Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Deze bijlage bevat de toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen die beschikbaar zijn in de nieuwste versie van Windows. 

Zie Sneltoetsen in Windows voor een lijst met alle andere sneltoetsen in Windows. Zie Sneltoetsen in apps voor een lijst met sneltoetsen in Windows apps.

Verteller-toets

U kunt kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. Zowel de toets Caps Lock als de toets Insert dient als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Opmerking: als u een Japans 106-toetsenbord gebruikt, zijn de toetsen NonConvert en Insert de standaard Verteller-toetsen.

Toetsenbordopdrachten in Verteller

Verteller beschikt over twee mogelijke toetsenbordindelingen: Standaard en Verouderd. De opdrachten voor beide worden hieronder vermeld. Ga voor opdrachten in de scanmodus naar Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Opmerking:De opdrachten die het plusteken (+) en het minteken (-) bevatten, verwijzen naar de fysieke sleutel en vereisen Shift niet als wijzigingsfunctie. Tenzij uitdrukkelijk genoemd, is het niet nodig om Shift vóór de gelijktoets in te drukken om een plusteken te krijgen, wat u gewoonlijk zou doen om het plusteken te typen. We gebruiken de Verteller-opdracht Volume hierboven als voorbeeld: Verteller + Crtl + gelijkteken (=) is de letterlijke opdracht , niet Verteller + Crtl + Shift+ gelijk aan (=).

Standaardtoetsenbordindeling

Algemene opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Windows-logotoets  + Ctr l+ Enter

Verteller starten of stoppen

Verteller + Esc

Verteller afsluiten

Verteller + 1

Invoer leren in-/uitschakelen

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Page up
Ctrl + Verteller + pijl-omhoog
Verteller + Pagina omlaag
Ctrl + Verteller + pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Verteller + F1

Lijst met opdrachten weergeven

Verteller + F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Ctrl+Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verteller + F12

Huidige tijd en datum lezen

Verteller + Ctrl + D

Een afbeelding beschrijven met een onlineservice of de webpaginabron van een koppeling downloaden

Verteller + S

Overzicht van webpagina ophalen

Verteller+S, twee keer snel

Het webpaginaoverzicht en dialoogvenster met populaire koppelingen ophalen

Verteller + Alt + F

Feedback over Verteller geven

Verteller + Z

Verteller-toets vergrendelen

Verteller + Ctrl + F12

Ontwikkelaarsmodus in-/uitschakelen

Verteller + 3

Toetsen doorgeven aan toepassing

Verteller + 4

Leesmodus voor hoofdlettergebruik wijzigen

Verteller + Alt + M

Muismodus in-/uitschakelen

Verteller + H

Het lezen van de Outlook-kolomkop in- of uitschakelen

Spraak aanpassen

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + Verteller + het plusteken (+)
Ctrl + Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verhogen

Ctrl + Verteller + het minteken (-)
Ctrl + Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verlagen

Verteller + het plusteken (+)

Stemsnelheid verhogen

Verteller + minteken (-)

Stemsnelheid verlagen

Verteller + Alt + het plusteken (+)
Verteller + Alt + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Naar de volgende stem gaan

Verteller + Alt + het minteken (-)
Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Naar de vorige stem gaan

Verteller + Alt + haakje links ([)

Overschakelen naar de leesmodus voor eerdere interpunctie

Verteller + Alt + haak rechts (])

Overschakelen naar de volgende leesmodus voor interpunctie

Verteller + V

Uitgebreidheidsmodus verhogen

Shift + Verteller + V

Uitgebreidheidsmodus verlagen

Verteller + 2

Tekens lezen in-/uitschakelen

Verteller + slash (/)

Context lezen

Verteller + Alt + slash (/)

Uitgebreidheid van lezen context instellen

Verteller + Ctrl + slash (/)

Volgorde van leescontext wijzigen

Lezen en werken met tekst

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl

Stoppen met voorlezen

Verteller + Tab
Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Item voorlezen

Verteller + Tab twee keer snel
Verteller + 5 twee keer snel (numeriek toetsenblok)
Verteller + K twee keer snel
Verteller + Ctrl + 5 tweemaal snel (numeriek toetsenblok)

