Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om voetnoten en eindnoten te lezen en bewerken in Word

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en naar voetnoten te springen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegt en bestaande kunt wijzigen, converteren en verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden voetnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de voetnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met voetnoten hebt geopend, drukt u op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie Volgende voetnoot wilt selecteren, drukt u op O, N om naar het volgende voetnootreferentienummer in uw document te gaan.

  Tip: Als u naar het vorige voetnootmarkeringsnummer wilt gaan, drukt u op P.

 3. Als u naar de voetnoottekst aan het einde van de pagina wilt gaan, drukt u op Alt+S, H. Als u zowel voetnoten als eindnoten in uw document hebt, wordt het venster Notities weergeven weergegeven. Druk op Enter om naar de voetnoten te gaan.

 4. Druk op de SR-toets+R om de voetnoten te lezen.

 5. Als u wilt terugkeren naar het huidige voetnootreferentienummer in de hoofdtekst van het document, drukt u op Alt+S, H.

Een eindnoot lezen

Tijdens het lezen of navigeren van een document, worden eindnootmarkeringen automatisch samen met de tekst opgelezen. U kunt ook snel naar de eindnoten in uw document gaan en alleen deze lezen.

 1. Nadat u een document met eindnoten hebt geopend, drukt u op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 2. Als u de optie Volgende voetnoot wilt selecteren, drukt u op O, X om naar de volgende eindnootmarkering in uw document te gaan.

  Tip: Druk op V om naar de vorige eindnootmarkering te gaan.

 3. Als u naar de eindnoottekst aan het einde van het document wilt gaan, drukt u op Alt+S, H. Als u zowel voetnoten als eindnoten in uw document hebt, wordt het venster Notities weergeven weergegeven. Druk op Shift+Tab+pijl-omlaag en druk vervolgens op Enter om naar de eindnoten te gaan.

 4. Druk op de SR-toets+R om de eindnoten te lezen.

 5. Als u wilt terugkeren naar de huidige eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document, drukt u op Alt+S, H.

Naar een voet- of eindnoot springen

U kunt van en naar een voetnoot- of eindnootreferentie gaan tijdens het lezen van een document met een schermlezer.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, plaatst u de cursor op een voetnoot of een eindnootreferentie. U hoort: 'Voetnootreferentie' of 'Eindnootreferentie'.

 2. Druk op de SR-toets+Invoegen om naar de voetnoottekst aan het einde van de pagina te gaan. U hoort de voetnoot- of eindnoot waarnaar wordt verwezen, zoals 'Voetnoot 1'.

 3. Als u de voetnoot of eindnoot wilt lezen, drukt u op de SR-toets+R.

 4. Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke voetnoot of eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document, drukt u op de SR-toets+Shift+Insert.

Een voetnoot toevoegen

Word voegt een verwijzingsmarkering in de hoofdtekst in en voegt de voetnootreferentietekst onder aan de pagina toe.

 1. Nadat u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de plaats waar u de voetnoot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Druk op F om de optie Voetnoot invoegen te selecteren. U hoort het verwijzingsnummer of de markering die aan de tekst is toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar de onderkant van de pagina.

 4. Schrijf de tekst voor de voetnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzingstekst, drukt u op Alt+S, H om terug te keren naar de invoegpositie van de voetnootmarkering in de hoofdtekst van het document.

Een eindnoot toevoegen

Word voegt een verwijzingsmarkering in de hoofdtekst in en voegt de eindnoot-verwijzingstekst toe aan het einde van het document.

 1. Nadat u het document hebt geopend, plaatst u de cursor op de plaats waar u de eindnoot wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 3. Druk op E om de optie Eindnoot invoegen te selecteren. U hoort de verwijzingsmarkering of het nummer dat aan de tekst is toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar het einde van het document.

 4. Schrijf de tekst voor de eindnoot.

 5. Wanneer u klaar bent met de verwijzingstekst, drukt u op Alt+S, H om terug te keren naar de invoegpositie van de eindnootmarkering in de hoofdtekst van het document.

Voetnoten en eindnoten aanpassen

U kunt zelf bepalen hoe voetnoten en eindnoten worden weergegeven in uw document. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van de nummers wijzigen of de locatie waar de voetnoten of eindnoten worden weergegeven in het document.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. In het dialoogvenster kunt u bijvoorbeeld het volgende selecteren:

  • Waar de voetnoot of eindnoot in het document wordt weergegeven.

