Uw invoer- en weergavetaalinstellingen beheren in Windows 10

Van toepassing: Windows 10

Een invoertaal toevoegen

U kunt een invoertaal toevoegen, een weergavetaal instellen of een taalpakket installeren in Instellingen voor het wijzigen van de taal die u voor Windows 10, apps en websites gebruikt. Met toevoegen van een invoertaal kunt u een Taalvoorkeur-volgorde instellen voor websites en apps, evenals de toetsenbordtaal wijzigen.

Uw weergavetaal wijzigen

De weergavetaal die u selecteert, wijzigt de standaardtaal die wordt gebruikt door Windows-functies, zoals Instellingen en Verkenner.

Een taalpakket installeren

Als een taal wordt vermeld onder Voorkeurstalen maar deze niet in de lijst met Windows-weergavetalen staat, moet u eerst het taalpakket van die taal installeren (indien dit in uw uitgave van Windows 10 beschikbaar is).

Eén taal-editie van Windows 10

  • Als u het bericht ¨Slechts één taalpakket toegestaan¨ of ¨Uw Windows-licentie ondersteunt slechts één weergavetaal¨ ontvangt, heeft u slechts één taaleditie van Windows 10. U kunt als volgt uw Windows 10-taaleditie controleren: