Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden
Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om uw presentatie aantrekkelijker te maken door afbeeldingen, tabellen of afbeeldingen toe te voegen aan uw diavoorstellingen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u de toegevoegde inhoud bewerkt, bijvoorbeeld afbeeldingen bijsnijden, tabellen verplaatsen en tabelrijen en kolommen toevoegen en verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afbeeldingen toevoegen vanaf uw apparaat, netwerk of internet

Als u afbeeldingen, illustraties of andere bestanden van internet gebruikt, is het belangrijk dat u het auteursrecht ervan respecteert. Het artikel Filter images by license type (Afbeeldingen filteren op licentietype) kan u helpen bij het kiezen van de bestanden.

Een afbeelding vanaf uw apparaat of netwerk invoegen

 1. Ga naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, P. U hoort: 'Dialoogvenster Afbeelding invoegen. Bestandsnaam'.

  Tip: Het dialoogvenster Afbeelding invoegen, dat in uw map Afbeeldingen wordt geopend, is een speciale versie van het standaardvenster van Verkenner. Houd de locatie van het afbeeldingsbestand bij de hand, zodat u deze gemakkelijker kunt vinden.

 3. Typ de bestandsnaam en het pad in het veld Bestandsnaam, of selecteer het bestand dat u wilt invoegen. Druk vervolgens op Enter.

 4. De afbeelding wordt ingevoegd en geselecteerd.

  Opmerking: Als een afbeelding wordt geselecteerd, is het contextgevoelige tabblad Opmaak beschikbaar. U kunt de opties in dat tabblad gebruiken om bijvoorbeeld het formaat van de afbeelding te wijzigen of om kleuren of stijlen toe te voegen. Druk op Alt+J om naar het tabblad Opmaak te gaan. U hoort 'Tabblad Opmaak'. Als u door de opties van Opmaak wilt gaan, drukt u op de Tab-toets.

Een afbeelding vanaf het web invoegen

 1. Ga in uw presentatie naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, vervolgens op F en 1. U hoort: 'Afbeeldingsvenster invoegen'.

 3. Het dialoogvenster Bing-afbeeldingen zoeken wordt geopend, met de focus op het zoekveld. Typ de zoekterm en druk op Enter.

 4. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de SR-toets en op de pijl-rechts of pijl-links.

 5. Als u een afbeelding wilt selecteren, zet u de focus op de afbeelding en drukt u op Shift+Enter. U hoort: 'Ingeschakeld'.

  Opmerking: U kunt meer dan één afbeelding selecteren.

 6. Druk op Tab totdat u 'Knop Invoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  De afbeelding wordt ingevoegd en geselecteerd.

Een afbeelding bijsnijden

Verander de specifieke vorm of hoogte-breedteverhouding van de afbeeldingen in uw presentatie.

Bijsnijden tot een bepaalde vorm

 1. Selecteer in het diagebied de afbeelding die u wilt bijsnijden. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Afbeelding'. In JAWS hoort u: 'Picture.'

 2. Als u naar het menu Bijsnijden naar vorm wilt gaan, drukt u op Alt+J, P, vervolgens op V en S. U hoort: 'Rechthoeken'.

 3. Met de pijltoetsen kunt u door de opties voor vormen bladeren. De vormbeschrijvingen worden aangekondigd terwijl u ze doorloopt.

 4. Druk op Enter om een vorm voor bijsnijden te selecteren. De afbeelding wordt bijgesneden volgens de geselecteerde vorm.

Bijsnijden tot een hoogte-breedteverhouding

 1. Selecteer in het diagebied de afbeelding die u wilt bijsnijden.

 2. Als u het menu Hoogte-breedteverhouding wilt openen, drukt u op Alt+J, P, vervolgens op V en A. U hoort: 'Eén dubbele punt één'.

 3. Met de toetsen pijl-omhoog en -omlaag kunt u door de opties voor hoogte-breedteverhouding bladeren. De hoogte-breedteverhouding wordt aangekondigd terwijl u door de opties bladert.

 4. Druk op Enter om een hoogte-breedteverhouding te selecteren. De afbeelding wordt bijgesneden volgens de geselecteerde hoogte-breedteverhouding.

Een tabel in een dia toevoegen en opmaken

 1. Ga naar het diagebied waar u de tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, T om naar het menu Tabel te gaan. U hoort: '1x1 tabel'.

 3. Druk op I om een tabel in uw presentatie in te voegen.

 4. Het dialoogvenster Tabel invoegen wordt geopend, waarbij de focus is gericht op het veld Aantal kolommen. Het standaardaantal kolommen is vijf. Als u dit standaardaantal wilt wijzigen, drukt u op Verwijderen en typt u een nieuw aantal. Druk vervolgens op Tab. De focus wordt verplaatst naar het veld Aantal rijen. Het standaardaantal is twee. Als u dit wilt wijzigen, typt u het aantal rijen en drukt u op Enter.

