Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Word

Inhoud voor schermlezer Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om een tabel aan uw document toe te voegen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u de tabel kunt uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel op te maken met de ingebouwde tabelstijlen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen door afmetingen op te geven

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen en de hoogte en breedte hiervan. Word een basisrastertypetabel voor uw gebruik in.

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker wilt maken en schermlezers de mogelijkheid wilt bieden om tabelkolommen correct te identificeren, geeft u de tabel een veldnamenrij.

 1. Ga naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Als u het dialoogvenster Tabel invoegen wilt openen, drukt u op Alt+N, T, I.

 3. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt opgeven, drukt u op Alt+C en typt u het beste aantal kolommen.

 4. U geeft het aantal rijen in de tabel op door op Alt+R te drukken en dan het aantal rijen te typen.

 5. Als u deze dimensies in de toekomst opnieuw wilt gebruiken, drukt u op Alt+S om het selectievakje Dimensies voor nieuwe tabellen onthouden in te selecteren.

 6. Als u het dialoogvenster Tabel invoegen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Word voegt de tabel toe aan uw document.

 7. Ga als volgt te werk om te controleren of een veldnamenrij is ingesteld:

  1. Ga naar de tabel in het document en ga naar een cel. Druk op Alt+J, T om het tabblad Tabelontwerp te openen.

  2. Druk op tab totdat u 'Veldnamenrij' hoort. Als de schermlezer meldt dat de optie Veldnamenrij niet is geselecteerd, drukt u op de spatiebalk om deze te selecteren. De focus wordt verplaatst naar de tabel.

 8. Typ uw gegevens in de cellen. U hoort welke kolom en rij momenteel is geselecteerd. De schermlezer meldt ook welke cellen koptekstcellen zijn. Gebruik de pijltoetsen om in de tabel te bewegen.

Een tabel invoegen door een van de ingebouwde tabelindelingen te kiezen

Als u de opmaak Word wilt laten doen, selecteert u een van de ingebouwde indelingen voor tabellen.

 1. Ga naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Als u wilt kiezen uit ingebouwde tabelindelingen, drukt u op Alt+N, T, T om het menu Snelle tabellen te openen.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de lijst met tabelindelingen te gaan. Druk op Enter om de beste tabel te selecteren.

  Word de geselecteerde tabel in uw document in en plaatst de focus boven aan de ingevoegde tabel.

 4. Typ uw gegevens in de cellen. Gebruik de pijltoetsen om in de tabel te bewegen.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Ga naar de locatie in de tabel waar u een nieuwe kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Als u naar het tabblad Indeling wilt gaan, drukt u op Alt+J, L en gaat u op een van de volgende stappen te werk:

  • Als u een nieuwe rij hierboven wilt toevoegen, drukt u op A.

  • Als u hieronder een nieuwe rij wilt toevoegen, drukt u op B, E.

  • Als u een nieuwe kolom aan de linkerkant wilt toevoegen, drukt u op L.

  • Als u een nieuwe kolom aan de rechterkant wilt toevoegen, drukt u op R.

Kolommen, rijen of de hele tabel verwijderen

Als een kolom, rij of de hele tabel niet meer nodig is, verwijdert u deze uit uw document.

 1. Open het document en ga naar de tabel, kolom of rij die u wilt verwijderen. Wanneer de focus in de tabel staat, hoort u bevestiging, zoals 'Tabel 1 invoeren'. Wanneer de focus uit de tabel wordt verplaatst, hoort u dat u de tabel hebt verlaten.

 2. Als u het menu-item Verwijderen op het tabblad Indeling wilt openen, drukt u op Alt+J, L, D en gaat u op een van de volgende dingen te werk:

  • Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op T.

  • Als u de huidige kolom wilt verwijderen, drukt u op C.

  • Druk op R om de huidige rij te verwijderen.

De tabel, kolom of rij wordt verwijderd en de focus keert terug naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van MacOS, om een tabel aan uw document toe te voegen door de afmetingen op te geven of door te kiezen uit verschillende vooraf ontworpen tabelindelingen. Het is ook mogelijk om bestaande tekst te converteren naar een tabel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven op basis van het aantal kolommen en rijen. Word voor Mac vervolgens een basisrastertypetabel voor uw gebruik in. Als u de opmaak Word voor Mac wilt laten doen, selecteert u een van de ingebouwde indelingen voor tabellen.

