Pas de instellingen voor berichten die u verzendt en ontvangt aan met Outlook Web App. U kunt bijvoorbeeld een handtekening instellen om deze op te nemen in de berichten die u verzendt of u kunt het bijhouden van berichten beheren.

Ga naar e-mailinstellingen

  1. In een webbrowser moet u zich aanmelden bij Outlook Web App via de URL die u hebt gekregen van de e-mailbeheerder van uw organisatie. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer Aanmelden.

  2. Selecteer Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud > Opties boven aan de pagina.

  3. Selecteer Instellingen in het deelvenster Opties.

Instellingen voor e-mail wijzigen

Gebruik Berichtopties om te regelen wat er moet gebeuren als u een item verplaatst of verwijdert, om een geluid af te spelen als er een nieuw item binnenkomt, om automatisch uw map Verwijderde items leeg te maken als u zich afmeldt en om u te waarschuwen als er mogelijk een bijlage ontbreekt in een bericht dat u wilt verzenden.

Instelling

Beschrijving

Nadat een item is verplaatst of verwijderd

Gebruik de vervolgkeuzelijst om een actie te kiezen die automatisch moet worden uitgevoerd wanneer u een item verplaatst of verwijdert.

Een geluid afspelen wanneer nieuwe items binnenkomen

Er wordt een geluid afgespeeld als u een nieuw item in uw postvak ontvangt.

Een melding weergeven wanneer een nieuw e-mailbericht binnenkomt

Er wordt een melding boven in het venster van de webversie van Outlook weergegeven als er een nieuw bericht binnenkomt.

Een melding weergeven wanneer een nieuw voicemailbericht binnenkomt

Er wordt een melding boven in het venster van de webversie van Outlook weergegeven als er een nieuw voicemailbericht binnenkomt.

Een melding weergeven wanneer er een nieuwe fax binnenkomt

Er wordt een melding boven in het venster van de webversie van Outlook weergegeven als er een nieuwe fax binnenkomt.

De map Verwijderde items leegmaken wanneer ik mij afmeld

Hiermee kunt u de map Verwijderde items automatisch leegmaken wanneer u zich afmeldt bij Outlook Web App.

Waarschuwen wanneer ik een bericht verzend waarin mogelijk een bijlage ontbreekt

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt een waarschuwing weergegeven als u in een bericht een bijlage vermeld zonder deze toe te voegen. U kunt het bericht gewoon verzenden, al dan niet met bijlage.

Naar boven

Gebruik Leesbevestigingen om te bepalen wat er gebeurt wanneer u een bericht ontvangt waarbij de afzender om leesbevestiging vraagt.

Instelling

Beschrijving

Vragen voordat een antwoord wordt verzonden

Schakel deze optie in om een vraag weer te geven voordat een leesbevestiging wordt verzonden. Dit is de standaardinstelling.

Altijd een antwoord verzenden

Schakel deze optie in om automatisch een leesbevestiging te verzenden wanneer dat door de afzender wordt verzocht.

Nooit een antwoord verzenden

Schakel dit keuzerondje in als u nooit een leesbevestiging wilt verzenden naar een afzender die om een ontvangstbevestiging van zijn of haar e-mailbericht vraagt.

Naar boven

Met de instellingen onder Gesprekken kunt u bepalen hoe berichten worden weergegeven in de weergave Gesprek.

Tip: U kunt deze instellingen ook vinden via Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud > Weergaveopties > Gesprekken.

Instelling

Omschrijving

Berichten in het venster voor het lezen van gesprekken in deze volgorde sorteren

Kies of het nieuwste of oudste bericht bovenaan of onderaan wordt weergegeven.

Kiezen hoe de berichten in Lijstweergave in een uitgevouwen discussie moeten worden gesorteerd

Kies voor afstemming op de sorteervolgorde die wordt weergegeven in het leesvenster of om de gespreksstructuur weer te geven.

Verwijderde items verbergen

Kiezen om verwijderde items weer te geven of te verbergen.

Naar boven

Een e-mailhandtekening is tekst die u aan het einde van uitgaand e-mailberichten kunt toevoegen. Als u zowel Outlook Web App als Outlook gebruikt, moet u in beide een handtekening maken. Raadpleeg Een handtekening maken en toevoegen aan berichten voor informatie over het maken en gebruiken van e-mailhandtekeningen in Outlook. Raadpleeg Een e-mailhandtekening in Outlook Web App maken en toevoegen voor informatie die relevant is voor de webversie van Outlook.