 5. De tabel wordt ingevoegd op de geselecteerde dia, met de cursor in de cel in de linkerbovenhoek. Verteller noemt dat 'cel in rij nul kolom nul'.

 6. Als u tekst in een tabelcel wilt invoegen, plaatst u de cursor in de cel en typt u de tekst. Gebruik de pijltoetsen om door de cellen te bladeren. Verteller kondigt de cellocatie aan terwijl de cursor wordt verplaatst.

 7. Druk op Esc als u wilt stoppen met het bewerken van de cel.

Tabelrijen en -kolommen toevoegen of verwijderen

Een rij toevoegen

 1. Selecteer de tabel in het diagebied. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u in het diagebied op Tab totdat u in Verteller het volgende hoort: 'Tabel.' In JAWS hoort u 'Object placeholder' en de tekst in de cellen. Druk op Enter als u wilt beginnen met het bewerken van de tabel.

 2. Met de pijltoetsen kunt u de cursor in de cel boven of onder de positie plaatsen waar u een nieuwe rij wilt invoegen.

 3. Als u naar het tabblad Indeling wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op L. U hoort: 'Tabblad Indeling.'

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Hierboven invoegen.'

  • Als u een rij onder de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Hieronder invoegen.'

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 5. De rij wordt ingevoegd, met de focus op de linkercel van de nieuwe rij.

Een kolom toevoegen

 1. Selecteer de tabel in het diagebied.

 2. Verplaats de cursor naar een cel rechts of links van de positie waar u de nieuwe kolom wilt invoegen.

 3. Als u naar het tabblad Indeling wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op L. U hoort: 'Tabblad Indeling.'

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kolom links van de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Links invoegen.'

  • Als u een kolom rechts van de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Rechts invoegen.'

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 5. De kolom wordt ingevoegd, met de focus op de bovenste cel van de nieuwe kolom.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Verplaats in een tabel de cursor naar een cel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Als u naar het menu Verwijderen wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op L en D. U hoort: 'Rijen en kolommen, kolommen verwijderen'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kolom wilt verwijderen, drukt u op C.

  • Als u een rij wilt verwijderen, drukt u op R.

 4. De kolom of rij wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar een andere cel in de tabel.

Tip: Als u snel de hele tabel wilt verwijderen, selecteert u de tabel en drukt u op Verwijderen.

Een rand toevoegen aan een tabel

 1. Selecteer de tabel waaraan u een rand wilt toevoegen. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u in het diagebied op de Tab-toets totdat u het volgende meldt: 'Tabel'. In JAWS hoort u 'Object placeholder' en de tekst in de cellen.

 2. Als u een randstijl wilt selecteren, drukt u op Alt+J en vervolgens op T en L. U hoort 'Geen rand' of een randstijl. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de stijlen te bladeren. U hoort de stijlen terwijl u er doorheen loopt. Druk op Enter om te selecteren.

 3. Als u wilt selecteren waar u een rand wilt toevoegen, drukt u op Alt+J, vervolgens op T en B. U hoort 'Geen rand' of een randoptie. Gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opties te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u er doorheen loopt. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. De rand wordt aan de tabel toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar de cel in de linkerbovenhoek van de tabel.

Het uiterlijk van een tabel wijzigen

Met de opdrachten in het tabblad Ontwerpen kunt u het uiterlijk van de tabel wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een tabelstijl toepassen of de achtergrondkleur wijzigen.

Een tabelstijl toepassen

 1. Selecteer de tabel waarop u een van de beschikbare opmaakstijlen wilt toepassen. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u in het diagebied op de Tab-toets totdat u het volgende meldt: 'Tabel'. In JAWS hoort u 'Object placeholder' en de tekst in de cellen.

 2. Als u naar het menu Tabelstijlen wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op T en A. U hoort de huidige tabelstijl.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de tabelstijlen te bladeren. U hoort de stijlen terwijl u er doorheen loopt. Druk op Enter om te selecteren.

  Tip: Als u een stijl uit de tabel wilt verwijderen, drukt u in het menu Tabelstijlen op C.

 4. De tabelstijl wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de cel in de linkerbovenhoek van de tabel.

De achtergrond toevoegen of wijzigen

 1. Selecteer de tabel waarin u de achtergrondkleur wilt wijzigen.

 2. Als u naar het menu Arcering wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op T en H. U hoort de huidige achtergrondkleur.

 3. Met de pijltoetsen kunt u door de achtergrondkleuren bladeren. U hoort de kleuren terwijl u er doorheen loopt. Druk op Enter om te selecteren.

  Tip: Als u de achtergrondkleur wilt verwijderen, drukt u op N om Geen opvulling te selecteren.

 4. De achtergrondkleur van de tabel wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de cel in de linkerbovenhoek van de tabel.

Een tabel verplaatsen of de grootte van een tabel wijzigen

Een tabel verplaatsen

 1. Selecteer de tabel die u wilt verplaatsen. Als u een tabel wilt selecteren, drukt u in het diagebied op Tab totdat u in Verteller het volgende hoort: 'Tabel.' In JAWS hoort u 'Object placeholder' en de tekst in de cellen.

 2. met de pijltoetsen kunt u de tabel binnen de dia verplaatsen.

 3. Druk op Esc als u wilt stoppen met het verplaatsen van de tabel.

De grootte van een tabel wijzigen

Een specifieke tabelgrootte invoeren

 1. Selecteer de tabel die u het 1000-1000-2010-2010-2

 2. Als u naar het tabblad Indeling wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op L. U hoort: 'Tabblad Indeling.'

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hoogte van de tabel wilt wijzigen, drukt u op T, H. Typ vervolgens de hoogte in inches en druk op Enter.

  • Als u de breedte van de tabel wilt wijzigen, drukt u op T, W. Typ vervolgens de breedte in inches en druk op Enter.

De tabelgrootte wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de cel in de linkerbovenhoek van de tabel.

Het formaat van een kolom of rij wijzigen

 1. Selecteer de tabel waarvan u de grootte van de kolommen of rijen wilt wijzigen. Druk op Enter als u wilt beginnen met het bewerken van de tabel.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de cursor in de cel te plaatsen die de kolom of rij bevat waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 3. Als u naar het tabblad Indeling wilt gaan, drukt u op Alt+J en vervolgens op L. U hoort: 'Tabblad Indeling.'

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hoogte van de rij wilt wijzigen, drukt u op H. Typ vervolgens de hoogte in inches en druk op Enter.

  • Als u de breedte van de kolom wilt wijzigen, drukt u op W. Typ vervolgens de breedte in inches en druk op Enter.

 5. De grootte van de kolom of rij wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de eerder geselecteerde cel.

 Een vorm of SmartArt invoegen

 1. Ga naar het inhoudsgebied van de dia waar u een SmartArt-graphic wilt invoegen.

 2. Als u het dialoogvenster SmartArt wilt openen, drukt u op Alt+N, M. U hoort: 'Kies een SmartArt-afbeelding'.

 3. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en -omlaag om door de SmartArt-categorieën te bladeren. U hoort de categorieën terwijl u er doorheen loopt. Druk op Tab als u bij de gewenste categorie bent.

 4. Gebruik de pijltoetsen om een SmartArt-afbeelding te zoeken in de geselecteerde categorie. U hoort de beschrijvende namen van de SmartArt-afbeeldingen terwijl u er doorheen loopt.

 5. Druk op Enter om een SmartArt te selecteren. De SmartArt-afbeelding wordt gemaakt en ingevoegd in de geselecteerde dia, met de focus op het eerste bewerkbare tekstvak.

  Tip: Met de opdrachten in de tabbladen Opmaken en Ontwerpen kunt u het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wijzigen. Als u naar het tabblad Opmaken wilt gaan, drukt u op Alt, J en vervolgens op O. Als u naar het tabblad Ontwerpen wilt gaan, drukt u op Alt, J en vervolgens op S.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint op te slaan

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om uw presentaties aantrekkelijker te maken door afbeeldingen, tabellen of afbeeldingen toe te voegen. U kunt ook de toegevoegde inhoud bewerken, bijvoorbeeld door afbeeldingen bij te snijden, tabellen te verplaatsen en tabelrijen en -kolommen toe te voegen of te verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Onlineafbeeldingen of -illustraties toevoegen aan uw presentatie

Het zoeken naar en invoegen van illustraties of afbeeldingen uit andere onlinebronnen rechtstreeks vanuit PowerPoint wordt momenteel niet ondersteund in macOS. U kunt echter nog steeds illustraties en onlinefoto's toevoegen aan uw PowerPoint-presentatie door online te zoeken naar de foto die u wilt gebruiken, een lokale kopie ervan op te slaan en vervolgens de kopie in te voegen die u hebt opgeslagen in PowerPoint.

Een afbeelding opslaan vanaf het web

Opmerking: Als u Snelnavigatie inschakelt, kunt u met alleen de pijltoetsen door webpagina's navigeren. U schakelt Snelnavigatie in of uit door tegelijkertijd op de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts te drukken. Ga naar VoiceOver voor Mac voor meer informatie over het navigeren op webpagina's met Snelnavigatie: Navigeren met snelnavigatie. In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat Snelnavigatie is ingeschakeld.

 1. Ga in een webbrowser naar www.bing.com. De focus wordt verplaatst naar het Bing-zoekvak.

 2. Voer in het vak Zoeken een trefwoord in voor het type afbeelding dat u zoekt, en druk op Enter.

 3. Als u de zoekresultaten wilt filteren op alleen afbeeldingen, gaat u in de zoekresultaten van Bing naar het tabblad Afbeeldingen. Druk op Enter om te selecteren.

