Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie voor meer algemene hulp, bekijk Office Support Home of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met office.

U kunt Excel met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om tabellen te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en snel terugvinden voor snellere analyses. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram hebt u instructies nodig voor het sorteren en filteren van gegevens in Excel, maar niet met een schermlezer? Zie gegevens sorteren in een tabel of gegevens filteren in een bereik of tabel.

Notities: 

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter openen vanuit een kolomkop

Alt+toets Pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

Alt + A, S + A of Alt + pijl-omlaag, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

Alt + A, S + D of Alt + pijl-omlaag, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S+S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L (of Alt+A, Y+3)

Filteren op kleur

Alt + pijl-omlaag, I

Filteren op getal of tekst

Alt + pijl-omlaag, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

ALT + H, O, I

De functie TRIM gebruiken

Alt + M, T, en vervolgens verplaatsen naar TRIM met de toets pijl-omlaag

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u een tabel sorteert, wordt de criteria die u hebt gebruikt bij de werkmap opgeslagen in Excel zodat u deze telkens opnieuw kunt toepassen wanneer u de werkmap opent. Dit is met name belangrijk als u op meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen. Dit werkt echter alleen voor gegevens in een tabel, niet voor een willekeurig bereik van cellen. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u een sortering met regelmaat opnieuw kunt toepassen wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel te gebruiken.

Opmerking: Wanneer u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen. Als u het bestand nog niet hebt opgeslagen nadat u het hebt gesorteerd, kunt u ongedaan maken (CTRL + Z) gebruiken om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Ga met de pijltoetsen naar de veldnamenrij in de tabel. Wanneer u zich bevindt op de veldnamenrij in Verteller hoort u ' kop-item ' na de locatie van de cel.

 2. Druk op de toets pijl-rechts of pijl-rechts om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt + pijl-omlaag om het filtermenu te openen en druk vervolgens op de tab-toets om naar het menu te gaan. In Verteller hoort u: "menu, van A naar Z, uitgeschakeld, uitgeschakeld menu item sorteren".

 4. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. Alfanumerieke gegevens kunt u sorteren van A naar Z, van Z naar A of op kleur.

  Gebruik de toets pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op ENTER om een optie te selecteren. In Verteller hoort u ' gesorteerd ', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: ' bovenste lint, groep vak, tabblad gegevens '. In Verteller hoort u: ' linttabbladen, geselecteerd, tabblad gegevens tabblad '. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op S+A als u in oplopende alfanumerieke volgorde (van A naar Z) wilt sorteren.

  • Klik op S+D als u in aflopende alfanumerieke volgorde (van Z naar A) wilt sorteren.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op ALT + H, S, U. Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en in Verteller hoort u: ' sorteren, knop OK '. In JAWS hoort u: ' dialoogvenster sorteren, knop OK '.

 3. Druk op ALT + O om het dialoogvenster sorteeropties te openen. In Verteller hoort u: ' sorteeropties. Uitgeschakeld selectievakje niet-ingeschakeld, hoofdlettergevoelig. In JAWS hoort u: "dialoogvenster sorteeropties, hoofdlettergevoelige selectief, niet gecontroleerd".

 4. Druk op de spatiebalk om het selectievakje hoofdlettergevoelig te selecteren.

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster sorteeropties wordt gesloten en in Verteller hoort u: ' knop sorteren, opties '. In JAWS hoort u: "dialoogvenster Sorteren".

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk op ENTER om het dialoogvenster sorteren te sluiten en uw wijzigingen toe te passen.

 7. Sorteer tekst, zoals uitgelegd in tekst sorteren in een bereik.

Tip: Als de kolom die u sorteert een combinatie van getallen en tekst bevat, moet u deze mogelijk opmaken als tekst. Als dit niet het geval is, wordt Excel de getallen eerst gesorteerd en de tekst vervolgens gesorteerd. Als u de gegevens wilt opmaken, drukt u op CTRL + SPATIEBALK om alle gegevens in de kolom te selecteren en drukt u op ALT + H, F, N. Druk op de toets pijl-links totdat u ' geselecteerd, nummer tabblad item ' hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' tekst '. Druk eenmaal op de tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op ENTER.

