Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer om de wijzigingen in uw document bij te houden, weer te geven en te vermelden. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen. U leert ook hoe u bijgehouden wijzigingen kunt accepteren of weigeren.

Decoratief pictogram heb instructies nodig voor het bijhouden van wijzigingen of het accepteren van bijgehouden wijzigingen in een Word document, maar het gebruik van een schermlezer? Zie Wijzigingen bijhouden in Word of bijgehouden wijzigingen accepteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u een schermlezer gebruikt, gebruikt u de wijzigingstoets van deze schermlezer, soms in combinatie met gerelateerde toetsen, om te navigeren en te werken in de app en om opdrachten uit te voeren. In onze documentatie wordt deze soms aangeduid als ‘SR-toets’.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Wanneer u wijzigingen bijhouden inschakelt, wordt Word gemarkeerd en worden de wijzigingen weergegeven die iemand aanbrengt in uw document. U kunt deze functie inschakelen via een sneltoets of het lint.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om Wijzigingen bijhouden in te schakelen:

  • Als u de sneltoets wilt gebruiken, drukt u op CTRL + SHIFT + E.

  • Als u het lint wilt gebruiken, drukt u op ALT + R, G, G.

Kiezen hoe u wijzigingen (revisies) wilt weergeven

U kunt kiezen hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. Druk op ALT + R, T, D. Het menu markeringen is uitgebreid en u hoort de naam van de momenteel geselecteerde markering.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in de lijst markeringen totdat u de naam van de gewenste optie hoort. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en Hiermee worden de wijzigingen met een verticale lijn in de marge van het document aangegeven. De schermlezer meldt dat er aan het begin van een gewijzigde alinea een wijziging is aangebracht.

  • Bij Geen markeringen worden markeringen verborgen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Tip: Als u de markeringen weer wilt weergeven, kiest u eenvoudige markering of alle markeringen.

  • Bij Alle markeringen worden alle bewerkingen aangegeven met tekst en strepen in verschillende kleuren. Deze optie is de aanbevolen opmaak. De schermlezer kondigt de wijziging aan en wijzig de waarde van type waar de wijziging is opgetreden.

   Als de opmaak is gewijzigd, wordt in JAWS ook de details van de wijziging gelezen. Met Verteller dient u naar de marge notities of het Revisievenster te gaan om de details te horen. Ga voor meer informatie naar de details van opmaak wijzigen met Verteller of alle wijzigingen (revisies) weergeven in het revisievenster.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

  Druk op ENTER om een optie te selecteren en toe te passen.

 3. Als u wilt selecteren welke wijzigingen worden bijgehouden, drukt u op ALT + R, T en vervolgens op M. Het menu Markeringen weergeven is uitgevouwen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

  Herhaal deze stap voor alle markeringstypen die u wilt selecteren.

De bijgehouden wijzigingen controleren en erin navigeren

U kunt verschillende opties kiezen om de bijgehouden wijzigingen in een document te controleren en te navigeren. U kunt de schermlezer de aankondigen om de wijzigingen te laten voor lezen. Als het document lang is of er veel bijgehouden wijzigingen zijn, kunt u de aanbiedingsopties Word of de schermlezer gebruiken voor een overzicht van de wijzigingen. U kunt ook door de wijziging in het document navigeren.

Alle wijzigingen in het revisievenster weergeven

 1. Druk op ALT + R + T, P. Het menu Revisievenster is uitgevouwen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het deelvenster horizontaal wilt weergeven, drukt u op H.

  • Als u het deelvenster verticaal wilt weergeven, drukt u op V.

 3. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de wijzigingen in het deelvenster te bladeren.

 4. Wanneer u klaar bent met het Revisievenster, drukt u op ALT + R + T, P en drukt u op ENTER.

Alle wijzigingen in de virtuele viewer van JAWS weergeven

 1. Druk op de toets met het Windows-logo + puntkomma (:). De items die moeten worden weergegeven in het dialoogvenster Virtuele viewer worden geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' revisies ' hoort en druk op ENTER. De virtuele Viewer wordt geopend en u hoort het totale aantal revisies in het document.

 3. Druk op de tab-toets om door de lijst met revisies te bladeren. JAWS leest de wijziging en de bijbehorende details in.

 4. Wanneer u een wijziging aanmeldt, drukt u op ENTER om naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Alle wijzigingen weergeven in het dialoogvenster revisies van JAWS

 1. Druk op SHIFT + SR-toets + R. Het dialoogvenster revisies wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijst met wijzigingen te bladeren.