  Opmerking: In het filter Licentie kunt u zoekresultaten filteren op alleen Alle Creative Commons (meer informatie over licenties) of u kunt ervoor kiezen om alle afbeeldingen te zien. Als u kiest voor Alles, worden de zoekresultaten uitgebreid en worden alle Bing-afbeeldingen weergegeven. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, met inbegrip van het copyright. Zie Afbeeldingen filteren op licentietype voor meer informatie over de licentieopties. Als u een licentieoptie wilt selecteren, gebruikt u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag en drukt u op Enter om te selecteren.

 4. Als u de resultaten wilt beperken tot illustraties (cartoon-achtige afbeeldingen), voegt u 'illustraties' toe aan het einde van de zoekterm. U kunt ook naar het filter Type in de zoekresultaten van uw Bing-afbeelding bladeren, vervolgens op Enter drukken om te selecteren en de pijl-omlaag gebruiken om naar Clipart te navigeren. Druk op Enter om het filter te selecteren.

 5. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste afbeeldingsresultaten te navigeren. U hoort: 'Koppeling, afbeelding, afbeeldingsresultaat’.

 6. Druk op Enter om de afbeelding in volledig formaat te openen.

 7. Als u de afbeelding wilt downloaden, drukt u op Option+Tab totdat u 'Koppeling' hoort, gevolgd door de bestandsnaam en -extensie. Druk op Enter om te selecteren. Druk op Command+S.

 8. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. De cursor wordt in het veld met de bestandsnaam geplaatst. Als u de opslaglocatie wilt kiezen, drukt u op Tab om naar de pop-upknop Waar te navigeren en gebruikt u de pijltoetsen om een locatie te selecteren. Druk op Command+S om op te slaan.

Een afbeelding aan uw presentatie toevoegen

 1. Ga PowerPoint naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Als u naar het tabblad Invoegen wilt gaan, drukt u op F6 tot u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door het 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of -links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Afbeelding'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u een opgeslagen afbeelding wilt invoegen, gebruikt u de toets Pijl-omlaag om naar het menu Afbeelding te navigeren. Druk vervolgens op de spatiebalk om het menu uit te vouwen. Druk op Pijl-omlaag om naar Afbeelding uit bestand te navigeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Afbeelding uit bestand wordt geopend. Als u wilt zoeken naar de locatie waar de afbeelding is opgeslagen, drukt u op Tab tot u het volgende hoort: 'Tabel Zijbalk'. De focus wordt verplaatst naar de lijst met favoriete locaties, zoals Al mijn bestanden of Documenten. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst.

 5. Druk op de juiste locatie op Tab. Gebruik de toets Pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste submap of het gewenste bestand te bladeren. Druk op de toets Pijl-rechts om een submap te openen.

 6. Wanneer het juiste bestand is geselecteerd, drukt u op Tab om naar de knop Invoegen van het dialoogvenster te navigeren en de afbeelding in te voegen. Druk op de spatiebalk om te selecteren. De afbeelding wordt ingevoegd in de dia. U hoort: 'U bent nu in een lay-outgebied'.

Een afbeelding bijsnijden

Verander de specifieke vorm of hoogte-breedteverhouding van de afbeeldingen in uw presentatie.

Bijsnijden tot een bepaalde vorm

 1. Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden in uw presentatie. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u in het diagebied op Tab totdat u in VoiceOver het volgende hoort: 'Afbeelding, lay-outitem'.

 2. U gaat naar het tabblad Afbeeldingsopmaak door herhaaldelijk op F6 te drukken tot u een tabnaam hoort, gevolgd door 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of -links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Afbeeldingsopmaak’. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. U gaat naar het menu Bijsnijden door op Tab te drukken tot u het volgende hoort: 'Bijsnijden, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen.

 4. Als u de afbeelding wilt bijsnijden tot een bepaalde vorm, drukt u op Pijl-omlaag om naar het submenu Bijsnijden op vorm te navigeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu uit te vouwen.

 5. U selecteert een bijsnijdvorm door eenmaal op de toets Pijl-omlaag te drukken en vervolgens de pijltoetsen te gebruiken om door de vormopties te bladeren. In VoiceOver wordt een beschrijving van de vorm opgelezen terwijl u de selectie verplaatst. U kunt kiezen uit 8 vormgroepen: Rechthoeken, Basisvormen, Blokpijlen, Vergelijkingsvormen, Stroomdiagram, Sterren en vaandels, Toelichtingen en Actieknoppen.

 6. Druk op de spatiebalk. De afbeelding wordt bijgesneden volgens de geselecteerde vorm.

Bijsnijden tot een hoogte-breedteverhouding

 1. Selecteer de afbeelding die u wilt bijsnijden in uw presentatie. Als u een afbeelding wilt selecteren, drukt u in het diagebied op Tab totdat u in VoiceOver het volgende hoort: 'Afbeelding, lay-outitem'.