Tips: 

 • Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. Zo wordt de naam 'Elize Lidman' misschien ingevoerd als '(spatie)(spatie) Elize Lidman'.

 • Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest.

 • Om cellen te kunnen vinden, Excel cellen met voorloopspaties boven aan een gesorteerde kolom plaatsen.

Getallen sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik te navigeren, of naar een tabelkolom die numerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Verteller hoort u: ' linttabbladen, geselecteerd, tabblad item, tabblad gegevens '. In JAWS hoort u: ' bovenste lint, groep vak, tabblad gegevens '. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op S+A als u van laag naar hoog wilt sorteren.

  • Druk op S+D als u van hoog naar laag wilt sorteren.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom die numerieke gegevens bevat, en druk vervolgens op CTRL + SPATIEBALK om alle gegevens in de kolom te selecteren.

 2. Druk op Alt+H, F+N. Het dialoogvenster cellen opmaken wordt geopend en in Verteller hoort u: ' cellen opmaken '. In JAWS hoort u: "dialoogvenster cellen opmaken."

 3. Druk op de toets pijl-links om naar het tabblad getal te gaan en druk op CTRL + TAB. In Verteller hoort u: ' tabblad itemnummer '. In JAWS hoort u: "tabblad getal."

 4. Druk op Tab. De lijst categorie wordt geopend en u hoort de momenteel geselecteerde categorie, zoals ' Algemeen ' of ' datum '.

 5. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' nummer '.

 6. Druk op Tab. In Verteller hoort u ' decimalen ', gevolgd door het aantal gebruikte decimalen. Als u deze waarde wilt wijzigen, typt u het nieuwe aantal decimalen. Als u de decimalen volledig wilt verwijderen, typt u 0.

 7. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk op ENTER om het dialoogvenster cellen opmaken te sluiten en uw wijzigingen toe te passen.

Datums en tijden sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen, of naar een tabelkolom die datums of tijden bevat.

 2. Druk op Alt+A. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Verteller hoort u: ' linttabbladen, geselecteerd, tabblad gegevens '. In JAWS hoort u: ' bovenste lint, groep vak, tabblad gegevens '. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op S+A als u van oud naar nieuw wilt sorteren.

  • Druk op S+D als u van nieuw naar oud wilt sorteren.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

U kunt op meer dan één kolom of rij sorteren als u eerst gegevens met een bepaalde waarde in een kolom of rij groepeert en vervolgens sorteert op een andere kolom of rij binnen die groep van gelijke waarden. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: U krijgt het beste resultaat als u kolomkoppen toevoegt aan het cellenbereik dat u wilt sorteren. Als u wilt sorteren op rijen, controleert u of het selectievakje de tabel bevat kopteksten is uitgeschakeld in het dialoogvenster sorteren . Druk op ALT + H, S, u opent het dialoogvenster sorteren en druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' is ingeschakeld, het selectievakje de gegevens bevatten kopteksten ' of ' niet geselecteerd, het selectievakje Mijn gegevens bevatten kopteksten '. Als u het selectievakje wilt uitschakelen, drukt u op de SPATIEBALK en drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u op ENTER om de wijziging toe te passen.

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een bereik van cellen met twee of meer kolommen met gegevens, of naar een tabel met twee of meer kolommen.

 2. Druk op Alt+A, S+S. Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en in Verteller hoort u: ' sorteren, knop OK '. In JAWS hoort u: ' dialoogvenster sorteren, knop OK '.

 3. Druk op de tab-toets totdat u de kolom: sorteren op keuzelijst met invoervak ziet. In Verteller hoort u ' sorteren op, <kolomnaam>, bewerkbare keuzelijst met invoervak. ' Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de eerste kolom te selecteren die u wilt sorteren.

