Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Overschakelen van offline naar online werken

In Outlook kunt u online of offline werken met de mailserver.

Begeleide ondersteuning in uw browser kan digitale oplossingen bieden voor Office problemen

Begeleide ondersteuning uitproberen

Hoe weet u of u offline of online werkt in Outlook? Er zijn visuele aanwijzingen, te beginnen met de statusbalk onder in het Outlook-venster. Als een van de volgende statusindicatoren wordt weergegeven, betekent dit dat Outlook niet is verbonden met uw e-mailserver.

status offline werken of status verbinding verbroken

U kunt pas weer e-mail verzenden of ontvangen als u opnieuw verbinding maakt.

Status: offline werken

Offline werken is meestal een keuze. Teruggaan naar de modus Online werken is een eenvoudig proces.

 • Ga in Outlook naar het tabblad Verzenden/ontvangen en kies Offline werken om opnieuw verbinding te maken.

  De optie Offline werken op het tabblad Verzenden/ontvangen

Notities: 

 • Als de achtergrond van de knop Offline werken is gearceerd (zoals in bovenstaande afbeelding), bent u niet verbonden. Als de achtergrond echter helder is, bent u wel verbonden.

 • Als u de knop Offline werken niet ziet en uw e-mailaccount een Microsoft Exchange Server- of eenMicrosoft 365-account is, isExchange-modus met cache mogelijk uitgeschakeld. Volg de stappen in Exchange-modus met cache inschakelen als u deze instelling wilt wijzigen. Of neem contact op met de persoon die de Exchange-server voor uw organisatie beheert.
  U wordt aangeraden de Exchange-modus met cache altijd in te schakelen met eenMicrosoft 365-account.

Status: Verbinding verbroken

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom u geen verbinding hebt met Outlook. Hier volgen slechts enkele voorbeelden van mogelijke oorzaken.

 • Als uw internetverbinding werkt, is er mogelijk een probleem met de mailserver.

 • Als u zich bij uw e‐mailadres kunt aanmelden vanaf een website ﴾bijvoorbeeld http://outlook.com﴿, controleert u of u op die manier e‐mail kunt ontvangen en verzenden. Als de e-mail op de website niet werkt, neemt u contact op met uw technische ondersteuning of uw e-mailprovider.

 • Als u op de website e-mail kunt verzenden en ontvangen, is uw mailserver in orde. Het is echter mogelijk dat uw computer updates nodig heeft of er is een probleem met uw accountinstellingen.

Tips voor het opnieuw verbinding maken met Outlook

Hier volgen enkele mogelijke manieren om opnieuw verbinding te maken met Outlook.

De status Offline werken opnieuw instellen

 • Kies op het tabblad Verzenden/ontvangen de optie Offline werken en controleer de statusbalk. Als de status Offline werken is, herhaalt u de actie tot de status Verbonden is.

Controleren op updates

Een nieuw profiel maken

Maak een nieuw profiel om de mogelijkheid uit te sluiten dat uw huidige Outlook-profiel een fout bevat. Als u Outlook met het nieuwe profiel opent en nog steeds niet bent verbonden, probeer dan uw account te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

 1. Klik in het deelvenster Map met de rechtermuisknop op de naam van uw account en kies Verwijderen <naam van het account>

 2. Volg de stappen in Het account opnieuw toevoegen om verder te gaan.

Belangrijk:  Office 2010 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Als op de statusbalk onder in het Microsoft Outlook-venster de melding Offline werken wordt weergegeven, betekent dit dat de verbinding tussen Outlook en de e-mailserver is verbroken. U kunt pas weer e-mail verzenden of ontvangen nadat de verbinding is hersteld.

Webonderdeel Acties voor zakelijke gegevens

Controleer eerst of uw internetverbinding werkt door verbinding te maken met een website. Als uw internetverbinding werkt, probeert u opnieuw verbinding maken met de e-mailserver. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op Verzenden/Ontvangen.

  Als Outlook is ingesteld op Offline werken, is deze knop gemarkeerd.

