In dit hoofdstuk worden een aantal manieren besproken waarop u tekst kunt laten voorlezen door Verteller. U kunt ook informatie krijgen over de opmaak van de tekst die u leest. 

De eerste en eenvoudigste manier om te lezen met Verteller is door met de pijltoetsen te navigeren door tekst als u met een document werkt in een tekstverwerker, zoals Microsoft Word. 

U kunt ook de scanmodus gebruiken om tekst te lezen. Als u de scanmodus wilt inschakelen, drukt u op Verteller + spatiebalk. Gebruik vervolgens de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om alinea voor alinea te lezen en Pijl-links en Pijl-rechts om teken voor teken te lezen. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over de scanmodus.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Verteller ondersteunt een reeks tekstopdrachten die kunnen helpen bij het navigeren in en lezen van tekst. Hiermee hebt u meer controle over welke tekst u leest. Hieronder worden enkele basisprincipes besproken om u aan de gang te helpen. Als u alle leesopdrachten wilt bekijken, gaat u naar Bijlage B: Verteller-toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen

 • U kunt het lezen stoppen door op Ctrl te drukken.

 • Druk op Verteller +T om de titel van het venster te lezen.

 • Als u een venster wilt lezen, drukt u op Verteller + W.

  Tip: Wanneer u een webpagina of e-mail leest, worden Verteller-opdrachten toegepast op de inhoud van de pagina of e-mail en niet op de browser of toepassing. Met de Tab-toets of een snelkoppeling naar een toepassing kunt u uit de inhoud navigeren. 

Bepaalde hoeveelheden tekst lezen 

Verteller beschikt over manieren om tekst te lezen per pagina, alinea, regel, zin, woord en teken. 

Tekst lezen vanaf de huidige locatie 

 • Als u het huidige item wilt lezen, drukt u op Verteller + Tab.

 • Druk op Verteller +R om te lezen waar de focus of de cursor is.

 • Als u een document vanaf het begin wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + R of Verteller + pijl-omlaag.

 • Druk op Verteller + Shift + J of Verteller + Alt + Start om tekst te lezen vanaf het begin tot aan de plaats waar de cursor is.

Tekst regel voor regel lezen 

 • Als u de huidige regel wilt lezen, drukt u op Verteller + I of Verteller + pijl-omhoog.

 • Verteller+ O om de volgende regel te lezen.

 • Verteller + U om de vorige regel te lezen.

Tekst voorlezen per zin 

 • Als u de volgende zin wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + Punt (.).

 • Als u de huidige zin wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + komma (,).

 • Als u de vorige zin wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + M.

Tekst per woord lezen 

 • Als u het huidige woord wilt lezen, drukt u op Verteller + K of Verteller + Ctrl + 5 (numeriek toetsenblok). Wanneer u tweemaal achter elkaar op een opdracht drukt, wordt het woord gespeld door Verteller.

 • Als u het volgende woord wilt lezen, drukt u op Verteller + L of Verteller + Ctrl + pijl-rechts.

 • Als u het vorige woord wilt lezen, drukt u op Verteller + J of Verteller + Ctrl + pijl-links.

Tekst teken voor teken lezen 

 • Als u het huidige teken wilt lezen, drukt u op Verteller + komma (,). Wanneer u tweemaal achter elkaar op de opdracht klikt, leest de Verteller het teken fonetisch.

 • Als u het volgende teken wilt lezen, drukt u op Verteller + Punt (.).

 • Druk op Verteller +M om het vorige teken te lezen.

Tekst per pagina lezen 

 • Als u de huidige pagina wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + I.

 • Als u de volgende pagina wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + O.

 • Als u de vorige pagina wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + U.

Tekst per alinea lezen 

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + K.

 • Als u de volgende alinea wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + L.

 • Als u de vorige alinea wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + J.