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker wilt maken en schermlezers de mogelijkheid wilt bieden om tabelkolommen correct te identificeren, stelt u een veldnamenrij in.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Plaats de cursor in het document op de locatie waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk eenmaal op Control+Option+pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel, menuknop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt opgeven, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en drukt u vervolgens op Control+Option+pijl-rechts totdat u het juiste nummer hoort.

 6. Als u het aantal rijen wilt opgeven, drukt u op Control+Option+pijl-omlaag totdat u het beste nummer hoort.

 7. Als u de tabel wilt invoegen met de momenteel geselecteerde grootte, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Word voor Mac voegt de tabel toe aan het document en verplaatst de focus naar de cel linksboven. Word selecteert ook automatisch het tabblad Tabelontwerp op de werkbalk.

 8. Om te controleren of er een veldnamenrij is ingesteld, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op tab totdat u het volgende hoort: 'Veldnamenrij, geselecteerd, schakelknop'. Als Veldnamenrij niet is geselecteerd, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op F6 om terug te gaan naar het document. Gebruik indien nodig de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de tabel te gaan.

 10. Navigeer naar de cel die u wilt gebruiken door op Control+Option+pijltoetsen te drukken. Typ uw gegevens in de cellen. Druk op de Tab-toets om naar de volgende cel of Shift+Tab te gaan om naar de vorige cel te gaan. Als u in de laatste cel op de Tab-toets drukt, wordt er een nieuwe tabelrij gemaakt.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' hoort en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tabelraster, geselecteerd, knop'.

 3. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 4. Druk op F6 om terug te keren naar het document.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Controleer of de focus zich in de tabel bevindt en gebruik Control+Option+pijltoetsen om binnen de tabel te navigeren en te zoeken naar de locatie waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad'. Druk vervolgens op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 4. Druk vervolgens op de tabtoets tot u een van de volgende mogelijkheden hoort:

  • 'Boven invoegen, knop': voegt een rij boven de huidige rij toe.

  • 'Onder invoegen, knop': voegt een rij onder de huidige rij toe.

  • 'Links invoegen, knop': voegt een kolom links van de huidige kolom toe.

  • 'Rechts invoegen, knop': voegt een kolom rechts van de huidige kolom toe.

 5. Druk op Control+Option+spatiebalk om het geselecteerde item in de tabel in te voegen.

Kolommen, rijen of de hele tabel verwijderen

Als een kolom, rij of de hele tabel niet meer nodig is, verwijdert u deze uit uw document.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel, kolom of rij die u wilt verwijderen, heeft.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word weet welk tabblad u het laatst hebt gebruikt bij het werken met tabellen. Als u op het tabblad Tabelontwerp terecht komt, drukt u eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad Indeling op de Tab-toets totdat u 'Delete, menu button' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de balk hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

De tabel, kolom of rij wordt verwijderd en de focus keert terug naar het document.

Tabeleigenschappen bewerken

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word weet welk tabblad u het laatst hebt gebruikt bij het werken met tabellen. Als u op het tabblad Tabelontwerp terecht komt, drukt u eenmaal op Control+Option+pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad Indeling op de Tab-toets totdat u 'Eigenschappen, knop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het dialoogvenster Tabeleigenschappen heeft vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op tab om door de opties op het geselecteerde tabblad te bladeren. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen. Op het tabblad Tabel kunt u bijvoorbeeld tekstuitlijning voor de hele tabel definiëren.

 6. Als u naar een ander tabblad wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige tabblad opnieuw hoort. Gebruik vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om het balkje te zoeken en druk op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 7. Als u het dialoogvenster Tabeleigenschappen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, standaard, knop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Als u geen instellingen hebt gewijzigd of als u de wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op Esc om het dialoogvenster te sluiten.

  De focus keert terug naar de tabel.

Tekst converteren naar een tabel

U kunt een tabel maken door normale tekst te converteren naar een tabel. U hebt bijvoorbeeld tekst die een tabel was in een ander programma, maar de opmaak ervan is verloren gegaan toen de tekst werd gekopieerd naar Word voor Mac.

 1. Selecteer de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: Voor het beste resultaat moet de tekst kolommen hebben gescheiden met de Tab-toets en rijen gescheiden met Return.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort en druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel, menuknop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tekst naar tabel converteren' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Het dialoogvenster Tekst converteren naar tabel wordt geopend.

 5. Gebruik de Tab-toets om door de opties in het dialoogvenster te bladeren. Word biedt u het aantal kolommen en rijen dat het beste past bij de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen.

