Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om een draaitabel of draaigrafiek te maken in Excel

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Excel met uw toetsenbord en een schermlezer om draaitabellen of draaigrafieken te maken. We hebben het getest met Verteller, NVDA en JAWS, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Gebruik een draaitabel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren. U kunt snel vergelijkingen, patronen en trends voor uw gegevens maken.

Met een draaigrafiek kunt u uw gegevens visueel presenteren en snel een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is.

Notities: 

In dit onderwerp

Een draaitabel maken

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt converteren naar een draaitabel. Zorg ervoor dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen hebben. De gegevens mogen niet meer dan één koprij bevatten.

 2. Druk op Alt+N, V en vervolgens op T. Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt geopend.

 3. De focus ligt op het vak Tabel/bereik: met het geselecteerde celbereik en u hoort het geselecteerde celbereik. Controleer de selectie en gebruik het toetsenbord om het bereik zo nodig aan te passen.

  Het dialoogvenster Draaitabel maken in Excel voor Windows met het geselecteerde celbereik en de standaardopties.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop OK bent en drukt u op Enter. Er wordt een nieuw werkblad voor de draaitabel geopend. Het deelvenster Draaitabelvelden wordt rechts van het scherm geopend. 

 5. Als u de focus naar het deelvenster Draaitabelvelden wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaitabelvelden, typ woorden waarnaar u wilt zoeken'.

 6. U kunt nu de velden selecteren die u in uw draaitabel wilt gebruiken. Gebruik de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lijst met velden te bladeren. Druk op de spatiebalk om een veld voor de draaitabel te selecteren. De velden en de bijbehorende gegevens worden toegevoegd aan de draaitabel in het werkbladraster.

  De velden die u selecteert, worden toegevoegd aan de standaardgebieden onder in het deelvenster Draaitabelvelden : niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

 7. U kunt een veld nu verplaatsen naar een ander gebied of naar een andere positie binnen het huidige gebied, indien nodig. Druk in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het gebied met het veld dat u wilt verplaatsen. Druk op de pijl-rechts totdat u het gewenste veld hoort. Druk vervolgens op de pijl-omhoog totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar kolomlabels'. Druk vervolgens op Enter. De draaitabel in het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

  Het deelvenster Draaitabelvelden wordt geopend in Excel voor Windows met geselecteerde tabelvelden.

Een draaitabel vernieuwen

Als u nieuwe gegevens toevoegt aan de gegevensbron van uw draaitabel, moeten alle draaitabellen die op die gegevensbron zijn gebouwd, worden vernieuwd. 

 1. Selecteer in het werkblad een cel in de draaitabel die u wilt vernieuwen.

 2. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 3. Druk op R om de gegevens in de draaitabel te vernieuwen.

Een draaigrafiek maken

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt converteren naar een draaigrafiek. Zorg ervoor dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen hebben. De gegevens mogen niet meer dan één koprij bevatten.

 2. Druk op Alt+N, S, Z en vervolgens op C. Het dialoogvenster Draaigrafiek maken wordt geopend.

 3. De focus ligt op het vak Tabel/bereik: met het geselecteerde celbereik en u hoort het geselecteerde celbereik. Controleer de selectie en gebruik het toetsenbord om het bereik zo nodig aan te passen.

  Het dialoogvenster Draaigrafiek invoegen in Excel voor Windows met het geselecteerde celbereik en de standaardopties.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter. Er wordt een nieuw werkblad voor de draaigrafiek geopend. Het deelvenster Draaigrafiekvelden wordt rechts van het scherm geopend.

 5. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaigrafiekvelden, typ woorden waarnaar u wilt zoeken'.

 6. U kunt nu de velden selecteren die u wilt gebruiken in uw draaigrafiek. Gebruik de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lijst met velden te bladeren. Druk op de spatiebalk om een veld voor de draaigrafiek te selecteren. De velden en de bijbehorende gegevens worden toegevoegd aan de draaigrafiek in het werkbladraster.

 7. U kunt een veld nu verplaatsen naar een ander gebied of naar een andere positie binnen het huidige gebied, indien nodig. Druk in het deelvenster Draaigrafiekvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het gebied met het veld dat u wilt verplaatsen. Druk op de pijl-rechts totdat u het gewenste veld hoort. Druk vervolgens op de pijl-omhoog totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar legendalabels'. Druk vervolgens op Enter. De draaigrafiek op het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

  Deelvenster Draaigrafiekvelden in Excel voor Windows met geselecteerde tabelvelden.

