Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

In dit onderwerp vindt u stapsgewijze instructies en aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van uw Word documenten en het ontgrendelen van uw inhoud voor iedereen, met inbegrip van mensen met een handicap.

U leert bijvoorbeeld hoe u met de toegankelijkheidscontrole kunt werken om toegankelijkheidsproblemen aan te pakken terwijl u uw document schrijft. U leert ook hoe u alternatieve teksten toevoegt aan afbeeldingen, zodat mensen die schermlezers gebruiken, kunnen luisteren naar waar de afbeelding om draait. U kunt ook leren hoe u lettertypen, kleuren en stijlen gebruikt om de inclusiviteit van uw Word documenten te maximaliseren voordat u ze met anderen deelt.

In dit onderwerp

Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures voor het maken van Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Vermijd veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen, zoals ontbrekende alternatieve tekst (alternatieve tekst) en kleuren met laag contrast.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole.

Maak het voor iedereen gemakkelijk om uw documenten te lezen.

Toegankelijkheid controleren terwijl u in Word werkt

Vermijd in het algemeen tabellen indien mogelijk en presenteer de gegevens op een andere manier.

Als u tabellen moet gebruiken, gebruikt u alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geeft u informatie over de kolomkop op.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Scan uw tabellen visueel om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Vermijd het gebruik van tabellen

Tabelkoppen gebruiken

Ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen gebruiken

Alineabanners maken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u wilt controleren of de volgorde van koppen logisch is, scant u de inhoudsopgave van uw document visueel.

Als u de tabvolgorde wilt behouden en het gemakkelijker wilt maken voor schermlezers om uw documenten te lezen, gebruikt u een logische volgorde van koppen en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

U kunt ook alineabanners gebruiken om uw inhoud te organiseren.

Ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen gebruiken

Toegankelijke lijsten maken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Alineabanners maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuals.

Als u ontbrekende alternatieve tekst wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar onvoldoende kleurcontrast.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw document die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Vermijd het schrijven van belangrijke informatie in de kop- of voettekstsecties van het document.

Kopteksten en voetteksten zijn alleen zichtbaar in de afdrukweergave en het afdrukvoorbeeld.

Dubbelklik op de kop- of voettekst om de inhoud te activeren en te bewerken.

Mensen die schermlezers gebruiken, missen belangrijke informatie omdat schermlezers geen kop- of voetteksten scannen.

Gebruik ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen om titels, ondertitels, paginanummers en alle andere belangrijke informatie op te nemen in de hoofdtekst van het document.

Neem eventuele redundante informatie op in de sectie Koptekst of Voettekst.

Naar boven

Toegankelijkheid controleren terwijl u in Word werkt  

Toegankelijkheidscontrole is een hulpprogramma waarmee uw inhoud wordt gecontroleerd en toegankelijkheidsproblemen worden gemarkeerd. Het verklaart waarom elk probleem een potentieel probleem kan zijn voor iemand met een handicap. De toegankelijkheidscontrole geeft ook aan hoe u de weergegeven problemen kunt oplossen.

InWord wordt Toegankelijkheidscontrole automatisch op de achtergrond uitgevoerd wanneer u een document maakt. Als de toegankelijkheidscontrole toegankelijkheidsproblemen detecteert, ontvangt u een herinnering op de statusbalk.

Als u de toegankelijkheidscontrole handmatig wilt starten, selecteert u Controleren > Toegankelijkheid controleren. Het deelvenster Toegankelijkheid wordt geopend en u kunt nu toegankelijkheidsproblemen bekijken en oplossen. Ga voor meer informatie naar Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole en Documenttoegankelijkheid controleren.

Tip: Gebruik de invoegtoepassing Toegankelijkheidsherinnering voor Office om auteurs en inzenders op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen in hun documenten. Met de invoegtoepassing kunt u snel herinneringsopmerkingen toevoegen die het bewustzijn over toegankelijkheidsproblemen vergroten en het gebruik van Toegankelijkheidscontrole aanmoedigen. Ga voor meer informatie naar De toegankelijkheidsherinnering gebruiken om auteurs op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen.

Naar boven

Vermijd het gebruik van tabellen

Vermijd indien mogelijk tabellen en presenteer de gegevens op een andere manier, zoals alinea's met koppen en banners. Tabellen met een vaste breedte kunnen moeilijk te lezen zijn voor mensen die Vergrootglas gebruiken, omdat dergelijke tabellen de inhoud dwingen tot een specifieke grootte. Hierdoor is het lettertype erg klein, waardoor Gebruikers van Vergrootglas horizontaal moeten schuiven, met name op mobiele apparaten.