 3. Wanneer u een wijziging aanmeldt, drukt u op ENTER om naar de hoofdtekst van het document te gaan.

De in de regel bijgehouden wijzigingen lezen

De manier waarop de schermlezer de wijzigingen aankondigt en typen wijzigt wanneer u het document leest, is afhankelijk van de geselecteerde markeringen en de schermlezer die u gebruikt.

Ga naar een document lezenvoor meer informatie over het gebruik van een schermlezer om een Word document te lezen.

Tip: Met JAWS kunt u de spraak geschiedenis openen als u wilt controleren wat er met JAWS is gezegd. Druk op een willekeurige positie op de SR-toets + spatiebalk, gevolgd door H. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spraak geschiedenis te bladeren.

De wijzigingen een voor een doorlopen

Met toetscombinaties kunt u de bijgehouden wijzigingen een voor een doorlopen.

 • Als u naar de volgende wijziging in het document wilt gaan, drukt u op ALT + R, H, 1.

 • Als u naar de vorige wijziging in het document wilt gaan, drukt u op ALT + R, F.

Naar de details van de opmaakwijzigingen met Verteller gaan

U kunt door het bewerkingsgebied van het document navigeren in de marge om de details van een bijgehouden opmaakwijziging te controleren.

 1. Selecteer de optie alle markeringen (volgens de instructies in wijzigingen (revisies) weergeven in een document.

 2. Laat de schermlezer de hoofdtekst lezen totdat deze een opmaakwijziging aankondigt. Druk vervolgens op de SR-toets + A.

 3. De focus wordt verplaatst naar de marge en verteller kondigt het wijzigings detail aan. Als u terug wilt gaan naar de hoofdtekst, drukt u op de toets pijl-links.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Eén bijgehouden wijziging accepteren

U kunt enkelvoudige wijzigingen accepteren in de hoofdtekst van het document, het Revisievensterof de marge notities.

 1. Ga naar de bijgehouden wijziging die u wilt verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de wijziging te accepteren:

  • Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend. Druk op E. De wijziging wordt geaccepteerd en de focus keert terug naar de hoofdtekst.

  • Druk op ALT + R, A, 2. U hoort: "accepteren en verplaatsen naar volgende". Druk vervolgens op Enter. De wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

Eén bijgehouden wijziging negeren

U kunt enkelvoudige wijzigingen negeren in de hoofdtekst van het document, het Revisievensterof de marge notities.

 1. Ga naar de bijgehouden wijziging die u wilt verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de wijziging te negeren:

  • Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend. Druk op R. De wijziging wordt afgewezen en de focus keert terug naar de hoofdtekst.

  • Als u de wijziging wilt negeren, drukt u op ALT + R, J. U hoort: ' negeren en naar volgende verplaatsen '. Druk vervolgens op Enter. De huidige wijziging wordt afgewezen en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, drukt u op ALT + R, A, 2, L.

 • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt weigeren, drukt u op ALT + R, J, L.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand anders de functie Wijzigingen bijhouden uitschakelt door de optie Bijhouden vergrendelen in te schakelen en een wachtwoord in te stellen. Als Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kan iedereen die uw document opent de wijzigingen zien, maar ze kunnen de functie niet uitschakelen en ze kunnen evenmin wijzigingen accepteren of weigeren.

 1. Druk op ALT + R, G, L. U hoort: "bijhouden vergrendelen."

 2. Kies en typ een wachtwoord en druk op de tab-toets. U hoort: 'Opnieuw invoeren om te bevestigen'. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op Enter.

Bijhouden vergrendelen uitschakelen

 1. Druk op ALT + R, G, L. U hoort: ' venster tracering voor ontgrendelen, wachtwoord '.

 2. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden nieuwe wijzigingen niet meer in Word weer gemarkeerd. Alle wijzigingen die eerder zijn bijgehouden, worden nog steeds gemarkeerd in het document, totdat u deze verwijdert. U kunt deze functie uitschakelen via een sneltoets of het lint.

 • Als u Wijzigingen bijhouden wilt uitschakelen, drukt u op Ctrl+Shift+E.

 • Als u het lint wilt gebruiken om Wijzigingen bijhoudenuit te schakelen, drukt u op ALT + R, G, G.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om te kijken wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document, om bijgehouden wijzigingen te beheren en om opmerkingen te verwijderen in uw Word voor Mac-document.