Item lezen, gespeld

Verteller + 0

Item voorlezen, geavanceerd

Verteller + T

Titel van venster lezen

Verteller + W

Venster lezen

Verteller + X

Zin herhalen

Verteller + R

Lezen van aanwijzer

Ctrl + Verteller + R
Verteller + pijl-omlaag

Beginnen met het lezen van document

Verteller + C

Document voorlezen

Shift + Verteller + J
Verteller + Alt + Home

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Ctrl + Verteller + U

Vorige pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + I

Huidige pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + O

Volgende pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + J

Vorige alinea lezen

Ctrl + Verteller + K

Huidige alinea lezen

Ctrl + Verteller + L

Volgende alinea voorlezen

Verteller + Ctrl + M

Vorige zin lezen

Verteller + Ctrl + komma (,)

Huidige zin lezen

Verteller + Ctrl + punt (.)

Volgende zin lezen

Verteller + U

Vorige regel lezen

Verteller + I
Verteller + pijl-omhoog

Huidige regel lezen

Verteller + O

Volgende regel lezen

Verteller + J
Ctrl + Verteller + pijl-links

Vorig woord lezen

Verteller + K
Ctrl + Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Huidig woord lezen

Verteller + L
Ctrl + Verteller + pijl-rechts

Volgend woord lezen

Verteller + M

Vorig teken lezen

Verteller + komma (,)
5 (numeriek toetsenblok)

Huidig teken lezen

Verteller + punt (.)

Volgend teken lezen

Verteller + F

Volgende groep opmaakgegevens lezen

Shift + Verteller + F

Vorige groep opmaakgegevens lezen

Verteller + B
Ctrl + Verteller + Home

Naar het begin van de tekst

Verteller + E
Ctrl + Verteller + End

Naar het einde van de tekst

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen

Door tabellen navigeren

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + Alt + Home

Naar eerste cel in tabel springen

Ctrl + Alt + End

Naar laatste cel in tabel springen

Ctrl + Alt + Pijl-rechts

Naar volgende cel in rij springen

Ctrl + Alt + Pijl-links

Naar vorige cel in rij springen

Ctrl + Alt + Pijl-omlaag

Naar volgende cel in kolom springen

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Naar vorige cel in kolom springen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-links

Koptekst van huidige rij voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-omhoog

Koptekst van huidige kolom voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-rechts

Huidige rij voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-omlaag

Huidige kolom voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + slash (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numeriek toetsenblok)

Voorlezen bij welke rij en kolom Verteller is

Ctrl + Alt + Page Up

Naar tabelcel springen

Ctrl + Alt + Page Down

Naar celinhoud springen

Verteller-focusopdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Backspace

Eén item terug gaan

Verteller + N

Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan

Verteller + haakje links ([)
Verteller + aftrekken (numeriek toetsenblok)

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + enkel aanhalingsteken (')
Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Focus op item instellen

Verteller + A

Naar gekoppeld item springen

Shift + Verteller + A

Naar inhoud met aantekening springen

Alt + Verteller + Pijl-omhoog

Navigeren naar bovenliggend item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-rechts

Navigeren naar volgend item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-links

Navigeren naar vorig item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-omlaag

Navigeren naar eerste onderliggende item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Verteller + F7

Lijst met koppelingen

Verteller + F5

Lijst met oriëntatiepunten

Verteller + F6

Lijst met koppen

Verteller + Ctrl + F

Zoeken in Verteller

Verteller + F3

Doorgaan met vooruitzoeken

Verteller + Shift + F3

Doorgaan met achteruitzoeken

Numeriek toetsenblok-opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Alt + Home

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Ctrl + Verteller + Home

Naar het begin van de tekst

Ctrl + Verteller + End

Naar het einde van de tekst

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Item voorlezen

Verteller + 5 twee keer snel (numeriek toetsenblok)
Verteller + Ctrl + 5 tweemaal snel (numeriek toetsenblok)

Item lezen, gespeld

Verteller + Pijl-omhoog

Huidige regel lezen

Verteller + Pijl-omlaag

Beginnen met het lezen van document

Ctrl + Verteller + Pijl-links

Vorig woord lezen

Ctrl + Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Huidig woord lezen

Ctrl + Verteller + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

5 (numeriek toetsenblok)