 4. Druk op de tab-toets totdat u de keuzelijst met invoervak sorteren vindt. In Verteller hoort u ' sorteren op, celwaarden, bewerkbare keuzelijst met invoervak. ' Als u ' celwaarden ' niet hoort, drukt u op de toets pijl-omhoog en pijl-omlaag tot u dit doet.

 5. Als u wilt opgeven hoe u de celwaarden wilt sorteren, drukt u op de tab-toets totdat u de keuzelijst met invoervak van de gewenste volgorde ziet. In Verteller hoort u ' order, <momenteel geselecteerd>, bewerkbare keuzelijst met invoervak. ' Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om van A naar z, van z naar A, van klein naar grootof van groot naar kleinte selecteren.

 6. Als u nog een kolom wilt toevoegen waarop u wilt sorteren, drukt u op de tab-toets naar de knop niveau toevoegen en herhaalt u de stappen 3 tot en met 5.

  Opmerking: De vervolgkeuzelijst sorteren op wordt vervolgens aangeroepen voor de extra kolommen.

 7. Als u een kolomsortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

  Opmerking: Als u op CTRL + ALT + L drukt, wordt de rij niet opnieuw gesorteerd.

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Controleer de instelling voor landinstellingen. De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Controleer of op uw computer het juiste land is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking.

 • Als u de eerste rij met gegevens wilt uitsluiten van de sortering omdat dit een kolomkop is, drukt u op ALT + H, S, U. Schakel in het dialoogvenster aangepast sorteren het selectievakje de gegevens bevatten kopteksten in.

 • Als u de eerste rij met gegevens in de sortering wilt opnemen omdat deze geen kolomkoppen bevat, drukt u op ALT + H, S, U. Schakel in het dialoogvenster aangepaste Sorteer optie het selectievakje de gegevens bevatten kopteksten uit.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u de gegevens in een tabel opneemt, wordt in Excel automatisch een vervolgkeuzemenu AutoFilter toegevoegd aan elke kolomkop. U kunt dit menu openen om snel te filteren. Als u het vervolgkeuzemenu AutoFilter wilt verwijderen uit een kolomkop, selecteert u de koptekst en drukt u op CTRL + SHIFT + L.

 1. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt + pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en in Verteller hoort u: ' menu '. In JAWS hoort u: ' context menu '.

 2. Als de kolom getallen bevat, gebruikt u de toets pijl-omlaag om naar nummer filters te gaan en drukt u op ENTER. Als de kolom tekst bevat, gaat u naar Tekstfilters en drukt u op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort 'Is gelijk aan'.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste filteroptie te gaan, en druk op Enter. Het dialoogvenster aangepast AutoFilter wordt geopend en in Verteller hoort u: ' aangepaste AutoTekst '. In JAWS hoort u: "aangepast dialoogvenster AutoFilter".

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld alleen getallen boven een bepaalde waarde wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en typt u de waarde die u in gedachte had in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u op twee voorwaarden wilt filteren, voert u filtervoorwaarden in beide sets met keuzelijsten met invoervak in, en kiest u En als aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Kies Of als één van de voorwaarden waar moet zijn.

 5. Als u het dialoogvenster wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u de knop OK ziet, en drukt u op ENTER.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Ga naar de cel die u wilt gebruiken als de cel in de linkerbovenhoek van de selectie, houd SHIFT ingedrukt en gebruik de toetsen pijl-rechts en pijl-omlaag om het geselecteerde cellenbereik uit te vouwen.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. Excel voegt een vervolgkeuzemenu AutoFilter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Selecteer de cel met het vervolgkeuzemenu AutoFilter. Druk op Alt + pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en in Verteller hoort u: ' menu '. In JAWS hoort u: ' context menu '.

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan. Gebruik de spatiebalk om het selectievakje filterwaarde uit te schakelen of te controleren.

 5. Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, drukt u op ENTER om het filter toe te passen.