Decoratief pictogram heb instructies nodig voor het bijhouden van wijzigingen of het accepteren van bijgehouden wijzigingen in een Word document, maar het gebruik van een schermlezer? Zie Wijzigingen bijhouden in Word of bijgehouden wijzigingen accepteren of negeren in Word.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Voor de beste lees- en bewerkingservaring raden we aan de Afdrukweergave en de optie Alle markeringen te gebruiken.

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word voor Mac. U kunt deze functie inschakelen via een sneltoets.

Druk in het tekstgebied van het document op Command+Shift+E om Wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen.

Wijzigingen (revisies) weergeven in een document

U kunt aangeven hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad hoort. Als u zich al op het tabblad Controleren bevindt, gaat u verder met stap 3.

 2. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u ' tabblad controleren ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. U hoort: ' tabblad controleren, geselecteerd.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: '<Huidige markering>, Weergeven ter revisie, pop-upknop'.

 4. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Markeringen uit te vouwen.

  Er wordt een lijst met de volgende vier weergaveopties geopend:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge van het document.

  • Kies Geen markeringen om markeringen te verbergen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Opmerking: U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Alle markeringen toont toevoegingen in de hoofdtekst met verschillende kleuren, en verwijderingen en opmaakwijzigingen in het opmerkingenvenster. Dit is de aanbevolen markeringsoptie die bovendien het best wordt ondersteund door schermlezers.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

 5. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de optie hoort die u wilt selecteren en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. U hoort: ' <geselecteerde markeringen>, weergeven ter revisie. '

 6. Als u het gewenste markeringstype wilt kiezen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Opties voor markeringen, menuknop'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Er wordt een lijst met de volgende opties geopend:

  • Opmerkingen

  • Inkt

  • Invoegingen en verwijderingen

  • Opmaak

  • Verplaatsingen bijhouden van/naar

  • Ballonnen

  • Revisoren

 7. Druk in de lijst op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Herhaal deze stap voor alle markeringstypen die u wilt selecteren of deselecteren.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Wanneer Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden er in Word markeringen toegevoegd aan de hoofdtekst of het opmerkingenvenster van het document. VoiceOver leest de wijzigingen en het type wijziging op terwijl u de tekst doorneemt.

 • Toevoegingen in de hoofdtekst herkent u aan onderstrepingen en een specifieke kleur. U hoort 'Wijziging door invoegen' wanneer u aan het begin en eind van een bijgehouden wijziging navigeert.

 • Word markeert verwijderingen in het opmerkingenvenster. VoiceOver kondigt het verwijderde woord aan.

 • Als de opmaak is gewijzigd, hoort u: 'Opmaakwijziging'. Als u details over de opmaakwijzigingen wilt horen, moet u naar de marge van uw document navigeren.

 1. Controleer of u de optie Alle markeringen hebt geselecteerd (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document hierboven).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De knoppen Volgende en Vorige gebruiken

  1. Als u een voor een door alle bijgehouden wijzigingen in uw document wilt navigeren, gaat u naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document hierboven).

  2. Druk op TAB totdat u ' vorige, vorige, vorige of volgende knop, volgende ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Herhaal deze stap totdat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

  Het opmerkingenvenster gebruiken

  1. Als u door verwijderingen en opmaakwijzigingen wilt navigeren die in het opmerkingenvenster zijn vastgelegd, drukt u in het bewerkingsgebied op Control+Option+Pijl-rechts. De focus wordt verplaatst naar het opmerkingenvenster.

  2. Met Control+Options+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag kunt u door de lijst navigeren.

  Het revisievenster gebruiken

  1. Druk op Control+Option+M om naar het revisievenster te navigeren. U hoort: 'Menubalk, Apple'.

  2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Zijbalk' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Controleren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  5. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Samenvatting'. Druk op de toets Pijl-rechts om naar het overzicht van de wijzigingen te luisteren. U hoort het totale aantal wijzigingen en het aantal toevoegingen, verwijderingen, verplaatsingen, opmaakwijzigingen en opmerkingen.

  6. Druk op VO+Shift+Pijl-omhoog om van de samenvatting naar de wijzigingsdetails te navigeren. U hoort: 'Uit revisievenstergroep'.