Meer informatie over tekst 

Verteller verstrekt op verschillende niveaus van gedetailleerdheid informatie over besturingselementen en de kenmerken van tekst. Dit wordt Uitgebreidheid genoemd. Als u het niveau van debosity wilt wijzigen, drukt u op Verteller + V of Verteller + Shift + V totdat u het beste detailniveau hoort. 

 • Verbosity level 1: Alleen tekst
  Met dit niveau kunt u snel lezen zonder details te horen over tekst die u niet hoeft te weten. Verteller kondigt bijvoorbeeld geen koppelingen aan, beschrijft de tekstopmaak niet en laat u zeer snel werken met een toepassing die u goed kent. Dit niveau is ideaal voor artikelen, boeken en websites met een hoge tekstdichtheid.

 • Verbosity level 2: Enkele details van het besturingselement
  Dit niveau bevat meer informatie dan niveau 1 tijdens de interactie met een toepassing. Dit niveau is geschikt als u vertrouwd bent met een toepassing en alleen hulp nodig hebt bij bepaalde besturingselementen.

 • Verbosity level 3: Alle details van het besturingselement
  Dit is het standaardniveau voor Verteller. U krijgt een volledige leeservaring met alle details over de besturingselementen van een toepassing als u ermee werkt.

 • Verbosity level 4: Enkele tekstdetails 
  Dit niveau bevat de meeste kenmerken en informatie over tekst. Het is het beste als u tekst schrijft, bijvoorbeeld als u aan een document werkt.

 • Verbosity level 5: Alle tekstdetails
  Dit niveau bevat volledige details over tekst, zoals kopniveau, lettertype, grootte, opmaak, opsommingstekenvorm, lijsttype en meer. Dit is vooral handig bij het proeflezen of bewerken van een document.

Meer informatie over de opmaak 

Verteller biedt informatie over de opmaak, zoals de naam van het lettertype, tekengrootte en uitlijning van tekst. Als u opmaakkenmerken wilt horen, drukt u op Verteller + F. Als u de volgende groep opmaakkenmerken wilt horen, drukt u nogmaals op Verteller + F. Als u de vorige groep opmaakkenmerken wilt horen, drukt u op Verteller + Shift + F

Opmaakinformatie is onderverdeeld in de volgende groepen: 

 • Lettertypegegevens.;/ Naam van het lettertype, gewicht, grootte, cursief, onderstreept, onderstrepingskleur, doorhalen, achtergrondkleur, voorgrondkleur.

 • Geavanceerde lettertypegegevens. Hyperlink, stijl, opsommingsteken, subscript, superscript, hoofdletterstijl, kaderstijl, kleur van bovenlijn, taal.

 • Gegevens over objectkleur en -kader. Type opvulling (geen, kleur, verloop, afbeelding of patroon), opvulkleur, kaderkleur, lijndikte van kader.

 • Alinea-afstandsgegevens.Regelafstand, afstand vóór nieuwe alinea, afstand na alinea.

 • Paginamargegegevens. Bovenmarge, ondermarge, linkermarge, rechtermarge.

 • Uitlijningsgegevens. Horizontale tekstuitlijning, tekststroomrichting, eerste regel inspringing, inspringingslijn, inspringingsspoor.

 • Gegevens over visuele effecten. Animatiestijl, visuele effecten (weerspiegeling, gloed, vloeiende randen en schuine randen).

 • Lay-outgegevens van objecten. Middelpunt, grootte, rotatie.

 • Annotatiegegevens. Annotaties, zoals suggesties voor spelling en grammatica en opmerkingen.

Interpunctie horen 

In Verteller kunt u controleren hoeveel leestekens u bij het lezen van tekst wilt horen. Als u wilt wijzigen hoe interpunctie wordt voorgelezen, drukt u op: 

 • Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

 • Verteller + Alt + Minteken (-)

 • Verteller + Alt + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

 • Verteller + Alt + Plusteken (+)

U kunt kiezen uit de volgende beschrijvingsniveaus: 

 • Standaard. U hoort weinig of geen interpunctie. Komma's en punten worden aangegeven met natuurlijke pauzes.

