Volledige handleiding voor Verteller

Van toepassing: Windows 10

Verteller is een schermlezer die in Windows 10 is ingebouwd. U hoeft dus niets te downloaden of te installeren. In deze handleiding wordt beschreven hoe u Verteller gebruikt met Windows zodat u apps kunt gaan gebruiken, surfen op het web en meer. 

Onder de inhoudsopgave is een sectie over de nieuwe opties in Verteller.

Opmerking: deze handleiding is beschikbaar als Word-document en als PDF (alleen in het Engels). U kunt een eerdere versie van deze handleiding in braille downloaden (Amerikaans-Engelse braille van niet-UEB-kwaliteit 2). Neem voor extra talen of kwaliteiten contact op met de Answer Desk voor mensen met beperkingen.

Wilt u weten hoe u Verteller gebruikt om dingen te doen in Office-apps, zoals Outlook en Word? Lees de artikelen op deze pagina: Een schermlezer en sneltoetsen gebruiken met Office-apps.

Inhoudsopgave


Hoofdstuk Inhoud
Hoofdstuk 1: Kennismaking met Verteller Een overzicht van Verteller, waaronder hoe u Verteller start en stopt.
Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller Hoe u zich verplaatst in het scherm, hoe u apps zoekt en opent, hoe u kunt wijzigen wat Verteller leest en hoe u de spreeksnelheid en het volume aanpast.
Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken Informatie over het gebruik van de scanmodus om te navigeren door apps, e-mail en het web.
Hoofdstuk 4: Tekst lezen Informatie over het lezen van tekst en het verkrijgen van informatie over tekst, zoals lettertype, tekstkleur en leestekens.
Hoofdstuk 5: Navigatie Informatie over het verkrijgen van meer informatie over de app of de pagina die u verkent met Verteller-weergaven.
Hoofdstuk 6: Verteller gebruiken met de aanraakfunctie Informatie over het gebruik van Verteller met de aanraakfunctie, met inbegrip van basisbewegingen.
Hoofdstuk 7: Verteller aanpassen Informatie over de manier waarop u kunt wijzigen hoe Verteller wordt gestart, over hoe u kunt bepalen hoeveel feedback u hoort tijdens het typen, over hoe u Verteller-opdrachten wijzigt en over hoe u TTS-software (tekst-naar-spraak) van derden gebruikt.
Hoofdstuk 8: Verteller gebruiken met braille Informatie over het gebruik van Verteller met een beeldscherm dat braillepatroon kan vernieuwen.
Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen Een lijst met de ondersteunde talen en de TTS-stemmen die beschikbaar zijn in Verteller.
Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller Een lijst met toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller
Bijlage C: Ondersteunde braille-schermen Een lijst met braillebeeldschermen die worden ondersteund door Verteller.
Bijlage D: Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller Gebruikershandleidingen voor eerdere versies van Verteller

Wat is er nieuw


Startpagina Verteller

Telkens wanneer u Verteller inschakelt, wordt de startpagina van Verteller geopend. Hier hebt u toegang tot alles wat u nodig hebt, van het wijzigen van de Verteller-instellingen tot het openen van Snelstart om de basisbeginselen van Verteller te leren. En als de startpagina van Verteller is geminimaliseerd in het systeemvak, hoeft u er niet omheen te navigeren als u met Alt + Tab schakelt tussen zaken.

Voorlezen per zin

Verteller kan nu de volgende, huidige en voorgaande zin voorlezen. 'Voorlezen per zin' is beschikbaar ongeacht of u een toetsenbord, touchscreen of braille gebruikt.

'Zin' is ook de eigen Verteller-weergave. Druk op Verteller + PgUp of Verteller + PgDn als u de zinweergave wilt openen. Druk vervolgens op Verteller + Pijl-links om naar de vorige zin te gaan. Druk op Verteller + Pijl-rechts om naar de volgende zin te gaan.

U kunt deze nieuwe opdrachten op Braille-schermen gebruiken door in de opdrachtinvoermodus op de puntjes 2-3-4 of 2-3-4-7 te drukken. 