  De opdracht Offline werken op het lint, die aangeeft dat u offline werkt

 2. Klik op Offline werken om weer online te gaan werken.

  Als er weer verbinding is met de server, heeft de knop Offline werken een effen achtergrond:

  De opdracht Offline werken op het lint, die aangeeft dat u online werkt

Niet gelukt? Als u het e-mailaccount kunt gebruiken met een website, zoals Outlook.com, controleer dan of u via die site e-mail kunt ontvangen en verzenden. Als dat niet werkt, neemt u voor hulp contact op met de technische ondersteuning of uw e-mailprovider.

Als het via de website wel lukt om e-mail te ontvangen en versturen, ligt het probleem niet bij de e-mailserver. Het is mogelijk dat er updates nodig zijn voor Outlook of dat er een probleem is met de instellingen van het e-mailaccount. Als u een Exchange-account gebruikt, controleert u op updates en installeert u alle vereiste updates. (Het is trouwens altijd een goed idee om regelmatig te controleren op updates.)

Nog steeds niet gelukt? Misschien is het beter om uw e-mailaccount helemaal opnieuw in te stellen. Probeer om een nieuw e-mailprofiel te maken.

Wanneer u offline wilt werken

Als u online met Outlook en uw e-mailserver werkt, ontvangt u nieuwe e-mailberichten zodra ze binnenkomen, en berichten die u verzendt, worden onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat online werken niet praktisch is. Misschien is er bijvoorbeeld geen netwerkverbinding beschikbaar. Of misschien is er een netwerk beschikbaar, maar wilt u er geen verbinding mee maken omdat u uw data-abonnement hebt overschreden of er kosten in rekening worden gebracht.

In Outlook kunt u daarom kiezen tussen online of offline werken, en dit kunt u automatisch of handmatig doen. Als u ervoor hebt gekozen om offline te werken, maar e-mail wilt verzenden en ontvangen, klikt u op Verzenden/Ontvangen > Alle mappen verzenden/ontvangen.

.

Offline werken met een Microsoft Exchange Server-account

Als u een Microsoft Exchange Server-account gebruikt, worden uw berichten opgeslagen in uw postvak op de server. Wanneer u verbinding met de server hebt en online werkt, kunt u alle functies van Outlook gebruiken en bijvoorbeeld berichten openen, berichten van de ene map naar de andere verplaatsen en items verwijderen. Als u offline werkt, verliest u echter de toegang tot alle items op de server. In dat geval kunnen offlinemappen handig zijn, aangezien deze worden opgeslagen in een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) op uw computer.

Het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) is een exacte kopie van uw postvak in Exchange. Als u online bent, wordt het bestand automatisch met de server gesynchroniseerd, zodat beide exemplaren identiek zijn: wijzigingen in het ene exemplaar worden ook in het andere doorgevoerd. U kunt Outlook zodanig configureren dat het programma offline start wanneer er geen verbinding met Exchange kan worden gemaakt. U kunt ook handmatig schakelen tussen de online- en offlineverbindingsstatus en u kunt kiezen welke Exchange-mappen lokaal op uw computer worden bijgewerkt.

Als u met een e-mailaccount van Exchange werkt, is het raadzaam uw account met de Exchange-modus met cache te gebruiken. Als u in deze modus werkt, vervallen de meeste redenen om offline te werken. Het ontbreken van een netwerkverbinding zal u eigenlijk niet opvallen, omdat u uw werk met uw items kunt voortzetten.

Standaard wordt in de Exchange-modus met cache een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) gemaakt, waarna een gesynchroniseerde kopie van de items in alle mappen in uw postvak wordt gedownload en beheerd. U werkt met uw gegevens op uw computer en Outlook synchroniseert deze gegevens met de server.

Of u nu op kantoor werkt of thuis of in een vliegtuig, wijzigingen in het netwerk of de beschikbaarheid ervan zijn voor u niet relevant. Als uw verbinding met Exchange wordt verbroken, kunt u het werk met uw gegevens gewoon voortzetten. Zodra de verbinding is hersteld, worden wijzigingen automatisch door Outlook gesynchroniseerd, waarna de mappen en items op de server en op uw computer weer identiek zijn. Het beheer van de verbinding met de server en het bijwerken van uw gegevens worden door Outlook verzorgd. Er bestaat geen aanleiding om over te schakelen op offline werken en u hoeft geen pogingen te doen een nieuwe verbinding met de server tot stand te brengen, want alles verloopt geheel automatisch.

