Oppdater og start på nytt for å starte enheten på nytt og fullføre installasjonen av oppdateringer. 

Sørg for at du er koblet til Internett ved å velge Nettverk  på låseskjermen til enheten. Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi eller signalet er dårlig, kan du prøve å koble enheten direkte til ruteren eller modemet med en Ethernet-kabel.

Hvis tilkoblingsproblemet vedvarer, kontrollerer du Internett-tilkoblingen ved hjelp av en annen enhet for å se om det er et nettverksproblem.

Prøv følgende når du skriver inn passordet for å logge på:

 • Skriv inn passordet ditt ved hjelp skjermtastaturet. Velg Tilgjengelighet  > Skjermtastatur og velg tastene for å skrive inn passordet.

 • Pass på at Caps Lock er deaktivert.

 • Kontroller at du skriver inn riktig informasjon: et passord i Passord-feltet eller en PIN-kode i PIN-kode-feltet. Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du bytte mellom å skrive inn en PIN-kode og et passord ved å velge Påloggingsalternativer.

 • Hvis du bruker mer enn ett tastaturoppsett, må du kontrollere at språket du prøver å bruke, er valgt. Velg inndatametode (en kode på tre bokstaver nederst til høyre) for å kontrollere tastaturoppsettet.

 • Hvis du nylig har endret passordet, kan du prøve å angi det forrige passordet på nytt. Hvis det forrige passordet fungerer, må du låse enheten og deretter låse den opp igjen ved hjelp av det nye passordet.

 • Test passordet ved å bruke en annen enhet til å logge på account.microsoft.com. Hvis passordet fungerer, men account.microsoft.com viser kontoen din som låst eller avbrutt, blir du veiledet gjennom disse problemene på nettstedet.

 • Før du skriver inn passordet eller PIN-koden, velger du Vis . På denne måten kan du dobbeltsjekke at du skriver inn riktig passord eller PIN-kode før du angir den.

Hvis du har problemer med å bruke PIN-koden til å logge på Windows 11, kan du prøve å tilbakestille den. Slik gjør du det:

 1. I skjermbildet for pålogging velger du Jeg har glemt PIN-koden under tekstboksen for PIN-kode. Hvis det er flere kontoer på PC-en, velger du den du vil tilbakestille.

 2. Skriv inn passordet for Microsoft-kontoen på skjermen Skriv inn passordet, og velg deretter Neste.

 3. Velg å motta sikkerhetskoden som en tekstmelding eller e-postmelding på skjermen Hjelp oss med å beskytte informasjonen din. Hvis du velger tekstmelding, skriver du inn de siste fire sifrene i telefonnummeret ditt, og deretter velger du Send kode. Finn ut mer om sikkerhetsinformasjon og sikkerhetskoder

 4. Når du mottar koden som en tekstmelding eller e-postmelding på en separat enhet, skriver du den inn på skjermen for å angi koden du mottok, og velger deretter Neste.

 5. I dialogboksen Konfigurer PIN-kode angir du den nye PIN-koden og bekrefter den. Den nye PIN-koden er nå angitt.

Obs!: Sørg for at du er koblet til Internett ved å velge Nettverk på låseskjermen til enheten.

Hvordan du tilbakestiller passordet, avhenger av om du bruker en Microsoft-konto eller en lokal konto for pålogging.

Hvis du vil finne ut hvilken type konto du har, kan du velge Påloggingsalternativer på påloggingsskjermen. Hvis du ser ikonet for Microsoft-konto , bruker du en Microsoft-konto. Hvis du bare ser ikonet for Passord , har du en domenekonto (arbeid eller skole) eller en lokal konto.

Hvis du har en Microsoft-konto:

 1. Skriv inn Microsoft-kontonavnet ditt i påloggingsskjermbildet, hvis det ikke vises. Hvis det er flere kontoer på PC-en, velger du den du vil tilbakestille.

 2. Velg Jeg har glemt passordet under passordtekstboksen.

 3. I skjermbildet Gjenopprett kontoen skriver du inn tegnene som vises i boksen nedenfor Skriv inn tegnene du ser, og deretter velger du Neste.