Een draaigrafiek maken vanuit een draaitabel 

 1. Selecteer een cel in de draaitabel die u wilt converteren naar een draaigrafiek.

 2. Druk op Alt+J, T en vervolgens op C. Het dialoogvenster Grafiek invoegen wordt geopend.

 3. Als u de focus naar de lijst met beschikbare grafiektypen wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort het geselecteerde grafiektype. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de lijst met grafiektypen te bladeren.

 4. Wanneer u het grafiektype hebt gevonden dat u wilt invoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de lijst met beschikbare grafieksubtypen. Gebruik de pijl-rechts of pijl-links om door de lijst met subtypen te bladeren.

 5. Wanneer u het gewenste grafieksubtype hebt gevonden, drukt u op Enter om de draaigrafiek in te voegen in hetzelfde werkblad als de draaitabel.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om velden in een draaitabel in Excel toe te voegen, te verwijderen of te rangschikken

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in Excel te filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in Excel te groeperen of op te heffen

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om draaitabellen of draaigrafieken te maken.

Gebruik een draaitabel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren. U kunt snel vergelijkingen, patronen en trends voor uw gegevens maken.

Met een draaigrafiek kunt u uw gegevens visueel presenteren en snel een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een draaitabel maken

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt converteren naar een draaitabel. Zorg ervoor dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen hebben. De gegevens mogen niet meer dan één koprij bevatten.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort. Druk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Invoegen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Draaitabel, knop' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Draaitabel maken wordt geopend.

 4. Als u de focus wilt verplaatsen naar het vak Tabel/bereik: met het geselecteerde celbereik, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Blad' hoort, gevolgd door het celbereik. Controleer de selectie en gebruik het toetsenbord om het bereik zo nodig aan te passen.

  Het dialoogvenster Een draaitabel maken in Mac.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Return. Er wordt een nieuw werkblad voor de draaitabel geopend. Het deelvenster Draaitabelvelden wordt rechts van het scherm geopend. 

 6. Als u de focus naar het deelvenster Draaitabelvelden wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaitabelvelden'.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Enter table' hoort, gevolgd door de naam van het eerste veld in het deelvenster. U kunt nu de velden selecteren die u in uw draaitabel wilt gebruiken. Als u door de lijst met velden wilt bladeren, drukt u op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts. Als u een veld voor de draaitabel wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De velden en de bijbehorende gegevens worden toegevoegd aan de draaitabel in het werkbladraster.

  De velden die u selecteert, worden toegevoegd aan de standaardgebieden onder in het deelvenster Draaitabelvelden : niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

 8. U kunt een veld nu verplaatsen naar een ander gebied of naar een andere positie binnen het huidige gebied, indien nodig. Druk in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het gebied met het veld dat u wilt verplaatsen, bijvoorbeeld 'Tabel Kolommen invoeren'. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het gewenste veld hoort. Druk vervolgens op Shift+F10 om het contextmenu te openen, druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar kolomlabels' en druk op Return. De draaitabel in het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

  Het deelvenster Draaitabelvelden in Mac.

Een draaigrafiek maken

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt converteren naar een draaigrafiek. Zorg ervoor dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen hebben. De gegevens mogen niet meer dan één koprij bevatten.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort. Druk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Invoegen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Draaigrafiek' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Draaigrafiek maken wordt geopend.

 4. Als u de focus wilt verplaatsen naar het vak Tabel/bereik: met het geselecteerde celbereik, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Blad' hoort, gevolgd door het celbereik. Controleer de selectie en gebruik het toetsenbord om het bereik zo nodig aan te passen.

  Het dialoogvenster Draaigrafiek maken in Mac.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u op Return. Er wordt een nieuw werkblad voor de draaigrafiek geopend. Het deelvenster Draaigrafiekvelden wordt rechts van het scherm geopend.

 6. Als u de focus naar het deelvenster Draaigrafiekvelden wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Draaigrafiekvelden'.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Enter table' hoort, gevolgd door de naam van het eerste veld in het deelvenster. U kunt nu de velden selecteren die u wilt gebruiken in uw draaigrafiek. Druk op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links om door de lijst met velden te bladeren. Als u een veld voor de draaitabel wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De velden en de bijbehorende gegevens worden toegevoegd aan de draaigrafiek in het werkbladraster.

 8. U kunt een veld nu verplaatsen naar een ander gebied of naar een andere positie binnen het huidige gebied, indien nodig. Druk in het deelvenster Draaigrafiekvelden op de Tab-toets totdat u de naam hoort van het gebied met het veld dat u wilt verplaatsen, bijvoorbeeld 'Kolommentabel invoeren'. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het gewenste veld hoort. Druk vervolgens op Shift+F10 om het contextmenu te openen, druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar waardenlabels' en druk op Return. De draaigrafiek op het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

  Het deelvenster Draaigrafiekvelden in Mac.

