Uw SharePoint-site toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Uw SharePoint-site toegankelijk maken voor mensen met een beperking

Stel, uw team werkt nu met SharePoint 2013. U wilt een site maken, en u wilt dat iedereen deze kan gebruiken, ook mensen met een beperking.

schermafbeelding van nieuwe sharepoint-site met tegels om de site aan te passen

U hebt geluk. In SharePoint 2016 is het gemakkelijker om bijvoorbeeld het kleurcontrast goed in te stellen en alternatieve tekst toe te voegen; allemaal zaken die op veel toegankelijkheidscontrolelijsten voorkomen. Bovendien is SharePoint grondig getest om ervoor te zorgen dat mensen de sites direct zonder een muis kunnen gebruiken. U kunt met behulp van het toetsenbord naar alle SharePoint-pagina’s en alle opdrachten navigeren.

Dit artikel is bedoeld voor personen die SharePoint voor gewone taken gebruiken, zoals samenwerking of een documentbibliotheek. U hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken, alleen over basiskennis over uw computer.

Wilt u een toegankelijke SharePoint-site maken? Laten we aan de slag gaan!

Wat wilt u doen?

Eerste stap: een nieuwe site maken

Uw site een titel, omschrijving en logo geven

Uw site opmaken met een toegankelijk thema

Het ingebouwde toegankelijke thema gebruiken

Uw eigen kleurencombinatie aanpassen

De toegankelijkheid van uw keuze controleren

Volgende stappen

Eerste stap: een nieuwe site maken

Ga als volgt te werk om een site te maken.

 1. Klik boven aan de pagina op de navigatiebalk op Sites.

 2. Klik op de pagina Sites op Nieuwe site.

Pagina Sites in SharePoint Online, met de knop Nieuwe site

 1. Geef uw site een naam in het dialoogvenster Een nieuwe site starten en klik op Maken.

  Tips: 

  • De eerste keer dat u op Sites klikt, krijgt u enkele configuratievensters en instructies te zien terwijl uw persoonlijke site wordt geconfigureerd. U moet mogelijk even wachten en vervolgens opnieuw op Sites klikken voordat u verder kunt gaan met de volgende stap.

  • Afhankelijk van hoe uw site is geconfigureerd, moet u mogelijk een andere persoon opgeven die uw site ook kan beheren, en opgeven hoe veilig de inhoud moet zijn.

Uw site wordt gemaakt op een locatie die vooraf door uw beheerder is gedefinieerd en de site wordt samen weergegeven met de sites die u volgt. Uw site neemt geen machtigingsinstellingen of navigatie-instellingen van andere sites over. Als de site is gemaakt, kunt u documenten en afbeeldingen toevoegen, de site met anderen delen, de weergave veranderen en alles toegankelijk maken.

Uw site een titel, omschrijving en logo geven

Wanneer u een SharePoint-site maakt, moet u deze in een van de eerste stappen een titel, omschrijving en logo geven. Dit is de eerste stap om de toegankelijkheid te bevorderen, omdat u een tekstalternatief (alt-tekst) toevoegt voor een afbeelding, de afbeelding die u als logo gebruikt. Het toevoegen van alt-tekst is een van de belangrijkste zaken die u kunt doen om een website toegankelijk te maken. Ondersteunende technologieën als schermlezers lezen alt-tekst hardop voor mensen die het scherm niet kunnen zien.

U kunt de logoafbeelding toegankelijk maken door hiervoor gewoon een omschrijving op te geven. SharePoint gebruikt de omschrijving om voor u een alt-tekst in HTML te maken.

 1. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-instellingen.

 2. Selecteer onder Uiterlijk de optie Titel, beschrijving en logo.

 3. Voer een titel en beschrijving in.

sharepoint online-dialoogvenster voor de nieuwe sitetitel

 1. Voer de locatie in voor het bestand met de logoafbeelding en geef de omschrijving op.

  Het SharePoint Online-dialoogvenster voor de nieuwe titel en het logo van de site, waarin wordt weergegeven hoe u alt-tekst voor de logoafbeelding maakt

 2. Klik op OK.

  Wanneer u naar de startpagina van de site teruggaat, kunt u de resultaten bekijken.