Huidig teken lezen

Verteller + Page up
Ctrl + Verteller + pijl-omhoog

Weergave wijzigen

Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + Optellen (numeriek toetsenblok)

Focus op item instellen

Ctrl + Verteller + Optellen (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verhogen

Ctrl + Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verlagen

Verteller + Alt + Optellen (numeriek toetsenblok)

Naar de volgende stem gaan

Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Naar de vorige stem gaan

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Ctrl+Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verouderde toetsenbordindeling

Algemene opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Windows-logotoets + Ctrl + N

Instellingen voor Verteller openen

Windows-logotoets + Ctrl + Enter

Verteller starten of stoppen

Verteller + Esc

Verteller stoppen

Verteller + 1

Invoer leren in-/uitschakelen

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Verteller + F1

Lijst met opdrachten weergeven

Verteller + F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Shift + Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verteller + C

Huidige tijd en datum lezen

Verteller + Shift + D

Afbeelding beschrijven met een online service

Verteller + E
Verteller + Alt + F

Feedback over Verteller geven

Verteller + Z

Verteller-toets vergrendelen

Verteller + Shift + F12

Ontwikkelaarsmodus in-/uitschakelen

Verteller + X

Toetsen doorgeven aan toepassing

Verteller + Num Lock

Muismodus in- of uitschakelen

Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken

Caps Lock in- of uitschakelen

Spraak aanpassen

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Page Up

Stemvolume verhogen

Verteller + Page Down

Stemvolume verlagen

Verteller + het plusteken (+)
Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Stemsnelheid verhogen

Verteller + minteken (-)
Verteller + aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemsnelheid verlagen

Verteller + Alt + het plusteken (+)
Verteller + Alt + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Naar de volgende stem gaan

Verteller + Alt + het minteken (-)
Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Naar de vorige stem gaan

Verteller + Alt + haakje links ([)

Overschakelen naar de leesmodus voor eerdere interpunctie

Verteller + Alt + haak rechts (])

Overschakelen naar de volgende leesmodus voor interpunctie

Verteller + A
Verteller + Ctrl + het plusteken (+)
Verteller + Ctrl + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Uitgebreidheidsmodus verhogen

Verteller + Ctrl + het minteken (-)
Verteller + Ctrl + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Uitgebreidheidsmodus verlagen

Verteller + F12

Tekens lezen in-/uitschakelen

Verteller + slash (/)

Context lezen

Alt + Verteller + slash (/)

Wijzigen hoeveel context moet worden gelezen (uitgebreidheid)

Verteller + Ctrl + slash (/)

Volgorde van leescontext wijzigen

Lezen en werken met tekst

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl

Stoppen met voorlezen

Verteller + D

Item voorlezen

Verteller + S

Item lezen, gespeld

Verteller + 0 (nul)

Item voorlezen, geavanceerd

Verteller + T

Titel van venster lezen

Verteller + W

Venster lezen

Verteller + V

Zin herhalen

Verteller + R

Lezen van aanwijzer

Verteller + M

Beginnen met het lezen van document

Verteller + H

Document voorlezen

Verteller + vierkante haak sluiten (])

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Verteller + Shift + U

Vorige pagina voorlezen

Verteller + Ctrl + U

Huidige pagina voorlezen

Verteller + U

Volgende pagina voorlezen

Verteller + Shift + I

Vorige alinea lezen

Verteller + Ctrl + I

Huidige alinea lezen

Verteller + I

Volgende alinea voorlezen

Verteller + Ctrl + M

Vorige zin lezen

Verteller + Ctrl + komma (,)

Huidige zin lezen

Verteller + Ctrl + punt (.)

