Cellen

Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

U kunt op twee manieren gegevens importeren uit een tekstbestand met Excel: u kunt het bestand openen in Excel of als een externe gegevensreeks. Als u gegevens uit Excel naar een tekstbestand wilt exporteren, gebruikt u de opdracht Opslaan als en wijzigt u het bestandstype in de vervolgkeuzelijst.

Er zijn twee veelgebruikte tekstbestandsindelingen:

 • Tekstbestanden met scheidingstekens (.txt), waarin elk veld met tekst meestal wordt gescheiden door het tabteken (ASCII-tekencode 009).

 • Tekstbestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv), waarin velden met tekst worden gescheiden door het kommateken (,).

U kunt het scheidingsteken wijzigen dat wordt gebruikt in beide typen tekstbestanden. Dit kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat de import- of exportbewerking op de gewenste manier wordt uitgevoerd.

Opmerking: U kunt maximaal 1.048.576 rijen en 16.384 kolommen importeren of exporteren.

Een tekstbestand importeren door dit te openen in Excel

Met de opdracht Openen kunt u een tekstbestand dat u in een ander programma hebt gemaakt, openen als een Excel-werkmap. Als u een tekstbestand opent in Excel, verandert de indeling van het bestand niet. U kunt dit zien op de titelbalk van Excel, waar de naam van het bestand de extensie van het tekstbestand behoudt (bijvoorbeeld .txt of .csv).

 1. Ga naar Bestand >Open en blader naar de locatie die het tekstbestand bevat.

 2. Selecteer Tekstbestanden in de vervolgkeuzelijst Bestandstype in het dialoogvenster Openen.

 3. Zoek naar het tekstbestand dat u wilt openen en dubbelklik hierop.

  • Als het bestand een tekstbestand (.txt) is, wordt Excel gestart met de wizard Tekst importeren. Wanneer u klaar bent met de stappen, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien. Zie de wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

  • Als het bestand een CSV-bestand is, wordt het tekstbestand automatisch geopend en worden de gegevens weergegeven in een nieuwe werkmap.

   Opmerking: Wanneer in Excel een CSV-bestand wordt geopend, worden de huidige standaardinstellingen voor gegevensindeling gebruikt om te interpreteren hoe u elke kolom met gegevens importeert. Als u meer flexibiliteit wilt bij het converteren van kolommen naar verschillende gegevensindelingen, kunt u de wizard Tekst importeren gebruiken. De indeling van een gegevenskolom in het CSV-bestand kan bijvoorbeeld MDY zijn, maar de standaardgegevensindeling van Excel is YMD, of u wilt een kolom met getallen die voor nullen bevat converteren naar tekst, zodat u de voor nullen kunt behouden. Als u wilt dat Excel de wizard Tekst importeren moet uitvoeren, kunt u de bestandsnaamextensie wijzigen van .csv in .txt voordat u deze opent. U kunt ook een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken (zie de volgende sectie voor meer informatie).

Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken (Power Query)

U kunt gegevens uit een tekstbestand importeren in een bestaand werkblad.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep & transformeren op Van tekst/CSV.

 2. Zoek in het dialoogvenster Gegevens importeren het tekstbestand dat u wilt importeren, dubbelklik erop en klik op Importeren.

 3. In het voorbeelddialoogvenster hebt u verschillende opties:

  • Selecteer Laden als u de gegevens rechtstreeks naar een nieuw werkblad wilt laden.

  • U kunt ook Laden selecteren als u de gegevens wilt laden in een tabel, draaitabel/draaigrafiek, een bestaand/nieuw Excel-werkblad of gewoon een verbinding wilt maken. U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens toe te voegen aan het gegevensmodel.

  • Selecteer Gegevens transformeren als u de gegevens in Power Query wilt laden en deze wilt bewerken voordat u ze naar Excel brengt.

Als een bepaalde kolom met gegevens niet naar de bepaalde indeling wordt ge converteert, kunt u de gegevens converteren nadat u deze hebt geïmporteerd. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie en Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door deze op te slaan

U kunt een Excel-werkblad converteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

 1. Ga naar Bestand > Opslaan als.

 2. Klik op Bladeren.

 3. Kies in het dialoogvenster Opslaan als onder het vak Opslaan als de tekstbestandsindeling voor het werkblad. Klik bijvoorbeeld op Tekst (door tabs scheidingstekens) of CSV (door komma's scheidingstekens).

  Opmerking: De verschillende indelingen ondersteunen verschillende functiesets. Zie Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund voor meer informatie over de functiesets die worden ondersteund door de verschillende tekstbestandsindelingen.

 4. Blader naar de locatie waarop u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 5. In een dialoogvenster wordt aangegeven dat alleen het huidige werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u zeker weet dat u het huidige werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als afzonderlijke bestanden door deze procedure voor elk werkblad te herhalen.

  Mogelijk ziet u ook een melding onder het lint dat sommige functies verloren kunnen gaan als u de werkmap opslokt in een CSV-indeling.

Zie Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling voor meer informatie over het opslaan van bestanden in andere indelingen.

Een tekstbestand importeren door hiermee verbinding te maken

U kunt gegevens uit een tekstbestand importeren in een bestaand werkblad.

 1. Klik op de cel waarin u de gegevens uit het tekstbestand wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van tekst.

 3. Zoek in het dialoogvenster Gegevens importeren het tekstbestand dat u wilt importeren, dubbelklik erop en klik op Importeren.

  Volg de instructies in de wizard Tekst importeren. Klik op Parameterexpressie pagina van de wizard Tekst importeren voor meer informatie over het gebruik van de wizard. Wanneer u klaar bent met de stappen in de wizard, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevens importeren de volgende handelingen uit:

  1. Voer onder Waar wilt u de gegevens plaatsen een van de volgende handelingen uit:

   • Als u de gegevens op de geselecteerde locatie wilt plaatsen, klikt u op Bestaand werkblad.