 2. Als u naar het tabblad Afbeeldingsopmaak wilt gaan, drukt u op F6 totdat u een tabnaam hoort, gevolgd door 'U bent momenteel op een tabblad... in een tabbladgroep." Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of -links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Afbeeldingsopmaak’. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. U gaat naar het menu Bijsnijden door op Tab te drukken tot u het volgende hoort: 'Bijsnijden, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen.

 4. Als u de afbeelding wilt bijsnijden tot een hoogte-breedteverhouding, drukt u op Pijl-omlaag om naar het submenu Hoogte-breedteverhouding te navigeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu uit te vouwen.

 5. U selecteert een hoogte-breedteverhouding waarop u wilt bijsnijden door eenmaal op Pijl-omlaag te drukken en vervolgens met de toets Pijl-omhoog of -omlaag door de opties voor de hoogte-breedteverhouding te bladeren. In VoiceOver worden de hoogte-breedteverhoudingen opgelezen terwijl u de focus verplaatst. U kunt kiezen uit 3 hoogte-breedteverhoudingen: Rechthoek, Staand en Liggend.

 6. Druk op de spatiebalk. De afbeelding wordt bijgesneden volgens de geselecteerde hoogte-breedteverhouding.

Een tabel in een dia toevoegen en opmaken

Een tabel toevoegen

 1. Ga in PowerPoint presentatie naar het diagebied waar u de tabel wilt invoegen.

 2. U opent de menubalk door op Control+Option+M te drukken.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te selecteren en te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Tabel, beletselteken', en druk op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Tabel invoegen wordt geopend, met de focus op het veld Aantal kolommen. Het standaardaantal kolommen is drie. Als u dit wilt wijzigen, typt u een ander getal. Druk tweemaal op Tab om naar het veld Aantal rijen te gaan. Het standaardaantal rijen is drie. Als u dit wilt wijzigen, typt u een ander getal. Druk op Enter om de tabel in de dia in te voegen.

 6. De tabel wordt ingevoegd en de cursor bevindt zich in de cel linksboven. Gebruik de pijltoetsen om door de cellen te bladeren. De celinhoud en de locatie worden voorgelezen terwijl u bladert. Als u tekst wilt toevoegen, plaatst u de cursor in een cel en begint u te typen.

 7. Druk op Esc als u wilt stoppen met het bewerken van de cel.

Een rij of kolom toevoegen

 1. Ga in PowerPoint presentatie naar het deelvenster Miniaturen en selecteer de dia met de tabel.

 2. Druk in het deelvenster Miniaturen herhaaldelijk op Tab om de focus naar de tabel in de dia te verplaatsen. Wanneer u 'Tabel' hoort, is de tabel geselecteerd.

 3. Als u de tabel wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de cursor te plaatsen in een cel boven of onder de positie waar u een nieuwe rij wilt invoegen, of in een cel links of rechts van de positie waar u een kolom wilt invoegen.

 5. Druk op F6 totdat u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Indeling, drukt u op pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Tabblad Indeling, 10 van 10.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Hierboven invoegen.'

  • Als u een rij onder de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Hieronder invoegen.'

  • Als u een kolom links van de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Links invoegen.'

  • Als u een kolom rechts van de geselecteerde cel wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Rechts invoegen.'

  Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. De rij of kolom wordt ingevoegd.

Een rij of kolom verwijderen

 1. Verplaats in een tabel de cursor naar een cel in de kolom of rij die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 totdat u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Indeling, drukt u op pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Tabblad Indeling, 10 van 10.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Menuknop Verwijderen.' Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het menu te selecteren en te openen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Control+Option+spatieblak om een kolom te verwijderen.

  • Druk tweemaal op de pijl-omlaag om een rij te verwijderen. U hoort: 'Rijen verwijderen'. Druk op Control+Option+spatiebalk om te verwijderen.

  De kolom of rij wordt verwijderd.

Een rand toevoegen aan een tabel

 1. Selecteer in PowerPoint presentatie de tabel om de rand aan toe te voegen.

 2. Druk op F6 totdat u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Tabelontwerp, drukt u op de pijl-links of pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Tabblad Ontwerp, 9 van 10.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Menuknop Randen.' Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen.

 4. Gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de opties te bladeren. De opties worden aangekondigd terwijl u er doorheen loopt. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

  De rand wordt aan de tabel toegevoegd. De focus blijft op de menuknop.

Een tabel verplaatsen

 1. Selecteer in PowerPoint presentatie de tabel die u wilt verplaatsen.

 2. Ga als volgt te werk als u de tabel binnen de dia wilt verplaatsen:

  • Druk op Shift+pijl-rechts om de tabel naar links te verplaatsen.

  • Druk op Shift+pijl-links om de tabel naar rechts te verplaatsen.

  • Druk op Shift+pijl-omhoog om de tabel omhoog te verplaatsen.