Als u het filter en de vervolgkeuzelijst van AutoFilter wilt wissen, selecteert u een willekeurige cel in het bereik en drukt u op CTRL + SHIFT + L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Mac met het toetsenbord en een schermlezer zoals VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om gegevens in een bereik of tabel te filteren. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram hebt u instructies nodig voor het sorteren en filteren van gegevens in Excel, maar niet met een schermlezer? Zie een lijst met gegevens sorteren in Excel voor Mac of een lijst met gegevens filteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens in een tabel filter, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Ga naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Druk op FN + F8 om de functie voor het uitbreiden van uw selectie met behulp van de pijltoetsen in te schakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control + spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op SHIFT + SPATIEBALK om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om door de linttabbladen te navigeren.

 4. Gebruik de pijl-links en pijl-rechts om tussen de tabbladen te schakelen totdat u ' tabblad Start ' hoort. Druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag om naar de opties voor het tabblad Start te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties te bladeren totdat u ' Format as a Table ' hoort en druk op Return.

 6. U hoort het bereik van de cellen in de tabel die u wilt maken. Vervolgens hoort u: ' mijn tabel bevat kopteksten, uitgeschakeld selectievakje '. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te checken als u de kopteksten boven de gegevens in de tabel Excel voor Mac wilt toevoegen. U kunt deze kopteksten later veranderen.

 7. Druk eenmaal op Tab. U hoort: ' knop OK '. Druk op Return. U hoort: ' tabel gemaakt '.

 8. Als u een filter wilt toepassen, drukt u op Fn + F6 totdat u het volgende hoort: ' werkblad '.

 9. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar de koptekst van de kolomgegevens die u wilt filteren.

 10. Druk op de spatiebalk. U hoort: ' filter, pop-upmenu '.

 11. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de belangrijkste filteropties te bladeren. Druk op Control + Option + pijl-omlaag om een filter te selecteren en open het pop-upmenu voor die optie.

 12. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de opties te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 13. Druk eenmaal op Tab. Voer de filtercriteria in het tekstvak in of schakel het gewenste selectievakje of keuzerondje in door op de spatiebalk te drukken.

 14. Druk op Return. U hoort het volgende: ' filter toegepast '.

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren te navigeren, totdat u de gegevens hoort in de cel die u nodig hebt.

 2. Druk op FN + F8 om de functie voor het uitbreiden van uw selectie met behulp van de pijltoetsen in te schakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control + spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op SHIFT + SPATIEBALK om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om de linttabbladen te openen.

 4. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u ' tabblad gegevens ' hoort. Druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag om de opties voor het tabblad gegevens te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties te bladeren totdat u het volgende hoort: ' filter '. Druk vervolgens op de spatiebalk om het dialoogvenster Filter te openen.

 6. Druk op de tab-toets om door de filteropties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een selectie te maken en het dialoogvenster Aangepast filter te openen.

 7. Druk op de tab-toets om door de beschikbare opties voor het geselecteerde filter te bladeren. Voer de gewenste criteria in of gebruik de spatiebalk om de gewenste opties in of uit te checken.

 8. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop OK '. Druk op Return. U hoort het volgende: ' filter toegepast '.

Filteropties voor bereiken en tabellen

metExcel voor Mac kunt u een algemene filteroptie toepassen en vervolgens het filter zo aanpassen dat het aan uw wensen voldoet.

Wanneer u een type hoofdfilter kiest, hoort u de opties voor een Aangepast filter die voor dat specifieke filter beschikbaar zijn. U hoort getalbereiken en -opties voor getalfilters, kleuropties voor kleurfilters en tekst voor tekstfilters. (De nummer-, kleur- en tekstopties zijn afkomstig van de gegevens die u filtert.)

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Begint met/Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen of eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat/Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

Opties voor getalfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Groter dan/kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter of kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven binnen een specifiek bereik dat u typt in de twee tekstvakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

  Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, voert u het beginnummer voor uw bereik in, drukt u eenmaal op de tab-toets en voert u het eindnummer voor het bereik in.