 6. Als u het dialoogvenster Tekst converteren naar tabel wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, standaard, knop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  De focus keert terug naar het document en de geconverteerde tabel is geselecteerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om een tabel aan uw document toe te voegen. U kunt de tabel ook uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen 

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker wilt maken en schermlezers de mogelijkheid wilt bieden om tabelkolommen correct te identificeren, stelt u een veldnamenrij in.

 1. Plaats tijdens het bewerken Word de invoegpositie op de plaats waar u de tabel wilt invoegen.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tabblad Invoegen'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.  Er wordt een standaardtabel met 3 kolommen en 3 rijen ingevoegd in het document. De focus ligt in de nieuwe tabel.

 5. Als u een veldnamenrij wilt instellen, schuift u één vinger over de onderste helft van het scherm totdat u 'Knop Stijlopties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver meldt of de optie Veldnamenrij is geselecteerd. Als u 'Veldnamenrij, knop' hoort, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

 6. Als u het tabbladmenu wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 7. Als u binnen de tabel wilt gaan, schuift u met één vinger over het scherm totdat u de schermafbeelding hoort. 

 8. Wanneer de focus zich in de tabel heeft, swipet u naar links of rechts om binnen de tabel te navigeren. Als u tekst of getallen in een cel wilt toevoegen, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u vervolgens het schermtoetsenbord om uw inhoud te typen.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Schuif in het document met één vinger over het scherm totdat u 'Ingevoerd in een tabel' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Dubbeltik op het scherm om de bewerkingsmodus in te voeren.

 3. Schuif één vinger over de linkerrand van het scherm totdat u de beste optie hoort, bijvoorbeeld 'Rechts invoegen, knop' of 'Invoegen onder, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Kolommen, rijen of de hele tabel verwijderen

Als een kolom, rij of de hele tabel niet meer nodig is, verwijdert u deze uit uw document.

 1. Schuif in het document met één vinger over het scherm totdat u 'Ingevoerd in een tabel' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Dubbeltik op het scherm om de bewerkingsmodus in te voeren.

 3. Schuif één vinger over de linkerrand van het scherm totdat u 'Knop Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Schuif één vinger over de onderkant van het scherm totdat u de optie hoort die u wilt verwijderen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om een tabel aan uw document toe te voegen. U kunt de tabel ook uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen. Door alternatieve tekst aan uw tabellen toe te voegen, kunt u uw inhoud toegankelijk maken voor een breder publiek.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker wilt maken en schermlezers de mogelijkheid wilt bieden om tabelkolommen correct te identificeren, stelt u een veldnamenrij in.

 1. Plaats tijdens het bewerken Word de invoegpositie op de plaats waar u de tabel wilt invoegen.

 2. Swipe naar links totdat u 'Knop Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Tabblad Start'. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het tabblad Invoegen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een standaardtabel met 3 rijen en 3 kolommen ingevoegd in het document. De focus ligt op het tabblad Tabel.

 4. Als u een veldnamenrij wilt instellen, swipet u naar rechts totdat u 'Menu Stijlopties' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Veldnamenrij, schakelknop' hoort. TalkBack meldt of de optie Veldnamenrij is geselecteerd. Als de veldnamenrij niet is geselecteerd, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren.

 5. Als u het menu Stijlopties wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Ingeschakeld, Meer opties, schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u de focus in de nieuwe tabel wilt verplaatsen, schuift u één vinger over het scherm totdat TalkBack een cel in de tabel aankonst.

 7. Wanneer de focus zich in de tabel heeft, swipet u naar links of rechts om binnen de tabel te navigeren. Als u tekst of getallen in een cel wilt toevoegen, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u vervolgens het schermtoetsenbord om uw inhoud te typen.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Schuif in het document met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celdetails.

 2. Schuif één vinger over de linkerrand van het scherm totdat u de beste optie hoort, bijvoorbeeld 'Rechts invoegen, knop' of 'Invoegen onder, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Als u een tabel toegankelijk wilt maken voor een breder publiek, voegt u alternatieve tekst toe.

 1. Ga naar de tabel waaraan u de alternatieve tekst wilt toevoegen.

 2. Schuif één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakelen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tab menu, Tabel, geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Alternatieve tekst' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Vak Bewerken voor, beschrijf dit object voor iemand die blind is' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om alternatieve tekst voor de tabel te typen. Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 5. Als u wilt terugkeren naar het menu Tabeltabblad, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Kolommen, rijen of de hele tabel verwijderen

Als een kolom, rij of de hele tabel niet meer nodig is, verwijdert u deze uit uw document.