  • Druk op Shift+pijl-omlaag om de tabel omlaag te verplaatsen.

 3. Druk op Esc als u wilt stoppen met het verplaatsen van de tabel.

De grootte van een tabel wijzigen

 1. Selecteer in uw presentatie de tabel waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Druk op F6 totdat u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Indeling, drukt u op pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Tabblad Indeling, 10 van 10.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hoogte van de tabel wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op Tab tot u hoort: 'Hoogte, <huidige hoogte>, stapfunctie'. Typ vervolgens de hoogte in centimeters en druk op Enter.

  • Als u de breedte van de tabel wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op Tab tot u hoort: 'Breedte, <huidige breedte>, stapfunctie'. Typ vervolgens de breedte in centimeters en druk op Enter.

  De tabelgrootte wordt gewijzigd. De focus blijft op de menuknop.

Een vorm of SmartArt invoegen

 1. Ga in PowerPoint presentatie naar het inhoudsgebied van de dia waar u een SmartArt-afbeelding wilt invoegen.

 2. U opent de menubalk door op Control+Option+M te drukken.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te selecteren en te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: 'Submenu SmartArt'. Druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 5. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en -omlaag om door de SmartArt-categorieën te bladeren. U hoort de categorieën terwijl u er doorheen loopt. Eenmaal op de gewenste categorie, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 6. De SmartArt-graphic wordt gemaakt en in de geselecteerde dia ingevoegd. De focus is gericht op het eerste bewerkbare tekstvak. Als u tekst wilt invoeren, begint u te typen. Als u naar het volgende tekstvak wilt gaan, drukt u op Esc en vervolgens op Tab.

 7. Druk op Esc als u wilt stoppen met het bewerken van de SmartArt-graphic.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Audio of video in PowerPoint invoegen met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw presentaties aantrekkelijker te maken door afbeeldingen en tabellen toe te voegen. U kunt ook de toegevoegde inhoud bewerken, bijvoorbeeld door kaders rond uw afbeeldingen te plaatsen en tabelrijen en -kolommen toe te voegen of te verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Afbeeldingen toevoegen

U kunt een foto gebruiken die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt of een afbeelding van het web downloaden.

Een afbeelding van uw apparaat invoegen

Als u afbeeldingen op uw apparaat hebt opgeslagen, kunt u deze in uw presentatie gebruiken of u kunt online naar afbeeldingen zoeken en deze opslaan op uw apparaat.

 1. Als u online naar de afbeelding wilt zoeken, gebruikt u Safari of een andere webbrowser om het gewenste soort afbeelding te vinden, en slaat u deze op uw apparaat op. Afbeeldingen worden standaard opgeslagen in de map Foto's.

  Opmerking: De precieze stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de browser en de zoekmachine die u gebruikt.

 2. Ga PowerPoint naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Start, tabblad'.

 4. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Afbeeldingen invoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Foto's worden geopend.

  Opmerking: Mogelijk krijgt u een pop-updialoogvenster met de naam 'PowerPoint wil uw foto's openen'. Als u dit doet, swipet u naar rechts totdat u 'OK, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Camera-album' hoort, gevolgd door het aantal foto's in de map. Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts totdat u de juiste afbeelding hebt gevonden. VoiceOver leest de afdrukstand en de datum van elke afbeelding voor.

 8. Dubbeltik op het scherm als u de geselecteerde afbeelding wilt invoegen. De focus gaat terug naar de presentatie waarbij de afbeelding is geselecteerd.

Een foto toevoegen vanaf Camera

 1. Ga PowerPoint naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afbeelding invoegen vanaf camera, knop' en dubbeltik vervolgens op het scherm. Camera wordt geopend.

  Opmerking: Mogelijk krijgt u een pop-updialoogvenster met de volgende vraag: 'PowerPoint wil de camera openen'. Als u dit doet, swipet u naar rechts totdat u 'OK, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Foto maken'. Richt de camera de goede kant op en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts of links totdat u 'Foto gebruiken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de foto in te voegen. De focus keert terug naar de presentatie waarbij de afbeelding is geselecteerd.

Afbeeldingsstijlen wijzigen

U kunt verschillende frame- of randstijlen aan uw afbeeldingen toevoegen.

 1. Ga PowerPoint naar de afbeelding waarvan u de stijl wilt wijzigen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Picture style, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u bij de stijlopties bent, bijvoorbeeld 'Simple frame, button'. Blijf swipen totdat u de stijl hebt gevonden die u wilt gebruiken en dubbeltik vervolgens op het scherm om deze toe te passen op de afbeelding.

 4. Als u het menu wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Close, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tabellen toevoegen en opmaken

U kunt tabellen aan uw presentatie toevoegen om informatie weer te geven op een bondige, ordelijke manier.

 1. Ga PowerPoint naar het inhoudsgebied van de dia waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Table, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Er wordt een standaardtabel met drie rijen en drie kolommen gemaakt.

