Cellen

Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen

Tekst en getallen in een werkblad zoeken of vervangen

Gebruik de functies voor zoeken en vervangen in Excel om iets in een werkmap te zoeken, zoals een bepaald getal of een tekenreeks. U kunt het zoekitem zoeken naar verwijzing of u kunt het vervangen door iets anders. U kunt jokertekens zoals vraagtekens, tildes en sterretjes of getallen opnemen in uw zoektermen. U kunt zoeken op rijen en kolommen, zoeken in opmerkingen of waarden en zoeken in werkbladen of werkmappen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op Ctrl+Fof gaat u naar Start > Bewerken> Zoeken & Selecteer > Zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop Opties >> om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met Opties verborgen.

Druk op Ctrl+F om het dialoogvenster Zoeken te starten

 1. Typ in het vak Zoeken wat: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak Zoeken naar: en selecteer een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 2. Klik op Alles zoeken of Volgende zoeken om uw zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoekenklikt, worden alle criteria weergegeven die u zoekt en wordt de cel geselecteerd wanneer u op een specifiek exemplaar in de lijst klikt. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik op Opties>> om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoeken: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op Rijen (standaard) of Op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules,Waarden,Notitiesof Opmerkingen.

   Opmerking:   Formules,waarden,notities enopmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken. alleen Formules zijn beschikbaar op het tabblad Vervangen.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar: .

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met specifieke opmaak, klikt u op Opmaak enmaakt u vervolgens uw selecties in het dialoogvenster Opmaak zoeken.

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Vervangen

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op Ctrl+Hof gaat u naar Start > Bewerken> Zoeken & Selecteer > vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we op de knop Opties >> om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt de optie weergegeven met Opties verborgen.

Druk op Ctrl+H om het dialoogvenster Vervangen te starten.

 1. Typ in het vak Zoeken wat: de tekst of getallen die u wilt zoeken of klik op de pijl in het vak Zoeken naar: en selecteer een recent zoekitem in de lijst.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 • Voer in het vak Vervangen door: de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 1. Klik op Alles vervangen of op Vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen, terwijl Vervangen één voor één wordt bijgewerkt.

 2. Klik op Opties>> om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoeken: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op Rijen (standaard) of Op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules,Waarden,Notitiesof Opmerkingen.

   Opmerking:   Formules,waarden,notities enopmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken. alleen Formules zijn beschikbaar op het tabblad Vervangen.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar: .

 3. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met specifieke opmaak, klikt u op Opmaak enmaakt u vervolgens uw selecties in het dialoogvenster Opmaak zoeken.

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die precies overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u criteria in het vak Zoeken naar verwijderen en vervolgens een bepaalde opmaak voor een cel als voorbeeld selecteren. Klik op de pijl naast Opmaak, klik op Opmaak van cel kiezen en klik vervolgens op de cel met de opmaak die u zoekt.

Er zijn twee verschillende methoden voor het zoeken of vervangen van tekst of getallen op de Mac. De eerste is het dialoogvenster Zoeken & vervangen. De tweede is het gebruik van de zoekbalk op het lint.

Dialoogvenster & zoeken

Zoekbalk en opties

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op Ctrl+H te drukken

Wanneer de zoekbalk is geactiveerd, klikt u op het vergrootglas om het dialoogvenster Meer zoekopties te activeren

Als u iets wilt zoeken, drukt u op Ctrl+Fof gaat u naar Start > Zoeken & Selecteer > Zoeken.

Tekst of getallen zoeken in een werkmap of werkblad door op Ctrl+F te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 2. Klik op Volgende zoeken om uw zoekopdracht uit te voeren.

 3. U kunt uw zoekopdracht zo nodig verder definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoeken: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op Rijen (standaard) of Op kolommen.

  • Kijk in: Als u wilt zoeken naar gegevens met specifieke details, klikt u in het vak op Formules,Waarden,Notitiesof Opmerkingen.

   Opmerking:   Formules,waarden,notities enopmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken. alleen Formules zijn beschikbaar op het tabblad Vervangen.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar: .

Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

 • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

 • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

 • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op Ctrl+Hof gaat u naar Start > Zoeken & Selecteer > Vervangen.

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op Ctrl+H te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken.

 2. Voer in het vak Vervangen door de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 3. Klik op Alles vervangen of vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen, terwijl Vervangen één voor één wordt bijgewerkt.

 4. U kunt uw zoekopdracht zo nodig verder definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Zoeken: U kunt ervoor kiezen om te zoeken op Rijen (standaard) of Op kolommen.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar: .

Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

 • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

 • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

 • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 1. Klik op een cel om het hele blad te doorzoeken of selecteer een specifiek celbereik om te zoeken.