Dankzij de Exchange-modus met cache hoeft u ook geen groepen voor verzenden/ontvangen in te stellen, want de mappen die u offline wilt gebruiken, worden voor u geselecteerd en gesynchroniseerd.

De enige reden die u misschien nog hebt om offline te werken, is dat u nauwkeurig wilt kunnen bepalen wat er naar de lokale kopie van uw Exchange-postvak wordt gedownload. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan situaties waarin u met een verbindingsapparaat of een verbindingsservice werkt waarbij de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid gegevens die u downloadt. In de Exchange-modus met cache zijn al uw gegevens altijd up-to-date. Als u offline werkt, kunt u met groepen voor verzenden/ontvangen nader bepalen welk type en hoeveel informatie wordt gesynchroniseerd.

Wat als u geen Exchange-account gebruikt? Veel mensen gebruiken een POP3- of IMAP-account van hun internetprovider of een webaccount, zoals Outlook.com (voorheen Hotmail).

De snelste manier om offline te werken is gebruik te maken van de standaardinstellingen van Outlook. Als u deze instellingen wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wordt opgeslagen, volgt u de instructies in Aangepaste configuratie.

Snelle configuratie

 1. Klik op het tabblad Verzenden/Ontvangen, in de groep Voorkeuren, op Offline werken.

 2. Klik op OK als u een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt instellen.

  Standaard is het selectievakje Vragen bij opstarten zodat ik kan kiezen tussen offline werken en online werken ingeschakeld. Als u altijd online met Outlook wilt werken als er een verbinding beschikbaar is, schakelt u dit selectievakje uit.

Nadat het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) is gemaakt en u Outlook opnieuw hebt gestart, moet u uw Exchange-postvak synchroniseren met het nieuwe bestand. Ga hiervoor als volgt te werk: Klik op het tabblad Verzenden/Ontvangen, in de groep Verzenden en ontvangen, op Alle mappen verzenden/ontvangen.

Aangepaste configuratie

Als u de instellingen voor het offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het bestand op uw computer wordt opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

 1. Als u dat nog niet hebt gedaan, maakt u een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost).

  Een offline-Outlook-gegevensbestand (.ost) maken

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  3. Selecteer het Exchange Server-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

  4. Klik op Meer instellingen.

  5. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen van bestand met offlinemappen.

  6. Typ in het vak Bestand het pad naar het bestand dat u als OST-bestand wilt gebruiken.

   De standaardbestandsnaam is Outlook.ost. Als dit bestand al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam op te geven.

 2. Klik op het menu Bestand.

 3. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

 4. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Outlook altijd offline starten     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en vervolgens op Offline werken en inbelnetwerk gebruiken.

  2. Kiezen of u offline dan wel online werkt telkens als u Outlook start     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en schakel vervolgens het selectievakje Het type verbinding kiezen tijdens het starten in.

  3. Altijd een verbinding met het netwerk maken     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en klik vervolgens op Een verbinding maken met het netwerk.

  4. Outlook controleert automatisch of een verbinding met het netwerk beschikbaar is     Klik op Verbindingsstatus automatisch vaststellen. Als in Outlook geen verbinding met de e-mailserver kan worden gemaakt, wordt Outlook automatisch offline gestart.

   Opmerking: Geef in het vak Seconden time-out voor serververbinding aan hoe lang gewacht moet worden op een reactie van de server, voordat het bericht verschijnt dat u opnieuw een verbinding moet proberen te maken of dat u offline moet werken.

Naar boven

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Offline werken

Wanneer u online werkt met Outlook 2007 en uw e-mailserver, ontvangt u nieuwe e-mail wanneer deze binnenkomt en wordt de e-mail die u verzendt onmiddellijk verzonden. Op bepaalde momenten is online werken echter niet praktisch. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er geen netwerkverbinding beschikbaar is op de plaats waar u zich bevindt. Het komt ook wel eens voor dat er weliswaar een verbinding beschikbaar is, maar dat u deze niet wilt gebruiken omdat u de verbindingskosten wilt vermijden.