Nieuwe niveaus voor uitgebreidheid

Verteller beschikt over vijf niveaus voor uitgebreidheid die van invloed zijn op de hoeveelheid informatie die u hoort wanneer Verteller tekst leest, zoals websites, en wanneer u werkt met besturingselementen. Elk niveau wordt beschreven in Hoofdstuk 4, met een korte beschrijving van hoe u dit kunt gebruiken.

Scanmodus gebruiken in uw favoriete browser

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld in Google Chrome en Microsoft Edge.

Standaardtoetsenbordindeling

We wilden het eenvoudiger voor u maken om Verteller te leren gebruiken, dus hebben we een nieuwe standaardtoetsenbordindeling geïntroduceerd. De bijgewerkte indeling lijkt meer op de toetsenbordindeling die u mogelijk in andere schermlezers bent tegengekomen.

Toetsenbordopdrachten die worden genoemd in deze handleiding, zijn voor de nieuwe standaardtoetsenbordindeling. Enkele nieuwe opdrachten bevatten updates voor de pagina-, alinea-, regel-, woord- en tekenopdrachten van Verteller. U ziet ook nieuwe opdrachten zoals Zoeken in Verteller, een lijst met koppelingen, een lijst met koppen en een lijst met oriëntatiepunten. Voor bepaalde opdrachten kunt u nu het numerieke toetsenblok gebruiken.

U kunt alle nieuwe en bijgewerkte opdrachten verkennen in Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller. U kunt de scanmodus-opdrachten vinden in Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Opmerking: Voor het toetsenbord wordt meestal de standaardindeling gebruikt. Als u dit wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen  > Toegankelijkheid  > Verteller en kiest u de oudere indeling. U kunt nu op de Windows-logotoets  + Ctrl + N drukken om Verteller-instellingen te openen. Nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de oudere toetsenbordindeling omdat toetsaanslagen voor oudere opdrachten in strijd zijn met de toetsaanslagen voor de nieuwe functies in Verteller.
Instellingen voor Verteller openen
 

Verteller-toets

U kunt nu kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert dienen beide als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Bijgewerkte opdrachten voor Weergave wijzigen

Opdrachten voor Weergave wijzigen zijn nu toegewezen aan de toetsen Verteller + Page Up en Page Down. U kunt ook Weergave wijzigen kiezen door te drukken op Verteller + Ctrl + Pijl-omhoog en Pijl-omlaag.

Verbeteringen van de scanmodus

De opdrachten Primaire actie en Secundaire actie van de scanmodus zijn gewijzigd. Primaire actie kan worden uitgevoerd door te drukken op Enter of spatiebalk. U kunt Secundaire actie voltooien door een Shift-toets toe te voegen aan een van deze toetsen (Shift + Enter of Shift + spatiebalk). Deze wijziging geldt ongeacht de toetsenbordindeling die u hebt geselecteerd.

Daarnaast zijn verschillende nieuwe toetsenbordopdrachten voor de scanmodus toegevoegd waarmee u tekst kunt selecteren. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over deze nieuwe toetsenbordopdrachten.

Feedback geven


Met uw feedback kunnen we Verteller verbeteren. Druk, terwijl Verteller is ingeschakeld, op Verteller + Alt + F om de Feedback-hub te openen voor het geven van feedback over Verteller. U kunt uw opmerkingen ook achterlaten op de website Microsoft Accessibility User Voice. Daarnaast kunt u voor technische ondersteuning voor Verteller of een andere ondersteunende technologie van Microsoft contact opnemen met de Microsoft Disability Answer Desk.

Als u Microsoft aanvullende diagnose- en prestatiegegevens wilt sturen, drukt u op Windows-logotoets  + Ctrl + N om Verteller-instellingen te openen, selecteert u vervolgens de wisselknop onder Help ons Verteller te verbeteren en start u Verteller opnieuw.
Instellingen voor Verteller openen