Als u tabellen moet gebruiken, gebruikt u de volgende richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw tabel zo toegankelijk mogelijk is:

 • Vermijd tabellen met vaste breedte.

 • Zorg ervoor dat de tabellen correct worden weergegeven op alle apparaten, inclusief telefoons en tablets.

 • Als u hyperlinks in de tabel hebt, bewerkt u de koppelingsteksten, zodat ze logisch zijn en niet midden in de zin breken.

 • Zorg ervoor dat het document gemakkelijk kan worden gelezen met Vergrootglas. Stuur het documentconcept naar uzelf en bekijk het op een mobiel apparaat om er zeker van te zijn dat personen niet horizontaal hoeven te schuiven in het document, bijvoorbeeld op een telefoon.

 • Tabelkoppen gebruiken

 • Toegankelijkheid testen met Insluitende lezer.

Tabelkoppen gebruiken

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt. Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op. Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren. 

Ga naar Toegankelijke tabellen maken in Word voor stapsgewijze instructies over het toevoegen van een veldnamenrij aan een tabel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Naar boven

Ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen gebruiken

Titel, ondertitel en koppen zijn bedoeld om te worden gescand, zowel visueel als met ondersteunende technologie.

Gebruik de ingebouwde stijlen Titel en Ondertitel specifiek voor de titel en ondertitel van het document.

In het ideale gedeelte leggen koppen uit waar een documentsectie over gaat. Gebruik de ingebouwde kopstijlen en maak beschrijvende kopteksten zodat gebruikers van schermlezers gemakkelijker de structuur van het document kunnen bepalen en door de koppen kunnen navigeren.

Organiseer koppen in de voorgeschreven logische volgorde en sla geen kopniveaus over. Gebruik bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. Organiseer de informatie in uw document in kleine segmenten. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Voor de stapsgewijze instructies voor het gebruik van de koppen en stijlen gaat u naar Toegankelijkheid verbeteren met kopstijlen.

Naar boven

Alineabanners maken

Naast het gebruik van koppen om de inhoud in uw document te ordenen, kunt u ook alineabanners maken. In een alineabanner loopt het achtergrondkleurblok over de breedte van het document en wordt de tekst in de banner gemarkeerd. Dit is een goed alternatief voor tabellen om inhoud te ordenen en te scheiden.

Ga naar Arcering toepassen op woorden of alinea's voor instructies over het maken van alineabanners.

Naar boven

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Alternatieve tekst helpt mensen die het scherm niet kunnen zien om te begrijpen wat belangrijk is in visuele inhoud. Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s. Beschrijf in alternatieve tekst kort de afbeelding en vermeld de intentie ervan. Schermlezers lezen de tekst om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen. Meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden dat wel. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'. Ga naar Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven voor meer informatie over het schrijven van alternatieve tekst.

Voor de stapsgewijze instructies voor het toevoegen van alternatieve tekst gaat u naar Alternatieve tekst toevoegen aan een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-afbeelding of ander object.

Als u ontbrekende alternatieve tekst wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud, naast alternatieve tekst, ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

 • In plaats van objecten in een diagram te groeperen, maakt u het diagram plat in een afbeelding en voegt u alternatieve tekst toe aan de afbeelding. Als u de objecten groept, bevinden de onderliggende objecten zich nog steeds in de tabvolgorde met groepen.

Naar boven

Toegankelijke lettertype-indeling en -kleur gebruiken

Een toegankelijk lettertype sluit de leessnelheid van iedereen die een document leest niet uit of vertraagt dit niet, inclusief mensen met een visuele of leesbeperking of mensen die blind zijn. Het juiste lettertype verbetert de leesbaarheid en leesbaarheid van het document.

Ga naar Het standaardlettertype wijzigen in Word voor instructies over het wijzigen van het standaardlettertype.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Als u de leesbelasting wilt verminderen, selecteert u bekende schreefloze lettertypen zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst.

 • Een persoon met een visuele handicap kan de betekenis missen die door bepaalde kleuren wordt overgebracht. Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien.

 • Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

 • Voeg vormen toe als de status met kleur wordt aangegeven. Voeg bijvoorbeeld een vinkje toe Groen vinkje in Excel als groen wordt gebruikt om 'pass' aan te geven en een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. als rood 'mislukt' aangeeft.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

De tekst in het document moet leesbaar zijn in een modus met hoog contrast. Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleuren om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in een modus met hoog contrast. Ga naar De tekstkleur wijzigen voor instructies over het wijzigen van de tekstkleur inWord.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om het document te analyseren en te zoeken naar onvoldoende kleurcontrast. In het hulpmiddel wordt nu de tekstkleur afgezet tegen de paginakleur, achtergrond van tabelcellen, markeringen, opvulkleur van tekstvakken, alinea-arcering, opvulling van vormen en SmartArt, kopteksten en voetteksten, en koppelingen.

 • Gebruik de Colour Contrast Analyser, een gratis app die kleuren en contrast analyseert en vrijwel onmiddellijk resultaten weergeeft.

Naar boven

Toegankelijke lijsten maken

Om het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw document te lezen, kunt u de informatie in uw document indelen in kleine segmenten, zoals lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten.

Ontwerp lijsten zodat u geen gewone alinea zonder opsommingsteken of nummer in het midden van een lijst hoeft toe te voegen. Als uw lijst is opgesplitst in een alinea zonder opmaak, kunnen sommige schermlezers het aantal verkeerde lijstitems aankondigen. Ook kan de gebruiker in het midden van de lijst horen dat deze de lijst verlaat. 

Voor de stapsgewijze instructies voor het maken van lijsten gaat u naar Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken.

Naar boven

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Mensen die dyslexie hebben, beschrijven de tekst 'zwemmen samen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen. Als u de leesbelasting wilt verminderen, kunt u de witruimte tussen zinnen en alinea's vergroten.

Voor de stapsgewijze instructies voor het aanpassen van de afstand gaat u naar Inspringingen en afstand aanpassen in Word.

Naar boven

Toegankelijkheid testen met Insluitende lezer

Lees het document met Insluitende lezer om te controleren hoe het klinkt.

 1. Selecteer Weergave > Insluitende lezer in het document.

 2. Selecteer Hardop voorlezen op het tabblad Insluitende lezer.

 3. Als u Insluitende lezer wilt afsluiten, selecteert u Insluitende lezer sluiten.

Naar boven

Zie ook

In dit onderwerp

Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word documenten

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures voor het maken van Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar onvoldoende kleurcontrast.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw document die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u wilt controleren of de volgorde van koppen logisch is, scant u de inhoudsopgave van uw document visueel.

U kunt ook op elke kop klikken en er een ingebouwde kopstijl op toepassen.

Als u de tabvolgorde wilt behouden en het gemakkelijker wilt maken voor schermlezers om uw documenten te lezen, gebruikt u een logische volgorde van koppen en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

U kunt bijvoorbeeld koppen ordenen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine segmenten. In het ideale plaats wordt elke kop gevolgd door slechts enkele alinea's.

Ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op.

Om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Toegankelijkheid controleren terwijl u in Word werkt  

Toegankelijkheidscontrole is een hulpprogramma waarmee uw inhoud wordt gecontroleerd en toegankelijkheidsproblemen worden gemarkeerd. Het verklaart waarom elk probleem een potentieel probleem kan zijn voor iemand met een handicap. De toegankelijkheidscontrole geeft ook aan hoe u de weergegeven problemen kunt oplossen.

InWord wordt Toegankelijkheidscontrole automatisch op de achtergrond uitgevoerd wanneer u een document maakt. Als de toegankelijkheidscontrole toegankelijkheidsproblemen detecteert, ontvangt u een herinnering op de statusbalk.

Als u de toegankelijkheidscontrole handmatig wilt starten, selecteert u Controleren > Toegankelijkheid controleren. Het deelvenster Toegankelijkheid wordt geopend en u kunt nu toegankelijkheidsproblemen bekijken en oplossen. Ga voor meer informatie naar Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole en Documenttoegankelijkheid controleren.

Tip: Gebruik de invoegtoepassing Toegankelijkheidsherinnering voor Office om auteurs en inzenders op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen in hun documenten. Met de invoegtoepassing kunt u snel herinneringsopmerkingen toevoegen die het bewustzijn over toegankelijkheidsproblemen vergroten en het gebruik van Toegankelijkheidscontrole aanmoedigen. Ga voor meer informatie naar De toegankelijkheidsherinnering gebruiken om auteurs op de hoogte te stellen van toegankelijkheidsproblemen.