  • De nummeringsnotatie die voor elke indeling moet worden gebruikt.

  • Het nummer waarop u wilt beginnen.

  • Of u doorlopende nummering wilt gebruiken voor het hele document of elke sectie opnieuw wilt starten.

   Tips: Als u de nummering van voetnoten of eindnoten opnieuw wilt starten, moet u ook een sectie-einde invoegen in uw document:

   1. Plaats de cursor op de plaats waar u het sectie-einde wilt plaatsen.

   2. Druk op Alt+P, B om het menu Onderbrekingen te openen.

   3. Druk op de pijl-omlaag om het gewenste type sectie-einde te selecteren en druk op Enter om het in te voegen.

  • Of de gedefinieerde wijzigingen worden toegepast op het hele document of alleen op de sectie waarin u zich bevindt.

  Als u wilt schakelen tussen de dialoogvenstervelden en knoppen, drukt u op de Tab-toets. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de opties in een submenu te bladeren en druk op Enter om een optie te selecteren.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen op een document met bestaande voet- of eindnoten, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u bij de knop Toepassen bent. Druk op de spatiebalk om de wijzigingen op het document toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.

  Als u de instellingen wilt toepassen op een document zonder bestaande voetnoten of eindnoten, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u bij de knop Invoegen bent. Druk op de spatiebalk om een voetnoot of eindnoot in het document in te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Opmerking: Als u het uiterlijk van voetnoten en eindnoten in uw document wilt bewerken, kunt u de stijlen Voetnoottekst en Eindnoottekst bewerken. Als u het venster Stijl wilt openen, gaat u naar een voetnoot of eindnoot, drukt u op Shift+F10 om het snelmenu te openen, drukt u op pijl-omlaag totdat u 'Stijl' hoort en drukt u op Enter.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 2. Druk op Q om het dialoogvenster Voetnoot en eindnoot te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u de knop Converteren bereikt en druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Notities converteren wordt geopend.

 4. Gebruik in het dialoogvenster Notities converteren de pijltoetsen om de selecties te wijzigen totdat de gewenste optie is geselecteerd. Druk op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Notities converteren wordt gesloten en de focus keert terug naar het dialoogvenster Voetnoot en Eindnoot .

 5. In het dialoogvenster is de knop Invoegen geselecteerd. Druk op de spatiebalk om de conversie uit te voeren en het dialoogvenster te sluiten.

Voetnoten of eindnoten verwijderen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, verwijdert u het verwijzingsnummer of de markering in de hoofdtekst van de tekst, niet de verwijzingstekst van de voetnoot of eindnoot aan het einde van de pagina, sectie of document. Als u de verwijzingstekst verwijdert, blijft het verwijzingsnummer of de markering in uw document aanwezig. Wanneer u het verwijzingsnummer of de markering verwijdert, wordt de notitie volledig verwijderd en worden de resterende referentienummers of markeringen dienovereenkomstig bijgewerkt.

 1. Nadat u een document met voetnoten of eindnoten hebt geopend, drukt u op Alt+S om het tabblad Verwijzingen te openen.

 2. Als u voetnoten of eindnoten wilt selecteren, drukt u op O en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de opties te bladeren. U hoort de toetsen voor de items terwijl u navigeert.

 3. Als u een voetnoot of eindnoot wilt selecteren, drukt u op de bijbehorende toets, zoals N voor Volgende voetnoot. De cursor bevindt zich nu vóór de verwijzingsmarkering voor de voetnoot of eindnoot in de hoofdtekst.

 4. Als u de verwijzing met Verteller wilt verwijderen, drukt u tweemaal op Delete. Verteller kondigt het volgende aan: 'Verwijderen'.

  Druk in JAWS op Delete. JAWS kondigt het volgende aan: 'Geselecteerde lege ruimte'. Druk vervolgens nogmaals op Delete. De voetnoot of eindnoot is nu verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en te bekijken. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen, en bestaande noten wijzigen, converteren en verwijderen. Voetnoten worden meestal onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het einde van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command+Option+F. U hoort 'Voetnoot', gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens 'Tekst bewerken'. De focus wordt verplaatst naar de voetnootsectie.

 3. Schrijf de voetnoottekst.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Command+Option+E. U hoort 'Eindnoot', gevolgd door het nummer van de notitie en vervolgens 'Tekst bewerken'. De focus wordt verplaatst naar de eindnootsectie.