Instelling

Beschrijving

Tekstvak

Typ de gewenste handtekening in het tekstvak. Gebruik de werkbalk Opmaak om het lettertype op te maken zoals u dat wilt laten weergeven.

Mijn handtekening automatisch toevoegen aan uitgaande berichten

Schakel dit selectievakje in om uw handtekening automatisch toe te voegen aan alle uitgaande items, met inbegrip van antwoorden en doorgestuurde berichten.

Houd het volgende in gedachten:

  • Als u het selectievakje niet inschakelt om uw handtekening automatisch toe te voegen aan berichten die u verzendt, kunt u de handtekening alsnog aan een bericht toevoegen door het menu invoegenInvoegen boven in het bericht te selecteren en vervolgens Uw handtekening te kiezen.

  • In Outlook Web App kunt u geen afbeeldingsbestand (zoals .gif of .tif) opnemen in uw handtekening.

Naar boven

Gebruik de instellingen bijBerichtindeling om de standaardindeling voor nieuwe berichten te definiëren. U kunt berichten ook opmaken tijdens het maken ervan met behulp van de werkbalk Opmaak in het nieuwe bericht.

Instelling

Beschrijving

Altijd BCC weergeven

Hiermee kunt u de BCC-regel opnemen in alle nieuwe berichten die u maakt. Ontvangers van wie de naam wordt vermeld op de BCC-regel, krijgen een kopie van het bericht, maar hun naam verschijnt niet in de lijst met ontvangers. BCC-ontvangers kunnen de namen van andere BCC-ontvangers niet zien.

Altijd Van weergeven

Hiermee wordt de Van-regel weergegeven in alle berichten die u maakt.

Berichten opstellen in deze indeling

Hiermee stelt u de standaardindeling in van berichten die u verzendt. U kunt HTML of Tekst zonder opmaak gebruiken. Met HTML kunt u de grootte, stijl en kleur van het in uw berichten gebruikte lettertype bepalen.

Lettertype voor bericht

Hiermee kunt u het standaardlettertype selecteren voor de berichten die u maakt. Deze optie is alleen beschikbaar als u HTML kiest in Berichten opstellen in deze indeling.

Houd het volgende in gedachten:

  • U kunt ook de instellingen voor afzonderlijke berichten wijzigen om de velden Van en BCC te tonen of te verbergen en om te wisselen tussen HTML en tekst zonder opmaak.

Naar boven

Normaal gesproken geeft Outlook Web App drie regels met gegevens weer voor elk bericht in uw Postvak IN: afzender, onderwerp en een deel van de eerste regel met tekst. Gebruik de optie Berichtenlijst om als eerste de afzender of het onderwerp weer te geven en om de voorbeeldregel weer te geven of te verbergen.

Ga naar Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud > Weergave-instellingen > Berichtenlijst.

Instelling

Beschrijving

Indeling

De naam van de afzender of het onderwerp als eerste weergeven.

Voorbeeldtekst

De voorbeeldtekst weergeven of verbergen.

Met de instellingen van het Leesvenster kunt u bepalen wanneer berichten die u in het leesvenster bekijkt, als gelezen moeten worden gemarkeerd.

Tip: U kunt deze instellingen ook vinden via Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud > Weergave-instellingen > Leesvenster. Daar kunt u de indeling van het leesvenster voor één map en ook voor alle mappen wijzigen.

Instelling

Omschrijving

Typen in het leesvenster

Stel berichten op in het leesvenster in plaats van in een nieuw venster.

Typen in een nieuw venster

Stel berichten op in een nieuw venster.

Het in het leesvenster weergegeven item markeren als gelezen

Markeer berichten die u in het leesvenster weergeeft als gelezen wanneer u deze langer dan het opgegeven aantal seconden geselecteerd laat.

Markeer het item als gelezen wanneer de selectie verandert

Het item wordt gemarkeerd als gelezen zodra u iets anders bekijkt.

Items niet automatisch markeren als gelezen

Kies dat deze optie als u items handmatig als gelezen wilt markeren.

Naar boven

Gerelateerde informatie

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×