 1. Schuif in het document met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celdetails. Als u een rij of kolom wilt verwijderen, gaat u naar de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Schuif één vinger over de onderkant van het scherm totdat u 'Menu Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de optie hoort die u wilt verwijderen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web toetsenbord en een schermlezer om een tabel aan uw document toe te voegen. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert ook hoe u de tabel kunt uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel op te maken met de ingebouwde tabelstijlen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker wilt maken en schermlezers de mogelijkheid wilt bieden om tabelkolommen correct te identificeren, stelt u een veldnamenrij in.

 1. Ga naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Als u het menu Tabel wilt openen, drukt u op Alt+Windows logotoets+N, N, T.

 3. Als u het aantal kolommen en rijen in de tabel wilt opgeven en selecteren, drukt u op Shift+pijltoetsen. U hoort het aantal geselecteerde rijen en kolommen.

 4. Als u de tabel met de geselecteerde afmetingen wilt invoegen, drukt u op Enter.

 5. Als u een veldnamenrij wilt instellen, gaat u naar een cel in de tabel. Druk op Alt+Windows-logotoets+J, J, T en druk vervolgens op O om het menu-item Stijlopties te openen. U hoort 'Veldnamenrij' en of deze is geselecteerd. Als de veldnamenrij niet is geselecteerd, drukt u op de spatiebalk om deze te selecteren. 

  Als de schermlezer meldt dat de optie Veldnamenrij al is geselecteerd, kunt u doorgaan met het bewerken van de tabel.

 6. De focus wordt verplaatst naar de nieuwe tabel. Gebruik de pijltoetsen om te bewegen in de boven- en bovenlichaam van de tabel.

 7. Typ uw gegevens in de cellen. U hoort welke kolom en rij momenteel is geselecteerd en welke cellen koptekstcellen zijn.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Ga naar de tabel en gebruik vervolgens de pijltoetsen om in de tabel te navigeren om de plaats te vinden waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets+J, J, T, I. Het menu-item Invoegen wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij boven de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op A.

  • Als u een rij onder de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op B, E.

  • Als u een kolom links van de huidige kolom wilt toevoegen, drukt u op L.

  • Als u een kolom rechts van de huidige kolom wilt toevoegen, drukt u op R.

  De focus wordt verplaatst naar de hoofdzijde van het document, in de tabel.

Een tabel opmaken met een ingebouwde tabelstijl

Als u de tabelopmaak Word voor het web, selecteert u een van de ingebouwde stijlen voor tabellen.

 1. Naar een cel in de tabel gaan die u wilt opmaken.

 2. Als u het menu Tabelstijlen wilt openen, drukt u op Alt+Windows logotoets+J, J, T, S

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren. De schermlezer kondigt de naam van elke stijl aan terwijl u op de stijl terecht komt.

 4. Druk op Enter om een ingebouwde tabelstijl te kiezen en toe te passen. De focus wordt verplaatst naar de hoofdzijde van het document, in de tabel.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Als u een tabel toegankelijk wilt maken voor een breder publiek, voegt u alternatieve tekst toe.

 1. Ga naar een cel in de tabel waaraan u alternatieve tekst wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets+J, J, T, E. Het dialoogvenster Alternatieve tekst wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld Titel.

 3. Typ een beschrijvende titel voor de tabel.

 4. Druk op Tab. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld Beschrijving.

 5. Typ een beschrijving van de tabel.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u 'KNOP OK' hoort. Druk met Verteller en NVDA op Enter om het dialoogvenster te sluiten. Druk met JAWS op de spatiebalk.

Kolommen, rijen of de hele tabel verwijderen

Als een kolom, rij of de hele tabel niet meer nodig is, verwijdert u deze uit uw document.

 1. Ga naar de tabel, kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Als u het menu-item Verwijderen op het tabblad Tabel wilt openen, drukt u op Alt+Windows-logotoets+J, J, T, D en gaat u op een van de volgende opties te werk:

  • Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op D, T. 

  • Als u de huidige kolom wilt verwijderen, drukt u op D, C. 

  • Als u de huidige rij wilt verwijderen, drukt u op D, R. 

De tabel, kolom of rij wordt verwijderd en de focus keert terug naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×