Uw site opmaken met een toegankelijk thema

De volgende stap om de toegankelijkheid te bevorderen heeft te maken met kleur en contrast. Kleur en contrast zijn belangrijk voor toegankelijkheid. Mensen met een verminderd gezichtsvermogen, zoals met macula degeneratie, hebben een bepaalde mate van contrast nodig om te zien wat er op het scherm staat. Ook de kleurselectie is erg belangrijk, want mensen die kleurenblind zijn, kunnen het verschil tussen bepaalde kleuren niet zien. Zo ziet iemand die kleurenblind is voor rood en groen geen onderscheid tussen de kleuren rood en groen.

Om deze stap te vergemakkelijken, wordt SharePoint geleverd met een kant- en klare verzameling thema’s. Een thema is een verzameling met kleurkeuzen, een pagina-indeling, lettertype enzovoort.

Het ingebouwde toegankelijke thema gebruiken

 1. Klik op de zojuist gemaakte site op de tegel Wat is uw stijl?

De nieuwe site in SharePoint online, met tegels waarop u kunt klikken om de site verder aan te passen

 1. Bekijk de beschikbare sjablonen op de pagina Het uiterlijk wijzigen.

SharePoint Online-pagina met afbeeldingen van sitesjablonen

 1. Als u een volledig toegankelijk thema wilt kiezen dat is getest op kleur en contrast, kies dan het thema Office.
  Als u het Office -thema kiest, hoeft u de kleur niet te testen. Als u een ander thema wilt gebruiken, raadpleeg dan de volgende sectie, Uw eigen kleurencombinatie aanpassen voor informatie over hoe u een toegankelijke kleurencombinatie kunt vinden.

 2. Het gekozen thema wordt op de volgende pagina weergegeven. Klik op Uitproberen als u meer wilt zien. Of kies een ander thema en klik op Opnieuw beginnen.

Uw eigen kleurencombinatie aanpassen

Als u een ander thema wilt gebruiken, is het mogelijk om een andere toegankelijke kleurencombinatie te kiezen. U moet dan wel testen of deze toegankelijk is, maar de testhulpmiddelen zijn heel gebruiksvriendelijk.

Als u de kleuren wilt aanpassen nadat u een thema hebt gekozen, vindt u de mogelijkheden daartoe in het menu Kleur op de pagina waarop uw thema wordt weergegeven.

 1. Klik op de pijl-omlaag in het kleurvak om de ingebouwde opties te bekijken:

Schermafbeelding van het menu met kleurkeuzen op een nieuwe SharePoint-site

 1. Selecteer een optie en klik op Uitproberen om een afbeelding met de gekozen kleuren te bekijken.

 2. Als het u bevalt, klikt u op Ja, zo wil ik het houden. Zo niet, klik dan op Nee, dit is het nog niet helemaal om terug te gaan.

De toegankelijkheid van uw keuze controleren

Als u zeker wilt weten of uw keuze toegankelijk is, moet u dit controleren. Met een van de gratis hulpprogramma’s van een vertrouwde website kunt u het contrast controleren. Hier vindt u een aantal mogelijkheden die u kunt gebruiken.

Volgende stappen

Ga naar Voorbereidingen om een toegankelijke SharePoint-site te maken voor meer informatie over toegankelijkheid.

Ga naar Toegankelijke inhoud en afbeeldingen aan uw site toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van inhoud aan uw nieuwe site.

Met Microsoft SharePoint nieuwe ervaring kunt u eenvoudig een site maken die iedereen kan gebruiken, ook personen met andere vaardigheden.

Dankzij SharePoint nieuwe ervaring kunt u makkelijk ideale kleurencontrast kiezen, alternatieve tekst toevoegen en nog meer. U vindt de mogelijkheden op diverse toegankelijke controlelijsten. U kunt SharePoint direct gebruiken, zonder muis of met behulp van de schermlezer Verteller. Navigeer over een SharePoint-pagina en gebruik knoppen of opdrachten door middel van slechts het toetsenbord.

Dit artikel is bedoeld voor personen die SharePoint gebruiken voor taken als samenwerken of het organiseren van een documentbibliotheek. Het is geen handleiding voor beheerders en u hebt er geen speciale vaardigheden voor nodig.

