Inhoudsopgave
×
Cellen
Cellen

Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen

Gebruik de functies voor zoeken en vervangen in Excel om iets in een werkmap te zoeken, zoals een bepaald getal of een tekenreeks. U kunt het zoekitem voor verwijzing zoeken of u kunt het vervangen door iets anders. U kunt jokertekens zoals vraagtekens, tildes en sterretjes of getallen in uw zoektermen opnemen. U kunt zoeken op rijen en kolommen, zoeken in opmerkingen of waarden en zoeken in werkbladen of werkmappen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op Ctrl+F of gaat u naar Start > Bewerken > Zoeken & Selecteer > Zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop Opties >> geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met Opties verborgen.

Druk op Ctrl+F om het dialoogvenster Zoeken te starten

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak Zoeken naar: en selecteer vervolgens een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 2. Klik op Alles zoeken of Volgende zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoeken klikt, wordt elke vermelding van de criteria die u zoekt weergegeven en wordt de cel geselecteerd wanneer u op een specifiek exemplaar in de lijst klikt. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik op Opties>> om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoek: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op rijen (standaard) of op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules, Waarden, Notities of Opmerkingen.

   Opmerking:   Formules, waarden, notities en opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken ; alleen formules zijn beschikbaar op het tabblad Vervangen .

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud- Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar:

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met specifieke opmaak, klikt u op Opmaak en maakt u uw selecties in het dialoogvenster Opmaak zoeken .

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Vervang

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op Ctrl+H of gaat u naar Start > Bewerken > Zoeken & Selecteer > Vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop Opties >> geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met Opties verborgen.

Druk op Ctrl+H om het dialoogvenster Vervangen te starten.

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak Zoeken naar: en selecteer vervolgens een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 2. Voer in het vak Vervangen door: de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 3. Klik op Alles vervangen of op Vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangen klikt, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen, terwijl Vervangen één keer tegelijk wordt bijgewerkt.

 4. Klik op Opties>> om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoek: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op rijen (standaard) of op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules, Waarden, Notities of Opmerkingen.

   Opmerking:   Formules, waarden, notities en opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken ; alleen formules zijn beschikbaar op het tabblad Vervangen .

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud- Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar:

 5. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met specifieke opmaak, klikt u op Opmaak en maakt u uw selecties in het dialoogvenster Opmaak zoeken .

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Er zijn twee verschillende methoden voor het zoeken of vervangen van tekst of getallen op de Mac. De eerste is het gebruik van het dialoogvenster Zoeken & vervangen . De tweede is het gebruik van de zoekbalk op het lint.

Dialoogvenster Zoeken & vervangen

Zoekbalk en opties

Venster Zoeken en vervangen

Zoekbalk

Zoekopties

Venster Zoeken
 1. Druk op Ctrl+F of ga naar Start > Zoeken & Selecteer > Zoeken.

 2. In Zoeken naar: typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 3. Selecteer Volgende zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

 4. U kunt uw zoekopdracht verder definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoek: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op rijen (standaard) of op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules, Waarden, Notities of Opmerkingen.

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud- Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar:

Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

 • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

 • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

 • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

Opties zoeken

 1. Druk op Ctrl+F of ga naar Start > Zoeken & Selecteer > Zoeken.

 2. In Zoeken naar: typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 3. Selecteer Alles zoeken om uw zoekopdracht uit te voeren op alle exemplaren.

  Alle neerzetweergave zoeken
   

  Opmerking:  Het dialoogvenster wordt uitgevouwen om een lijst weer te geven met alle cellen die de zoekterm bevatten en het totale aantal cellen waarin deze wordt weergegeven.

 4. Selecteer een item in de lijst om de bijbehorende cel in het werkblad te markeren.
   

  Opmerking: U kunt de inhoud van de gemarkeerde cel bewerken.

 1. Druk op Ctrl+H of ga naar Start > zoek & selecteer > vervangen.

 2. Typ bij Zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 3. U kunt uw zoekopdracht verder definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoek: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op rijen (standaard) of op kolommen.

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud- Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar:
    

   Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

   • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

   • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

   • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 4. Voer in het vak Vervangen door de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 5. Selecteer Alles vervangen of Alles vervangen.

  Tips: 

  • Wanneer u Alles vervangen selecteert, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen.

  • Wanneer u Vervangen selecteert, kunt u één exemplaar tegelijk vervangen door Volgende te selecteren om het volgende exemplaar te markeren.

 1. Selecteer een cel om het hele blad te doorzoeken of selecteer een specifiek celbereik om te zoeken.

 2. Druk op Command+F of selecteer het vergrootglas om de zoekbalk uit te vouwen en typ de tekst of het nummer dat u wilt zoeken in het zoekveld.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 3. Druk op Return.

  Notities: 

  • Als u het volgende exemplaar wilt zoeken van het item dat u zoekt, drukt u nogmaals op Return of gebruikt u het dialoogvenster Zoeken en selecteert u Volgende zoeken.

  • Als u extra zoekopties wilt opgeven, selecteert u het vergrootglas en selecteert u Zoeken in blad of Zoeken in werkmap. U kunt ook de optie Geavanceerd selecteren, waarmee het dialoogvenster Zoeken wordt gestart.

  Tip: U kunt een zoekopdracht die wordt uitgevoerd annuleren door op Esc te drukken.
 

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op Ctrl+F of gaat u naar Start > Bewerken > Zoeken & Selecteer > Zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op > Zoekopties geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met zoekopties verborgen.

Tekst of getallen zoeken in een werkmap of werkblad door op Ctrl+F te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 2. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken om de zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoeken klikt, wordt elke vermelding van de criteria die u zoekt weergegeven en wordt de cel geselecteerd wanneer u op een specifiek exemplaar in de lijst klikt. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik op> zoekopties om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens binnen een bepaalde selectie, kiest u Selectie. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Richting: U kunt kiezen of u omlaag (standaard) of omhoog wilt zoeken.

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud - Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar .

Vervang

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op Ctrl+H of gaat u naar Start > Bewerken > Zoeken & Selecteer > Vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op > Zoekopties geklikt om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met zoekopties verborgen.

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op Ctrl+H te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens (vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om één teken te zoeken, bijvoorbeeld s?t vindt 'sat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een willekeurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s*d vindt 'verdrietig' en 'gestart'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt "fy91?".

 2. Voer in het vak Vervangen door: de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 3. Klik op Alles vervangen of Alles vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangen klikt, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen, terwijl Vervangen één keer tegelijk wordt bijgewerkt.

 4. Klik op> zoekopties om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens binnen een bepaalde selectie, kiest u Selectie. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Richting: U kunt kiezen of u omlaag (standaard) of omhoog wilt zoeken.

  • Identieke hoofdletters : controleer dit als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens.

  • Identieke celinhoud - Controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt ingevoerd in het vak Zoeken naar .

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×