Naar boven

Vermijd het gebruik van tabellen

Vermijd indien mogelijk tabellen en presenteer de gegevens op een andere manier, zoals alinea's met koppen en banners. Als u tabellen moet gebruiken, gebruikt u de volgende richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw tabel zo toegankelijk mogelijk is:

 • Vermijd tabellen met vaste breedte.

 • Zorg ervoor dat de tabellen correct worden weergegeven op alle apparaten, inclusief telefoons en tablets.

 • Als u hyperlinks in de tabel hebt, bewerkt u de koppelingsteksten, zodat ze logisch zijn en niet midden in de zin breken.

 • Zorg ervoor dat het document gemakkelijk kan worden gelezen met Vergrootglas. Stuur het documentconcept naar uzelf en bekijk het op een mobiel apparaat om er zeker van te zijn dat personen niet horizontaal hoeven te schuiven in het document, bijvoorbeeld op een telefoon.

 • Tabelkoppen gebruiken

 • Toegankelijkheid testen met Insluitende lezer.

Tabelkoppen gebruiken

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt. Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op. Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren. 

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Naar boven

Ingebouwde titel-, ondertitel- en kopstijlen gebruiken

Titel, ondertitel en koppen zijn bedoeld om te worden gescand, zowel visueel als met ondersteunende technologie.

Gebruik de ingebouwde stijlen Titel en Ondertitel specifiek voor de titel en ondertitel van het document.

In het ideale gedeelte leggen koppen uit waar een documentsectie over gaat. Gebruik de ingebouwde kopstijlen en maak beschrijvende kopteksten zodat gebruikers van schermlezers gemakkelijker de structuur van het document kunnen bepalen en door de koppen kunnen navigeren.

Organiseer koppen in de voorgeschreven logische volgorde en sla geen kopniveaus over. Gebruik bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. Organiseer de informatie in uw document in kleine segmenten. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Voor de stapsgewijze instructies voor het gebruik van de koppen en stijlen gaat u naar Toegankelijkheid verbeteren met kopstijlen.

Naar boven

Alineabanners maken

Naast het gebruik van koppen om de inhoud in uw document te ordenen, kunt u ook alineabanners maken. In een alineabanner loopt het achtergrondkleurblok over de breedte van het document en wordt de tekst in de banner gemarkeerd. Dit is een goed alternatief voor tabellen om inhoud te ordenen en te scheiden.

Ga naar Arcering toepassen op woorden of alinea's voor instructies over het maken van alineabanners.

Naar boven

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

Alternatieve tekst helpt mensen die het scherm niet kunnen zien om te begrijpen wat belangrijk is in visuele inhoud. Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s. Beschrijf in alternatieve tekst kort de afbeelding en vermeld de intentie ervan. Schermlezers lezen de tekst om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een of twee korte zinnen. Meestal doen een paar zorgvuldig geselecteerde woorden dat wel. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'. Ga naar Alles wat u moet weten om effectieve alternatieve tekst te schrijven voor meer informatie over het schrijven van alternatieve tekst.

Voor de stapsgewijze instructies voor het toevoegen van alternatieve tekst gaat u naar Alternatieve tekst toevoegen aan een vorm, afbeelding, grafiek, SmartArt-afbeelding of ander object.

Als u ontbrekende alternatieve tekst wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud, naast alternatieve tekst, ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

 • In plaats van objecten in een diagram te groeperen, maakt u het diagram plat in een afbeelding en voegt u alternatieve tekst toe aan de afbeelding. Als u de objecten groept, bevinden de onderliggende objecten zich nog steeds in de tabvolgorde met groepen.

Naar boven

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word documenten toegankelijk maakt.

Naar boven

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Hyperlink.

  De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen en het dialoogvenster Scherminfo

Naar boven

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Screenshot of bullet style options

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Nummering.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Screenshot of numbering style options

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Word voor Mac menu lettertypekleur selecteren
 • Gebruik de Toegankelijkheidscontrole om het document te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. In het hulpmiddel wordt nu de tekstkleur afgezet tegen de paginakleur, achtergrond van tabelcellen, markeringen, opvulkleur van tekstvakken, alinea-arcering, opvulling van vormen en SmartArt, kopteksten en voetteksten, en koppelingen.