 • Rekenkundige. U hoort de meeste wiskundige symbolen.

 • Sommige.U hoort de meeste gespreksinterpunctie, zoals komma's en punten.

 • Meeste. U hoort aanvullende symbolen, zoals haakjes.

 • Alle. U hoort alle interpunctie, inclusief alle speciale symbolen.

Hoofdletters en woorden horen 

Standaard worden hoofdletters in Verteller op dezelfde manier gelezen as als kleine letters. Dat betekent dat 'Woord', 'WOORD' en 'woord' allemaal hetzelfde klinken (ook al worden er verschillende hoofdletters gebruikt).  

Als u wilt horen wanneer een letter een hoofdletter is, kan Verteller 'cap' zeggen voor de hoofdletter of de letter in een hogere toonhoogte lezen. Gain Verteller-instellingen naar Wijzigen hoe hoofdletters worden voorgelezen in de sectie Wijzigen wat u hoort bij het lezen en bewerken als u wilt wijzigen hoe Verteller omgaat met hoofdletters.

Tekst lezen in andere talen 

Bij het lezen van tekst in een andere taal, selecteert Verteller automatisch de TTS-stem (tekst naar spraak) voor deze taal, als deze is geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren van extra TTS-stemmen, gaat u naar Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen

Als de TTS-stem voor een taal niet is geïnstalleerd, vermeldt Verteller de naam van de taal en leest de tekst met de standaard TTS-stem. 

Volgende: Hoofdstuk 5: Navigatie

Terug naar de inhoudsopgave

In dit hoofdstuk worden een aantal manieren besproken waarop u tekst kunt laten voorlezen door Verteller. U kunt ook informatie krijgen over de opmaak van de tekst die u leest.

De eerste en eenvoudigste manier om te lezen met Verteller is door met de pijltoetsen te navigeren door tekst als u met een document werkt in een tekstverwerker, zoals Microsoft Word.

U kunt ook de scanmodus gebruiken om tekst te lezen. Druk op Verteller + Spatiebalk als u de scanmodus wilt inschakelen. Gebruik vervolgens de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om alinea voor alinea te lezen en Pijl-links en Pijl-rechts om teken voor teken te lezen. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over de scanmodus.

Tip: De Verteller-toets is een wijzigingstoets in de Verteller-opdrachten. De toetsen Caps Lock en Insert fungeren beiden standaard als Verteller-toets. Ga voor meer informatie over de Verteller-toets naar Hoofdstuk 2: Basisbeginselen voor Verteller of Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

Verteller ondersteunt een reeks tekstopdrachten die kunnen helpen bij het navigeren in en lezen van tekst. Hiermee hebt u meer controle over welke tekst u leest. Hieronder worden enkele basisprincipes besproken om u aan de gang te helpen. Ga naar Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller om alle opdrachten te zien voor het lezen.

 • U kunt het lezen stoppen door op Ctrl te drukken.

 • Als u de venstertitel wilt lezen, drukt u op Verteller + T.

 • Als u een venster wilt lezen, drukt u op Verteller + W.

Tip: Wanneer u een webpagina of e-mail leest, worden Verteller-opdrachten toegepast op de inhoud van de pagina of e-mail en niet op de browser of toepassing. Met de Tab-toets of een snelkoppeling naar een toepassing kunt u uit de inhoud navigeren.

Bepaalde hoeveelheden tekst lezen

Verteller beschikt over manieren om tekst te lezen per pagina, alinea, regel, zin, woord en teken.

Tekst lezen vanaf de huidige locatie

 • Druk op Verteller+Tab om het huidige item te lezen.

 • Druk op Verteller+R als u wilt lezen vanaf het punt waarop de focus of cursor zich bevindt.

 • Druk op Verteller + Ctrl + R of Verteller + pijl-omlaag om te beginnen met lezen vanaf de plaats waar de cursor zich op de cursor beweegt.