  7. Druk eenmaal op de toets Pijl-omlaag en druk vervolgens op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver leest de wijzigingsdetails regel voor regel op.

  8. Om het revisie venster te sluiten, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog. Druk op de toets pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: ' thumbnails Pane. ' Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of weigeren

 1. Navigeer naar de bijgehouden wijziging die u wilt verwijderen (zie Naar bijgehouden wijzigingen gaan).

 2. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document).

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de wijziging wilt accepteren, drukt u op TAB totdat u ' menuknop accepteren ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + M. Druk op TAB totdat u ' accepteren en naar volgende ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk. De wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

  • Als u de wijziging wilt negeren, drukt u op TAB totdat u ' menuknop negeren ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + M. Druk op TAB totdat u ' negeren en naar volgende ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk. De wijziging wordt afgewezen en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging in het document.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document).

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, drukt u op TAB totdat u ' menuknop accepteren ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + M. Druk op de tabtoets tot u ' alle wijzigingen accepteren ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt weigeren, drukt u op TAB totdat u ' menuknop negeren ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + M. Druk op de tabtoets tot u ' alle wijzigingen negeren ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand anders de functie Wijzigingen bijhouden uitschakelt door deze te vergrendelen. Voor extra beveiliging kunt u ook een wachtwoord toevoegen. Als Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kan iedereen die uw document opent de wijzigingen zien, maar ze kunnen de functie niet uitschakelen en ze kunnen evenmin wijzigingen accepteren of weigeren.

 1. Navigeer naar het tabblad Controleren (zie Wijzigingen (revisies) weergeven in een document). Druk op de tabtoets tot u ' document beveiligen, uitgeschakeld selectievakje ' hoort en druk op Control + Option + spatiebalk. Het dialoogvenster wachtwoordbeveiliging wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Beveiligingsopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bijgehouden wijzigingen, keuzerondje' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Als u een wachtwoord wilt instellen, drukt u op Tab totdat u 'Beveiliging veilig, tekst bewerken' hoort. Typ een wachtwoord en druk op Tab.

 5. In het bevestigingsvenster typt u het wachtwoord nogmaals en drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Standaardknop OK'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 6. Druk op Tab totdat u 'OK, standaardknop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Vergrendeling van Wijzigingen bijhouden uitschakelen

 1. Druk in het dialoogvenster Beveiligen met een wachtwoord op Tab totdat u 'Beveiligingsopties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 2. Typ het wachtwoord en druk op Tab totdat u 'Standaardknop OK' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u 'Standaardknop OK' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen in uw Word voor iOS-document. De bestaande wijzigingen in het document zoeken en vervolgens accepteren of weigeren. Wijzigingen bijhouden vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen verwisselen.

Notities: 

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u wijzigingen bijhouden inschakelt, worden alle wijzigingen die u in het Word document aanbrengt, bijgehouden en weergegeven.

 1. Open het document in Word. Swipe naar rechts totdat u ' lint weergeven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Als u wilt overschakelen naar het tabblad controleren , Dubbeltik u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u ' wijzigingen bijhouden, uit, knop ' hoort (als u wijzigingen bijhouden op dit moment uitschakelt) of ' geselecteerd, wijzigingen bijhouden, aan, knop ' (als wijzigingen bijhouden is ingeschakeld), en Dubbeltik op het scherm om in of uit te schakelen.

 4. Als u het tabblad wilt sluiten en wilt teruggaan naar het document, swipet u herhaaldelijk naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Gebruik het tabblad controleren in de Afdruk weergave om door de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in het Word document te navigeren.

 1. Zorg ervoor dat het document is geopend in de Afdruk weergave in Word.

  Als u wilt overschakelen naar de Afdruk weergave, swipet u naar rechts totdat u ' print layout, button ' hoort, en Dubbeltik op het scherm. Als u ' mobiele weergave, knop ' hoort, bent u al in de Afdruk weergave.

 2. Swipe naar rechts of links totdat u ' lint weergeven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Dubbeltik, indien nodig, op het scherm en swipe naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Als u naar wijzigingen in het document wilt navigeren, swipet u herhaaldelijk naar rechts tot u ' volgende wijziging, knop ' of ' vorige wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 5. Als u de wijziging of opmerking wilt horen, swipet u herhaaldelijk naar rechts tot u de persoon hoort die de wijziging heeft aangebracht en de gewijzigde tekst of opmerking.