Rijen en kolommen toevoegen of verwijderen

 1. Ga PowerPoint naar de dia waar de tabel zich heeft.

 2. Swipe naar links totdat u de tabel hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links om door de cellen te bladeren, beginnend bij de meest rechtse cel op de onderste rij. Blijf naar links swipen totdat u de juiste rij of kolom hebt gevonden.

 4. Als u een rij wilt toevoegen, tikt u met vier vingers in de onderste helft van het scherm, swipet u naar links totdat u 'Insert above, button' of 'Insert below, button' hoort, afhankelijk van aan welke zijde van de geselecteerde rij u de nieuwe wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een kolom wilt toevoegen, tikt u met vier vingers in de onderste helft van het scherm, swipet u naar links totdat u 'Insert left, button' of 'Insert right, button' hoort, afhankelijk van aan welke zijde van de geselecteerde kolom u de nieuwe wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De grootte van een tabel wijzigen

Nadat u de tekst en de kolommen hebt toegevoegd aan de tabel, kunt u de grootte ervan automatisch aanpassen om het huidige aantal kolommen te kunnen bevatten.

 1. Ga PowerPoint naar de dia waar de tabel zich heeft.

 2. Swipe naar links totdat u de tabel hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Tik met vier vingers op de onderste helft van het scherm, swipe naar links totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Tabel, tabblad'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'AutoFit, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een vorm invoegen

PowerPoint biedt een bibliotheek met kant-en-klaar shapes die u in uw presentaties kunt gebruiken. Dit zijn onder meer lijnen, eenvoudige geometrische vormen, pijlen en sterren.

 1. Ga PowerPoint naar het inhoudsgebied van de dia waar u een shape wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Lint weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Start, tabblad'.

 3. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u hoort: 'Insert, tab'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Shapes, button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Vormen wordt geopend.

  De vormen zijn in de volgende groepen onderverdeeld:

  • Recentelijk gebruikte vormen

  • Lijnen

  • Rechthoeken

  • Basisvormen

  • Blokpijlen

  • Vergelijkingsvormen

  • Stroomdiagramvormen

  • Sterren en vaandels

  • Bijschriften

 5. Swipe naar rechts totdat u de shape hoort die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'Rechthoek, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze in te voegen. De focus wordt verplaatst naar de presentatie waarbij de vorm is geselecteerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw presentaties aantrekkelijker te maken door er afbeeldingen, vormen en tabellen aan toe te voegen. U kunt ook de toegevoegde inhoud bewerken, bijvoorbeeld door kaders rond uw afbeeldingen te plaatsen en tabelrijen en -kolommen toe te voegen of te verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afbeeldingen toevoegen

U kunt een foto gebruiken die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt of een afbeelding van het web downloaden.

Een afbeelding van uw apparaat invoegen

Als u afbeeldingen hebt opgeslagen op uw apparaat, kunt u deze gebruiken in uw presentatie. U kunt ook online zoeken naar afbeeldingen en deze opslaan op uw apparaat. Afbeeldingen van het web worden standaard opgeslagen in Downloads.

Als u afbeeldingen, illustraties of andere bestanden van internet gebruikt, is het belangrijk dat u het auteursrecht ervan respecteert. Het Engelstalige artikel Filter images by license type (Afbeeldingen filteren op licentietype) in Bing kan u helpen bij de keuze van de bestanden.

 1. Swipe op de dia waarin u een afbeelding wilt invoegen, naar rechts totdat u 'Foto's, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt navigeren door de afbeeldingen in de opslaglocatie van de geselecteerde afbeelding, swipet u naar rechts totdat u de gewenste afbeelding hoort. U hoort de naam en de datum van elke afbeelding.

  • Als u naar een andere opslaglocatie wilt gaan, bijvoorbeeld Downloads of Recent, swipet u naar links totdat u 'Knop Routes weergeven' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste afbeelding hoort.

 3. Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde afbeelding in te invoegen. U hoort: 'PowerPoint, verwerkte afbeelding'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De focus keert terug naar de presentatie waarbij de afbeelding is geselecteerd.

Een foto toevoegen vanaf Camera

 1. Swipe op de dia waarin u een afbeelding wilt invoegen, naar rechts totdat u 'Camera, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Camera wordt geopend.

  Als u 'PowerPoint toestaan om foto's te maken en video op te nemen' hoort, swipet u naar links of rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Als u een foto wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Sluiter' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 3. De focus wordt verplaatst naar de knop Gereed. Dubbeltik op het scherm als u de foto wilt gebruikten in uw presentatie. U hoort: 'PowerPoint, verwerkte afbeelding'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De focus keert terug naar de presentatie waarbij de afbeelding is geselecteerd.

Afbeeldingsstijlen wijzigen

U kunt verschillende frame- of randstijlen aan uw afbeeldingen toevoegen.