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de top 10 (hoogste of laagste) getalwaarden of percentages weer te geven. Als u dit filter wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk om het top 10-filter te selecteren. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, hoort u: ' focus op bewerken 10 '. Met deze optie worden automatisch de hoogste getallen gefilterd.

  Opmerking: Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bovenste bewerkbare keuzelijst met invoervak '. Druk op Control + Option + pijl-omlaag om het pop-upmenu te openen. Druk op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: "onder". Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u percentages wilt filteren in plaats van numerieke waarden, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' percentage, keuzerondje '. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 • Boven/onder gemiddelde: Hiermee filtert u de kolom gegevens om numerieke waarden weer te geven die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

Opties voor kleurfilters

 • Filteren op Tekstkleur: Hiermee filtertu de kolom gegevens om de cellen te filteren, zodat de cellen met gegevens in de specifieke tekstkleuren die u hebt geselecteerd, worden opgenomen. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de numerieke waarde (RGB-waarde) van de eerste tekstkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om tussen de beschikbare kleuren te schakelen en druk op Control + spatiebalk om de gewenste kleuren te selecteren.

 • Filteren op celkleur: Hiermee filtert u de kolom gegevens zodat de cellen worden opgenomen die zijn gevuld met specifieke kleuren. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de RGB-waarde van de eerste celkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om met de beschikbare kleuren te schakelen en druk op Control + spatiebalk om kleuren te selecteren.

 • Automatisch: Kies deze optie om cellen weer te geven die gegevens bevatten die zijn geschreven in de standaardtekstkleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: Kies deze optie om cellen zonder een aangepaste achtergrondkleur weer te geven, dus cellen met de standaard witte achtergrond.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om gegevens in een bereik of tabel te sorteren. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en terugvinden.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Gegevens sorteren in Excel

 1. Plaats in het werkblad met een tabel of een gegevensbereik de focus ergens in de tabelkolom of de blad kolom die de gegevens bevat waarop u wilt sorteren.

 2. Tik op de bovenkant van het scherm met vier vingers om de focus te verplaatsen naar de titelbalk van de werkmap, swipe naar rechts totdat u ' lint weergeven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabblad menu te openen, swipe naar rechts of links totdat u ' gegevens, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de gegevens alfabetisch of numeriek wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u ' Oplopend sorteren, knop ' of aflopend sorteren, knop ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm. De tabel of het gegevensbereik wordt gesorteerd. Als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, worden de gegevens op alfabetische volgorde gesorteerd. als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegevens gesorteerd op waarde. Gegevens worden gesorteerd van laag naar hoog als u kiest Oplopend sorteren en van grootste naar kleinste kiest u Aflopend sorteren.

 5. Als u het lint wilt sluiten en de focus wilt terugzetten naar het werkblad, swipet u naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekstuele en numerieke gegevens in een Excel-werkblad sorteren om ze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals tekst van A naar Z of andersom, getallen van klein naar groot of andersom, datums van eerder naar later of andersom, en tijden van vroeger tot later of andersom.

Opmerking: Wanneer u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen.

 1. Tik ergens op het Excel-blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 3. Als u wilt verkennen via aanraken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat Talk Back het volgende aankondigt: ' knop meer opties '. De knop is nu de focus en u kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z te sorteren, getallen van klein naar groot, datums van eerder naar later of tijden van vroeger tot later. Talk Back kondigt: "Oplopend sorteren, niet ingeschakeld."

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, getallen van groot naar klein, datums van later naar eerder of tijden van later tot vroeger. Talk Back kondigt: "Aflopend sorteren, niet ingeschakeld".

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger omhoog en tikt u Dubbeltik. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

 8. Als u wilt teruggaan naar het werkblad, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' ingeschakelde opties schakeloptie. ' Selecteer nu de knop meer opties en dubbeltik om deze te activeren.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep in de werkmap langzaam een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat Talk Back het volgende aankondigt: ' knop meer opties '. De knop is nu de focus en u kunt uw vinger optillen.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Bereik selecteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Het dialoogvenster Cel of bereik selecteren wordt geopend met de focus op het veld bereik. Typ het bereik dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'A1:C15'. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack meldt: 'Knop OK'. Til uw vinger op en dubbeltik. Het bereik is nu geselecteerd.

