Volledige handleiding voor Verteller

Van toepassing: Windows 10

Verteller is een schermlezer die in Windows 10 is ingebouwd. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Verteller gebruikt met Windows op pc's, zodat u apps kunt gaan gebruiken, surfen op het web en meer. Deze handleiding is geschreven voor personen die regelmatig met een schermlezer werken.
 
Kies een koppeling in de onderstaande inhoudsopgave om deze handleiding te gebruiken. Wanneer u een hoofdstuk of bijlage hebt gelezen, kunt u de koppeling Inhoudsopgave onderaan het hoofdstuk selecteren om terug te keren naar deze pagina of de koppeling voor het volgende hoofdstuk selecteren.
 
Onder de inhoudsopgave is een sectie over de nieuwe opties in Verteller.
 

Inhoudsopgave


Hoofdstuk Inhoud
Hoofdstuk 1: Kennismaking met Verteller Een overzicht van Verteller, waaronder hoe u Verteller start en stopt.
Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller Hoe u zich verplaatst in het scherm, hoe u apps zoekt en opent, hoe u kunt wijzigen wat Verteller leest en hoe u de spreeksnelheid en het volume aanpast.
Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken Informatie over het gebruik van de scanmodus om te navigeren door apps, e-mail en het web.
Hoofdstuk 4: Tekst lezen Informatie over het lezen van tekst en het verkrijgen van informatie over tekst, zoals lettertype, tekstkleur en leestekens.
Hoofdstuk 5: Weergaven in Verteller Informatie over het verkrijgen van meer informatie over de app of de pagina die u verkent met Verteller-weergaven.
Hoofdstuk 6: Verteller gebruiken met de aanraakfunctie Informatie over het gebruik van Verteller met de aanraakfunctie, met inbegrip van basisbewegingen.
Hoofdstuk 7: Verteller aanpassen Informatie over de manier waarop u kunt wijzigen hoe Verteller wordt gestart, over hoe u kunt bepalen hoeveel feedback u hoort tijdens het typen, over hoe u Verteller-opdrachten wijzigt en over hoe u TTS-software (tekst-naar-spraak) van derden gebruikt.
Hoofdstuk 8: Verteller gebruiken met braille Informatie over het gebruik van Verteller met een beeldscherm dat braillepatroon kan vernieuwen.
Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen Een lijst met de ondersteunde talen en de TTS-stemmen die beschikbaar zijn in Verteller.
Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller Een lijst met toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller
Bijlage C: Ondersteunde braille-schermen Een lijst met braillebeeldschermen die worden ondersteund door Verteller.

Nieuw


Hier volgen de nieuwe opties in de meest recente versie van Verteller:

Standaardtoetsenbordindeling

We wilden het eenvoudiger voor u maken om Verteller te leren gebruiken, dus hebben we een nieuwe standaardtoetsenbordindeling geïntroduceerd. De bijgewerkte indeling lijkt meer op de toetsenbordindeling die u mogelijk in andere schermlezers bent tegengekomen.

Enkele nieuwe opdrachten bevatten updates voor de pagina-, alinea-, regel-, woord- en tekenopdrachten van Verteller. U ziet ook nieuwe opdrachten zoals Zoeken in Verteller, een lijst met koppelingen, een lijst met koppen en een lijst met oriëntatiepunten. Voor bepaalde opdrachten kunt u nu het numerieke toetsenblok gebruiken.

U kunt alle nieuwe en bijgewerkte opdrachten verkennen in Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller. U kunt de scanmodus-opdrachten vinden in Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Verteller-toets

U kunt nu kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert dienen beide als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Bijgewerkte opdrachten voor Weergave wijzigen

Opdrachten voor Weergave wijzigen zijn nu toegewezen aan de toetsen Verteller + Page Up en Page Down. U kunt ook Weergave wijzigen kiezen door te drukken op Verteller + Ctrl + Pijl-omhoog en Pijl-omlaag.

Verbeteringen van de scanmodus

De opdrachten Primaire actie en Secundaire actie van de scanmodus zijn gewijzigd. Primaire actie kan worden uitgevoerd door te drukken op Enter of spatiebalk. U kunt Secundaire actie voltooien door een Shift-toets toe te voegen aan een van deze toetsen (Shift + Enter of Shift + spatiebalk). Deze wijziging geldt ongeacht de toetsenbordindeling die u hebt geselecteerd.

Daarnaast zijn verschillende nieuwe toetsenbordopdrachten voor de scanmodus toegevoegd waarmee u tekst kunt selecteren. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over deze nieuwe toetsenbordopdrachten.

Dialoogvenster voorlezen

Verteller leest nu automatisch de tekst aan de bovenkant van de meeste dialoogvensters voor wanneer deze worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een app afsluit zonder de inhoud op te slaan, leest Verteller het dialoogvenster voor waarin wordt gevraagd of u de inhoud wilt opslaan.

Verteller leren kennen met de snelstartgids

De snelstartgids is een leerervaring in Windows waarmee u de basisprincipes van Verteller kunt leren. De snelstartgids wordt automatisch gestart wanneer u Verteller start. Als u het automatisch starten van de snelstartgids wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje in naast Deze handleiding niet meer weergeven. U kunt de snelstartgids altijd openen door op de koppeling De basisbeginselen van Verteller leren met de snelstartgids te klikken in de Verteller-instellingen.

Feedback geven


Met uw feedback kunnen we Verteller verbeteren. Druk, terwijl Verteller is ingeschakeld, op Verteller + Alt + F om de Feedback-hub te openen voor het geven van feedback over Verteller. U kunt uw opmerkingen ook achterlaten op de website Microsoft Accessibility User Voice. Daarnaast kunt u voor technische ondersteuning voor Verteller of een andere ondersteunende technologie van Microsoft contact opnemen met de Microsoft Disability Answer Desk.
 
Als u Microsoft aanvullende diagnose- en prestatiegegevens wilt sturen, drukt u op Windows-logotoets  + Ctrl + N om Verteller-instellingen te openen, selecteert u vervolgens de wisselknop onder Help ons Verteller te verbeteren en start u Verteller opnieuw.