   • Als u de gegevens in de linkerbovenhoek van een nieuw werkblad wilt plaatsen, klikt u op Nieuw werkblad.

  2. Klik desgewenst op Eigenschappen om opties voor vernieuwen, opmaak en indeling in te stellen voor de geïmporteerde gegevens.

  3. Klik op OK.

   Het externe gegevensbereik wordt op de geselecteerde locatie geplaatst.

Als een kolom met gegevens niet naar de gewenste indeling wordt geconverteerd, kunt u de gegevens converteren nadat u deze hebt geïmporteerd. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie en Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door deze op te slaan

U kunt een Excel-werkblad converteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

 1. Ga naar Bestand > Opslaan als.

 2. Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergeven.

 3. Kies in het vak Opslaan als de gewenste tekstbestandsindeling voor het werkblad.

  • Klik bijvoorbeeld op Tekst (door tabs gescheiden) of CSV (door komma's gescheiden).

  • Opmerking: De verschillende indelingen ondersteunen verschillende functiesets. Zie Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund voor meer informatie over de functiesets die worden ondersteund door de verschillende tekstbestandsindelingen.

 4. Blader naar de locatie waarop u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 5. In een dialoogvenster wordt aangegeven dat alleen het huidige werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u zeker weet dat u het huidige werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als afzonderlijke bestanden door deze procedure voor elk werkblad te herhalen.

 6. In een tweede dialoogvenster wordt aangegeven dat uw werkblad mogelijk functies bevat die niet worden ondersteund door tekstbestandsindelingen. Als u alleen de werkbladgegevens wilt opslaan in het nieuwe tekstbestand, klikt u op Ja. Als u het niet zeker weet en meer wilt weten over de Excel-functies die niet worden ondersteund door tekstbestandsindelingen, klikt u op Help voor meer informatie.

Zie Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling voor meer informatie over het opslaan van bestanden in andere indelingen.

De manier waarop u het scheidingsteken tijdens het importeren wijzigt, is afhankelijk van hoe u de tekst importeert.

 • Als u Gegevens van & transformeren gebruikt > Van tekst/CSV,kiest u het tekstbestand en klikt u op Importeren.Kies een teken dat u wilt gebruiken in de lijst onder Scheidingsteken. U kunt het effect van uw nieuwe keuze direct in het gegevensvoorbeeld zien, zodat u zeker weet dat u de juiste keuze hebt gemaakt voordat u verdergaat.

 • Als u een tekstbestand importeert met de wizard Tekst importeren, kunt u in stap 2 van de wizard Tekst importeren het scheidingsteken wijzigen dat voor de importbewerking wordt gebruikt. Tijdens deze stap kunt u ook de manier wijzigen waarop opeenvolgende scheidingstekens, zoals opeenvolgende aanhalingstekens, worden verwerkt.

  Zie de wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

Als u bij Opslaan als .CSV een punt-dubbele punt wilt gebruiken als standaardlijstscheidingsteken, maar de wijziging wilt beperken tot Excel, kunt u het standaardscheidingsteken voor decimalen wijzigen in een komma. Dit dwingt Excel af om een punt-dubbele punt te gebruiken voor het lijstscheidingsteken. Dit is duidelijk omdat hierdoor ook de manier wordt gewijzigd waarop decimale getallen worden weergegeven, dus u kunt ook het scheidingsteken voor duizendtallen wijzigen om verwarring te voorkomen.

 1. Opties voor geavanceerde>voor> van Excel> gebruik systeemscheidingstekens.

 2. Decimaalscheidingsteken instellen op , (een komma).

 3. Stel het scheidingsteken voor duizendduizenden in op . (een punt).

Wanneer u een werkmap opgeslagen als EEN CSV-bestand, is het standaardlijstscheidingsteken (scheidingsteken) een komma. U kunt dit wijzigen in een ander scheidingsteken met de instellingen van Windows Regio. 

Let op: Als u de Windows-instelling wijzigt, wordt de computer globaal gewijzigd, wat gevolgen heeft voor alle toepassingen. Zie Het standaardlijstscheidingsteken wijzigen voor het opslaan van bestanden als tekst (.csv) in Excelals u alleen het scheidingsteken voor Excel wilt wijzigen.

 1. Klik in Microsoft Windows 10 met de rechtermuisknop op de startknop en klik vervolgens op Instellingen.

 2. Klik op & taalen klik vervolgens op Regio in het linkerpaneel.

 3. Klik in het hoofdvenster onder Regionale instellingenop Aanvullende datum, tijd en regionale instellingen.

 4. Klik onderRegio op Datum-, tijd- of getalnotaatie wijzigen.

 5. Klik in het dialoogvenster Regio op het tabblad Opmaak op Aanvullende instellingen.

 6. Typ in het dialoogvenster Opmaak aanpassen op het tabblad Getallen een teken dat u wilt gebruiken als nieuw scheidingsteken in het lijstscheidingsteken.

 7. Klik tweemaal op OK.

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op De indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Regio op het tabblad Opmaak op Aanvullende instellingen.

 4. Typ in het dialoogvenster Opmaak aanpassen op het tabblad Getallen een teken dat u wilt gebruiken als nieuw scheidingsteken in het lijstscheidingsteken.

 5. Klik tweemaal op OK.

Opmerking:  Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt het nieuwe teken in alle programma's gebruikt als lijstscheidingsteken. U kunt het teken weer in het standaardteken wijzigen met behulp van dezelfde procedure.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Gegevens uit externe gegevensbronnen importeren (Power Query)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×