 3. Schrijf de eindnoottekst.

Naar een voetnoot of eindnoot springen en lezen

VoiceOver kondigt voetnoten en eindnoten aan bij het lezen van een document.

 1. Wanneer VoiceOver een voetnoot- of eindnootnummer aankondigt, stopt u de leesmodus en drukt u op pijl-links totdat u het nummer van de notitie hoort.

 2. Als u naar de tekst van de voetnoot of eindnoot wilt springen, houdt u Control+Option+Shift ingedrukt en drukt u tweemaal snel op de spatiebalk.

  VoiceOver leest de tekst van de notitie voor. Als VoiceOver de notitietekst niet automatisch begint te lezen, drukt u op Control+Option+A.

Navigeren door voetnoten of eindnoten

U kunt eenvoudig van de ene voetnoot of eindnoot naar de andere gaan.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Tabblad Start geselecteerd'.

 2. Druk op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Verwijzingen, tab' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Volgende voetnoot, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De focus wordt verplaatst naar de geselecteerde notitie. VoiceOver leest de tekst van de notitie voor.

 4. Als u naar de volgende of vorige notitie wilt gaan, drukt u op Control+Option+Shift+M, drukt u vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Alle voetnoten of eindnoten converteren

U kunt voetnoten converteren naar eindnoten en omgekeerd.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: "Menu bar, Apple".

 2. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Voetnoot, beletseltekens' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Voetnoot en eindnoot, locatie'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Converteren' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Notities converteren, dialoogvenster'.

 5. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga in de hoofdtekst naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Backspace totdat u het volgende hoort: 'Voetnoot' of 'Eindnoot, selectie verwijderd'. Zowel de notitiemarkering in de hoofdtekst als de notitietekst worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en naar voetnoten te springen. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen of bestaande voetnoten verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Invoegen, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Voetnoot invoegen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het voetnootnummer aan en de focus wordt verplaatst naar het voetnoottekstveld in de hoofdtekst van het document.

 6. Schuif met één vinger langs de rechterkant van het scherm totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de voetnoottekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt uitgevouwen.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Invoegen, tab' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Eindnoot invoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver kondigt het eindnootnummer aan en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld eindnoot in de hoofdtekst van het document.

 6. Schuif met één vinger langs de rechterkant van het scherm totdat u 'Lint verbergen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om de eindnoottekst te typen.

Naar een voetnoot of eindnoot springen en lezen

 1. Swipe in de hoofdtekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voetnoot of eindnoot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld 'Voetnootreferentie', gevolgd door het voetnootnummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voetnoot of eindnoot en VoiceOver leest de notitie voor.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Swipe in de hoofdtekst van het document naar rechts totdat VoiceOver een voetnoot of eindnoot aankondigt. U hoort bijvoorbeeld 'Voetnootreferentie', gevolgd door het voetnootnummer.

 2. Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het voetnoot- of eindnoottekstveld.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de tekst uit het voetnoot- of eindnootveld te verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en naar voetnoten te springen. U kunt ook nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegen en bestaande noten opmaken en verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

In dit onderwerp

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tabbladmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Voetnoot, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voetnoot en het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om de voetnoottekst te typen.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tabbladmenu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Eindnoot' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld van de eindnoot en het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om de eindnoottekst te typen.

Naar een voetnoot of eindnoot springen en lezen

 1. TalkBack kondigt voetnoten en eindnoten aan bij het lezen van een document. U hoort bijvoorbeeld 'Voetnootreferentie', gevolgd door het notitienummer. Dubbeltik op het scherm om naar de tekst van de voetnoot of eindnoot te gaan.

  TalkBack leest de notitie automatisch voor.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Ga naar de voetnoot- of eindnootmarkering die u wilt verwijderen.

 2. Als u het lokale contextmenu wilt openen, swipet u omhoog en vervolgens naar rechts. U hoort: 'Waarschuwing, lokaal contextmenu'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Acties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Waarschuwing, acties'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Contextmenu starten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De voetnoot- of eindnootreferentie en de tekst van de notitie worden verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

GebruikWord voor het web met het toetsenbord en een schermlezer om voetnoten en eindnoten in uw Word documenten te lezen en naar voetnoten te springen. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u nieuwe voetnoten en eindnoten toevoegt en bestaande opmaken en verwijderen. Voetnoten worden onder aan de pagina weergegeven en eindnoten aan het eind van het document of de sectie.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Voetnoten lezen

 1. Druk in uw document op Alt+Windows-logotoets+S, S, F om het voetnootvenster te openen.

 2. Druk op de SR-toets+pijl-rechts om de inhoud van de voetnoot te lezen.

 3. Als u tussen de voetnoten in het document wilt navigeren, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Vorige voetnoot, knop' of 'Volgende voetnoot, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op Esc om het voetnootvenster af te sluiten.