 6. Om naar de volgende wijziging te gaan, swipet u naar links totdat u ' volgende wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Als u de wijziging of opmerking wilt horen, swipet u naar rechts totdat u deze hoort. Als u terug wilt naar de knop volgende wijziging , swipet u naar links.

Wijzigingen accepteren of negeren

U kunt de wijzigingen in een Word document één voor één controleren en accepteren of weigeren om ze allemaal tegelijk te accepteren of te negeren.

 1. Ga naar de wijziging die u wilt accepteren of negeren, zoals aangegeven in navigeren naar bijgehouden wijzigingen hierboven.

 2. Veeg herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u ' accepteren, knop ' of ' negeren, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het menu accepteren of negeren wordt geopend. Swipe naar rechts om de beschikbare opties te horen. Dubbeltik op het scherm als u de optie hoort die u wilt selecteren.

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

Als u wilt voorkomen dat iemand anders wijzigingen bijhouden uitschakelt in het document, kunt u ervoor kiezen om andere auteurs te blokkeren. Anderen die het document openen, kunnen het nog wel weergeven, maar kunnen geen wijzigingen bijhouden uitschakelen of wijzigingen accepteren of negeren.

 1. Open het document in Word. Swipe naar rechts totdat u ' lint weergeven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, zoals: ' Start, tabblad '. Als u wilt overschakelen naar het tabblad controleren , Dubbeltik u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u ' andere auteurs blokkeren, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Het menu auteurs blokkeren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' andere auteurs blokkeren, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om wijzigingen bijhouden in of uit te schakelen in uw Word voor Android-document. De bestaande wijzigingen in het document zoeken en vervolgens accepteren of weigeren.

Notities: 

In dit onderwerp

Wijzigingen bijhouden in- en uitschakelen

Wanneer u wijzigingen bijhouden inschakelt, worden alle wijzigingen die u in het Word document aanbrengt, bijgehouden.

 1. Open het document in Word. Swipe naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, zoals: ' tabblad menu, start, geselecteerd '. Als u wilt overschakelen naar het tabblad controleren , Dubbeltik u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe herhaaldelijk op de pijl-omlaag tot u ' wijzigingen bijhouden, niet gecontroleerd, schakelen ' (als wijzigingen bijhouden momenteel uitgeschakeld) of ' wijzigingen bijhouden, ingeschakeld ' wordt weergegeven (als u wijzigingen bijhouden op dit moment hebt) en dubbeltik vervolgens op het scherm om in of uit te schakelen.

 4. Als u het tabblad wilt sluiten en wilt teruggaan naar het document, swipet u een aantal keer naar links totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakeloptie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Naar bijgehouden wijzigingen gaan

Gebruik het tabblad controleren om door de bijgehouden wijzigingen in uw Word document te navigeren.

 1. Swipe naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. U hoort het huidig geselecteerde tabblad, zoals: ' tabblad menu, start, geselecteerd '. Als u wilt overschakelen naar het tabblad controleren , Dubbeltik u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u ' controleren, tabblad ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u naar de wijzigingen in het document wilt navigeren, swipet u herhaaldelijk naar rechts tot u ' volgende wijziging, knop ' of ' vorige wijziging, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de gewijzigde tekst.

 4. De knop volgende wijziging of vorige wijziging blijft de focus. Dubbeltik op het scherm om de wijzigingen door te lopen.

Wijzigingen accepteren of negeren

U kunt de wijzigingen in een Word document één voor één controleren en accepteren of weigeren om ze allemaal tegelijk te accepteren of te negeren.

 1. Ga naar de wijziging die u wilt accepteren of negeren, zoals aangegeven in navigeren naar bijgehouden wijzigingen hierboven.

 2. Swipe herhaaldelijk naar links totdat u ' accepteren, menu ' of ' negeren, menu ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Het menu accepteren of negeren wordt geopend. Swipe naar rechts om de beschikbare opties te horen. Dubbeltik op het scherm als u de optie hoort die u wilt selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om te kijken wie er wijzigingen heeft aangebracht in uw document en om bijgehouden wijzigingen in uw Word Mobile-document te beheren.

Notities: 

In dit onderwerp

Naar het tabblad Controleren gaan

De functie Wijzigingen bijhouden en andere functies die in dit onderwerp worden beschreven, vindt u op het tabblad Controleren.

 1. Swipe in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' meer opties, knop, samengevouwen, dubbelklik om uit te vouwen '. Dubbeltik op het scherm. Het menu meer opties wordt uitgevouwen.