Als uw account verbonden is met Exchange, worden uw berichten opgeslagen in uw postvak op de server. Wanneer u een verbinding met de server hebt en online werkt, kunt u alle functies van Outlook gebruiken en bijvoorbeeld berichten openen, berichten van de ene map naar de andere verplaatsen en items verwijderen. Als u offline werkt, verliest u echter de toegang tot alle items op de server. In dat geval kunnen offlinemappen, die in een bestand met offlinemappen (.OST) op uw computer worden opgeslagen, nuttig zijn.

Het OST-bestand is een exacte kopie van uw postvak in Exchange. Als u online bent, wordt het OST-bestand automatisch met de server gesynchroniseerd, zodat beide exemplaren identiek zijn: wijzigingen in het ene exemplaar worden ook in het andere doorgevoerd. U kunt Outlook zodanig configureren dat het programma offline start wanneer er geen verbinding met Exchange kan worden gemaakt. U kunt ook handmatig schakelen tussen de online- en offlineverbindingsstatus en u kunt kiezen welke Exchange-mappen lokaal op uw computer worden bijgewerkt.

Als u met een e-mailaccount van Exchange werkt, is het raadzaam uw account met de Exchange-modus met cache te gebruiken. Als u in deze modus werkt, vervallen de meeste redenen om offline te werken. Het ontbreken van een netwerkverbinding zal u eigenlijk niet opvallen, omdat u uw werk met uw items kunt voortzetten.

Standaard wordt in de Exchange-modus met cache een bestand met offlinemappen (.OST) gemaakt, waarna een gesynchroniseerde kopie van de items in alle mappen in uw postvak wordt gedownload en beheerd. U werkt met uw gegevens op uw computer en Outlook synchroniseert deze gegevens met de server.

Of u nu op kantoor werkt of thuis of in een vliegtuig, wijzigingen in het netwerk of de beschikbaarheid ervan zijn voor u niet relevant. Als uw verbinding met Exchange wordt verbroken, kunt u het werk met uw gegevens gewoon voortzetten. Zodra de verbinding is hersteld, worden wijzigingen automatisch door Outlook gesynchroniseerd, waarna de mappen en items op de server en op uw computer weer identiek zijn. Het beheer van de verbinding met de server en het bijwerken van uw gegevens worden door Outlook verzorgd. Er bestaat geen aanleiding om over te schakelen op offline werken en u hoeft geen pogingen te doen een nieuwe verbinding met de server tot stand te brengen, want alles verloopt geheel automatisch.

Dankzij de Exchange-modus met cache hoeft u ook geen groepen voor verzenden/ontvangen in te stellen, want de mappen die u offline wilt gebruiken, worden voor u geselecteerd en gesynchroniseerd.

De enige reden die u misschien nog hebt om offline te werken, is dat u nauwkeurig wilt kunnen bepalen wat er naar de lokale kopie van uw Exchange-postvak wordt gedownload. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan situaties waarin u met een verbindingsapparaat of een verbindingsservice werkt waarbij de kosten afhankelijk zijn van de hoeveelheid gegevens die u downloadt. In de Exchange-modus met cache zijn al uw gegevens altijd up-to-date. Als u offline werkt, kunt u met groepen voor verzenden/ontvangen nader bepalen welk type en hoeveel informatie wordt gesynchroniseerd.

Wat als u geen Exchange-account gebruikt? Veel mensen gebruiken een POP3- of IMAP-account van hun internetprovider of een HTTP-account zoals Microsoft Windows Live Mail. Wanneer u online bent, is er een verbinding met de e-mailserver beschikbaar en worden in Outlook onmiddellijk de berichten van Exchange-, IMAP- en HTTP-accounts verzonden en ontvangen. De berichten van POP3-accounts worden onmiddellijk verzonden als het selectievakje Bij verbinding direct verzenden op het tabblad E-mailinstellingen is ingeschakeld (menu Extra, opdracht Opties). Als u offline werkt, wordt door alle accounts gebruikgemaakt van het schema voor zenden en ontvangen in het dialoogvenster Groepen voor verzenden/ontvangen. Bij IMAP-accounts zijn er geen mappen beschikbaar als u offline werkt.

