Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie voor meer algemene hulp, bekijk Office Support Home of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met office.

U kunt Excel met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om tekst en getallen te zoeken en vervangen. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u tekens, waaronder jokertekens, kunt gebruiken om te zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Decoratief pictogram de instructies voor het zoeken en vervangen van tekst en getallen in Excel en geen schermlezer gebruiken? Zie tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Druk op CTRL + F om het dialoogvenster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar, op het tabblad zoeken .

 2. Typ in het tekstvak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken. U hebt verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met z * t vindt u bijvoorbeeld "verdrietig" en "gestart".

   • Gebruik het vraagteken om te zoeken naar één teken. Met s? t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

 3. Als u meer zoekopties wilt opgeven, drukt u op ALT + T. U hebt verschillende opties:

  • Druk op de tab-toets totdat u ' binnen ' hoort om te kiezen waar u wilt zoeken naar tekst of getallen. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' blad ' of ' werkmap '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om de optie te selecteren.

  • Druk op de tab-toets totdat u ' zoeken ' hoort om te selecteren of u op rijen of kolommen wilt zoeken. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' door rijen ' of ' op kolommen '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om de optie te selecteren.

  • Als u wilt opgeven of u in celformules, waarden of opmerkingen wilt zoeken, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken in ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' formules ', ' waarden ' of ' opmerkingen '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om de optie te selecteren.

  • Als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens, drukt u op de tab-toets totdat u ' identieke hoofdletters en kleine letters ' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het selectievakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar , drukt u op de tab-toets totdat u ' komt overeen met gehele celinhoud ' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het selectievakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met een bepaalde opmaak, drukt u op ALT + M om het dialoogvenster Opmaak zoeken te openen. Gebruik de pijl-links en pijl-rechts om naar het gewenste tabblad (nummer, uitlijning, lettertype, randof opvulling) te gaan en druk op de SPATIEBALK. Selecteer de opmaak die u wilt opnemen in uw zoekopdracht. Wanneer u de gewenste opmaak hebt gedefinieerd, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

   Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die alleen overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u alle tekst of numerieke criteria in het invoervak Zoeken naar verwijderen en een cel met die opmaak selecteren. Druk op ALT + M om het dialoogvenster Opmaak zoeken te openen en druk op de tab-toets totdat u ' opmaak van cel kiezen ' hoort en druk op ENTER. Gebruik in het werkblad de pijltoetsen om de cel te selecteren met de opmaak waarnaar u wilt zoeken. Om de opmaak van de geselecteerde cel toe te voegen aan uw zoekcriteria in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, drukt u op Enter.

 4. Als u de zoekopdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel vindt het eerste overeenkomende exemplaar in het zoekbereik. De schermlezer leest de tekst in de cel en de locatie van de schermlezer.

  Opmerking: Wanneer u opmaak opgeeft als onderdeel van uw zoekcriteria, wordt deze opgeslagen in het dialoogvenster zoeken en vervangen . Als u het werkblad wilt doorzoeken op gegevens en u geen tekens kunt vinden die u kent, moet u mogelijk de opmaakcriteria uit de vorige zoekactie wissen. Druk in het dialoogvenster zoeken en vervangen op de tab-toets totdat u ' opmaak ' hoort, en druk op ALT + T en druk vervolgens op de tabtoets tot u ' opmaak ' hoort. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Opmaak wissen ' hoort en druk vervolgens op ENTER om de opmaakcriteria te wissen.

 5. Druk op ENTER om de volgende instantie te zoeken.

 6. Als u de zoekopdracht wilt annuleren en het dialoogvenster sluiten, drukt u op ESC.

Tekst of getallen zoeken en vervangen

 1. Druk op CTRL + H om het dialoogvenster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar in het tabblad vervangen .

 2. Typ in het tekstvak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken en vervangen door iets anders. U hebt verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met z * t vindt u bijvoorbeeld "verdrietig" en "gestart".

   • Gebruik het vraagteken om te zoeken naar één teken. Met s? t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

 3. Als u meer zoekopties wilt opgeven, drukt u op ALT + T. U hebt verschillende opties:

  • Druk op de tab-toets totdat u ' binnen ' hoort om te kiezen waar u wilt zoeken naar tekst of getallen. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' blad ' of ' werkmap '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om de optie te selecteren.