Wat wilt u doen?

Een nieuwe site maken

Ga als volgt te werk om een site te maken.

 1. Meld u aan bij Microsoft 365.

 2. Selecteer SharePoint in de lijst met beschikbare toepassingen.

 3. Klik op de sitepagina op Site maken.

  Schermafbeelding met de knop Site maken in SharePoint.

 4. Kies in het venster Site maken de optie Teamsite of Communicatiesite.

 5. Voer een naam en een beschrijving van de site in. (Als u een communicatiesite maakt, kunt u doorgaan naar stap 9.)

 6. Selecteer de privacyinstellingen voor uw site en klik op Volgende.

 7. Als u eigenaars aan de site wilt toevoegen, voert u hun namen of e-mailadressen in het vak Extra eigenaren toevoegen in.

 8. Als u leden aan de site wilt toevoegen, voert u hun namen of e-mailadressen in het vak Leden toevoegen in.

 9. Selecteer Voltooien.

Tips: 

 • SharePoint controleert of de sitenaam al is gebruikt. Als dat zo is, verschijnt de melding Niet beschikbaar.

 • Afhankelijk van de instelling voor de site moet er mogelijk een tweede sitebeheerder worden geïdentificeerd. U dient ook het niveau van de inhoudsbeveiliging op te geven.

 • Alternatieve tekst is een van de belangrijkste hulpmiddelen om uw SharePoint site toegankelijk te maken. Duidelijk geschreven alternatieve tekst bevat uitgebreide beschrijvingen van graphics voor ondersteunende technologieën, zoals Verteller en andere schermlezers. Personen die slecht zien kunnen gebruikmaken van schermlezers om SharePoint-sites te gebruiken.

Uw site wordt gemaakt op een locatie die vooraf door uw beheerder is gedefinieerd en de site wordt samen weergegeven met de sites die u volgt. Uw site neemt geen machtigingsinstellingen of navigatie-instellingen van andere sites over. Als de site is gemaakt, kunt u documenten en afbeeldingen toevoegen, de site met anderen delen, de weergave veranderen en alles toegankelijk maken.

Uw site van een logo voorzien

Teamsites gebruiken hetzelfde logo als de Microsoft 365-groep waaraan ze zijn gekoppeld. Wanneer u het logo voor uw SharePoint team site met groepen wijzigt, wordt het logo voor de overeenkomstige Microsoft 365 groep eveneens gewijzigd.

 1. Ga naar uw site.

 2. Selecteer Instellingen in de rechterbovenhoek.

 3. Selecteer Sitegegevens.

  Schermafbeelding van de menuoptie Sitegegevens in SharePoint.

 4. Selecteer onder het sitelogo de optie Wijzigen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster in SharePoint voor het wijzigen van het sitelogo.

 5. Selecteer het nieuwe logo, klik op Openen en selecteer Opslaan.

Een toegankelijk uiterlijk kiezen

Kleur en contrast zijn belangrijke toegankelijkheidsfuncties. Voor personen die slecht zien, bijvoorbeeld vanwege maculadegeneratie, is een hoog contrast vereist om het scherm te kunnen zien. Het uiterlijk van SharePoint kan op diverse manieren worden ingesteld. Kies een uiterlijk met hoog contrast om uw SharePoint-site toegankelijk te maken.

 1. Klik op uw site op Instellingen en klik vervolgens op Het uiterlijk wijzigen.

  Schermafbeelding van de menuoptie Het uiterlijk wijzigen in SharePoint.

 2. Selecteer het gewenste uiterlijk en selecteer vervolgens Opslaan. Als u het oorspronkelijke schema terug wilt, selecteert u Annuleren.

  Schermafbeelding van de kleurenopties in SharePoint voor het wijzigen van de site.

Opmerking: Als u Het uiterlijk wijzigen niet ziet staan in het menu Instellingen, dan bent u waarschijnlijk niet gemachtigd voor het beheren van deze optie. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie of neem contact op met uw beheerder.

Volgende stappen

Ga naar Toegankelijkheid in Office 365 voor meer bronnen over toegankelijkheid.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×