 3. Swipe met één vinger naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Start, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Start, <aantal beschikbare tabbladen en de positie van het huidige tabblad in de menulijst>, geselecteerd'. Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 4. In het menu swipet u met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' controleren, <aantal beschikbare tabbladen en de plaats van het huidige tabblad in de menu lijst> en dubbel tab om dit te selecteren. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' Word-venster. ' De opties op het tabblad controleren zijn nu beschikbaar.

Wijzigingen bijhouden inschakelen

Wanneer u Wijzigingen bijhouden inschakelt, worden eventuele wijzigingen die iemand doorvoert in het document, gemarkeerd en weergegeven in Word Mobile. De bijgehouden wijzigingen worden samen met de hoofdtekst opgelezen door Verteller.

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Uit, knop Wijzigingen bijhouden. Dubbeltik om in te schakelen'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Aan, knop Wijzigingen bijhouden'. Wijzigingen bijhouden is nu ingeschakeld, en kunt u het document gaan bewerken.

Wijzigingen (revisies) weergeven in een document

In Word Mobile kunt u aangeven hoe u de bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in uw document.

 1. In het tabblad controleren swipet u met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' weergeven ter revisie. ' Dubbeltik om te activeren. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop terug '.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Eenvoudige markering, een van vier'. De lijst met weergaveopties bevat de volgende opties:

  • Eenvoudige markering is de standaardoptie en hiermee worden wijzigingen aangegeven met een rode lijn in de marge van het document.

  • Bij Geen markeringen worden markeringen verborgen, zodat u kunt zien hoe de geïntegreerde wijzigingen eruitzien. Met deze optie worden wijzigingen niet verwijderd.

   Opmerking: U kunt de markeringen opnieuw weergeven door Eenvoudige markering of Alle markeringen te kiezen.

  • Bij Alle markeringen worden alle bewerkingen aangegeven met tekst en strepen in verschillende kleuren.

  • Bij Origineel ziet u het document in de oorspronkelijke vorm.

 3. Swipe met één vinger naar rechts totdat u de weergaveoptie hoort die u wilt kiezen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van de geselecteerde markering. Het venster voor het bewerken van het document krijgt weer de focus.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

De enige manier om bijgehouden wijzigingen permanent uit een document te verwijderen, is door ze te accepteren of te weigeren.

Afzonderlijke bijgehouden wijzigingen accepteren of weigeren

 1. In het tabblad controleren swipet u met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' wijzigingen-groep '. In de groep wijzigingen swipet u met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop volgende, Dubbeltik om te activeren '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar een bijgehouden wijziging in uw document. U hoort de geselecteerde tekst. Dubbeltik op de wijziging die u wilt verwijderen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijziging wilt accepteren, veegt u op het tabblad controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' accepteren. Samengevouwen, gesplitste knop, Dubbeltik om te activeren, drievoudige Tik om uit te vouwen. Dubbeltik op het scherm. De huidige wijziging wordt geaccepteerd en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

  • Als u de wijziging wilt negeren, veegt u op het tabblad controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' negeren. Samengevouwen, gesplitste knop, Dubbeltik om te activeren, drievoudige Tik om uit te vouwen. Dubbeltik op het scherm. De huidige wijziging wordt afgewezen en de focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging.

Alle bijgehouden wijzigingen accepteren of verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt accepteren, veegt u op het tabblad controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' accepteren. Samengevouwen, gesplitste knop, Dubbeltik om te activeren, drievoudige Tik om uit te vouwen. Tik driemaal op het scherm. U hoort: ' knop terug '. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' alle wijzigingen accepteren-knop, Dubbeltik om te activeren '. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u alle bijgehouden wijzigingen wilt weigeren, swipet u op het tabblad controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' negeren. Samengevouwen, gesplitste knop, Dubbeltik om te activeren, drievoudige Tik om uit te vouwen. Tik driemaal op het scherm. U hoort: ' knop terug '. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' alle wijzigingen negeren-knop, Dubbeltik om te activeren '. Dubbeltik op het scherm.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, worden nieuwe wijzigingen niet meer gemarkeerd in Word Mobile. Alle wijzigingen die eerder zijn bijgehouden, blijven echter gemarkeerd in het document totdat u deze verwijdert.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Blijf een stap voor met Microsoft 365

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×