  • Druk op de tabtoets tot u ' zoeken ' hoort als u wilt opgeven of u wilt zoeken op rijen of kolommen. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' door rijen ' of ' op kolommen '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om de optie te selecteren.

  • Als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens, drukt u op TAB totdat u ' identieke hoofdletters en kleine letters ' hoort, en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het selectievakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar , drukt u op de tab-toets totdat u ' komt overeen met gehele celinhoud ' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om het selectievakje in te vullen.

 4. Als u wilt opgeven waarnaar u de gevonden tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op de tab-toets totdat u ' vervangen door ' hoort. Typ in het vak vervangen door de vervangende tekst of het vervangende getal.

 5. Als u de zoekopdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel vindt de eerste keer dat de ingevoerde tekst of het ingevoerde getal voorkomt. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op SHIFT + TAB tot u het volgende hoort: ' vervangen ' om elk exemplaar afzonderlijk te vervangen. Druk op ENTER om het exemplaar te vervangen. Na vervanging wordt de focus verplaatst naar het volgende voorval.

  • Als u alle exemplaren wilt zoeken en vervangen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' Alles vervangen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 6. Als u de zoekopdracht wilt annuleren en het dialoogvenster sluiten, drukt u op ESC.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Mac met het toetsenbord en een schermlezer zoals VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om tekst en getallen te zoeken en vervangen. Gebruik tekens, inclusief jokertekens, om te zoeken in werkbladen, rijen, kolommen of volledige werkmappen.

Decoratief pictogram de instructies voor het zoeken en vervangen van tekst en getallen in Excel en geen schermlezer gebruiken? Zie tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in blad te gaan. U hoort ' Zoek werkblad, tekstveld doorzoeken leeg '.

 3. Typ de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken.

  Tip: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken. Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '. Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t , vindt u ' Sad ' en ' gestart '. Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 4. Druk op Return. metExcel voor Mac wordt de eerste cel in het selectiegebied gezocht en gemarkeerd waarvan de inhoud overeenkomt met de tekst.

 5. Als u wilt zoeken naar het volgende exemplaar van het item dat u zoekt, drukt u nogmaals op ENTER.

Tip: Als u een actieve zoekactie wilt annuleren, drukt u op ESC.

Meer zoekopties:

Als u dit wilt doen

Druk op

Zoeken in een blad of een hele werkmap

Druk in het vak Zoeken in blad tekst op Control + Option + spatiebalk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' zoeken in blad ' of ' zoeken in werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Zoeken op rijen of kolommen

Druk in het vak Zoeken in blad tekst op Control + Option + spatiebalk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletselteken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken ' hoort en druk op Control + Option + pijl-rechts. Druk op Control + Option + spatiebalk en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u ' door rijen ' of ' op kolommen ' hoort. Druk op Control + Option + spatiebalk om de juiste optie te selecteren. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' zoeken volgende, standaardknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Alleen naar specifieke soorten gegevens zoeken

Druk in het vak Zoeken in blad tekst op Control + Option + spatiebalk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletselteken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken in ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag. U hoort: ' waarden, zoeken in, pop-upknop '. Druk op de toets pijl-omlaag om de gewenste optie, formules, waarden of opmerkingen te zoeken. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op Control + Option + spatiebalk om deze te selecteren. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' zoeken volgende, standaardknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Zoeken naar hoofdlettergevoelige inhoud

Druk in het venster zoeken op Control + Option + Pijl-links of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofdletters, uitgeschakeld, selectievakje ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' zoeken volgende, standaardknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster zoeken op Control + Option + Pijl-links of druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' alleen hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectievakje ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' zoeken volgende, standaardknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Tekst of getallen vervangen

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in blad te gaan. U hoort ' Zoek werkblad, tekstveld doorzoeken leeg '.

 3. Typ de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken.

  Tip: U kunt jokertekens (vraagteken (?), asterisk (*), tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken. Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één willekeurig teken, bijvoorbeeld s? t vindt u ' zat ' en ' set '. Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld met s * t , vindt u ' Sad ' en ' gestart '. Gebruik de tilde (~) gevolgd door?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tilde tekens te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 4. Als u het menu zoeken wilt openen, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' vervangen... ' hoort. en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Het venster vervangen wordt geopend.

 6. Om naar het tekstvak vervangen door te gaan, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' vervangen door, tekst bewerken ' hoort.