Volgende zin lezen

Verteller + Shift + O

Vorige regel lezen

Verteller + Ctrl + O

Huidige regel lezen

Verteller + O

Volgende regel lezen

Verteller + Shift + P

Vorig woord lezen

Verteller + Ctrl + P

Huidig woord lezen

Verteller + P

Volgend woord lezen

Verteller + Shift + vierkante haak openen ([)

Vorig teken lezen

Verteller + Ctrl + vierkante haak openen ([)

Huidig teken lezen

Verteller + vierkante haak openen ([)

Volgend teken lezen

Verteller + F

Volgende groep opmaakgegevens lezen

Shift + Verteller + F

Vorige groep opmaakgegevens lezen

Verteller + Y

Naar het begin van de tekst

Verteller + B

Naar het einde van de tekst

Verteller + J

Vorig woord lezen

H (met scanmodus ingeschakeld)

Naar volgende kop springen

Shift + H (met scanmodus ingeschakeld)

Naar vorige kop springen

Verteller + L

Naar volgende koppeling springen

Verteller + Shift + L

Naar vorige koppeling springen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Huidige selectie lezen

Door tabellen navigeren

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + F3

Naar volgende cel in rij springen

Verteller + Shift + F3

Naar vorige cel in rij springen

Verteller + F4

Naar volgende cel in kolom springen

Verteller + Shift + F4

Naar vorige cel in kolom springen

Verteller + F10

Koptekst van huidige rij voorlezen

Verteller + F9

Koptekst van huidige kolom voorlezen

Verteller + F8

Huidige rij voorlezen

Verteller + F7

Huidige kolom voorlezen

Verteller + F5

Voorlezen bij welke rij en kolom Verteller is

Verteller + F6

Naar tabelcel springen

Verteller + Shift + F6

Naar celinhoud springen

Verteller + K

Naar volgende tabel springen

Verteller + Shift + K

Naar vorige tabel springen

Verteller-focusopdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Backspace

Eén item terug gaan

Verteller + N

Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan

Verteller + G

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + tilde (~)

Focus op item instellen

Verteller + Insert

Naar gekoppeld item springen

Verteller + Shift + Insert

Naar inhoud met aantekening springen

Ctrl + Verteller + Pijl-omhoog

Navigeren naar bovenliggend item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-rechts

Navigeren naar volgend item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-links

Navigeren naar vorig item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-omlaag

Navigeren naar eerste onderliggende item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Verteller + Q

Naar laatste item in containergebied

Aanraakbewegingen in Verteller

Gebruik deze aanraakbeweging

Om dit te doen

Aanraken of slepen met één vinger

Lezen wat zich onder uw vinger bevindt

Dubbeltikken of één vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm tikken

Primaire actie activeren

Driemaal tikken of één vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm dubbeltikken

Secundaire actie activeren

Eén vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met twee vingers ergens in het scherm tikken

Beginnen met slepen of extra toetsopties

Met één vinger snel naar links of rechts vegen

Naar volgende of vorige item gaan

Met één vinger snel omhoog of omlaag vegen

Weergave wijzigen

Eenmaal tikken met twee vingers

Verteller laten stoppen met voorlezen

Eenmaal tikken met drie vingers

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Eenmaal tikken met vier vingers

Verteller-opdrachten voor het huidige item weergeven

Dubbeltikken met twee vingers

Contextmenu weergeven

Driemaal tikken met twee vingers

Contextmenu's sluiten (de Escape-toets imiteren)

Dubbeltikken met drie vingers

Tekstkenmerken voorlezen

Dubbeltikken met vier vingers

Zoekmodus openen

Driemaal tikken met vier vingers

Alle Verteller-opdrachten weergeven

Met twee vingers naar links/rechts/omhoog/omlaag swipen

Rol

Met drie vingers naar links of rechts swipen

Tab vooruit of achteruit

Met drie vingers omhoog swipen

Huidig venster voorlezen

Met drie vingers naar beneden swipen

Verkenbare tekst beginnen te lezen

Met vier vingers naar boven of beneden swipen

Semantisch zoomen in- of uitschakelen, indien ondersteund

Met vier vingers naar links of rechts swipen

Verteller-cursor naar begin of einde van eenheid verplaatsen

Vervolgens: Bijlage C: Ondersteunde brailleschermen

Terug naar de inhoudsopgave

Deze bijlage bevat de toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen die beschikbaar zijn in de nieuwste versie van Windows. 

Zie Sneltoetsen in Windows voor een lijst met alle andere sneltoetsen in Windows. Zie Sneltoetsen in apps voor een lijst met sneltoetsen in Windows apps.