 • Druk op Verteller + Shift + J of Verteller + Alt + Home om een document te lezen vanaf het begin tot het punt waar de cursor zich bevindt.

Tekst regel voor regel lezen

 • Druk op Verteller + I of Verteller + Pijl-omhoog om de huidige regel te lezen.

 • Druk op Verteller + O om de volgende regel te lezen.

 • Druk op Verteller + U om de vorige regel te lezen.

Tekst voorlezen per zin

 • Als u de volgende zin wilt lezen, drukt u op Verteller + Ctrl + Punt (.).

 • Druk op Verteller + Ctrl + Komma (,) om de huidige zin te lezen.

 • Druk op Verteller + Ctrl + M om de vorige zin te lezen.

Tekst per woord lezen

 • Als u het huidige woord wilt lezen, drukt u op Verteller + K of Verteller + Ctrl + 5 (numeriek toetsenblok). Wanneer u tweemaal achter elkaar op een van deze opdracht klikt, wordt het woord door de Verteller gespeld.

 • Druk op Verteller + L of Verteller + Ctrl + Pijl-rechts om het volgende woord te lezen.

 • Druk op Verteller + J of Verteller + Ctrl + Pijl-links om het vorige woord te lezen.

Tekst teken voor teken lezen

 • Als u het huidige teken wilt lezen, drukt u op Verteller + komma (,). Wanneer u tweemaal achter elkaar op de opdracht klikt, leest de Verteller het teken fonetisch.

 • Druk op Verteller + punt (.) om het volgende teken te lezen.

 • Druk op Verteller + M om het vorige teken te lezen.

Tekst per pagina lezen

 • Druk op Verteller + Ctrl + I om de huidige pagina te lezen.

 • Druk op Verteller + Ctrl + O om de volgende pagina te lezen.

 • Druk op Verteller + Ctrl + U om de vorige pagina te lezen.

Tekst per alinea lezen

 • Druk op Verteller + Ctrl + K om de huidige alinea te lezen.

 • Druk op Verteller + Ctrl + L om de volgende alinea te lezen.

 • Druk op Verteller + Ctrl + J om de vorige alinea te lezen.

Meer informatie krijgen over tekst

Verteller verstrekt op verschillende niveaus van gedetailleerdheid informatie over besturingselementen en de kenmerken van tekst. Dit wordt Uitgebreidheid genoemd. Als u het uitgebreidheidsniveau wilt wijzigen, drukt u op Verteller + V of Verteller + Shift + V tot u het gewenste detailniveau hoort.

 • Verbosity level 1: Alleen tekst
  Met dit niveau kunt u snel lezen zonder details te horen over tekst die u mogelijk niet hoeft te weten. Verteller kondigt bijvoorbeeld geen koppelingen aan, beschrijft de tekstopmaak niet en laat u zeer snel werken met een toepassing die u goed kent. Dit niveau is ideaal voor artikelen, boeken en websites met een hoge tekstdichtheid.

 • Verbosity level 2: Enkele details van het besturingselement
  Dit niveau bevat meer informatie dan niveau 1 tijdens de interactie met een toepassing. Dit niveau is geschikt als u vertrouwd bent met een toepassing en alleen hulp nodig hebt bij bepaalde besturingselementen.

 • Verbosity level 3: Alle details van het besturingselement
  Dit is het standaardniveau voor Verteller. U krijgt een volledige leeservaring met alle details over de besturingselementen van een toepassing als u ermee werkt.

 • Verbosity level 4: Enkele tekstdetails
  Dit niveau bevat de meeste kenmerken en informatie over tekst. Het is het beste als u tekst schrijft, bijvoorbeeld als u aan een document werkt.

 • Verbosity level 5: Alle tekstdetailsDit niveau geeft u alle informatie over tekst, zoals kopniveau, lettertype, grootte, opmaak, vorm van opsommingstekens, lijsttype en nog veel meer. Dit is vooral handig bij het proeflezen of bewerken van een document.