 7. Sleep met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. Til u vinger op en dubbeltik om de knop te activeren.

 8. Verken de lijst in het onderste deel van het scherm door met een vinger over de items te slepen. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z te sorteren, getallen van klein naar groot, datums van eerder naar later of tijden van vroeger tot later. Talk Back kondigt: "Oplopend sorteren, niet ingeschakeld."

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, getallen van groot naar klein, datums van later naar eerder of tijden van later tot vroeger. Talk Back kondigt: "Aflopend sorteren, niet ingeschakeld".

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger omhoog en tikt u Dubbeltik. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens opnieuw opmaken om de juiste resultaten te krijgen wanneer u sorteert.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 2. Als u wilt verkennen via aanraken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat Talk Back het volgende aankondigt: ' knop meer opties '. De knop is nu de focus en u kunt uw vinger optillen.

 3. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm met twee vingers naar boven om door de lijst te scrollen.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Menu Getalnotatie' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal. Wanneer u de notatie hebt gevonden die u wilt gebruiken, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u om deze toe te passen.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. Zichtbaar maken in de Excel-werkmap:

  1. Ga naar de rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. Talk Back kondigt: ' grenzen aan verborgen cellen '.

  2. Sleep met uw vinger om naar boven richting de kolomkop te navigeren of naar links richting het rijnummer en til uw vinger op. Dubbeltik om de hele kolom of rij te selecteren.

  3. Dubbeltik opnieuw om het menu te openen.

  4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Zichtbaar maken'. Dubbeltik om zichtbaar te maken. TalkBack meldt uw huidige locatie in de werkmap, waarna de kolom of rij zichtbaar wordt gemaakt.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

Als u gegevens in een tabel invoegt in Excel, kunt u filters gebruiken om snel de waarden te vinden die aan uw criteria voldoen.

 1. Sleep in Excel met u vinger over het scherm totdat u de tabel hebt bereikt. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kop van de tabel tegenkomt die u wilt filteren. U kunt uw vinger ook over het scherm slepen om de kop te zoeken.

 3. Sleep een vinger over het bovenste deel van het scherm totdat Talk Back het volgende aankondigt: ' knop meer opties '. De knop is nu de focus en u kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept. Wanneer u filter knoppen weergevenhebt bereikt, tilt u uw vinger van uw vinger en dubbeltikt u.

 8. Als u terug wilt gaan naar het werkblad, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de tabelkop meldt.

 9. Swipe een keer naar rechts voor de filterknop. TalkBack meldt de locatie, bijvoorbeeld: 'Kolom nul, rij nul kop, geen filter toegepast'. Swipe naar links om naar het volgende item te gaan. Talk Back kondigt: ' filter toegepast '. Til uw vinger op en dubbeltik.

 10. Het menu sorteren en filteren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat Talk Back de knop items filteren aankondigt, en Dubbeltik op het scherm. De focus staat in het zoekveld. Dubbeltik om het veld zoeken te activeren en het toetsenbord in het onderste gedeelte van het scherm te openen.

 11. Sleep uw vinger over het schermtoetsenbord om de criteria te typen waarmee u wilt filteren.

 12. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de juiste criteria meldt. Til uw vinger op en dubbeltik om te selecteren.

 13. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack de knop Gereed (in de rechterbovenhoek) meldt. Til uw vinger op en dubbeltik.

 14. Het menu Items filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

U kunt Excel voor Windows Phone 10 gebruiken met een extern toetsenbord en verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om gegevens in een bereik of tabel te plaatsen of filteren. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Notities: 

In dit onderwerp

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer het bereik van gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op CTRL + SHIFT + L om een pijl van de vervolgkeuzelijst filter en sorteren in de eerste rij van elke geselecteerde kolom te plaatsen. Zodra de pijl wordt weergegeven, hoort u de kolomletter en het rijnummer van de actieve cel en ‘No filter applied’.