 4. På skjermbildet Bekreft identiteten din velger du å motta sikkerhetskoden som en tekstmelding eller e-postmelding. Hvis du velger tekstmelding, skriver du inn de siste fire sifrene i telefonnummeret ditt, og deretter velger du Send kode. Finn ut mer om sikkerhetsinformasjon og sikkerhetskoder

 5. Når du mottar koden som en tekstmelding eller e-postmelding på en separat enhet, angir du den og velger deretter Neste.

 6. I skjermbildet Tilbakestill passordet oppretter du et nytt passord og velger deretter Neste. Dette angir det nye passordet. Velg Neste på nytt for å gå tilbake til skjermbildet for pålogging.

 7. Logg på det nye passordet for Microsoft-kontoen.

Hvis du har en lokal konto:

Hvis du la til sikkerhetsspørsmål på den lokale kontoen for å tilbakestille passordet, velger du Tilbakestill passord på påloggingsskjermen. (Denne koblingen vises når du har angitt feil passord.) Angi svar på sikkerhetsspørsmålene og velg et nytt passord.

Ellers må du tilbakestille enheten.

Advarsel!: Med mindre du har konfigurert sikkerhetsspørsmål, er det ikke mulig å gjenopprette et glemt passord for en lokal konto – det eneste alternativet er å tilbakestille enheten. Fremgangsmåten nedenfor fjerner alle programmer, data og innstillinger.

 1. Velg På/av på låseskjermen.

 2. Velg Start på nytt mens du holder nede Skift-tasten.

 3. På menyen Oppstartsalternativer velger du Feilsøking > Tilbakestill PC-en > Fjern alt.

 4. PC-en starter på nytt og tilbakestiller seg selv.

Hvis ikke noe av det ovenstående fungerte, kan du få mer hjelp med å endre eller tilbakestille Windows-passordet.

Hvis du har flere kontoer på enheten, kan du prøve logge på med en annen konto. Velg en annen konto fra listen nederst til venstre på låseskjermen. Hvis du vil logge på med en konto som ikke er oppført, velger du Annen bruker og skriver inn brukernavn og passord for denne kontoen.

Du kan starte enheten i sikkermodus for å feilsøke problemer med pålogging. Hvis du kan logge på ved hjelp av sikkermodus, betyr det at standardinnstillinger og grunnleggende enhetsdrivere ikke forårsaker påloggingsproblemet.

Obs!: Dette påloggingsalternativet fungerer bare hvis du har et passord (for en Microsoft-konto eller lokal konto) siden PIN-kode og biometriske alternativer ikke er tilgjengelige.

Slik starter du på nytt i sikkermodus:

 1. Start enheten på nytt ved å velge På/av  > Start på nytt. Når du ser påloggingsskjermen, holder du nede Skift-tasten mens du velger På/av > Start på nytt.

 2. Når PC-en har startet på nytt og skjermen Velg et alternativ vises, velger du Feilsøking > Avanserte alternativer > Oppstartsinnstillinger > Start på nytt.

 3. Etter at PC-en har startet på nytt, vises en liste over alternativer. Det beste er å velge alternativet 5 eller å trykke på F5 for Sikkermodus med nettverkstilkobling.
  Finn ut mer om hvordan du logger på i sikkermodus når du får problemet med en svart eller tom skjerm.

Hvis du prøver å logge deg på Windows 11 og får feilmeldingen «Vi kan ikke logge på kontoen din», oppretter Windows en midlertidig profil og logger deg på denne. Få mer informasjon om denne feilmeldingen

Har du problemer med å logge på Surface med Windows Hello? Prøv disse løsningene for å løse problemet.

Her er noen ting du kan prøve hvis du har problemer med å logge på med en Windows 10-enhet, inkludert problemer med pålogging etter oppgradering til Windows 10.

Hvis oppdateringer er tilgjengelige, velger du På/av > Oppdater og start på nytt for å starte enheten på nytt og fullføre installasjonen av oppdateringer. 