 7. Als u de tekens in het vak Zoeken naar door niets wilt vervangen, laat u het vak Vervangen door leeg. Anders typt u in plaats daarvan de tekst die u wilt weergeven.

 8. Druk op Control + Option + pijl-rechts om naar de knoppen te gaan en selecteer het gewenste item door op Control + Option + spatiebalk te drukken:

  • Vervangen Alleen het volgende gevonden exemplaar vervangen.

  • Alles vervangen Als u alle exemplaren van de gezochte tekst wilt vervangen.

  • SlotDe actie zoeken en vervangen annuleren.

  • Volgende zoeken Ga als volgt te werk om het volgende exemplaar te zoeken en te vervangen en het venster vervangen te behouden.

   Tip: U kunt een zoekactie in behandeling annuleren door op ESC te drukken.

Aanvullende opties voor vervangen:

Als u dit wilt doen

Druk op

Een blad of een hele werkmap doorzoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + Pijl-links of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' in de pop-upknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' blad ' of ' werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Zoeken en vervangen door rijen of kolommen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + Pijl-links of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop pop-upknop zoeken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' door rijen ' of ' op kolommen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk om de optie te selecteren.

Hoofdlettergevoelige inhoud zoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + Pijl-links of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofdletters, uitgeschakeld, selectievakje ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster vervangen op Control + Option + Pijl-links of druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' alleen hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectievakje ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst of getallen in een werkblad te zoeken en vervangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

Als uw werkblad meer dan enkele rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel naar de rechter cel te verplaatsen.

 1. Sleep in het werkblad een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht naar iets, leest VoiceOver de laatste keer de zoekterm die u hebt gebruikt.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw zoekterm te typen. Dit kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 3. Sleep een vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met de zoekterm, en VoiceOver leest de inhoud van de cel.

 4. Als u naar de volgende of vorige treffer wilt gaan, sleept u een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' volgend zoekresultaat ' of ' vorig zoekresultaat, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werkblad een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe eenmaal naar links. U hoort: ' zoekopties, knop '. Dubbeltik op het scherm om het menu Opties te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' zoeken en vervangen ' of ' zoeken en vervangen ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm. De optie momenteel is geselecteerd.

 4. Swipe naar links totdat u ' gereed, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster Opties te sluiten.

 5. Sleep een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat u ' zoeken, tekstveld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw zoekterm te typen. Dit kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 7. Sleep een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat u ' vervangen, tekstveld ' of ' Alles vervangen, tekstveld ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Dit veld bevindt zich direct onder het zoekveld.

 8. Typ de tekst of getallen waarmee u de zoekterm wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' vervangen, knop ' of ' Alles vervangen, knop ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm om de geselecteerde overeenkomst te vervangen of alle overeenkomsten met de nieuwe tekst of getallen.

Zie ook

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst of getallen in een werkblad te zoeken en vervangen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

Als het werkblad meerdere rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel naar de rechter cel te verplaatsen.

 1. Sleep in het werkblad een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht naar iets, leest Talk Back de laatste keer de zoekterm die u hebt gebruikt.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw zoekterm te typen. Dit kan tekst of getallen zijn.

 3. Sleep een vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met de zoekterm, indien van toepassing.

  • Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, swipet u naar rechts totdat u ' verzenden, knop ' hoort en swipet u nog eens naar rechts om het aantal treffers te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: "0."

  • Als u naar de volgende of vorige treffer wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' vorige zoeken ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de zoekbalk wilt sluiten, klikt u op het schermtoetsenbord, sleept u een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tips: In talk back wordt de inhoud van de cel niet gelezen wanneer u de knop Zoeken in Excel voor Android gebruikt, dus als er meerdere overeenkomsten zijn, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Probeer een andere zoekterm. Als u bijvoorbeeld naar Apples zoekt en op het werkblad ' rode appels ' en ' groene appels ' is opgenomen, schrijft u de volledige tekst van de cel die u wilt zoeken.

 • Wanneer u het schermtoetsenbord hebt gesloten, swipet u naar rechts en vervolgens naar links om Talk Back de inhoud van de cel te laten voor lezen en de locatie in het werkblad te melden.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werkblad een vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe eenmaal naar links. U hoort: ' knop meer opties '. Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster instellingen zoeken te openen.