 3. De procedure voor het filteren van gegevens is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als elke kolom die u hebt geselecteerd koptekst tekst bevat, gaat u verder met de eerste stap in de sectie gegevens in een tabel filteren om uw gegevens te filteren.

  • Als de kolommen die u hebt geselecteerd geen kopteksten bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het men Filteren en sorteren gebruikt om de gegevens in de kolommen te filteren.

  Opmerking: Als de geselecteerde gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst en worden de gegevens in die cellen niet gefilterd.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort ‘Create table’ en het bereik van cellen dat u hebt geselecteerd. Controleer of het bereik klopt.

 3. De procedure voor het plaatsen van gegevens in de tabel is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als uw gegevens geen kopteksten bevatten, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  • Als uw gegevens kopteksten bevatten, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, mijn tabel bevat kopteksten ' hoort. Druk op de spatiebalk om het vakje te selecteren en druk vervolgens op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  Opmerking: Als een tabel geen kopteksten bevat, worden deze in Excel voor Windows Phone 10 gemaakt door tijdelijke aanduidingen voor tekst in de eerste rij in te voegen. Standaardtekst van tijdelijke aanduidingen zijn kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. Wijzig de naam van de koptekst met behulp van de pijltoetsen om naar de gewenste cel te gaan en typ de naam van de nieuwe koptekst.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren. U hoort de kolomletter, het rijnummer, ‘selected, editable’, de celinhoud, ‘no filter applied, menu item’.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst filter en sorteren weer te geven. U kunt dit menu ook openen door de pijl aan de rechterkant van de cel in de tabelkop te selecteren. U hoort ‘Custom control’ wanneer het menu wordt geopend.

 3. P ress de toets pijl-omlaag in het submenu totdat u het filter hoort dat u wilt toepassen op de gegevens en druk op ENTER. Een dialoogvenster Aangepast filter met filteropties wordt geopend. Druk op de tab-toets om te schakelen tussen velden in het dialoogvenster aangepast filter .

 4. Als u de gegevens wilt filteren, drukt u op de toets pijl-omlaag in het menu filteren en sorteren totdat u ' Tekstfilters ' of ' filters voor filters ' hoort. Als de gegevens in de actieve kolom uit alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bestaan, is een optie Tekstfilters beschikbaar in het menu. Als de gegevens in de kolom uit alleen getallen bestaan, staat er in plaats daarvan een opties Getalfilters in het menu. U kunt ook kiezen voor Filteren op kleur of Sorteren op kleur als de gegevens die u wilt sorteren of filteren een gekleurd lettertype hebben of de cellen verschillende kleuren hebben. Na het maken van een selectie wordt een submenu geopend.

  Opmerking: Als u gegevens in een kolom alfabetisch in oplopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' sorteren van A naar Z ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Sorteer de gegevens alfabetisch in aflopende volgorde door op de toets pijl-omlaag te drukken totdat u ' sorteren van Z tot A ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U kunt alfabetisch sorteren als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. Als u gegevens in oplopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' kleinste naar grootste ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Sorteer numerieke gegevens in aflopende volgorde door op de toets pijl-omlaag te drukken totdat u ' grootste tot kleinste ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U kunt de optie om numerieke waarden te sorteren als de actieve kolom alleen getallen bevat.

Filteropties voor tabellen

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt + pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu te bekijken. Druk op de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Druk op TAB totdat u ' items ' hoort, en druk vervolgens op Alt + pijl-omlaag om percentages te filteren in plaats van getallen. Druk op de pijl-omlaag. Wanneer u 'Percentage' hoort, drukt u op Enter. Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Top editable combo box’. Druk op Alt + pijl-omlaag. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om ' onder ' te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Filteren op tekstkleur: hiermee filtert u de actieve kolom om de tekstkleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste tekstkleur in de kolom. Druk op ENTER om de kleur te selecteren of druk op de toets pijl-omlaag tot u de RGB-waarde hoort van de gewenste kleur.