 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Naar boven

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer Regel- en alineaspatiëring > Opties voor regelafstand.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

 4. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Screenshot of the Paragraph dialog

Toegankelijkheid testen met Insluitende lezer

Lees het document met Insluitende lezer om te controleren hoe het klinkt.

 1. Selecteer Weergave > Insluitende lezer in het document.

 2. Selecteer Hardop voorlezen op het tabblad Insluitende lezer.

 3. Als u Insluitende lezer wilt afsluiten, selecteert u Insluitende lezer sluiten.

Naar boven

Zie ook

iOS: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures voor het maken van Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen die dyslexie hebben, beschrijven de tekst 'zwemmen samen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Word om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw documenten te lezen.

U kunt bijvoorbeeld koppen ordenen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word documenten toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, aan het einde van de werkbalk, op de knop Meer.

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Tik op de opdracht Koppeling .

 5. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak DISPLAY. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze indien nodig wijzigen.

 6. Als u een hyperlink wilt toevoegen, typt u de URL in het vak ADRES.

 7. Tik boven aan het scherm op Gereed.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Opdracht Koppeling met de URL (het adres) en tekst die moeten worden weergegeven

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, aan het einde van de werkbalk, op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Stijlen .

 4. Tik op een kopstijl, zoals Kop 1.

Opdracht Stijlen met Kop 1 geselecteerd

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, aan het einde van de werkbalk, op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Opsommingstekens .

 4. Tik op het gewenste opsommingsteken.

 5. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Opdracht Opsommingstekens met opties voor opmaak

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, aan het einde van de werkbalk, op de knop Meer.

 3. Tik op de opdracht Nummering .

 4. Tik op de gewenste optie voor nummering.

 5. Typ de opeenvolgende stappen.

Opdracht Nummering uitgevouwen, met opmaakopties

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

De hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's vergroten of verkleinen:

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, aan het einde van de werkbalk, op de knop Meer.

 3. Tik op Alineaopmaak > regelafstand.

 4. Tik op de gewenste optie voor de regelafstand.

Opdracht Regelafstand met de opmaakopties en 1,15 geselecteerd

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Tik op Start > Invoegen > Tabel.

 3. Tik op de opdracht Stijlopties .

 4. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

 5. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Opdracht Stijlopties uitgevouwen, met Veldnamenrij geselecteerd

Zie ook

Android: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word-documenten

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures voor het maken van Word documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen die dyslexie hebben, beschrijven de tekst 'zwemmen samen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u de tabvolgorde wilt behouden en het gemakkelijker wilt maken voor schermlezers om uw documenten te lezen, gebruikt u een logische volgorde van koppen en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word.

U kunt bijvoorbeeld koppen ordenen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuals en tabellen in uw Word documenten.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen zoals afbeeldingen en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

dialoogvenster alternatieve tekst voor Word voor Android afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Selecteer een shape.

 2. Als u het tabblad Vorm wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word documenten toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Schuif omlaag naar de optie Koppeling , tik erop en tik op Koppeling invoegen.

 5. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze indien nodig wijzigen.

 6. Als u een hyperlink wilt toevoegen, typt u de URL in het vak Adres.

 7. Tik boven aan het scherm op Toepassen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Opdracht Koppeling met de tekst die moet worden weergegeven en het adres

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Stijlen en tik erop.

 4. Tik op een kopstijl, zoals Kop 1.

menu kopstijlen Word voor Android

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Opsommingstekens en tik erop.

 4. Tik op het gewenste opsommingsteken.

 5. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

menu Word voor Android lijsten met opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Nummering en tik erop.

 4. Tik op de gewenste optie voor nummering.

 5. Typ elk item in de genummerde lijst.

menu geordende lijsten Word voor Android

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Word voor Android menu Tekstkleur
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Alineaopmaak en tik erop.

 4. Tik op de gewenste optie voor de afstand.

menu alineaopmaak Word voor Android

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u onder aan het scherm, rechts op de werkbalk, op de knop Meer Pijl-omhoog .

 3. Schuif omlaag naar de optie Stijlopties en tik erop.

 4. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Wanneer een optie is geselecteerd, wordt deze grijs weergegeven.