Verteller-toets

U kunt kiezen welke wijzigingstoets u wilt gebruiken in Verteller-opdrachten. Zowel de toets Caps Lock als de toets Insert dient als de standaardtoets voor Verteller. U kunt een van deze toetsen gebruiken voor elke opdracht die gebruikmaakt van de Verteller-toets. De Verteller-toets wordt in opdrachten gewoon 'Verteller' genoemd. U kunt instellingen voor de Verteller-toets wijzigen in Verteller-instellingen.

Opmerking: als u een Japans 106-toetsenbord gebruikt, zijn de toetsen NonConvert en Insert de standaard Verteller-toetsen.

Toetsenbordopdrachten in Verteller

Verteller heeft twee mogelijke toetsenbordindelingen: Standarden Verouderd. De opdrachten voor beide worden hieronder vermeld. Ga voor opdrachten in de scanmodus naar Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Opmerking:De opdrachten met het plusteken (+) en het minteken (-) verwijzen naar de fysieke toets en hiervoor is Shift als wijzigingstoets niet vereist. Tenzij uitdrukkelijk genoemd, is het niet nodig om Shift vóór de gelijktoets in te drukken om een plusteken te krijgen, wat u gewoonlijk zou doen om het plusteken te typen. We gebruiken de Verteller-opdracht Volume hierboven als voorbeeld: Verteller + Crtl + gelijkteken (=) is de letterlijke opdracht , niet Verteller + Crtl + Shift+ gelijk aan (=).

Standaardtoetsenbordindeling

Algemene opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Windows-logotoets  + Ctr l+ Enter

Verteller starten of stoppen

Verteller + Esc

Verteller afsluiten

Verteller + 1

Invoer leren in-/uitschakelen

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Page up
Ctrl + Verteller + pijl-omhoog
Verteller + Pagina omlaag
Ctrl + Verteller + pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Verteller + F1

Lijst met opdrachten weergeven

Verteller + F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Ctrl+Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verteller + F12

Huidige tijd en datum lezen

Verteller + Ctrl + D

Een afbeelding beschrijven met een onlineservice of de webpaginabron van een koppeling downloaden

Verteller + S

Overzicht van webpagina ophalen

Verteller+S, twee keer snel

Het webpaginaoverzicht en dialoogvenster met populaire koppelingen ophalen

Verteller + Alt + F

Feedback over Verteller geven

Verteller + Z

Verteller-toets vergrendelen

Verteller + Ctrl + F12

Ontwikkelaarsmodus in-/uitschakelen

Verteller + 3

Toetsen doorgeven aan toepassing

Verteller + Alt + M

Muismodus in-/uitschakelen

Verteller + H

Het lezen van de Outlook-kolomkop in- of uitschakelen

Spraak aanpassen

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + Verteller + plusteken (+)
Ctrl + Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verhogen

Ctrl + Verteller + minteken (-)
Ctrl + Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verlagen

Verteller + plusteken (+)

Stemsnelheid verhogen

Verteller + minteken (-)

Stemsnelheid verlagen

Alt + Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)
Alt + Verteller + minteken (-)
Alt + Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)
Alt + Verteller + plusteken (+)

Leesmodus voor interpunctie wijzigen

Verteller + V

Uitgebreidheidsmodus verhogen

Shift + Verteller + V

Uitgebreidheidsmodus verlagen

Verteller + 2

Tekens lezen in-/uitschakelen

Verteller + slash (/)

Context lezen

Alt + Verteller + slash (/)

Uitgebreidheid van lezen context instellen

Ctrl + Verteller + slash (/)

Volgorde van leescontext wijzigen

Lezen en werken met tekst

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl

Stoppen met voorlezen

Verteller + Tab
Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Item voorlezen

Verteller + Tab twee keer snel
Verteller + 5 twee keer snel (numeriek toetsenblok)
Verteller + K twee keer snel
Verteller + Ctrl + 5 tweemaal snel (numeriek toetsenblok)