Een draaigrafiek maken vanuit een draaitabel

 1. Selecteer een cel in de draaitabel die u wilt converteren naar een draaigrafiek.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort. Druk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Invoegen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Draaigrafiek' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk om de draaigrafiek in te voegen in hetzelfde werkblad als de draaitabel.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in Excel te filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel 

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor het web met uw toetsenbord en een schermlezer om draaitabellen of draaigrafieken te maken. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Gebruik een draaitabel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren. U kunt snel vergelijkingen, patronen en trends voor uw gegevens maken.

Met een draaigrafiek kunt u uw gegevens visueel presenteren en snel een goed beeld krijgen van wat er aan de hand is.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Microsoft 365 voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Een draaitabel maken

 1. Druk inExcel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus Volledig scherm.

 2. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt converteren naar een draaitabel. Zorg ervoor dat uw gegevens geen lege rijen of kolommen hebben. De gegevens mogen niet meer dan één koprij bevatten.

 3. Druk op Alt+Windows-logotoets, N, V en vervolgens op T. Het deelvenster Draaitabel invoegen wordt rechts van het scherm geopend.

 4. Als u de focus naar het deelvenster wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Een draaitabel invoegen, selecteer een tabel of bereik om te analyseren' hoort, gevolgd door de naam van het blad en het geselecteerde celbereik.

  Het dialoogvenster Draaitabel invoegen in de webversie van Excel met het geselecteerde celbereik.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Uw eigen draaitabel invoegen in een nieuw werkblad' hoort. Druk vervolgens op Enter. Er wordt een nieuw werkblad voor de draaitabel geopend. Het deelvenster Draaitabelvelden wordt rechts van het scherm geopend. De focus ligt op de eerste veldnaam in het deelvenster.

 6. U kunt nu de velden selecteren die u in uw draaitabel wilt gebruiken. Gebruik de pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lijst met velden te bladeren. De schermlezer kondigt een niet-geselecteerd veld aan als 'Selectievakje, uitgeschakeld'. Druk op de spatiebalk om een veld voor de draaitabel te selecteren. De velden en de bijbehorende gegevens worden toegevoegd aan de draaitabel in het werkbladraster.

  De velden die u selecteert, worden toegevoegd aan de standaardgebieden: niet-numerieke velden worden toegevoegd aan Rijen, datum- en tijdhiërarchieën worden toegevoegd aan Kolommen en numerieke velden worden toegevoegd aan Waarden.

 7. U kunt een veld nu verplaatsen naar een ander gebied of naar een andere positie binnen het huidige gebied, indien nodig. Druk in het deelvenster Draaitabelvelden op de Tab-toets totdat u het gebied vindt dat het veld bevat dat u wilt verplaatsen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste veld hoort. Druk op Alt+pijl-omlaag om het contextmenu te openen, druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Verplaatsen naar kolomlabels' en druk op Enter. De draaitabel in het werkbladraster wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

  Deelvenster Draaitabelvelden in de webversie van Excel met geselecteerde velden.

Een draaitabel vernieuwen

Als u nieuwe gegevens toevoegt aan de gegevensbron van uw draaitabel, moeten alle draaitabellen die op die gegevensbron zijn gebouwd, worden vernieuwd. 

 1. Druk inExcel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus Volledig scherm.

 2. Selecteer een cel in de draaitabel die u wilt vernieuwen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op pijl-omlaag of B totdat u 'Knop Vernieuwen' hoort en druk op Enter.

Een draaigrafiek maken vanuit een draaitabel 

 1. Druk inExcel voor het web op F11 om over te schakelen naar de modus Volledig scherm.

 2. Selecteer een cel in de draaitabel die u wilt converteren naar een draaigrafiek.

 3. Druk op Alt+Windows-logotoets, N. De focus wordt verplaatst naar het linttabblad Invoegen . Druk eenmaal op de Tab-toets. De focus wordt naar het lint verplaatst.

 4. Druk op de pijl-rechts totdat u het gewenste grafiektype hoort en druk op Enter. Als u door extra grafiektypen wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Andere grafieken' hoort en drukt u op Enter. Gebruik de pijltoetsen totdat u de gewenste grafiek hebt gevonden en druk vervolgens op Enter.

 5. De lijst met beschikbare grafieksubtypen wordt geopend. Gebruik de toets Pijl-omlaag om door de lijst te bladeren.

 6. Wanneer u het gewenste subtype hebt, drukt u op Enter om de draaigrafiek in te voegen in hetzelfde werkblad als de draaitabel.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om velden in een draaitabel in Excel toe te voegen, te verwijderen of te rangschikken

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een draaitabel in Excel te filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×