 3. Swipe naar links totdat u ' niet geselecteerd, alle keuzerondjes zoeken en vervangen ' of ' niet geselecteerd, zoek en vervang keuzerondje ', afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' sluiten, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoogvenster instellingen zoeken te sluiten.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om uw zoekterm te typen. Dit kan tekst of getallen zijn.

 6. Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, swipet u naar rechts totdat u ' verzenden, knop ' hoort en swipet u nog eens naar rechts om het aantal treffers te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: "0."

 7. Swipe naar rechts totdat u ' vervangen... ' hoort. invoervak, en Dubbeltik op het scherm.

 8. Typ de tekst of getallen waarmee u de zoekterm wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt gesloten.

 10. Swipe naar links totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' knop Vorige zoeken ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 11. Swipe naar rechts totdat u ' knop vervangen ' of ' knop Alles ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde overeenkomst te vervangen of alle overeenkomsten met de nieuwe tekst of getallen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

U kunt Excel voor het web met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om tekst en getallen te zoeken en vervangen. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U leert hoe u tekens, waaronder jokertekens, kunt gebruiken om te zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Decoratief pictogram de instructies voor het zoeken en vervangen van tekst en getallen in Excel en geen schermlezer gebruiken? Zie tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Ctrl+F als u het dialoogvenster Zoeken wilt openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar, en u hoort: ' dialoogvenster zoeken, prioriteit bij zoeken naar '.

 3. Typ in het vak Zoeken naar de tekst of het getal waarnaar u op zoek bent. U hebt verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met z * t vindt u bijvoorbeeld "verdrietig" en "gestart".

   • Gebruik het vraagteken om te zoeken naar één teken. Met s? t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

   Opmerking: Zoeken naar dubbele spaties is niet mogelijk in Excel voor het web.

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen in een werkblad of in de hele werkmap, drukt u eenmaal op de tab-toets om naar de vervolgkeuzelijst met invoervak te gaan. U hoort de momenteel geselecteerde zoekoptie (' selectie ', ' blad ' of ' werkmap '). Druk op de SPATIEBALK en gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. Als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, identieke hoofdletters en kleine letters ' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

 6. Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar , drukt u op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, vergeleken met gehele celinhoud ' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

  Tips: 

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met een bepaalde opmaak, moet u de Excel bureaublad-app gebruiken. Als u de app vanuit de weergave modus wilt openen, verplaatst u de focus naar het werkblad door op CTRL + F6 te drukken totdat u uw accountnaam hoort. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' bewerken in Excel ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Zie een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excelvoor informatie over het zoeken naar een bepaalde indeling in de Excel_generic bureaublad-app.

 7. Als u de richting van de zoekrichting wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd keuzerondje omlaag ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-omhoog. U hoort: ' niet-geselecteerd keuzerondje omhoog '. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 8. Als u de zoekopdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK. Excel vindt het eerste overeenkomende exemplaar in het zoekgebied. De schermlezer leest de tekst in de cel en de locatie van de schermlezer.

 9. Druk op de spatiebalk om de volgende instantie te zoeken. Als u de zoekopdracht wilt annuleren of het dialoogvenster sluiten, drukt u op ESC.

Tekst of getallen zoeken en vervangen

Als u tekst of getallen wilt zoeken en vervangen in Excel voor het web, controleert u of u in de bewerkings modus werkt. U kunt bepalen of u in de bewerkings modus werkt op basis van de opties in het menu bestand .

Opmerking: Als u wilt overschakelen naar de bewerkings modus, verplaatst u de focus naar het werkblad door op CTRL + F6 te drukken totdat u uw accountnaam hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op CTRL + H om het dialoogvenster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar.

 3. Typ in het tekstvak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken en vervangen.

 4. Druk op de tab-toets tot u het volgende hoort: ' vervangen door ' om naar het tekstvak vervangen door te gaan. Typ de vervangende tekst of het vervangende getal.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort. Druk op de spatiebalk om het eerste exemplaar van de ingevoerde tekst of het ingevoerde getal te zoeken. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk eenmaal op de tab-toets om elk exemplaar afzonderlijk te vervangen. U hoort: ' vervangen '. Druk op de spatiebalk om het eerste exemplaar te vervangen en zoek de volgende. Na vervanging wordt de focus verplaatst naar het volgende voorval.

  • Als u alle exemplaren wilt zoeken en vervangen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Alles vervangen ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

 6. Als u de zoekopdracht wilt annuleren of het dialoogvenster sluiten, drukt u op ESC.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×