 5. Typ elke kolomkop in de tabel.

Menu opties voor Word voor Android tabelstijl

Zie ook

Office Online: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Word voor het web documenten

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures voor het maken van Word voor het web documenten die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen en tabellen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van het document uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van het document uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, zoekt u naar tekst in uw document die moeilijk te lezen is of die u kunt onderscheiden van de achtergrond.

Als het document een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Als u koppen wilt zoeken waarvoor geen ingebouwde stijl wordt gebruikt, voert u een visuele controle van het document uit voor tekst die is opgemaakt om er als een kop uit te zien. Selecteer deze tekst en kijk vervolgens op het tabblad Start van het lint om te controleren of er een kopstijl wordt gebruikt.

Als u de tabvolgorde wilt behouden en het gemakkelijker wilt maken voor schermlezers om uw documenten te lezen, gebruikt u een logische volgorde van koppen en de ingebouwde opmaakhulpmiddelen in Word voor het web.

U kunt bijvoorbeeld koppen ordenen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw documenten in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik alleen een eenvoudige tabelstructuur voor gegevens en geef informatie over de kolomkop op.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel is genest in een andere tabel of is samengevoegd of gesplitst, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie meer over de tabel verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat dit zou kunnen suggereren dat de tabel verder geen informatie meer bevat.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen en tabellen in uw Word voor het web documenten.

Opmerking: U wordt aangeraden alleen tekst in het veld Beschrijving te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding > Alternatieve tekst. Het deelvenster Afbeelding opmaken wordt rechts van het scherm geopend.

 3. Typ de alternatieve tekst in het vak Beschrijving.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Het deelvenster Alternatieve tekst voor afbeeldingen opmaken in de webversie van Word.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer Tabel > Alternatieve tekst. Het dialoogvenster Alternatieve tekst wordt geopend. Mogelijk moet u de knop ... selecteren om de optie Alternatieve tekst weer te geven. 

 3. Typ de alternatieve tekst in het vak Beschrijving en selecteer OK.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Dialoogvenster Alternatieve tekst voor tabellen in de webversie van Word.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw Word voor het web documenten toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weergavetekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Voer in het vak Adres het doeladres voor de hyperlink in en selecteer Invoegen.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Dialoogvenster Koppeling invoegen in de webversie van Word.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de tekst en selecteer vervolgens Start > Knop Tekstkleur in de webversie van Word. (tekstkleur) > Automatisch.

  Menu Voor het selecteren van tekstkleur in Word Online
 • Gebruik Colour Contrast Analyzer, een gratis app waarmee de kleuren en het contrast worden geanalyseerd, waarna het resultaat vrijwel direct wordt weergegeven.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Voeg onderstreping toe aan hyperlinktekst met kleurcodes. Op deze manier weten mensen die kleurenblind zijn dat de tekst is gekoppeld, ook als ze de kleur niet zien.

 • Voeg vormen toe als de status wordt aangegeven met kleur. Voeg bijvoorbeeld een vinkje Groen vinkje in Excel toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X Schermafbeelding van een rood vierkantje met een hoofdletter X in het vak. toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Opmerking: De volgende bronnen bevatten andere suggesties: usability.gov en Web Accessibility for Users with Color Blindness (Webtoegankelijkheid voor gebruikers die kleurenblind zijn).

Ingebouwde kopstijlen toepassen

 1. Selecteer de koptekst en selecteer vervolgens het tabblad Start .

 2. Selecteer de knop Stijlen en selecteer vervolgens een kopstijl, bijvoorbeeld Kop 1 of Kop 2.

Menu Tekststijlen in Word Online

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Knop Opsommingstekens in de webversie van Word. (opsommingstekens) en selecteer vervolgens de stijl van het opsommingsteken dat u wilt gebruiken.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Menu Opsommingstekens in Word Online

Geordende lijsten gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Knop Nummering in de webversie van Word. (nummering) en selecteer vervolgens de stijl van de lijst die u wilt gebruiken.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Menu Nummering van Word Online

Tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Alinea in de rechterbenedenhoek van de groep de knop startpictogram voor dialoogvensters.

  Knop Alineaopties in de webversie van Word.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend met de opties Algemeen, Inspringing en Afstand .

 4. Selecteer onder Afstand de gewenste opties voor afstand en selecteer OK.

Dialoogvenster Alineaopties in de webversie van Word.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer Tabelontwerp > veldnamenrij.

  Tabelkoprij geselecteerd in de webversie van Word.

 3. Typ de kolomkoppen.

Zie ook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×