Verwante onderwerpen
×
Grafieken
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Grafieken

Een secundaire as aan een grafiek toevoegen of hieruit verwijderen in Excel

Wanneer de getallen in een grafiek sterk variëren van gegevensreeks tot gegevensreeksen of wanneer u gemengde typen gegevens (prijs en volume) hebt, zet u een of meer gegevensreeksen op een secundaire verticale as (waardeas). De schaal van de secundaire verticale as komt overeen met de waarden voor de bijbehorende gegevensreeks. Een secundaire as is zeer geschikt in een grafiek waarin van kolom- en lijndiagrammen worden gecombineerd. U kunt snel een grafiek als deze laten zien door de grafiek te wijzigen in een combinatiegrafiek.

alternatieve tekst

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Opmerking: De volgende procedure is van toepassing op Office 2013 en nieuwere versies. Zoekt u Office stappen voor 2010?

 1. Selecteer een grafiek om Hulpmiddelen voor grafieken te openen.

 2. Selecteer Ontwerpen > Grafiektype wijzigen.

 3. Selecteer Combinatie > Gegroepeerde kolom - lijn op secundaire as.

 4. Selecteer Secundaire as voor de gegevensreeks die u wilt tonen.

 5. Selecteer de vervolgkeuzepijl en kies Lijn.

 6. Selecteer OK.

Een secundaire as in een grafiek toevoegen of verwijderen in Office 2010

Wanneer de waarden in een 2D-grafiek variëren van gegevensreeks tot gegevensreeksen, of wanneer u meerdere typen gegevens hebt (bijvoorbeeld prijs en volume), kunt u een of meer gegevensreeksen uitzetten op een secundaire verticale as (waardeas). De schaal van de secundaire verticale as komt overeen met de waarden voor de bijbehorende gegevensreeks.

alternatieve tekst

Nadat u een secundaire verticale as hebt toegevoegd aan een 2D-grafiek, kunt u ook een secundaire horizontale as (categorieas) toevoegen. Dit kan handig zijn in een spreidings- of bellendiagram.

Om onderscheid te maken tussen de gegevensreeksen die worden weergegeven op de secundaire as, kunt u het grafiektype wijzigen. In een kolomdiagram kunt u de gegevensreeks op de secundaire as bijvoorbeeld wijzigen in een lijndiagram.

Belangrijk: U kunt de volgende procedures alleen uitvoeren als u beschikt over een 2D-grafiek. Secundaire assen worden niet ondersteund in 3D-grafieken.

U kunt gegevens op een secundaire verticale as met één gegevensreeks tegelijk uitzetten. Als u meer dan één gegevensreeks wilt uitzetten op de secundaire verticale as, herhaalt u deze procedure voor elke gegevensreeks die u wilt weergeven op de secundaire verticale as.

 1. Klik in een grafiek op de gegevensreeks die u wilt uitzetten op een secundaire verticale as of ga als volgt te werk om de gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik op de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl in het vak Grafiekelementen. Klik vervolgens op de gegevensreeks die u wilt uitzetten langs een secundaire verticale as.

   Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Indelingskeuze.

  Het dialoogvenster Gegevensreeks opmaken wordt weergegeven.

  Opmerking: Als er een ander dialoogvenster wordt weergegeven, herhaalt u stap 1 en zorgt u ervoor dat u een gegevensreeks in de grafiek selecteert.

 3. Ga op het tabblad Opties voor reeks naar Reeks tekenen op en klik achtereenvolgens op Secundaire as en Sluiten.

  Er wordt een secundaire verticale as weergegeven in de grafiek.

 4. Ga als volgt te werk om de weergave van de secundaire verticale as te wijzigen:

  1. Klik op het tabblad Indeling in de groep Assen op Assen.

  2. Klik op Secundaire verticale as en klik vervolgens op de gewenste weergaveoptie.

 5. Ga als volgt te werk om de asopties van de secundaire verticale as te wijzigen:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de secundaire verticale as en klik vervolgens op As opmaken.

  2. Selecteer onder Opties voor as de opties die u wilt gebruiken.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u beschikt over een grafiek met een secundaire verticale as. Zie Een secundaire verticale as toevoegen voor instructies voor het toevoegen van een secundaire verticale as.

 1. Klik op een grafiek met een secundaire verticale as.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Assen op Assen.

  alternatieve tekst

 3. Klik op Secundaire horizontale as en klik vervolgens op de gewenste weergaveoptie.

 1. Klik in een grafiek op de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op de gegevensreeks klikken, op Ander type grafiekreeks klikken en verdergaan met stap 3.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Type op Grafiektype wijzigen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Grafiektype wijzigen op een grafiektype dat u wilt gebruiken.

  De eerste lijst bevat categorieën van grafiektypen en de tweede lijst de beschikbare grafiektypen voor elk categorie grafiektype. Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie over de grafiektypen die u kunt gebruiken.

Opmerking: U kunt maar voor één gegevensreeks tegelijk het grafiektype wijzigen. Als u het grafiektype van meer dan één gegevensreeks in de grafiek wilt wijzigen, herhaalt u de stappen van deze procedure voor elke gegevensreeks die u wilt wijzigen.

 1. Klik op de grafiek met de secundaire as die u wilt verwijderen.

  Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Assen, klik op Assen, klik op Secundaire verticale as of Secundaire horizontale as, en klik ten slotte op Geen.

  alternatieve tekst

Tips: 

 • U kunt ook op de secundaire as klikken die u wilt verwijderen en vervolgens op Delete drukken. Een andere mogelijkheid is om met de rechtermuisknop op de secundaire as te klikken en vervolgens op Verwijderen te klikken.

 • Als u secundaire assen direct na het toevoegen wilt verwijderen, klikt u op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang ofdrukt u op Ctrl+Z.

Wanneer de waarden in een grafiek sterk verschillen van gegevensreeks tot gegevensreeks, kunt u een of meer gegevensreeksen weergeven op een secundaire as. Een secundaire as kan ook als onderdeel van een combinatiegrafiek worden gebruikt als u verschillende gegevenstypen (bijvoorbeeld prijs en volume) in één grafiek hebt gecombineerd.

In deze grafiek wordt de primaire verticale as aan de linkerkant voor verkoopvolumes gebruikt, terwijl de secundaire verticale as aan de rechterkant voor prijsgegevens wordt gebruikt.

alternatieve tekst

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

Een secundaire as toevoegen

 1. Deze stap is alleen van Word voor Mac: Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen > Assen > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Een astitel voor een secundaire as toevoegen

 1. Deze stap is alleen van Word voor Mac: Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks die u op een secundaire as wilt weergeven en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp in het lint.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen > Astitels > en schakel tussen Secundaire horizontale as of Secundaire verticale as.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd een expert in de technische Excelvragen, ondersteuning krijgen in de Answers-communityof een nieuwe functie of verbetering voorstellen. Zie Hoe kan ik feedback geven over Microsoft Office? als u uw mening wilt geven. Laat het ons weten.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×