Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De functie SORTEREN sorteert de inhoud van een bereik of een matrix. 

In dit voorbeeld sorteren wij afzonderlijk op Regio, Verkoopvertegenwoordiger en Product met =SORTEREN(A2:A17), gekopieerd naar de cellen F2 H2 en J2.

Gebruik de functie SORTEREN om gegevensbereiken te sorteren. Hier gebruiken we =SORTEREN(A2:A17) om te sorteren op Regio, en vervolgens te kopiëren naar cellen H2 en J2 om te sorteren op Verkoopvertegenwoordiger, en Product.

SORTEREN geeft als resultaat een gesorteerde matrix van de elementen in een matrix. De resulterende matrix heeft dezelfde vorm als het opgegeven matrixargument. 

=SORTEREN(array,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Argument

Beschrijving

matrix

Vereist

Het te sorteren bereik of matrix

[sort_index]

Optioneel 

Een getal dat de rij of kolom aangeeft waarop u wilt sorteren

[sort_order]

Optioneel

Een getal dat de gewenste sorteervolgorde aangeeft; 1 voor oplopend (standaard), -1 voor aflopende volgorde

[by_col]

Optioneel

Een logische waarde dat de gewenste sorteerrichting aangeeft, ONWAAR om te sorteren op rij (standaard), WAAR om te sorteren op kolom

Notities: 

  • Waar sort_index niet is opgegeven, wordt rij1/kol1 gebruikt. Als de volgorde niet is opgegeven, wordt een oplopende volgorde toegepast. Standaard zal Excel op rij sorteren en op kolom wordt alleen gesorteerd als by_col WAAR is. Als by_col ONWAAR is of ontbreekt, sorteert Excel op rij.

  • Met de functie SORTEREN kunt u gegevens sorteren in een matrix. Als u gegevens in het raster wilt sorteren, is het beter de functie SORTEREN.OP te gebruiken, omdat deze flexibeler is. SORTBY houdt zich aan verwijderingen/toevoegingen van kolommen, omdat het verwijst naar een bereik, waar SORTEREN verwijst naar een kolomindexnummer.

  • Een matrix kan worden gezien als een rij met waarden, een kolom met waarden, of een combinatie van rijen en kolommen met waarden. In het bovenstaande voorbeeld is de bronmatrix voor onze formule SORTEREN het bereik A5:D20.

  • De functie SORTEREN geeft een matrix als resultaat, en deze zal aangrenzende cellen beïnvloeden als het een uiteindelijk resultaat van een formule is. Dit betekent dat Excel dynamisch de juiste grootte van het bereik van de matrix creëert als u drukt op ENTER. Wanneer u gestructureerde verwijzingen gebruikt en als uw ondersteunende gegevens zich in een Excel-tabelbevinden, wordt de grootte van de matrix automatisch aangepast als u gegevens toevoegt of uit het matrixbereik verwijdert. Zie dit artikel voor meer informatie over Matrixgedrag aangrenzende cellen.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Voorbeelden

Een bereik van waarden in aflopende volgorde sorteren.

Een bereik van waarden in aflopende volgorde sorteren.

Samen SORTEREN en FILTEREN gebruiken om een bereik in oplopende volgorde te sorteren en te beperken tot waarden boven de 5.000.

Samen SORTEREN en FILTEREN gebruiken om een bereik in oplopende volgorde te sorteren en te beperken tot waarden boven de 5.000.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Zie ook

De functie FILTER

De functie ASELECT.MATRIX

De functie VOLGORDE

De functie SORTEREN.OP

De functie UNIEK

#SPILL! -fouten in Excel

Dynamische matrices en gedrag van matrices op aangrenzende cellen

Impliciete snijpuntoperator: @

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×