Meer informatie over de opmaak

Verteller biedt informatie over de opmaak, zoals de naam van het lettertype, tekengrootte en uitlijning van tekst. Als u opmaakkenmerken wilt horen, drukt u op Verteller + F. Als u de volgende groep opmaakkenmerken wilt horen, drukt u opnieuw op Verteller + F . Als u de vorige groep opmaakkenmerken wilt horen, drukt u op Verteller + Shift + F.

Opmaakinformatie is onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Lettertypegegevens.;/ Naam van het lettertype, gewicht, grootte, cursief, onderstreept, onderstrepingskleur, doorhalen, achtergrondkleur, voorgrondkleur.

 • Geavanceerde lettertypegegevens. Hyperlink, stijl, opsommingsteken, subscript, superscript, hoofdletterstijl, kaderstijl, kleur van bovenlijn, taal.

 • Gegevens over objectkleur en -kader. Type opvulling (geen, kleur, verloop, afbeelding of patroon), opvulkleur, kaderkleur, lijndikte van kader.

 • Alinea-afstandsgegevens Regelafstand, afstand vóór nieuwe alinea, afstand na alinea.

 • Paginamargegegevens. Bovenmarge, ondermarge, linkermarge, rechtermarge.

 • Informatie over uitlijning Horizontale tekstuitlijning, tekststroomrichting, eerste regel inspringing, inspringingslijn, inspringingsspoor.

 • Gegevens over visuele effecten. Animatiestijl, visuele effecten (weerspiegeling, gloed, vloeiende randen en schuine randen).

 • Lay-outgegevens van objecten. Middelpunt, grootte, rotatie.

 • Annotatiegegevens. Annotaties, zoals suggesties voor spelling en grammatica en opmerkingen.

Interpunctie horen

In Verteller kunt u controleren hoeveel leestekens u bij het lezen van tekst wilt horen. Als u wilt wijzigen hoe interpunctie wordt voorgelezen, drukt u op:

 • Verteller + Alt + Aftrekken (numeriek toetsenblok)

 • Verteller + Alt + minteken (-)

 • Verteller + Alt + Toevoegen (numeriek toetsenblok)

 • Verteller + Alt + plusteken (+)

U kunt kiezen uit de volgende beschrijvingsniveaus:

 • Standaard. U hoort weinig of geen interpunctie. Komma's en punten worden aangegeven met natuurlijke pauzes.

 • Rekenkundige. U hoort de meeste wiskundige symbolen.

 • Enkele U hoort de meeste gespreksinterpunctie, zoals komma's en punten.

 • Meeste. U hoort aanvullende symbolen, zoals haakjes.

 • Alle. U hoort alle interpunctie, inclusief alle speciale symbolen.

Hoofdletters en woorden horen

Standaard worden hoofdletters in Verteller op dezelfde manier gelezen as als kleine letters. Dat betekent dat 'Woord', 'WOORD' en 'woord' allemaal hetzelfde klinken (ook al worden er verschillende hoofdletters gebruikt).

Als u wilt horen wanneer een letter een hoofdletter is, kan Verteller 'cap' zeggen voor de hoofdletter of de letter in een hogere toonhoogte lezen. Gain Verteller-instellingen naar Wijzigen hoe hoofdletters worden voorgelezen in de sectie Wijzigen wat u hoort bij het lezen en bewerken als u wilt wijzigen hoe Verteller omgaat met hoofdletters.

Tekst lezen in andere talen

Bij het lezen van tekst in een andere taal, selecteert Verteller automatisch de TTS-stem (tekst naar spraak) voor deze taal, als deze is geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren van extra TTS-stemmen, gaat u naar Bijlage A: Ondersteunde talen en stemmen.

Als de TTS-stem voor een taal niet is geïnstalleerd, vermeldt Verteller de naam van de taal en leest de tekst met de standaard TTS-stem.

Volgende: Hoofdstuk 5: Navigatie

Terug naar de inhoudsopgave

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×