 1. Ga op een dia naar de afbeelding waarvan u de stijl wilt wijzigen en dubbeltik op het scherm om de afbeelding te selecteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Stijlen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Als u door de stijlopties wilt navigeren, swipet u naar rechts totdat u de gewenste stijl hoort, bijvoorbeeld 'Eenvoudig kader, zwart, lijstitem'.

 4. Dubbeltik op het scherm om de stijl toe te passen op de afbeelding.

 5. Als u het menu Stijlen wilt sluiten, swipet u achtereenvolgens omlaag en naar links.

Een tabel toevoegen

U kunt tabellen toevoegen om informatie compact en overzichtelijk weer te geven.

 1. Swipe op de dia waarin u een tabel wilt invoegen, naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een standaardtabel met drie rijen en drie kolommen gemaakt.

Een tabel verwijderen

 1. Swipe op een dia naar rechts of links totdat u 'Tabel openen' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Verwijderen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel verwijderen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Rijen of kolommen toevoegen

 1. Swipe op een dia naar rechts of links totdat u 'Tabel openen' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Rechts invoegen, knop' of 'Hieronder invoegen, knop' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Rijen of kolommen verwijderen

 1. Swipe op een dia naar rechts of links totdat u 'Tabel openen' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Verwijderen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Rijen verwijderen, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u een kolom wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Kolommen verwijderen, knop' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

De grootte van een tabel wijzigen

Nadat u de tekst en de kolommen hebt toegevoegd aan de tabel, kunt u de grootte ervan automatisch aanpassen om het huidige aantal kolommen te kunnen bevatten.

 1. Swipe op een dia naar rechts of links totdat u 'Tabel openen' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Menu voor tabblad, Geselecteerde tabel'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'AutoFit, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een vorm invoegen

PowerPoint voor Android bevat een bibliotheek met kant-en-klare vormen die u kunt gebruiken om uw gegevens te presenteren, bijvoorbeeld in een stroomdiagram.

 1. Swipe op de dia waarin u een vorm wilt invoegen, naar links totdat u 'Niet ingeschakeld, Meer opties, schakeloptie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Menu voor tabblad', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Tabblad invoegen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Vormen, menu' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Vormen wordt geopend.

  De vormen zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Recente vormen

  • Lijnen

  • Rechthoeken

  • Basisvormen

  • Blokpijlen

  • Vergelijkingsvormen

  • Stroomdiagram

  • Sterren en vaandels

  • Bijschriften

 4. Swipe naar rechts totdat u de gewenste vorm hoort, bijvoorbeeld 'Rechthoek, lijstitem' en dubbeltik vervolgens op het scherm om deze in te voegen. De focus wordt verplaatst naar het tabblad Vorm, waarbij de vorm is geselecteerd op de dia.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om afbeeldingen en tabellen in te voegen in uw presentatie. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Een afbeelding van uw apparaat invoegen

 1. Ga naar het inhoudsgebied van de dia waar u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets, N, P. U hoort: 'Openen, bestandsnaam'. De focus ligt op het tekstveld Bestandsnaam in het dialoogvenster Openen.

 3. Ga naar de gewenste afbeelding en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.

 4. Druk op Alt+O om de geselecteerde afbeelding in te voegen in uw presentatie.

Afbeeldingen toevoegen vanaf internet

 1. Druk op een dia waaraan u een afbeelding wilt toevoegen op Alt+Windows-logotoets+N en vervolgens op F, F. Het dialoogvenster Bing-afbeeldingen zoeken wordt geopend, met de focus op het zoekveld.

 2. Voer uw zoekwoorden in en druk op Enter.

 3. Druk op de SR-toets+pijl-links of pijl-rechts totdat u de afbeelding hoort die u wilt invoegen en druk vervolgens op Enter om de afbeelding te selecteren. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Invoegen' hoort en druk vervolgens op de SR-toets+Enter.

Een tabel aan een dia toevoegen

 1. Ga in uw presentatie naar het inhoudsgebied van de dia waarin u de tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets, N, T. U hoort: '1 x 1, tabel'.

 3. Als u het aantal rijen en kolommen in de tabel wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de beste combinatie hoort en drukt u vervolgens op Enter. De tabel wordt ingevoegd in de dia.

Rijen of kolommen invoegen in een tabel

 1. Ga naar de tabelcel boven, onder of naast de plaats waar u de nieuwe rij of kolom wilt laten verschijnen.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets, J, L om naar het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Indeling te gaan. U hoort: 'Hulpmiddelen voor tabellen, geselecteerd item op tabblad Indeling'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op V om een rij boven de cel toe te voegen.

  • Druk op E om een rij onder de cel toe te voegen.

  • Als u een kolom aan de linkerkant van de cel wilt toevoegen, drukt u op L.

  • Als u een kolom aan de rechterkant van de cel wilt toevoegen, drukt u op I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om uw presentatie in PowerPoint weer te geven

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×