Grafieken

De gegevens in een bestaande grafiek bijwerken

De gegevens in een bestaande grafiek bijwerken

Als u gegevens in een grafiek wilt wijzigen, kunt u dit vanaf de bron doen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Een grafiek maken van een tabel

 1. Selecteer de cellen die u wilt gebruiken.

 2. Selecteer Invoegen > Aanbevolen grafieken.

 3. Selecteer het gewenste grafiektype en selecteer OK.

Een grafiekbron bijwerken

 • Als uw tabel aan een grafiek is gekoppeld, kunt u uw tabel bijwerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

 • Welke versie van Office gebruikt u?
 • Office 2016 voor Mac
 • Microsoft Office voor Mac 2011

Word

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek in Word.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad grafiekontwerp op gegevens bewerken in Excel.

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 4. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 5. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 6. Als u het resultaat van uw wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar Word.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Rijen/kolommen omdraaien.

  Rijen/kolommen omdraaien is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend, en alleen voor bepaalde grafiektypen. Indien rijen/kolommen omdraaien niet beschikbaar is:

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad grafiekontwerp op gegevens bewerken in Excel.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. In het tabblad grafiekontwerp klikt u op gegevens selecteren.

 4. In het dialoogvenster gegevensbron selecteren naast legendagegevens (reeks), gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om de reeks omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 5. Klik op OK.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. In het tabblad grafiekontwerp klikt u op gegevens selecteren.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder legendagegevens (reeks) op Toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 5. Klik op OK.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Opmaak.

 4. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenslabels.

 4. Selecteer de locatie waar u het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer einde, buitenkant).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenstabel.

 4. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op grafiekelement toevoegen, assen, en klik vervolgens op meer opties voor assen. Het paneel as opmaken wordt weergegeven.

 4. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 5. Klik onder astype op datum-as.

 6. Onder eenhedenin de vervolgkeuzelijst basis selecteert u dagen, maanden of jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

PowerPoint

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek in PowerPoint.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad grafiekontwerp op gegevens bewerken in Excel.

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 3. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 4. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 5. Als u de wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar PowerPoint.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en selecteer vervolgens Rijen/kolommen omdraaien.

  Rijen/kolommen omdraaien is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend, en alleen voor bepaalde grafiektypen. Indien rijen/kolommen omdraaien niet beschikbaar is:

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad grafiekontwerp op gegevens bewerken in Excel.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. In het tabblad grafiekontwerp klikt u op gegevens selecteren.

 3. In het dialoogvenster gegevensbron selecteren naast legendagegevens (reeks), gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om de reeks omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Gegevens selecteren.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder legendagegevens (reeks) op Toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenslabels.

 3. Selecteer de locatie waar u het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer einde, buitenkant).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenstabel.

 3. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, assen, en klik vervolgens op meer opties voor assen. Het paneel as opmaken wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Klik onder astypeop datum-as.

 5. Onder eenhedenin de vervolgkeuzelijst basis selecteert u dagen, maanden of jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

Excel

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

  De gegevenstabel die voor de grafiek wordt gebruikt, wordt gemarkeerd in Excel. De grijze opvulling geeft een rij of kolom aan die voor de categorieas wordt gebruikt. De rode opvulling geeft een rij of kolom aan die labels van een gegevensreeks bevat. De blauwe opvulling geeft de gegevenspunten aan die worden weergegeven in de grafiek.

  Gegevensvelden in Excel

  Bijschrift 1 gegevensreekslabels

  Afbeelding van knop waarden voor de categorieas

  Callout 3 gegevenspunten weergegeven in de grafiek

 2. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

  Tip: U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat bepaalde gegevens worden weergegeven in de grafiek.

 3. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Rijen/kolommen omdraaien.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. In het tabblad grafiekontwerp klikt u op gegevens selecteren.

 3. In het dialoogvenster gegevensbron selecteren naast legendagegevens (reeks), gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om de reeks omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Gegevens selecteren.

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder legendagegevens (reeks) op Toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Klik bijvoorbeeld op een kolom in een kolomdiagram om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad indeling. Klik opopvullenen vervolgens, afhankelijk van de grafiek, kiest u het selectievakje kleur per punt variërenof het selectievakje kleur per segment variëren. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenslabels.

 3. Selecteer de locatie waar u het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer einde, buitenkant).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, en klik vervolgens op gegevenstabel.

 3. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op grafiekelement toevoegen, assen, en klik vervolgens op meer opties voor assen. Het paneel as opmaken wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Klik onder astypeop datum-as.

 5. Onder eenhedenin de vervolgkeuzelijst basis selecteert u dagen, maanden of jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

Word

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek in Word.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 4. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 5. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 6. Als u het resultaat van uw wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar Word.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevensop Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen per kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als de mogelijkheid om over te schakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 5. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

PowerPoint

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek in PowerPoint.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 3. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 4. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 5. Als u de wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar PowerPoint.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevensop Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen per kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als de mogelijkheid om over te schakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

Excel

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

  De gegevenstabel die voor de grafiek wordt gebruikt, wordt gemarkeerd in Excel. Een paarse omtrek geeft een rij of kolom aan die voor de categorieas wordt gebruikt. Een groene omtrek geeft een rij of kolom aan die labels van een gegevensreeks bevat. Een blauwe omtrek geeft de gegevenspunten aan die worden weergegeven in de grafiek.

  Excel-gegevenstabel voor een grafiek

  Bijschrift 1 gegevensreekslabels

  Afbeelding van knop waarden voor de categorieas

  Callout 3 gegevenspunten weergegeven in de grafiek

 2. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

  Tip: U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat bepaalde gegevens worden weergegeven in de grafiek.

 3. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevensop Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen per kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Gegevens op Selecteren.

  Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

 3. Voer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren een van de volgende handelingen uit.

  Actie

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Grafiekelementstijlenop de pijl naast Opvulling Knop Vulkleur en klik vervolgens op de beste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard wordt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens gebruikt om de basiseenheden voor de datumas te bepalen. Als u bijvoorbeeld gegevens hebt voor aandelenkoersen waarbij het kleinste verschil tussen datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen. U kunt de basiseenheid echter wijzigen in maanden of jaren als u de prestaties van de aandelen over een langere periode wilt zien.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

 4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als de datums nog steeds niet als as met tijdsindeling worden weergegeven in de grafiek nadat u deze procedure hebt gevolgd, controleert u of de aslabels in de datumnotatie zijn ingevoerd in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of Mei-08. Zie Datums, tijden, valuta's, breuken of percentages weergeven voor meer informatie over het opmaken van cellen als datums.

Zie ook

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×