Item lezen, gespeld

Verteller + 0

Item voorlezen, geavanceerd

Verteller + T

Titel van venster lezen

Verteller + W

Venster lezen

Verteller + X

Zin herhalen

Verteller + R

Lezen van aanwijzer

Ctrl + Verteller + R
Verteller + pijl-omlaag

Beginnen met het lezen van document

Verteller + C

Document voorlezen

Shift + Verteller + J
Verteller + Alt + Home

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Ctrl + Verteller + U

Vorige pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + I

Huidige pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + O

Volgende pagina voorlezen

Ctrl + Verteller + J

Vorige alinea lezen

Ctrl + Verteller + K

Huidige alinea lezen

Ctrl + Verteller + L

Volgende alinea voorlezen

Verteller + Ctrl + M

Vorige zin lezen

Verteller + Ctrl + komma (,)

Huidige zin lezen

Verteller + Ctrl + punt (.)

Volgende zin lezen

Verteller + U

Vorige regel lezen

Verteller + I
Verteller + pijl-omhoog

Huidige regel lezen

Verteller + O

Volgende regel lezen

Verteller + J
Ctrl + Verteller + pijl-links

Vorig woord lezen

Verteller + K
Ctrl + Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Huidig woord lezen

Verteller + L
Ctrl + Verteller + pijl-rechts

Volgend woord lezen

Verteller + M

Vorig teken lezen

Verteller + komma (,)
5 (numeriek toetsenblok)

Huidig teken lezen

Verteller + punt (.)

Volgend teken lezen

Verteller + F

Volgende groep opmaakgegevens lezen

Shift + Verteller + F

Vorige groep opmaakgegevens lezen

Verteller + B
Ctrl + Verteller + Home

Naar het begin van de tekst

Verteller + E
Ctrl + Verteller + End

Naar het einde van de tekst

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Selectie lezen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel

Selectie spellen

Door tabellen navigeren

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + Alt + Home

Naar eerste cel in tabel springen

Ctrl + Alt + End

Naar laatste cel in tabel springen

Ctrl + Alt + Pijl-rechts

Naar volgende cel in rij springen

Ctrl + Alt + Pijl-links

Naar vorige cel in rij springen

Ctrl + Alt + Pijl-omlaag

Naar volgende cel in kolom springen

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Naar vorige cel in kolom springen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-links

Koptekst van huidige rij voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-omhoog

Koptekst van huidige kolom voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-rechts

Huidige rij voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + Pijl-omlaag

Huidige kolom voorlezen

Ctrl + Shift + Alt + slash (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numeriek toetsenblok)

Voorlezen bij welke rij en kolom Verteller is

Ctrl + Alt + Page Up

Naar tabelcel springen

Ctrl + Alt + Page Down

Naar celinhoud springen

Verteller-focusopdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Backspace

Eén item terug gaan

Verteller + N

Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan

Verteller + vierkante haak openen ([)
Verteller + aftrekken (numeriek toetsenblok)

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + enkel aanhalingsteken (')
Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Focus op item instellen

Verteller + A

Naar gekoppeld item springen

Shift + Verteller + A

Naar inhoud met aantekening springen

Alt + Verteller + Pijl-omhoog

Navigeren naar bovenliggend item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-rechts

Navigeren naar volgend item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-links

Navigeren naar vorig item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Alt + Verteller + Pijl-omlaag

Navigeren naar eerste onderliggende item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Verteller + F7

Lijst met koppelingen

Verteller + F5

Lijst met oriëntatiepunten

Verteller + F6

Lijst met koppen

Verteller + Ctrl + F

Zoeken in Verteller

Verteller + F3

Doorgaan met vooruitzoeken

Verteller + Shift + F3

Doorgaan met achteruitzoeken

Numeriek toetsenblok-opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Alt + Home

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Ctrl + Verteller + Home

Naar het begin van de tekst

Ctrl + Verteller + End

Naar het einde van de tekst

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Item voorlezen

Verteller + 5 twee keer snel (numeriek toetsenblok)
Verteller + Ctrl + 5 tweemaal snel (numeriek toetsenblok)

Item lezen, gespeld

Verteller + Pijl-omhoog

Huidige regel lezen

Verteller + Pijl-omlaag

Beginnen met het lezen van document

Ctrl + Verteller + Pijl-links

Vorig woord lezen

Ctrl + Verteller + 5 (numeriek toetsenblok)