Sørg for at du er koblet til Internett ved å velge Nettverk  på låseskjermen til enheten. Hvis du har problemer med å koble til Wi-Fi eller signalet er dårlig, kan du prøve å koble enheten direkte til ruteren eller modemet med en Ethernet-kabel.

Hvis tilkoblingsproblemet vedvarer, kontrollerer du Internett-tilkoblingen ved hjelp av en annen enhet for å se om det er et nettverksproblem.

Prøv følgende når du skriver inn passordet for å logge på:

 • Skriv inn passordet ditt ved hjelp skjermtastaturet. Velg Hjelpemiddel  > Skjermtastatur, og velg tastene for å skrive inn passordet.

 • Pass på at Caps Lock er deaktivert.

 • Kontroller at du skriver inn riktig informasjon: et passord i Passord-feltet eller en PIN-kode i PIN-kode-feltet. Hvis du bruker en Microsoft-konto, kan du bytte mellom å skrive inn en PIN-kode og et passord ved å velge Påloggingsalternativer.

 • Hvis du bruker mer enn ett tastaturoppsett, må du kontrollere at språket du prøver å bruke, er valgt. Velg inndatametode (en kode på tre bokstaver nederst til høyre) for å kontrollere tastaturoppsettet.

 • Hvis du nylig har endret passordet, kan du prøve å angi det forrige passordet på nytt. Hvis det forrige passordet fungerer, må du låse enheten og deretter låse den opp igjen ved hjelp av det nye passordet.

 • Test passordet ved å bruke en annen enhet til å logge på account.microsoft.com. Hvis passordet fungerer, men account.microsoft.com viser kontoen din som låst eller avbrutt, blir du veiledet gjennom disse problemene på nettstedet.

 • Før du skriver inn passordet eller PIN-koden, velger du Vis . På denne måten kan du dobbeltsjekke at du skriver inn riktig passord eller PIN-kode før du angir den.

Hvis du har flere kontoer på enheten, kan du prøve logge på med en annen konto. Velg en annen konto fra listen nederst til venstre på låseskjermen. Hvis du vil logge på med en konto som ikke er oppført, velger du Annen bruker og skriver inn brukernavn og passord for denne kontoen.

Du kan starte enheten i sikkermodus for å feilsøke problemer med pålogging. Hvis du kan logge på ved hjelp av sikkermodus, betyr det at standardinnstillinger og grunnleggende enhetsdrivere ikke forårsaker påloggingsproblemet.

Obs!: Dette påloggingsalternativet fungerer bare hvis du har et passord (for en Microsoft-konto eller lokal konto) siden PIN-kode og biometriske alternativer ikke er tilgjengelige.

Slik starter du på nytt i sikkermodus:

 1. Start enheten på nytt ved å velge På/av  > Start på nytt. Når du kommer til påloggingsskjermen, holder du nede Skift mens du velger På/av > Start på nytt.

 2. Når PC-en har startet på nytt og skjermen Velg et alternativ vises, velger du Feilsøking > Avanserte alternativer > Oppstartsinnstillinger > Start på nytt.

 3. Etter at PC-en har startet på nytt, vises en liste over alternativer. Det beste er å velge alternativet 5 eller å trykke på F5 for Sikkermodus med nettverkstilkobling.
  Finn ut mer om hvordan du logger på i sikkermodus når du får problemet med en svart eller tom skjerm.

Hvis du prøver å logge deg på Windows 10 og får feilmeldingen «Vi kan ikke logge på kontoen din», oppretter Windows en midlertidig profil og logger deg på denne. Få mer informasjon om denne feilmeldingen

Har du problemer med å logge på Surface med Windows Hello? Prøv disse løsningene for å løse problemet.

Hvis du har problemer med å bruke PIN-koden til å logge på Windows 10, kan du prøve å tilbakestille den. Slik gjør du det:

 1. I skjermbildet for pålogging velger du Jeg har glemt PIN-koden under tekstboksen for PIN-kode. Hvis det er flere kontoer på PC-en, velger du den du vil tilbakestille.