 • Filteren op celkleur: hiermee filtert u de actieve kolom om de celkleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste celkleur in de kolom. Druk op ENTER om de kleur te selecteren of druk op de toets pijl-omlaag tot u de RGB-waarde hoort van de gewenste kleur.

 • Automatisch: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen weer te geven met de standaard tekstkleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen zonder kleur weer te geven. Deze cellen hebben de standaard witte achtergrond en zwarte tekst van Excel.

Opties voor sorteren op kleur

 • Sorteren op celkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op celkleur. Met deze optie zet u de cellen met de kleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Sorteren op tekstkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op de tekstkleur in de cellen. Met deze optie zet u de cellen met de tekstkleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Automatisch: hiermee zet u de cellen met de standaard tekstkleur zwart van Excel bovenaan in de kolom.

 • Aangepast sorteren: hiermee kunt u gegevens sorteren op de manier die u wilt. U kunt bijvoorbeeld eerst sorteren op alfabet, dan op numerieke waarden, dan op tekstkleur, dan op celkleur enzovoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

U kunt Excel voor het web met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel te plaatsen of te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Decoratief pictogram heb instructies nodig om gegevens in Excel te filteren, maar u kunt geen schermlezer gebruiken? Zie gegevens filteren in een bereik of tabel.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U moet nu horen ‘Dialog create table focus on OK button’.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter.

 4. Als uw tabel kopteksten bevat, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, mijn tabel bevat kopteksten ' hoort. Druk op de spatiebalk om het vakje te selecteren en druk vervolgens op Enter.

  Als uw tabel geen kopteksten bevat, worden deze in Excel voor het web gemaakt door tijdelijke aanduidingen voor tekst in de eerste rij in te voegen. Standaardtekst van tijdelijke aanduidingen zijn kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. Wijzig de naam van de koptekst door erop te klikken en voer de naam van de gewenste tekst in.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst filter en sorteren te openen. U kunt dit menu ook openen door de pijl aan de rechterkant van de cel in de tabelkop te selecteren.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' Tekstfilters ' of ' filters voor filters ' hoort en druk vervolgens op ENTER om het submenu te openen. U hoort ‘Text Filters’ als de kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. U hoort ‘Getalfilters’ als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag in het submenu totdat u de naam hoort van het filter dat u wilt toepassen op de gegevens en druk op ENTER. Een dialoogvenster Aangepast filter met opties voor elk filter wordt geopend. U hoort ‘Dialog custom filter focus on editing’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend, en u hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is voltooid.

  Druk op de Tab-toets om door de velden van het dialoogvenster Aangepast filter te lopen, inclusief de keuzerondjes En/Of.

 5. U kunt een toegepast filter wissen door eerst de cel in de koptekst te selecteren van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Als u cel a1 selecteert, drukt u op Alt + pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag totdat u ' filter wissen van kolom 1 ' hoort. Druk op Enter. U hoort ‘No filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd. Als u de koptekst van cel A1 hebt aangepast, hoort u de aangepaste koptekst in plaats van ‘Column 1’.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Druk op de tab-toets totdat u 'items' hoort en druk vervolgens op Alt + pijl-omlaag om percentages te filteren in plaats van getallen. Druk op de toets pijl-omlaag tot u 'percentage' hoort en druk vervolgens op ENTER. Druk op de tab-toets totdat u ' Best bewerkbare keuzelijst met invoervak ' hoort als u de laagste getallen of percentages wilt filteren. Druk op Alt + pijl-omlaag. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om ' onder ' te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw numerieke gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst het getal dat u wilt filteren in het vak in het dialoogvenster typen. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt + pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu te bekijken. Druk op de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter : Hiermee kunt u het filter kiezen dat u wilt toepassen op uw gegevens in een vervolgkeuzemenu. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt + pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu te bekijken. Druk op de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×