Huidig woord lezen

Ctrl + Verteller + Pijl-rechts

Volgend woord lezen

5 (numeriek toetsenblok)

Huidig teken lezen

Verteller + Page up
Ctrl + Verteller + pijl-omhoog

Weergave wijzigen

Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + Optellen (numeriek toetsenblok)

Focus op item instellen

Ctrl + Verteller + Optellen (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verhogen

Ctrl + Verteller + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemvolume verlagen

Alt + Verteller + Toevoegen
Alt + Verteller + Aftrekken

Leesmodus voor interpunctie wijzigen

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Shift + Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verouderde toetsenbordindeling

Algemene opdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Windows-logotoets + Ctrl + N

Instellingen voor Verteller openen

Windows-logotoets + Ctrl + Enter

Verteller starten of stoppen

Verteller + Esc

Verteller stoppen

Verteller + 1

Invoer leren in-/uitschakelen

Verteller + Pijl-rechts

Naar volgende item

Verteller + Pijl-links

Naar vorige item

Verteller + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Verteller + F1

Lijst met opdrachten weergeven

Verteller + F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

Verteller + Enter

Primaire actie uitvoeren

Verteller + Shift + Enter

Zoekmodus in-/uitschakelen

Verteller + C

Huidige tijd en datum lezen

Verteller + Shift + D

Afbeelding beschrijven met een online service

Verteller + E
Verteller + Alt + F

Feedback over Verteller geven

Verteller + Z

Verteller-toets vergrendelen

Verteller + Shift + F12

Ontwikkelaarsmodus in-/uitschakelen

Verteller + X

Toetsen doorgeven aan toepassing

Verteller + Num Lock

Muismodus in- of uitschakelen

Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken

Caps Lock in- of uitschakelen

Spraak aanpassen

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Page Up

Stemvolume verhogen

Verteller + Page Down

Stemvolume verlagen

Verteller + plusteken (+)
Verteller + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Stemsnelheid verhogen

Verteller + minteken (-)
Verteller + aftrekken (numeriek toetsenblok)

Stemsnelheid verlagen

Verteller + Alt + plusteken (+)
Verteller + Alt + minteken (-)
Verteller + Alt + Toevoegen (numeriek toetsenblok)
Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Leesmodus voor interpunctie wijzigen

Verteller + A
Verteller + Ctrl + plusteken (+)
Verteller + Ctrl + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

Uitgebreidheidsmodus verhogen

Verteller + Ctrl + minteken (-)
Verteller + Ctrl + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

Uitgebreidheidsmodus verlagen

Verteller + F12

Tekens lezen in-/uitschakelen

Verteller + slash (/)

Context lezen

Alt + Verteller + slash (/)

Wijzigen hoeveel context moet worden gelezen (uitgebreidheid)

Ctrl + Verteller + slash (/)

Volgorde van leescontext wijzigen

Lezen en werken met tekst

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl

Stoppen met voorlezen

Verteller + D

Item voorlezen

Verteller + S

Item lezen, gespeld

Verteller + 0 (nul)

Item voorlezen, geavanceerd

Verteller + T

Titel van venster lezen

Verteller + W

Venster lezen

Verteller + V

Zin herhalen

Verteller + R

Lezen van aanwijzer

Verteller + M

Beginnen met het lezen van document

Verteller + H

Document voorlezen

Verteller + vierkante haak sluiten (])

Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor

Verteller + Shift + U

Vorige pagina voorlezen

Verteller + Ctrl + U

Huidige pagina voorlezen

Verteller + U

Volgende pagina voorlezen

Verteller + Shift + I

Vorige alinea lezen

Verteller + Ctrl + I

Huidige alinea lezen

Verteller + I

Volgende alinea voorlezen

Verteller + Ctrl + M

Vorige zin lezen

Verteller + Ctrl + komma (,)

Huidige zin lezen

Verteller + Ctrl + punt (.)