 2. Druk Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC +F of klik op het pictogram om de zoekbalk uit te vouwen en typ vervolgens in het zoekveld Het vak Zoeken de tekst of het nummer dat u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 3. Druk op return.

 4. Als u het volgende exemplaar wilt zoeken van het item dat u zoekt, klikt u in het zoekveld en drukt u op Returnof klikt u in het dialoogvenster Zoeken op Volgende zoeken.

  Tip: U kunt een zoekopdracht in uitvoering annuleren door op Esc te drukken.

 5. Als u extra zoekopties wilt opgeven, klikt u op het vergrootglas en klikt u vervolgens op Zoeken in blad of Zoeken in werkmap. U kunt ook de optie Geavanceerd selecteren, waarmee het dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven.

 1. Klik op een cel om het hele blad te doorzoeken of selecteer een specifiek celbereik om te zoeken.

 2. Druk Afbeelding van het pictogram voor de opdrachtknop MAC +F om de zoekbalk uit te vouwen en typ in het zoekveld Het vak Zoeken de tekst of het nummer dat u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 3. Klik op het vergrootglas in het zoekveld en klik op Vervangen.

 4. Typ in het vak Vervangen door de vervangende tekens.

  Als u de tekens in het veld Zoeken door niets wilt vervangen, laat u het veld Vervangen door leeg.

 5. Klik op Volgende zoeken.

 6. Klik op Vervangen om het gemarkeerde exemplaar te vervangen.

  Klik op Alles vervangen om alle exemplaren van de tekens in het blad te vervangen zonder deze eerst te controleren.

  Tip: Annuleer een zoekopdracht die wordt uitgevoerd door op Esc te drukken.

 7. Als u extra zoekopties wilt opgeven, klikt u op het vergrootglas en klikt u vervolgens op Zoeken in blad of Zoeken in werkmap. U kunt ook de optie Geavanceerd selecteren, waarmee het dialoogvenster Vervangen wordt weergegeven.

Zoeken

Als u iets wilt zoeken, drukt u op Ctrl+Fof gaat u naar Start > Bewerken> Zoeken & Selecteer > Zoeken.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we geklikt op> zoekopties om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met verborgen zoekopties.

Tekst of getallen zoeken in een werkmap of werkblad door op Ctrl+F te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 2. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken om uw zoekopdracht uit te voeren.

  Tip: Wanneer u op Alles zoekenklikt, worden alle criteria weergegeven die u zoekt en wordt de cel geselecteerd wanneer u op een specifiek exemplaar in de lijst klikt. U kunt de resultaten van een zoekactie op basis van de optie Alles zoeken sorteren door te klikken op een kolomkop.

 3. Klik > zoekopties om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens binnen een bepaalde selectie, kiest u Selectie. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Richting: U kunt ervoor kiezen om omlaag (standaard) of Omhoog te zoeken.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar.

Vervangen

Als u tekst of getallen wilt vervangen, drukt u op Ctrl+Hof gaat u naar Start > Bewerken> Zoeken & Selecteer > vervangen.

Opmerking: In het volgende voorbeeld hebben we geklikt op> zoekopties om het hele dialoogvenster Zoeken weer te geven. Standaard wordt deze weergegeven met verborgen zoekopties.

Tekst of getallen in een werkmap of werkblad vervangen door op Ctrl+H te drukken

 1. Typ in het vak Zoeken naar: de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  Tips: U kunt jokertekens ( vraagteken (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoekcriteria.

  • Gebruik het vraagteken (?) om een enkel teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt 'zat' en 'set'.

  • Gebruik het sterretje (*) om een aantal tekens te vinden, bijvoorbeeld s*d vindt 'sad' en 'started'.

  • Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, *, of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildetekens te vinden, bijvoorbeeld fy91~? vindt u 'fy91?'.

 2. Voer in het vak Vervangen door: de tekst of getallen in die u wilt gebruiken om de zoektekst te vervangen.

 3. Klik op Alles vervangen of vervangen.

  Tip: Wanneer u op Alles vervangenklikt, wordt elk exemplaar van de criteria die u zoekt vervangen, terwijl Vervangen één voor één wordt bijgewerkt.

 4. Klik > zoekopties om uw zoekopdracht zo nodig verder te definiëren:

  • Binnen: Als u wilt zoeken naar gegevens binnen een bepaalde selectie, kiest u Selectie. Als u wilt zoeken naar gegevens in een werkblad of in een hele werkmap, selecteert u Blad of Werkmap.

  • Richting: U kunt ervoor kiezen om omlaag (standaard) of Omhoog te zoeken.

  • Overeenkomende case- Controleer dit als u wilt zoeken naar case-sensitive gegevens.

  • Volledige celinhoud overeenkomen: controleer dit als u wilt zoeken naar cellen die alleen de tekens bevatten die u hebt getypt in het vak Zoeken naar.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×