 2. Skriv inn passordet for Microsoft-kontoen på skjermen Skriv inn passordet, og velg deretter Neste.

 3. Velg å motta sikkerhetskoden som en tekstmelding eller e-postmelding på skjermen Hjelp oss med å beskytte informasjonen din. Hvis du velger tekstmelding, skriver du inn de siste fire sifrene i telefonnummeret ditt, og deretter velger du Send kode. Finn ut mer om sikkerhetsinformasjon og sikkerhetskoder

 4. Når du mottar koden som en tekstmelding eller e-postmelding på en separat enhet, skriver du den inn på skjermen for å angi koden du mottok, og velger deretter Neste.

 5. I dialogboksen Konfigurer PIN-kode angir du den nye PIN-koden og bekrefter den. Den nye PIN-koden er nå angitt.

Obs!: Sørg for at du er koblet til Internett ved å velge Nettverk på låseskjermen til enheten.

Hvordan du tilbakestiller passordet, avhenger av om du bruker en Microsoft-konto eller en lokal konto for pålogging.

Hvis du vil finne ut hvilken type konto du har, kan du velge Påloggingsalternativer på påloggingsskjermen. Hvis du ser ikonet for Microsoft-konto , bruker du en Microsoft-konto. Hvis du bare ser ikonet for Passord , har du en domenekonto (arbeid eller skole) eller en lokal konto.

Hvis du har en Microsoft-konto:

 1. Skriv inn Microsoft-kontonavnet ditt i påloggingsskjermbildet, hvis det ikke vises. Hvis det er flere kontoer på PC-en, velger du den du vil tilbakestille.

 2. Velg Jeg har glemt passordet under passordtekstboksen.

 3. I skjermbildet Gjenopprett kontoen skriver du inn tegnene som vises i boksen nedenfor Skriv inn tegnene du ser, og deretter velger du Neste.

 4. På skjermbildet Bekreft identiteten din velger du å motta sikkerhetskoden som en tekstmelding eller e-postmelding. Hvis du velger tekstmelding, skriver du inn de siste fire sifrene i telefonnummeret ditt, og deretter velger du Send kode. Finn ut mer om sikkerhetsinformasjon og sikkerhetskoder

 5. Når du mottar koden som en tekstmelding eller e-postmelding på en separat enhet, angir du den og velger deretter Neste.

 6. I skjermbildet Tilbakestill passordet oppretter du et nytt passord og velger deretter Neste. Dette angir det nye passordet. Velg Neste på nytt for å gå tilbake til skjermbildet for pålogging.

 7. Logg på det nye passordet for Microsoft-kontoen.

Hvis du har en lokal konto:

Hvis du bruker Windows 10 versjon 1803 og la til sikkerhetsspørsmål på den lokale kontoen for å tilbakestille passordet, velger du Tilbakestill passord på påloggingsskjermen. (Denne koblingen vises når du har angitt feil passord.) Angi svar på sikkerhetsspørsmålene og velg et nytt passord.

Hvis du bruker en eldre versjon av Windows 10 eller ikke har lagt til sikkerhetsspørsmål, må du eventuelt tilbakestille enheten.

Advarsel!: Med mindre enheten kjører Windows 10, versjon 1803 og du har konfigurert sikkerhetsspørsmål, er det ikke mulig å gjenopprette et glemt passord for en lokal konto – det eneste alternativet er å tilbakestille enheten. Fremgangsmåten nedenfor fjerner alle programmer, data og innstillinger.

 1. Velg På/av  nederst til høyre på låseskjermen.

 2. Velg Start på nytt mens du holder nede Skift-tasten.

 3. På menyen Oppstartsalternativer velger du Feilsøking > Tilbakestill PC-en > Fjern alt.

 4. PC-en starter på nytt og tilbakestiller seg selv.

Hvis ikke noe av det ovenstående fungerte, kan du få mer hjelp med å endre eller tilbakestille Windows-passordet.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×