Eindnoten lezen

 1. Druk in uw document op Alt+Windows-logotoets+S, S, E om het eindnootvenster te openen.

 2. Druk op de SR-toets+pijl-rechts om de inhoud van de eindnoot te lezen.

 3. Als u tussen de eindnoten in uw document wilt navigeren, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Vorige eindnoot, knop' of 'Volgende eindnoot, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op Esc om het eindnootvenster af te sluiten.

Naar een voet- of eindnoot springen

De schermlezer kondigt voetnoten en eindnoten aan bij het lezen van een document.

 1. Wanneer de schermlezer een voetnoot- of eindnootnummer aankondigt, stopt u de leesmodus en drukt u op de pijl-links totdat u het nummer van de notitie hoort, gevolgd door 'Groeperen, voetnoot' of 'Groeperen, eindnoot' en vervolgens opnieuw het notitienummer.

 2. Druk op Ctrl+F8 om naar het voetnoot- of eindnootvenster te gaan.

Een voetnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een voetnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets+S, R, F. U hoort: 'Voetnoot bewerken'.

 3. Typ de tekst voor de voetnoot.

 4. Druk op Esc om het voetnootvenster af te sluiten.

Een eindnoot toevoegen

 1. Ga in uw document naar de locatie waar u een eindnoot wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets+S, R, E. U hoort: 'Eindnoot bewerken'.

 3. Typ de tekst voor de eindnoot.

 4. Druk op Esc om het eindnootvenster af te sluiten.

Voetnoten opmaken

U kunt het lettertype en de tekengrootte en de inspringing van voetnoten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle voetnoten.

 1. Druk in uw document op Alt+Windows-logotoets+S, S, F. U hoort: 'Voetnoot bewerken'.

 2. Druk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u 'Voetnoten opmaken, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Dialoogvenster, Opmaakopties'. Het menu lettertype heeft de focus.

 3. Als u het lettertype wilt wijzigen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Het menu lettertype wordt uitgevouwen. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tekengrootte' hoort en drukt u vervolgens op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste inspringingsoptie hoort. U hoort ook of de optie is in- of uitgeschakeld. Druk op Enter om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op de huidige voetnoot, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Toepassen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle voetnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toepassen op alles, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 7. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdtekst.

Eindnoten opmaken

U kunt het lettertype en de tekengrootte en de inspringing van eindnoten wijzigen. De wijzigingen kunnen worden toegepast op een of alle eindnoten.

 1. Druk in uw document op Alt+Windows-logotoets+S, S, E. U hoort: 'Eindnoot bewerken'.

 2. Druk op de SR-toets+pijl-rechts totdat u 'Eindnoten opmaken, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Dialoogvenster, opmaakopties'. Het menu lettertype heeft de focus.

 3. Als u het lettertype wilt wijzigen, drukt u op Alt+pijl-omlaag. Het menu lettertype wordt uitgevouwen. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tekengrootte' hoort en drukt u vervolgens op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Als u de inspringing wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste inspringingsoptie hoort. U hoort ook of de optie is in- of uitgeschakeld. Druk op Enter om te selecteren.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijzigingen alleen wilt toepassen op de huidige eindnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Toepassen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u de wijzigingen wilt toepassen op alle eindnoten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toepassen op alles, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 7. Druk op Esc om terug te keren naar de hoofdtekst.

Een voet- of eindnoot verwijderen

 1. Navigeer naar de voetnoot of eindnoot die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Ctrl+F8 om naar het voetnoot- of eindnootvenster te gaan.

 3. Verwijder de tekst in de voetnoot of eindnoot.

 4. Druk op Esc om terug te keren naar het voetnoot- of eindnootreferentienummer in de hoofdtekst.

 5. Druk op Shift+pijl-links of pijl-rechts om het verwijzingsnummer in de hoofdtekst te selecteren en druk vervolgens op Delete.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×