Wanneer u offline werkt, wordt in Outlook alleen een verbinding met de e-mailserver gemaakt als u dat zelf beslist. Zolang u offline bent, wordt er niet geprobeerd een verbinding met uw e-mailserver te maken om te controleren of er nieuwe berichten zijn, om berichtkoppen die u hebt gemarkeerd te downloaden of om berichten te verzenden.

Naar boven

Als u een Microsoft Exchange-account hebt

U moet Outlook 2007 opnieuw starten als u wilt schakelen tussen online en offline werken. Overweeg het gebruik van de Exchange-modus met cache voor meer flexibiliteit wanneer u schakelt tussen de online- en offlineverbindingsstatus.

De snelste manier om offline te werken is gebruik te maken van de standaardinstellingen van Outlook. Als u deze instellingen wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het bestand met offlinemappen (.OST) wordt opgeslagen, volgt u de instructies in Aangepaste configuratie.

Snelle configuratie

 1. Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Door op de pijlen boven aan de agenda's te klikken kunt u schakelen tussen de agendamodi Naast elkaar en Overlay

 2. Klik op OK als u een bestand met offlinemappen (.OST) wilt instellen.

  Standaard is het selectievakje Vragen bij opstarten zodat ik kan kiezen tussen offline werken en online werken ingeschakeld. Als u altijd online met Outlook wilt werken als er een verbinding beschikbaar is, schakelt u dit selectievakje uit.

Nadat het OST-bestand is gemaakt en u Outlook hebt afgesloten en opnieuw hebt opgestart, moet u uw Exchange-postvak synchroniseren met het OST-bestand. De snelste manier om dat te doen, is als volgt: wijs Verzenden/ontvangen aan in het menu Extra en klik op Alles verzenden/ontvangen.

Aangepaste configuratie

Als u de instellingen voor het bestand met offlinemappen (.OST) wilt aanpassen, bijvoorbeeld de plaats waar het OST-bestand op uw computer wordt opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

 1. Als u nog geen bestand voor offlinemappen (.ost) hebt gemaakt, doet u dit nu.

  Een bestand met offlinemappen (.ost) maken

  1. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.

  2. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

  3. Klik op Meer instellingen.

  4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen van bestand met offlinemappen.

  5. Typ in het vak Bestand het pad naar het bestand dat u als OST-bestand wilt gebruiken.

   De standaardbestandsnaam is Outlook.ost. Als dit bestand al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam op te geven.

 2. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra.

 3. Selecteer uw Exchange-account op het tabblad E-mail en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Outlook altijd offline starten     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en vervolgens op Offline werken en inbelnetwerk gebruiken.

  2. Kiezen of u offline dan wel online werkt telkens als u Outlook start     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en schakel vervolgens het selectievakje Het type verbinding kiezen tijdens het starten in.

  3. Altijd een verbinding met het netwerk maken     Klik op Verbindingsstatus handmatig instellen en klik vervolgens op Een verbinding maken met het netwerk.

  4. Outlook controleert automatisch of een verbinding met het netwerk beschikbaar is     Klik op Verbindingsstatus automatisch vaststellen. Als in Outlook geen verbinding met de e-mailserver kan worden gemaakt, wordt Outlook automatisch offline gestart.

   Opmerking: Geef in het vak Seconden time-out voor serververbinding aan hoe lang gewacht moet worden op een reactie van de server, voordat het bericht verschijnt dat u opnieuw een verbinding moet proberen te maken of dat u offline moet werken.

Als u uw Exchange-account in de Exchange-modus met cache gebruikt

 • Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Door op de pijlen boven aan de agenda's te klikken kunt u schakelen tussen de agendamodi Naast elkaar en Overlay

Als u een POP3-, IMAP- of HTTP-account gebruikt

 • Klik op Offline werken in het menu Bestand.

  Door op de pijlen boven aan de agenda's te klikken kunt u schakelen tussen de agendamodi Naast elkaar en Overlay

Naar boven

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×