Volgende zin lezen

Verteller + Shift + O

Vorige regel lezen

Verteller + Ctrl + O

Huidige regel lezen

Verteller + O

Volgende regel lezen

Verteller + Shift + P

Vorig woord lezen

Verteller + Ctrl + P

Huidig woord lezen

Verteller + P

Volgend woord lezen

Verteller + Shift + vierkante haak openen ([)

Vorig teken lezen

Verteller + Ctrl + vierkante haak openen ([)

Huidig teken lezen

Verteller + vierkante haak openen ([)

Volgend teken lezen

Verteller + F

Volgende groep opmaakgegevens lezen

Shift + Verteller + F

Vorige groep opmaakgegevens lezen

Verteller + Y

Naar het begin van de tekst

Verteller + B

Naar het einde van de tekst

Verteller + J

Vorig woord lezen

H (met scanmodus ingeschakeld)

Naar volgende kop springen

Shift + H (met scanmodus ingeschakeld)

Naar vorige kop springen

Verteller + L

Naar volgende koppeling springen

Verteller + Shift + L

Naar vorige koppeling springen

Verteller + Shift + Pijl-omlaag

Huidige selectie lezen

Door tabellen navigeren

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + F3

Naar volgende cel in rij springen

Verteller + Shift + F3

Naar vorige cel in rij springen

Verteller + F4

Naar volgende cel in kolom springen

Verteller + Shift + F4

Naar vorige cel in kolom springen

Verteller + F10

Koptekst van huidige rij voorlezen

Verteller + F9

Koptekst van huidige kolom voorlezen

Verteller + F8

Huidige rij voorlezen

Verteller + F7

Huidige kolom voorlezen

Verteller + F5

Voorlezen bij welke rij en kolom Verteller is

Verteller + F6

Naar tabelcel springen

Verteller + Shift + F6

Naar celinhoud springen

Verteller + K

Naar volgende tabel springen

Verteller + Shift + K

Naar vorige tabel springen

Verteller-focusopdrachten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Verteller + Home

Naar eerste item in venster

Verteller + End

Naar laatste item in venster

Verteller + Backspace

Eén item terug gaan

Verteller + N

Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan

Verteller + G

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Verteller + tilde (~)

Focus op item instellen

Verteller + Insert

Naar gekoppeld item springen

Verteller + Shift + Insert

Naar inhoud met aantekening springen

Ctrl + Verteller + Pijl-omhoog

Navigeren naar bovenliggend item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-rechts

Navigeren naar volgend item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-links

Navigeren naar vorig item op hetzelfde niveau (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Ctrl + Verteller + Pijl-omlaag

Navigeren naar eerste onderliggende item (wanneer structurele navigatie mogelijk is)

Verteller + Q

Naar laatste item in containergebied

Aanraakbewegingen in Verteller

Gebruik deze aanraakbeweging

Om dit te doen

Aanraken of slepen met één vinger

Lezen wat zich onder uw vinger bevindt

Dubbeltikken of één vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm tikken

Primaire actie activeren

Driemaal tikken of één vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm dubbeltikken

Secundaire actie activeren

Eén vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met twee vingers ergens in het scherm tikken

Beginnen met slepen of extra toetsopties

Met één vinger snel naar links of rechts vegen

Naar volgende of vorige item gaan

Met één vinger snel omhoog of omlaag vegen

Weergave wijzigen

Eenmaal tikken met twee vingers

Verteller laten stoppen met voorlezen

Eenmaal tikken met drie vingers

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Eenmaal tikken met vier vingers

Verteller-opdrachten voor het huidige item weergeven

Dubbeltikken met twee vingers

Contextmenu weergeven

Dubbeltikken met drie vingers

Tekstkenmerken voorlezen

Dubbeltikken met vier vingers

Zoekmodus openen

Driemaal tikken met vier vingers

Alle Verteller-opdrachten weergeven

Met twee vingers naar links/rechts/omhoog/omlaag swipen

Rol

Met drie vingers naar links of rechts swipen

Tab vooruit of achteruit

Met drie vingers omhoog swipen

Huidig venster voorlezen

Met drie vingers naar beneden swipen

Verkenbare tekst beginnen te lezen

Met vier vingers naar boven of beneden swipen

Semantisch zoomen in- of uitschakelen, indien ondersteund

Met vier vingers naar links of rechts swipen

Verteller-cursor naar begin of einde van eenheid verplaatsen

Vervolgens: Bijlage C: Ondersteunde brailleschermen

Terug naar de inhoudsopgave

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×